Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ДОЛОБЕНЕ 50,0 ГЕЛЬ

Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Диметилсульфоксид+Декспантенол+Гепарин натрия
Производитель: -Ratiopharm GmbH
Страна происхождения: Германия
Форма выпуска и упаковка: 50 г препараттан бұрандалы қақпағы бар алюминий сықпада.

1 сықпадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынады.По 50 г препарата в алюминиевые тубы с завинчивающейся крышкой.

По 1 тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в коробку из картона.
Беречь от детей: Да
Все лекарства Долобене Все аналогичные товары
Купить ДОЛОБЕНЕ 50,0 ГЕЛЬ цена
Инструкция по применению

Долобене инструкция по применению

Лекарственная форма

Долобене геліГель

Состав

Дәрілік препараттың құрамы

100 г препараттың құрамында:

 • белсенді заттар: натрий гепарині 50000 ХБ (0.227 - 0.417 г)
 • диметилсульфоксид
 • 10% су 16.600 г
 • декспантенол 2.500 г
қосымша заттар:
 • карбомерлер (карбопол 98 NF)
 • трометамол
 • макроголь глицерол гидроксистеараты
 • изопропил спирті
 • розмарин майы
 • ¬биік тау қарағайының майы
 • цитронелл майы
 • тазартылған су
100 г геля содержат

активные вещества:
 • гепарин натрия 50.000 ME (0,227 - 0,417 г),

  декспантенол 2,500 г,

  диметилсульфоксид 10% воды 16,600 г
 • вспомогательные вещества: карбомеры (карбопол 98 NF), трометамол, макроголь глицерол гидроксистеарат, спирт изопропиловый, масло розмариновое, ма¬сло высокогорной сосны, масло цитронеллевое, вода очищенная

Фармакодинамика

Препараттың әсері оның құрамына кіретін белсенді заттар:

 • диметилсульфоксидке
 • натрий гепарині мен декспантенолға байланысты
Диметилсульфоксид қабынуға қарсы, экссудацияға қарсы және жергілікті ауыруды басатын әсерге ие. Биологиялық жарғақшалар арқылы, соның ішінде онымен бір мезгілде қолданылатын басқа дәрілік заттардың тіндерге жақсы және барынша терең енуіне ықпал ете отырып, тері арқылы өтеді.

Тіндерде биогендік аминдердің белсенділігі жойылуы нәтижесінде гепарин қабынуға қарсы айқын әсер етіп, жергілікті қан айналымын жақсартады.Гепарин гиалуронидазаның әсерін тежейді және осылайша, дәнекер тіндер регенерациясына тиімді ықпал етеді.

Дексапантенол қабынуға қарсы және дерматопротективтік әсерін байқатады, регенерация үрдістерін көтермелейді.Сіңгеннен кейін А коэнзимнің құрамдас бөлігі бола отырып, көптеген зат алмасу үрдістеріне қатысатын пантотен қышқылына айналады; эпителизация мен грануляция үрдістерінің жақсаруы есебінен терінің зақымданған жерлерінің регенерациясына ықпал етеді және Долобене гелін көтере алушылықты жақсартады.Действие препарата обусловлено входящими в его состав активными веществами:
 • диме¬тилсульфоксид
 • гепарин натрия и декспантенол

Диметилсульфоксид обладает противовоспалительным, антиэкссудативным и местным обезболивающим действием.Проникает через биологические мембраны, в том числе, че¬рез кожу, способствуя лучшему и глубокому проникновению в ткани применяе¬мых одновременно с ним других лекарственных веществ.
Гепарин, благодаря инактивации биогенных аминов в тка¬ни, проявляет противовоспалительное действие, улучшает местную циркуля¬цию крови.Гепарин тормозит действие гиалуронидазы и спо¬собствует регенерации соединительной ткани.

Декспантенол проявляет противовоспалительное и дерматопротективное действие, сти¬мулирует процессы регенерации.После всасывания превращается в пантотеновую кис¬лоту, которая участвует в многочисленных процессах обмена веществ, являясь составной частью коэнзима А; за счет улучшения процессов эпителизации и грануляции способ¬ствует регенерации поврежденных участков кожи и улучшает переносимость Долобене геля.

Фармакокинетика

Диметилсульфоксидті (ДМСО) теріге жаққаннан кейін барлық биологиялық жарғақшалар арқылы, оның ішінде тері арқылы тез сіңеді. Жартылай шығарылу кезеңі 3-4 сағат. Тіндерде (тері, бұлшықеттер, синовиальді қабық) ДМСО концентрациясы қан плазмасына қарағанда 100-10 есе жоғары. ДМСО 90% астамы бүйрек арқылы бөлінеді, 6% жуығы өкпе арқылы тыныс алу кезінде шығарылады.

Гепарин теріге тез сіңеді:

 • гельді жаққаннан кейін бір сағаттың ішінде-ақ тиісті тіндердегі концентрация 5000 ХБ гепаринді в/і енгізгеннен кейін қол жететін концентрацияларға сәйкес болады
Декспантенол (В тобының дәрумені - пантотен қышқылының спирті) тері резорбциясынан кейін пантотен қышқылына тез тотығады. Іс жүзінде жүйелі резорбциясы болмайды.После нанесения на кожу диметилсульфоксид (ДМСО) быстро проникает через все биологические мембраны, в том числе че¬рез кожу.Период полувыведения 3-4 часа.Концентрации ДМСО в тканях (кожа, мышцы, синовиальная оболочка) в 100-10 раз выше, чем в плазме крови.Более 90 % ДМСО выделяется через почки, около 6% выдыхается через легкие.

Гепарин быстро проникает в кожу:
 • уже в течение первого часа после нанесения геля концентрация в подлежащих тканях соот¬ветствует концентрациям
 • которые достигаются после в/в введения 5000 ME гепарина

Декспантенол (спирт пантотеновой кислоты - витамина группы В) после кожной резорбции быстро окисляется в пантотеновую кислоту.Системной резорбции практически нет.

Побочные действия

Жиі емес

- ДМСО және гельдің басқа компоненттері аллергиялық тері реакциялары, жанаспалы дерматитті тудыруы мүмкін

Өте сирек

- жекелеген жағдайларда есекжем және Квинке ісінуімен жедел аллергиялық реакциялар туындауы мүмкін

Жүрек тарапынан бұзылыстар

Өте сирек

- жекелеген жағдайларда терінің үлкен бөліктеріне қолдануда белгілі бір себептік байланыссыз жүрекке шағымдану болуы ықтимал

Респираторлық жүйе, кеуде және көкірек ортасы бұзылыстары

Өте сирек

- жекелеген жағдайларда терінің үлкен бөліктеріне қолдануда белгілі бір себептік байланыссыз тыныс алуға шағымдану болуы ықтимал

Асқазан-ішек бұзылыстары

Жиі емес

- гель жаққанда дәм сезінудің өзгеруі және ДМСО метаболиті диметилсульфидпен байланысты ауыздан уақытша сарымсақ иісінің шығуы

Өте сирек

- жекелеген жағдайларда терінің үлкен бөліктеріне қолдануда белгілі бір себептік байланыссыз асқазанға, жүрек айнуы мен диареяға шағымдану болуы ықтимал

Жалпы бұзылыстар және енгізген жердегі реакциялар

Жиі

- эритема, қышыну, күйдіру, күлдіреу және есекжем, олар емдеуді жалғастырғанда жойылып кетеді. Олай болмаған жағдайда емдеуді тоқтату керек

Өте сирек

- жекелеген жағдайларда терінің үлкен бөліктеріне қолдануда белгілі бір себептік байланыссыз шаршау, бас ауыруы, қалтырау тұрғысында шағымдану болуы ықтималРасстройства иммунной системы

Нечасто

- ДМСО и другие компоненты геля могут вызывать аллергические кожные реакции, контактный дерматит

Очень редко

- в отдельных случаях могут возникать немедленные аллергические реакции с крапивницей и отеком Квинке

Расстройства со стороны сердца

Очень редко

- в отдельных случаях применения на больших участках кожи возможны жалобы на сердце без определенной причинной связи

Расстройства респираторной системы, грудины и средостения

Очень редко

- в отдельных случаях применения на больших участках кожи возможны жалобы на дыхание без определенной причинной связи

Желудочно-кишечные расстройства

Нечасто

- при нанесении геля изменение вкусовых ощущений и временный запах чеснока изо рта, связанный с метаболитом ДМСО диметилсульфидом

Очень редко

- в отдельных случаях применения на больших участках кожи возможны жалобы на желудок, тошноту и диарею без определенной причинной связи

Расстройства кожи и подкожной клетчатки

Во время использования ДМСО может наблюдаться повышенная чувствительность к свету

Общие расстройства и реакции в месте введения

Часто

- эритема, зуд, жжение, волдыри и крапивница, исчезающие при продолжающемся лечении. Если этого не происходит, лечение следует прекратить

Очень редко

- в отдельных случаях применения на больших участках кожи возможны жалобы на усталость, головную боль, озноб без определенной причинной связи

Особенности продажи

Отпускается без рецепта

Особые условия

Долобене гелін қолдану кезінде жарыққа жоғары сезімталдық туындауы мүмкін, күн ваннасы мен солярий қабылдамаған дұрыс. Аса жоғары сезімталдық реакциялары дамыған жағдайда емдеуді тоқтату керек.

Жүктілік немесе лактация кезінде

Долобене гель препаратын жүкті әйелдерге диметилсульфоксидті қолдану тәжірибесінің жеткіліксіздігіне байланысты жүктілік кезінде қолдануға болмайды.

Диметилсульфоксид ана сүтіне өтеді, сондықтан бұл препаратты бала емізу кезінде қолдануға болмайды.

Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

Долобене гелі автомобильді немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер етпейді.Может возникнуть повышенная чувствительность к свету во время применения лечения Долобене геля, следует избегать приема солнечных ванн и солярия. В случае развития реакций гиперчувствительности лечение следует прекратить.

Беременность и кормление грудью

Применение препарата Долобене гель во время беременности противопоказано в связи с недостаточным опытом применения диметилсульфоксида у беременных.

Диметилсульфоксид проникает в материнское молоко, поэтому применение данного препарата в период кормления грудью противопоказано.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет

Показания

- соғылулардан, басылып қысылудан, жарақаттардан кейінгі гематомалар және жұмсақ тіндердің, бұлшықеттердің, сіңірлердің, байламдардың қабынуында

- невралгияда

- байламдар созылуы немесе үзілуі бар буындардың жарақатында

- иық-жауырын периартритінде, иық эпикондилитінде ("теннисшінің шынтағы"), тендиниттерде (сіңірлердің қабынуы), бурситтерде (буындар шырышты қалталарының қабынуы)

- артриттерде, деформацияланатын остеоартритте (периартикулярлық тіндер зақымданулары болғанда)

- беткейлік тромбофлебиттерде, созылмалы вена жеткіліксіздігі аясындағы трофикалық ойық жараларда- гематомы и воспаления мягких тканей, мышц, сухожилий, связок после ушибов, сдавливаний, травм

- невралгии

- травмы суставов с растяжением или разрывом связок

- плече-лопаточный периартрит, эпикондилит плеча ("локоть теннисиста"), тендиниты (воспаления сухожилий), бурситы (воспаления слизистой сумки суставов)

- артриты, деформирующий остеоартрит (при наличии поражения периартикулярных тканей)

- поверхностные тромбофлебиты, трофические язвы на фоне хронической венозной не¬достаточности

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- гель компоненттерінің біріне жоғары сезімталдық

- бауыр және/немесе бүйрек функциясының ауыр бұзылулары

- бронх демікпесі

- жүрек-қантамыр жүйесінің айқын бұзылулары (ауыр стенокардия, миокард инфарктісі, инсульт, айқын байқалған жалпы атеросклероз)

- жүктілік, лактация кезеңі

- 5 жасқа дейінгі балалар

Препаратты шырышты қабықтарға (көз, мұрын, ауыз), ашық жараларға немесе зақымданған теріге жағуға болмайды (мысалы, сәулеленуден немесе күнге қатты күюден кейінгі жай-күй; операциядан кейінгі жазыла қоймаған тыртықтар).- повышенная чувствительность к одному из компонентов геля

- тяжелые нарушения функции печени и/или почек

- бронхиальная астма

- выраженные нарушения сердечно-сосудистой системы (тяжелая стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт, выраженный общий атеросклероз)

- беременность, период лактации

- детский возраст до 5 лет.

Препарат нельзя наносить на слизистые оболочки (глаза, нос, рот), откры¬тые раны или на поврежденную кожу (например, состояние после облучения или тяже¬лых солнечных ожогов; свежие послеоперационные рубцы).

Лекарственное взаимодействие

Бір мезгілде Долобене гельді және мыналарды:

 • - басқа да дәрілік заттарды қолданғанда олардың тері арқылы жергілікті өтуі күшейеді

  - құрамында қабынуға қарсы сулиндак (қабынуға қарсы стероидты емес дәрі) бар дәрілік заттармен ауыр уытты реакциялардың (шеткері нейропатия) пайда болуы ықтимал

  - антикоагулянттар және ацетилсалицил қышқылымен қан кету қаупінің жоғарылауы  При одновременном применении Долобене гель и:

  - других лекарственных средств местно усиливается их проницаемость через кожу

  - лекарственных средств
 • содержащих противовоспали¬тельное средство сулиндак (нестероидное противовоспалительное средство)
 • возможно возникновение тяжелых токсических реакций (периферическая нейропатия)

  - антикоагулянтов и ацетилсалициловой кислоты повышенный риск кровотечения

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Долобене в других городах

Долобене в Астане, Долобене в Уральске, Долобене в Актау, Долобене в Усть-Каменогорске, Долобене в Шымкенте, Долобене в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Тізенің соғылған бетін түгел қамту үшін әдетте сықпадан 3-4 см гельді сығып шығару жеткілікті. Ем-шараны 7-10 күн ішінде немесе ауыру, домбығу, ісіну, қабыну сияқты ауру симптомдары жоғалғанға дейін тәулігіне 2-4 рет қайталайды.

Егер 10 күн бойы емдегенде айқын жақсару басталмаса, дәрігерге жүгіну қажет.

Енгізу әдісі мен жолы

Долобене гелін терінің зақымданған жерлеріне немесе терінің ауыратын (домбығу, ісіну, қабыну) аймақтың терісіне, гельді тікелей жаралар мен сыдырылған жерлерге тигізбеуге тырыса отырып, жұқалап, жеңілдеу қабатпен жағады. Долобене гель препараты жағылатын тері бөлігі кірден, косметикадан, басқа дәрілік заттар мен химиялық заттардан тазартылуы тиіс. Таңғыштар пайдаланған кезде гельді жаққаннан кейін гельдің негізгі массасы сіңгенше және спирт (изопропанол) ұшып кеткенше бірнеше минут күте тұру керек. Бұл әсіресе ауаны нашар өткізетін таңғыштар қолданылған жағдайда маңызды. Гельдің құрамында спирт (изопропанол) болғандықтан, препараттың ашық жараларға тиюі ауырсыну реакцияларын туғызатынын ескерген жөн.

Долобене және ионофорез

Бұл препаратты ионофорезде қолдануға болады. Препарат құрамындағы гепарин терінің рН қатысты анион ретінде көрініс береді. Препаратты катодты әсермен жағу гепаринің зақымданған аймаққа жоғары көлемде өтуіне ықпал етеді, ал диметилсульфоксид электр тогының әсерімен синергиялық әсерін (ауыруды басу, жергілікті ісінуді азайту) байқатады.

Сақтық шаралары. Электр тогымен өз бетінше емделудің теріні тітіркендіретін жергілікті реакцияларды туғызуы мүмкін екенін ескеру қажет. Сондықтан Долобене гелін қолдану осы жергілікті реакцияларды күшейтпеуі үшін аспап өндірушілерінің нұсқаулығын мұқият ұстану қажет. Электродтардың ылғалды губкамен толық жабылуына әрдайым назар аудару керек.

Долобене және ультрадыбыс (фонофорез)

Бұл препарат ультрадыбыспен (фонофорез) емдегенде жақсы жанаспалы гель болып табылады. Гельдің әсер етуші заттары (диметилсульфоксид және гепарин) ультрадыбыстық толқындардың емдік әсерін толықтыра түседі.Долобене гель наносят тонким, поверхностным слоем на пораженные участки кожи или на кожу над болезненной областью (припухлость, отечность, воспаление), ста¬раясь избежать нанесения геля непосредственно на раны и ссадины. Участок кожи, на который наносится препарат Долобене, должен быть очищен от грязи, косметики, других лекарственных средств и химических веществ. При использовании повязок необходимо после нанесения геля подождать несколько ми¬нут, чтобы основная масса геля всосалась и спирт (изопропанол) испарился. Особенно важно это в тех случаях, когда применяется повязка, плохо проницаемая для воздуха. Следует помнить, что попадание препарата на открытые раны вызывает болевую реак¬цию, т.к. гель содержит спирт (изопропанол).

Для того чтобы покрыть всю поверхность ушибленного колена, обычно достаточно вы¬давить из тубы 3-4 см геля. Процедуру повторяют 2-4 раза в сутки в течение 7-10 дней или до исчезновения таких симптомов заболевания, как боль, припухлость, отек, воспаление.

В случае если в течение 10 дней лечения не наступает отчетливого улучшения, необхо¬димо обратиться к врачу.

Долобене и ионофорез

Данный препарат может применяться при ионофорезе. Содержащийся в препарате гепарин по отношению к pH кожи выступает в качестве аниона. Нанесение препарата под катод способствует повышенному проникновению гепарина в поражен¬ную область, а диметилсульфоксид проявляет синергическое действие с эффектом эле¬ктрического тока (обезболивание, уменьшение местного отека).

Меры предосторожности. Необходимо помнить, что самолечение электрическим током может вызывать местные реакции раздражения кожи. Поэтому необходимо тщательно соблюдать инструкцию производителей приборов, чтобы применение Долобене геля не усилило эти местные реакции. Следует всегда обращать внимание на достаточность покрытия электродов влажной губ¬кой.

Долобене и ультразвук (фонорорез)

Данный препарат является хорошим контактным гелем при терапии ультразвуком (фонофорез). Действующие вещества геля (диметилсульфоксид и гепарин) дополняют терапев¬тическое действие ультразвуковых волн.

Передозировка

Белсенді заттарының жүйелі сіңуінің төмен болуына байланысты артық дозалану мүмкіндігі аз.В связи с низкой системной всасываемостью активных веществ передозировка маловероятна.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555