Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

Преднизолон в Караганде

Упорядочить по:

Преднизолон инструкция по применению

Преднизолон показания к применению

Дәрілік препарат ересектерде, жаңа туған нәрестелерде, 3 жастан бастап балалар мен жасөспірімдерде келесі аурулар мен симптомдар кезінде қолдануға арналған: Аллергия және анафилаксия: бронх демікпесі, дәрілік заттарға аса жоғары сезімталдық реакциялары, сарысу құю ауруы, ангионевроздық ісіну, анафилаксия Артериит/коллагеноз: алып жасушалы артериит/ревматизмдік полимиалгия, дәнекер тіннің аралас ауруы, түйінді полиартериит, полимиозит Қан тарапынан: гемолиздік анемия (аутоиммундық), лейкемия (жедел және созылмалы лимфоциттік), лимфома, көптеген миелома, идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура Жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан: инфарктіден кейінгі синдром, айқын кардитпен жүретін ревматизм Эндокриндік бұзылулар: бүйрекүсті безінің бастапқы және салдарлы жеткіліксіздігі, бүйрекүсті безі қыртысының туа біткен гиперплазиясы Асқазан-ішек бұзылыстары: Крон ауруы, ойық жаралы колит, персистирленетін глютендік синдром (глютенді тоқтатқанда басылмайтын целиакия), аутоиммундық созылмалы белсенді гепатит, бауырдың полижүйелі зақымдануы, өт перитониті. Гиперкальциемияда: саркоидоз, D дәруменінің шамадан тыс көп болуы Инфекциялар (сәйкесінше ем кезінде): ішек құрт инвазиялары, Герксгеймер реакциясы, инфекциялық мононуклеоз, милиарлық туберкулез, паротиттік орхит (ересектердегі), туберкулездік менингит, риккетсиоз Бұлшықет бұзылыстары кезінде: полимиозит, дерматомиозит Неврологиялық бұзылыстар кезінде: инфантильдік түйілулер, Шай-Дрейгер синдромы, миелинсіздендіретін жеделге жуық полиневропатия Көз аурулары: склерит, артқы увеит, торқабықтың васкулиті, көзұяның жалған ісіктері, алып жасушалы артериит, қатерлі офтальмологиялық Грейвс ауруы Бүйрек тарапынан бұзылулар: жегілік нефрит, жедел интерстициальді нефрит, аздаған өзгерістермен гломерулонефрит. Респираторлық аурулар: аллергиялық пневмонит, демікпе, кәсіби демікпе, өкпе аспергиллезі, өкпелік фиброз, өкпелік альвеолит, бөгде дененің аспирациясы, асқазанның ішіндегісінің аспирациясы, өкпелік саркоид, өкпенің дәріден болатын ауруы, ересектердегі респираторлық дистресс-синдром, түйілмелі қыспақ Ревматизмдік аурулар: ревматоидтық артрит, ревматизмдік полимиалгия, ювенильді созылмалы артрит, жүйелі қызыл жегі, дерматомиозит, дәнекер тіннің аралас ауруы Тері аурулары: тұрпайы күлбіреуік, буллездік пемфигоид, жүйелі қызыл жегі, гангреналық пиодермия Әр түрлі: саркоидоз, гиперпирексия, Бехчет ауруы, ағзалардың трансплантациясы кезіндегі иммуносупрессия. Преднизолон показан при лечении всех состояний, которые, как считается, могут выиграть от краткосрочной или долгосрочной терапии глюкокортикоидами. Они включают: - тяжелые, c утратой трудоспособности, аллергии, не поддающиеся обычному лечению; бронхиальная астма; реакции гиперчувствительности к лекарственным препаратам - системная красная волчанка, полимиозит, ревматическая полимиалгия и височный (гигантоклеточный) артериит, синдром смешанной болезни соединительной ткани, острый ревматический кардит - в качестве дополнительной терапии для кратковременного введения в острый период или во время обострения ревматоидного артрита, псориатического артрита - опасные для жизни или вызывающие утрату трудоспособности состояния кожи, такие как пузырчатка и эксфолиативный дерматит - лейкемии и лимфомы у взрослых, острый лейкоз у детей - в период обострения при язвенном колите и регионарном илеите (болезнь Крона) - саркоидоз (особенно с гиперкальциемией), молниеносный или диссеминированный туберкулез легких при одновременном применении с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией - различные дискразии крови, например, отдельные случаи гемолитической анемии, тромбоцитопенической пурпуры - нефротический синдром

Преднизолон противопоказания

Өмір сүру көрсетілімдері бойынша қысқа мерзімде қолдану үшін жалғыз ғана қарсы көрсетілім төмендегі болып табылады. - преднизолонға немесе қосымша заттарының кез келгеніне аса жоғары сезімталдық Ұзақ уақыт емдегенде: - асқазан мен он екі елі ішектің ойық жара ауруы, эзофагит, гастрит, жедел және жасырын пептидтік ойық жара, ішекке жуырда жасалған анастомоз, тесілу немесе іріңдеу қаупі бар спецификалық емес ойық жаралы колит, дивертикулит, HbsAg оң реакциясымен созылмалы гепатит - паразиттік және шығу тегі вирустық, зеңдік немесе бактериялық инфекциялық аурулар (қазіргі таңда өтіп жатқан немесе жуырда бастан өткерген, жуырда пациенттермен жанасуды қоса) - қарапайым герпес, белдемелік герпес (виремиялық фаза), желшешек, қызылша; амебиаз, стронгилоидоз; жүйелі микоз; белсенді және жасырын туберкулез. Ауыр инфекциялық ауруларда қолдануға тек, спецификалық ем аясында ғана жол беріледі - вакцина алдындағы және вакцинадан кейінгі кезең (вакцинацияға дейінгі 8 апта және вакцинациядан кейінгі 2 апта), БЦЖ екпесінен кейінгі лимфаденит, иммун тапшылығы жағдайлары (соның ішінде ЖИТС немеме АИТВ инфекциясын жұқтыру) - жуырда бастан өткерген миокард инфарктісі (жедел және баяу өрбитін миокард инфарктісі бар пациенттерде некроз ошағы таралуы, тыртықты тіндер түзілуінің баяулауы және соның салдарынан жүрек бұлшықетінің үзілуі ықтимал), жүрек функциясының ауыр созылмалы жеткіліксіздігі, артериялық гипертензия, гиперлипидемия - қант диабеті (соның ішінде көмірсуларға толеранттылықтың бұзылуы), тиреотоксикоз, гипотиреоз, Иценко-Кушинг ауруы, семіздік (III-IV дәрежесі) - бүйрек және/немесе бауыр функциясының созылмалы ауыр жеткіліксіздігі, нефроуролитиаз - гипоальбуминемия және оның туындауына бейім ететін жағдайлар - жүйелі остеопороз, миастения gravis - жедел психоз, полиомиелит (бульбарлық энцефалит түрін қоспағанда) - ашық- және жабық бұрышты глаукома - БЦЖ екпесінен кейінгі лимфаденит - жүктілік кезеңі. Для кратковременного применения по жизненным показаниям единственным противопоказанием является повышенная чувствительность к Преднизолону или компонентам препарата. У детей в период роста ГКС должны применяться только по абсолютным показаниям и под особо тщательным наблюдением лечащего врача. С осторожностью препарат следует назначать при следующих заболеваниях и состояниях: - язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, эзофагит, гастрит, острая или латентная пептическая язва, недавно созданный анастомоз кишечника, неспецифический язвенный колит с угрозой перфорации или абсцедирования, дивертикулит, хронический гепатит с HbsAg положительной реакцией - паразитарные и инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы (протекающие в настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний контакт с больным) - простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, стронгилоидоз; системный микоз; активный и латентный туберкулез. Применение при тяжелых инфекционных заболеваниях допустимо только на фоне специфической терапии - пре- и поствакцинальный период (8 недель до и 2 недели после вакцинации), лимфаденит после прививки БЦЖ, иммунодефицитные состояния (в т.ч. СПИД или ВИЧ инфицирование) - недавно перенесенный инфаркт миокарда (у больных с острым и подострым инфарктом миокарда возможно распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани и вследствие этого - разрыв сердечной мышцы), тяжелая хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, гиперлипидемия - сахарный диабет (в т.ч. нарушение толерантности к углеводам), тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь Иценко-Кушинга, ожирение (III-IVст) - тяжелая хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, нефроуролитиаз - гипоальбуминемия и состояния, предрасполагающие к ее возникновению - системный остеопороз, миастения gravis - острый психоз, полиомиелит (за исключением формы бульбарного энцефалита) - открыто- и закрытоугольная глаукома - беременность - лимфаденит после прививки БЦЖ
Сертификаты
Фото
Оформить самовывоз Преднизолон в Караганде можно в удобную для вас аптеку, например по адресу г. Караганда, пр. Н. Назарбаева 11. Телефон данного пункта выдачи заказа 8(721)256-44-18. Полный список пунктов выдачи заказов: 8 аптек

Все пункты доставки в Караганде – 8 аптек

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555