Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

НОВОКАИН 0,5% 2МЛ N10 АМП ХФ

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Прокаин
Производитель: -Химфарм АО
Страна происхождения: Казахстан
Форма выпуска и упаковка: 2 мл-ден 0.5 % ерітіндімен 1 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі бекітілген нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.По 1 контурной ячейковой упаковке с 0.5 % раствором по 2 мл вместе с утвержденной инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.
Все лекарства Новокаин Все аналогичные товары
Инструкция по применению

Новокаин инструкция по применению

Лекарственная форма

Инъекцияға арналған ерітінді 0.5 % 2 млРаствор для инъекций 0.5 % 2 мл

Состав

1 мл ерітіндінің құрамында

белсенді зат - 5.0 мг, 20.0 мг прокаин гидрохлориді

қосымша заттар:

  • 0.1 М хлорсутек қышқылының ерітіндісі
  • инъекцияға арналған су    1 мл раствора содержит

    активное вещество - прокаина гидрохлорид 5.0 мг 20.0 мг

    вспомогательные вещества: раствор 0.1 М кислоты хлороводородной
  • вода для инъекций

Побочные действия

жүрек айнуы, құсу

артериялық қысымның жоғарылауы немесе төмендеуі, коллапс, брадикардия, шеткері вазодилятация, аритмия, кеуденің ауырсынуы

көру мен есту қабілетінің бұзылулары, нистагм

тремор, құрысулар

метгемоглобинемия

аллергиялық реакциялар (дерматит, есекжем, терінің қышынуы, эритема, ангионевроздық ісіну, анафилаксиялық шок)головная боль, головокружение, слабость, сонливость

тошнота, рвота

повышение или понижение артериального давления, коллапс, брадикардия, периферическая вазодилятация, аритмия, боль в грудной клетке

зрительные и слуховые нарушения, нистагм

тремор, судороги

метгемоглобинемия

аллергические реакции (дерматит, крапивница, кожный зуд, эритема, ангионевротический отек, анафилактический шок)

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Новокаин әдетте жақсы көтерімді, алайда ол да жағымсыз әсерлер туындатуы мүмкін және оны енгізудің барлық әдісінде сақтықпен қолдану керек. Кейде симпатомиметиктерді тағайындауды қажет ететін айқын гипотензия байқалады.

Препарат жедел қан кетумен асқынған шұғыл операцияларда, бауыр қанайналымының төмендеуімен бірге жүретін жағдайларда, жүрек-қантамыры жеткіліксіздігінің үдеуінде, қабыну ауруларында және инъекция орнының инфекция жұқтыруында, псевдохолинэстераза тапшылығында, бүйрек жеткіліксіздігінде, 65 жастан асқан егде пациенттерде, ауыр науқастарда, әлсіреген науқастарда сақтықпен қолданылады.

Анестезия жүргізу кезінде организмнің өмірлік маңызы бар функцияларына бақылау жүргізу керек.

Анестетикті қолданар алдында препаратқа жекелей сезімталдыққа міндетті

түрде сынама жүргізу керек.

Жергілікті анестезия жүргізгенде белгілі бір жалпы дозаны қайта қолданғанда, Новокаиннің уыттылығы неғұрлым жоғары болса, қолданылатын ерітінді соғұрлым концентрацияланған болып табылады.

Препарат шырышты қабықтан сіңбейді, сондықтан тері бетіне қолданғанда беткейлік анестезияны қамтамасыз етпейді.Новокаин обычно хорошо переносится, однако он может вызывать побочные явления и при всех способах введения его следует применять с осторожностью. Иногда отмечается выраженная гипотензия, требующая назначения симпатомиметиков.

Препарат применяют с осторожностью при экстренных операциях, осложненных острой кровопотерей, состояниях, сопровождающихся снижением печеночного кровотока, прогрессировании сердечно-сосудистой недостаточности, воспалительных заболеваниях или инфицировании места инъекции, дефиците псевдохолинэстеразы, почечной недостаточности, у пожилых пациентов старше 65 лет, тяжелобольных, ослабленных больных.

При проведении анестезии необходимо осуществлять контроль жизненно важных функций организма.

Перед применением анестетика обязательно проведение проб на индивидуальную чувствительность к препарату.

При проведении местной анестезии при применении одной и той же общей дозы токсичность Новокаина тем выше, чем более концентрированным является применяемый раствор.

Препарат не всасывается со слизистых оболочек, следовательно, не обеспечивает поверхностной анестезии при накожном применении.

Показания

жергілікті анестезияда (инфильтрациялық, өткізгіштік, перидуральді, эпидуральді, жұлындық - субарахноидальді, сүйекішілік)

блокада жасау үшін (вагосимпатикалық және паранефральді блокада, экзема, нейродермит, ишиалгия кезіндегі паравертебральді блокада)для местной анестезии (инфильтрационная, проводниковая, перидуральная, эпидуральная, спинномозговая - субарахноидальная, внутрикостная)

для проведения блокад (вагосимпатическая и паранефральная блокада, паравертебральная блокада при экземах, нейродермите, ишиалгии)

Противопоказания

- әсер етуші зат прокаинге (оның ішінде пара-аминобензой қышқылына және басқа жергілікті анестетик-эфирлерге) немесе қосымша заттарының кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- тіндердегі айқын фиброзды өзгерістер (жылжымалы инфильтрат әдісімен анестезияға арналған)

- енгізілген орындағы іріңді үдеріс

- жедел қан кетумен жүретін шұғыл операциялар

- миастения

- артериялық гипотензия

- 12 жасқа дейінгі балаларға

Сақтықпен

12-ден 18 дейінгі балалар- гиперчувствительность к действующему веществу прокаину (в том числе к пара-аминобензойной кислоте и другим местным анестетикам-эфирам) или к любому из вспомогательных веществ

- выраженные фиброзные изменения в тканях (для анестезии методом

ползучего инфильтрата)

- гнойный процесс в месте введения

- экстренные операции, сопровождающиеся острой кровопотерей

- миастения

- артериальная гипотензия

- детский возраст до 12 лет

С осторожностью

дети от 12 до 18 лет

Лекарственное взаимодействие

Вена ішіне енгізгенде Новокаин жалпы анестезияға арналған дәрілердің, ұйықтататын, седативті препараттардың, есірткілік анальгетиктер мен транквилизаторлардың орталық жүйке жүйесіне бәсеңдететін әсерін күшейтеді.

Препаратты есірткілік анальгетиктермен бір мезгілде тағайындағанда аддитивті әсері байқалады, ол жұлындық және эпидуральді анестезия жүргізгенде пайдаланылады, бұл кезде тыныс алудың бәсеңдеуі күшейеді.

Вазоконстрикторлар (эпинефрин, метоксамин, фенилэфрин) Новокаиннің жергілікті жансыздандыратын әсерін ұзартады.

Препарат суксаметонийден туындаған, жүйке-бұлшықет блокадасын ұзартады, өйткені екі препарат та плазма холинэстеразасымен гидролизденеді.

Новокаин миорелаксациялайтын дәрілік заттардың әсерін күшейтеді және ұзартады.

Новокаин дәрілік заттардың миастенияға қарсы әсерін төмендетеді, әсіресе оны жоғары дозада қолданғанда, бұл миастенияны емдеуді қосымша түзетуді талап етеді.

Холинэстераза тежегіштері (миастенияға қарсы дәрілік заттар, циклофосфамид, демекарин, экотиофат, тиотепа) Новокаин метаболизмін төмендетеді, сондықтан оларды бірге тағайындауға болмайды.

Антикоагулянттар (ардепарин, далтепарин, данапароид, эноксапарин, гепарин, варфарин) Новокаинмен бір мезгілде қолданғанда қан кетудің даму қаупін жоғарылатады.

МАО тежегіштерімен қолдану (фуразолидон, прокарбазин, селегилин) гипотензия даму қаупін жоғарылатады, сондықтан оларды жергілікті анестетиктерге дейін 10 күн бұрын тоқтату керек.

Новокаинді гуанадрел, гуанетидин, мекамиламин, триметафанмен қолданғанда артериялық қысымның және брадикардияның күрт төмендеу қаупі артады.

Новокаиннің метаболиті пара-аминобензой қышқылы сульфаниламидтердің бәсекелес антагонисі болып табылады және олардың микробтарға қарсы әсерін әлсіретуі мүмкін, сондықтан осы препараттарды бір уақытта қолдануға болмайды.

Құрамында ауыр металлдар бар дезинфекциялайтын ерітінділермен Новокаин инъекциясы орнын өңдеген кезде, ауыру және ісіну түрінде жергілікті реакция даму қаупі артады.При внутривенном введении Новокаин усиливает угнетающее действие на центральную нервную систему средств для общей анестезии, снотворных, седативных препаратов, наркотических анальгетиков и транквилизаторов.

При назначении препарата совместно с наркотическими анальгетиками отмечается аддитивный эффект, что используется при прове¬дении спинальной и эпидуральной анестезии, при этом усиливается угнете¬ние дыхания.

Вазоконстрикторы (эпинефрин, метоксамин, фенилэфрин) уд¬линяют местноанестезирующее действие Новокаина.

Препарат пролонгирует нервно-мышечную блокаду, вызванную суксаметонием, так как оба препарата гидролизуются холинэстеразой плазмы.

Новокаин усиливает и удлиняет действие миорелаксирующих лекарственных средств.

Новокаин снижает антимиастеническое действие лекарственных средств, особенно при использовании его в высоких дозах, что требует дополнительной коррекции лечения миастении.

Ингибиторы холинэстеразы (антимиастенические лекарственные средства, циклофосфамид, демекарин, экотиофат, тиотепа) снижают метаболизм Новокаина, поэтому не рекомендуется их совместное назначение.

Антикоагулянты (ардепарин, далтепарин, данапароид, эноксапарин, гепарин, варфарин) при совместном применении с Новокаином повышают риск развития кровотечений.

Применение с ингибиторами МАО (фуразолидон, прокарбазин, селегилин) повышает риск развития гипотензии, поэтому их следует отменять за 10 дней до местного анестетика.

При использовании Новокаина с гуанадрелем, гуанетидином, мекамиламином, триметафаном повышается риск резкого снижения артериального давления и брадикардии.

Метаболит Новокаина пара-аминобензойная кислота является конкурентным антагонистом сульфаниламидов и может ослабить их противомикробное действие, поэтому не рекомендуется одновременное применение этих препаратов.

При обработке места инъекции Новокаина дезинфицирующими растворами, содержащими тяжелые металлы, повышается риск развития ме¬стной реакции в виде болезненности и отека.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Новокаин в других городах

Новокаин в Астане, Новокаин в Уральске, Новокаин в Актау, Новокаин в Усть-Каменогорске, Новокаин в Шымкенте, Новокаин в Караганде

Способ применения

Дозировка

Новокаин ерітіндісінің дозасы және концентрациясы операциялық араласымның сипатына, қолдану тәсіліне, пациенттің жасына және жағдайына байланысты.

Жергілікті анестезия үшін

Инфильтрациялық анестезияда 0,25% - 0,5% ерітінді қолданылады (бір рет енгізу үшін 1 г асырмай); тіндердің тығыз жылжымалы инфильтрациялы әдісі бойынша анестезия жүргізу үшін (А.В. Вишневский бойынша) - 0,125% - 0,25% ерітінді; өткізгіштік, эпи - және перидуральді анестезия үшін - 2% 20- 25 мл ерітінді; жұлын анестезиясы үшін - 2% 5мл ерітінді.

Инфильтрациялы анестезия үшін келесі ең жоғары дозалар тағайындалған (ересектер үшін): операция басында алғашқы бір реттік доза - 1,25 г асырмай (500 мл 0,25% ерітінді) немесе 0,75 г (150 мл 0,5% ерітінді). Ары қарай операцияның әрбір сағаты бойы - 2,5 г асырмай (1000 мл 0,25% ерітінді) немесе 2 г (400 мл 0,5% ерітінді) (0,5 г дейін бір рет адреналинсіз және 1 г адреналинмен).

Сіңірілуінің азаюы және әсерінің ұзаруы үшін Новокаинді 0,1% адреналин ерітіндісімен бірге қолданады, оған асептикалық түрде Новокаиннің 2-5 мл ерітіндісіне 1 тамшы есебімен қосады.

Препаратты сүйекішілік анестезиясында 0,25% 50-150 мл ерітіндісін қолдануға болады.

Блокада жасау үшін

Экзема және нейродермитте паравертебральді блокадада сезімтал жүйке діңгегі проекциясының аймағына Новокаиннің 70-100 мл 0,25% ерітіндісінің тері ішілік инъекциясы ұсынылады.

Паранефральді блокадада (А.В. Вишневский бойынша) бүйрек маңы шеліне Новокаиннің 50-80 мл 0,5% ерітіндісін немесе 100-150 мл 0,25% ерітіндісін енгізеді.

Вагосимпатикалық блокадада - Новокаиннің 30-100 мл 0,5% ерітіндісі.

Новокаиннің ең жоғары дозасы (ересектер үшін): бұлшықет ішіне енгізгенде бір реттік дозасы 0,1 г, вена ішіне енгізгенде бір реттік дозасы - 0,05 г; тәуліктік дозасы- парентеральді енгізгенде 0,1 г.

Новокаинді төмен концентрацияда (0,125% немесе 0,25%) қолдану қажет болғанда препаратты қолданар алдында натрий хлоридінің стерильді изотониялық ерітіндісімен қажет концентрацияға дейін сұйылтады.

Вена ішіне енгізуді натрий хлоридінің изотониялық ерітіндісінде баяу жүргізеді.

Пациенттердің ерекше топтары

Балалар

Педиатриялық тәжірибеде дозасын дене салмағына байланысты анықтау керек, бірақ дене салмағына 15 мг/кг асырмайды.

Енгізу әдісі және жолы

Препарат тері ішіне, бұлшықет ішіне, вена ішіне қолданылады.Доза и концентрация раствора Новокаина зависят от характера оперативного вмешательства, способа применения, состояния и возраста пациента.

Для местной анестезии

Для инфильтрационной анестезии применяют 0,25% - 0,5% растворы (не более 1 г для однократного введения); для анестезии по методу тугой ползучей инфильтрации тканей (по А.В. Вишневскому) - 0,125% - 0,25% растворы; для проводниковой, эпи- и перидуральной анестезий - 2% раствор 20-25 мл; для спинномозговой анестезии - 2% раствор 5 мл.

Для инфильтрационной анестезии установлены следующие максимальные дозы (для взрослых): первая разовая доза в начале операции - не свыше 1,25 г (500 мл 0,25% раствора) или 0,75 г (150 мл 0,5% раствора). В дальнейшем на протяжении каждого часа операции - не свыше 2,5 г (1000 мл 0,25% раствора) или 2 г (400 мл 0,5% раствора) (до 0,5 г однократно без адреналина и 1 г с адреналином).

Для уменьшения всасывания и удлинения действия Новокаин используют совместно с 0,1% раствором адреналина, который добавляют асептически из расчета 1 капля на 2-5 мл раствора Новокаина.

Возможно применение препарата при внутрикостной анестезии - 0,25% раствор 50-150 мл.

Для проведения блокад

При паравертебральной блокаде при экземах и нейродермите рекомендуются внутрикожные инъекции 0,25% 70-100 мл раствора Новокаина в зоне проекции чувствительных нервных стволов.

При паранефральной блокаде (по А.В. Вишневскому) в околопочечную клетчатку вводят 50-80 мл 0,5% раствора или 100-150 мл 0,25% раствора Новокаина.

При вагосимпатической блокаде - 30-100 мл 0,5% раствора Новокаина.

Максимальные дозы Новокаина (для взрослых): при внутримышечном введении разовая доза - 0,1 г, при внутривенном введении разовая доза - 0,05 г; суточная доза при парентеральном введении составляет 0,1 г.

При необходимости применения более низких концентраций Новокаина (0,125% или 0,25%) препарат перед применением разводят стерильным изотоническим раствором натрия хлорида до требуемой концентрации.

Внутривенное введение проводят медленно, в изотоническом растворе натрия хлорида.

Особые группы пациентов

Дети

Дозы в педиатрической практике определяются в зависимости от массы тела, но не более 15 мг/кг массы тела.

Метод и путь введения

Препарат применяют внутрикожно, внутримышечно, внутривенно.

Передозировка

Артық дозалану жағдайларында препарат енгізуді дереу тоқтату керек. Жергілікті анестезия жүргізгенде енгізетін орынды адреналинмен егуге болады. Вена ішіне енгізгенде қарқынды диурезді жолға қою шараларын жүргізу керек. Симптоматикалық ем.

Оттегімен ингаляция қамтылатын жалпы реанимациялық емшаралар, қажет болғанда - өкпені жасанды желдетуді жүргізу. Егер құрысулар 15-20 секундтан астам созылса, оларды тиопентал (100-150 мг) немесе диазепамды (5-20 мг) вена ішіне енгізу арқылы басу керек. Артериялық гипотензия және/немесе миокард депрессиясы кезінде вена ішіне эфедрин (15-30 мг) енгізеді, ауыр жағдайларда - уытсыздандыру және симптоматикалық ем.

Аяқ немесе қолдың бұлшықеттеріне инъекциядан кейін уыттанудың дамуы жағдайында жалпы қан айналымына препараттың одан әрі түсуін азайту үшін жедел бұрау таңуға болады.В случаях передозировки введение препарата следует немедленно прекратить. При проведении местной анестезии место введения можно обколоть адреналином. При внутривенном введении проводить мероприятия по налаживанию форсированного диуреза. Терапия симптоматическая.

Общие реанимационные мероприятия, включающие ингаляции кислорода, при необходимости - проведение искусственной вентиляции лёгких. Если судороги продолжаются более 15-20 секунд, их следует купировать внутривенным введением тиопентала (100-150 мг) или диазепама (5-20 мг). При артериальной гипотензии и/или депрессии миокарда внутривенно вводить эфедрин (15-30 мг), в тяжёлых случаях - дезинтоксикационная и симптоматическая терапия.

В случае развития интоксикации после инъекции новокаина в мышцы ноги или руки рекомендуется срочное наложение жгута для снижения дальнейшего поступления препарата в общее кровообращение.
Сертификаты

Аналогичные товары

Купить НОВОКАИН 0,5% 5МЛ N5 АМП ХФ цена

-Химфарм АО

Страна производитель: Казахстан

Рецептурный препарат
Цена
424.44
382.00 тнг.
Купить НОВОКАИН 2% 2МЛ N10 АМП ХФ цена

-Химфарм АО

Страна производитель: Казахстан

Рецептурный препарат
Цена
457.00 тнг.

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555