Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

КАРБАЛЕКС 0,2 N50 ТАБЛ

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Карбамазепин
Производитель: -G.L. Pharma GmbH
Страна происхождения: Австрия
Форма выпуска и упаковка: 10 таблеткадан поливинилхорид/поливинилиденхлорид үлбірінен және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салады.

5 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхорид/поливинилиденхлорид и фольги алюминиевой.

По 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках вкладывают в пачку из картона.
Хранить в сухом месте: Да
Беречь от детей: Да
Хранить в защищенном от света месте: Да
Все аналогичные товары
Купить КАРБАЛЕКС 0,2 N50 ТАБЛ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Карбалекс инструкция по применению

Лекарственная форма

Таблеткалар, 200 мгТаблетки, 200 мг

Состав

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат - 200 мг карбамазепин,

қосымша заттар:

 • лактоза моногидраты
 • жүгері крахмалы
 • натрий крахмалы гликоляты (А типі)
 • желатин
 • тальк
 • өсімдік тектес магний стеараты
Одна таблетка содержит

активное вещество - карбамазепин 200 мг,

вспомогательные вещества:
 • лактозы моногидрат
 • крахмал кукурузный
 • натрия крахмала гликолат (тип А)
 • желатин
 • тальк
 • магния стеарат

Фармакодинамика

Карбалекс - противоэпилептическое средство. Оказывает умеренное антиманиакальное, антидепрессивное и анальгезирующее действие. При несахарном диабете способствует нормализации водного баланса. Применение Карбалекса при различных формах эпилептических припадков сопровождается уменьшением тревожности, депрессии, раздражительности, агрессивности. Нормотимическое действие Карбалекса используется также в профилактике обострений маниакально-депрессивного психоза.

Фармакокинетика

Сіңірілуі

Препараттың дәрілік түріне қарай, плазмада өзгермеген белсенді зат ең жоғары концентрацияларына шамамен 12 сағат өткен соң (4-тен 24 сағатқа дейін) жетеді. Әр алуан дәрілік түрлерін қабылдағанда сіңген белсенді зат мөлшеріндегі айырмасы клиникалық маңызды емес.

Плазмада карбамазепин тепе-тең концентрацияларына 1-2 апта ішінде жетеді, бірақ бұл көрсеткіш әркімде өзгеше және карбамазепин түрткі болатын болжамды аутоиндукцияға және бауыр ферменттеріне индукциялық әсерін көрсететін басқа заттар тудырған гетероиндукцияға тәуелденеді. Сондай-ақ осы көрсеткіш емдеудің басталуына дейінгі пациенттің жай-күйіне, дозасына және ем ұзақтығына ықпал етеді.

Карбамазепин биожетімділігі әртүрлі пероральді дәрілік түрлерін қабылдаудан кейін 85%-дан 100% дейінгі шектерде болады, ал ас ішу оған ешқандай ықпалын тигізбейді.

Грейпфрут шырыны ішек жақтауында және бауырда CYP-450 IIIA4 ферменттерінің белсенділігін бәсеңдетіп, карбамазепин биожетімділігін едәуір арттырады.

Медициналық әдебиетте емдік және уытты плазмалық концентрацияларға қатысты деректер келтіріледі, соларға сәйкес көптеген жағдайларда препараттың плазмадағы концентрациясы 4-тен 12 мкг/мл дейінгі деңгейде сақталғанда эпилепсия ұстамаларын болдырмау сәтті жүзеге асады. 20 мкг/мл-ден асып кететін плазмалық концентрацияларда клиникалық көрініс нашарлауы білінеді. Үш тармақты жүйке невралгиясы кезінде ауырсынуды басу үшін плазмадағы препарат концентрациясы 5-тен 18 мкг/мл дейін құрауы тиіс. Жағымсыз реакциялар плазмалық концентрацияларын 8-9 мкг/мл жоғары арттырудан кейін көрініс бере бастайды.

Таралуы

Карбамазепин плазма ақуыздарымен 70%-80% байланысады. Жұлын сұйықтығы мен сілекейдегі өзгермеген зат концентрациясы плазма ақуыздарымен байланыспаған белсенді зат фракциясына сәйкес келеді және жалпы плазмалық концентрациядан 20-30% құрайды.

Ана сүтінде карбамазепин концентрациясы плазмадағы осындайынан 25%-60% құрайды. Карбамазепин плаценталық бөгет арқылы өтеді. Болжамды таралу көлемі 0,8 - 1,9 л/кг тең.

Биотрансформациясы

Карбамазепин тек қана бауырда және негізінен тотығу реакциялары нәтижесінде метаболизмге ұшырайды (эпоксиддиол жолымен) және тек карбамазепин-10,11-эпоксид фармакологиялық белсенді метаболит болып табылады. Бұл метаболит үлесіне бастапқыда қабылданған белсенді зат санының 30%-на дейін келуі мүмкін, ал ол толық дерлік 10,11-трансдиол белсенді емес туындысына және глюкуронидтерге айналады. Карбамазепинді бір рет пероральді қабылдаудан кейін дозаның 30% жуығы эпоксидгидролаза әсерімен белсенді зат ыдырауының соңғы өнімі түрінде несептен табылады.

Карбамазепиннің тағы бір белгілі метаболиті 9-гидроксиметил-10-карбамоил-акридан болып табылады. Басқа метаболизмдік реакциялар нәтижесінде бірнеше моногидроксилденген туындылар түзіледі, ал UGT2B7 изоферментінің әсер етуімен карбамазепин-N-глюкуронид түзілуі жүреді.

Препараттың емдік концентрациясын демеу үшін балаларға карбамазепиннің (мг/кг дене салмағына) жоғарырақ дозасы қажет болуы мүмкін, бұл пациенттердің осы қауымындағы зат метаболизмінің салыстырмалы жоғары жылдамдығына байланысты.

Элиминациясы

Карбамазепинді бір рет қабылдаудан кейін плазмадан жартылай шығарылуының салыстырмалы ұзақ кезеңімен сипатталады (25-тен 65 сағатқа дейін), бірақ жүйелі қолданғанда ол метаболизм аутоиндукциясына орай әлдеқайда жылдам (12-17 сағат) шығарылады.

Бауыр ферменттеріне индукциялау әсерін көрсететін басқа препараттарды (мысалы, фенитоин немесе фенобарбитал) бір мезгілде қабылдаған пациенттерде орташа жартылай шығарылу кезеңі 9-10 сағатқа созылады.

400 мг карбамазепинді бір рет қабылдаудан кейін дозаның негізгі бөлігі (70% жуық) несеппен шығарылады (енгізілген дозаның 1%-2% жуығы өзгермеген зат түрінде несептен табылады, көп бөлігі толық дерлік әртүрлі метаболиттер түрінде берілген), ал препараттың аздаған мөлшері (30% жуық) нәжіспен шығарылады.

Пациенттердің ерекше топтары

Балалар:

 • карбамазепиннің жоғарырақ шығарылу жылдамдығына орай
 • балаларға өте жоғары дозалары (мг/кг) қажет болуы мүмкін
Егде жастағы пациенттер:
 • егде жастағы пациенттерде карбамазепин фармакокинетикасының өзгеруіне ешқандай дәлелдер алынбады
Бауыр және бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттер:
 • бауыр және/немесе бүйрек функциясының бұзылулары бар пациенттерде карбамазепин фармакокинетикасының ерекшеліктері туралы ешқандай ақпарат алынбады


Карбамазепин быстро и почти полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте.Максимальный уровень концентрации в плазме крови достигается в течение около 12 ч.Равновесная концентрация достигается через 1-2 недели лечения.Терапевтический диапазон концентрации препарата в плазме крови составляет 3-12 мкг/мл.Карбамазепин на 70-80% связывается с белками плазмы крови.Карбамазепин проникает через плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком.
Препарат подвергается метаболизму в печени и выводится в основном почками.Карбамазепин индуцирует собственный метаболизм - период полувыведения препарата составляет при однократном приеме 25-65 ч, при длительном применении - 12-17 ч, а при сочетании с другими препаратами, индуцирующими монооксидазную систему печени, период полувыведения может составлять 9-10 ч.

Побочные действия

Өте жиі

- лейкопения (медициналық әдебиетте келтірілген деректерге сәйкес, өтпелі қатерсіз лейкопения жағдайлардың шамамен 10%-да дамиды, ал жағдайлардың 2%-да ол тұрақты сипатқа ие болады)

- бас айналу, атаксия, ұйқышылдық

- жүрек айну және құсу

- гамма-глутамилтрансфераза белсенділігінің жоғарылауы (бауырдағы осы фермент индукциясы салдарынан), әдетте, оның клиникалық маңызы жоқ

- аллергиялық дерматит, есекжем (кейде ауыр)

Жиі

- тромбоцитопения

- эозинофилия

- ісінулер, сұйықтық іркілісі, гипонатриемия және антидиурездік гормон (ДҚГ) әсеріне ұқсас әсер ету салдарынан плазма осмолярлығының төмендеуі, бұл жекелеген жағдайларда сылбырлық, жүрек айну, құсу, бас ауыру, сананың шатасуы, қабылдау түйсігінің төмендеуі, көру бұзылуларымен немесе энцефалопатиямен қатар жүретін гипергидратацияға әкеледі

- бас ауыру

- тәбет жоғалту, ауыз кеберсуі

- сілтілі фосфатаза белсенділігінің жоғарылауы

Жиі емес

- қолды-аяққа тұрмай дірілдеу, бұлшықеттердің тартылуы немесе тартылулар, нистагм сияқты еріктен тыс қозғалыстар

- аккомодация бұзылулары, диплопия сияқты көрудің өтпелі бұзылулары.

- диарея, іш қату.

- трансаминазалар белсенділігінің жоғарылауы.

- эксфолиативті дерматит және эритродермия

Сирек

- лейкоцитоз

- лимфаденопатия

- фолий қышқылының тапшылығы

- ағзалардың бірнеше жүйесіне әсер ететін және ысыну, бөртпе, васкулит, лимфаденопатия, жалған лимфома, буындардың ауыруы (артралгия), лейкопения, эозинофилия, бауыр мен көкбауырдың ұлғаюы немесе бауыр функциясының бұзылуы және өт жолдарының жоғалу синдромы (бауыр ішіндегі өт жолдарының ыдырауы және жоғалуы) сияқты симптомдардың пайда болуымен көрініс беретін кейіннен білінетін аса жоғары сезімталдық реакциялары, әртүрлі біріктірілімде

- сондай-ақ басқа да ағзалар, мысалы, өкпе, бүйрек, ұйқы безі, миокард және жуан ішек зақымдануы мүмкін

- елестеулер (есту немесе көру), депрессия, озбырлық, тәбет жоғалту, қозу күйі, ал егде жастағы пациенттерде ажитация және сананың шатасуы болуы мүмкін

- ауыз-бет дискинезиясы, көз қимылының бұзылулары, сөйлеу бұзылулары (мысалы, дизартрия, түсініксіз сөйлеу), хореоатетоз, нейропатия, шеткері парестезиялар және парездер сияқты қозғалыс бұзылыстары

- өткізгіштік бұзылулары, артериялық гипертензия, гипотензия

- іштің ауыруы

- гепатит (холестаздық, гепатоцеллюлярлық немесе аралас типті), сарғаю, өт жолдарының жоғалу синдромы

- жүйелі қызыл жегі, қышыну

- бұлшықет әлсіздігі

Өте сирек

- Агранулоцитоз, аплазиялық анемия, панцитопения және анемияның басқа да типтері (гемолиздік, мегалобластты), қалпына келмейтін анемия, ретикулоцитоз сияқты қанның жасушалық құрамының тұрақты патологиялық өзгерістері (кейде өмірге қатер төндіретін)

- Миоклонуспен және шеткері эозинофилиямен асептикалық менингит, жедел аллергиялық/анафилаксиялық реакциялар және ангионевроздық ісіну

- Галакторея немесе гинекомастия сияқты клиникалық көріністерімен немесе оларсыз қан сарысуындағы пролактин концентрациясының жоғарылауы, қалқанша без функциясының зерттеу нәтижелерінің қалыптан ауытқуы:

 • L-тироксин (FT4
 • T4
 • T3) мөлшерінің төмендеуі және тиреотропты гормон (ТТГ) мөлшерінің жоғарылауы
 • әдетте
 • клиникалық көріністерсіз

  - Карбамазепин 25-гидроксихолекальциферол метаболизмін жеделдете отырып
 • сарысудағы кальций концентрациясын төмендетуі мүмкін
Сирек жағдайларда бұл остеомаляция/остеопорозға әкеледі

- Холестерин (ТЖЛП холестеринін қоса) және триглицеридтер деңгейлерінің жоғарылауы

- Карбамазепин фолий қышқылы мен B12 дәруменінің плазмалық концентрацияларын төмендетуге және гомоцистеиннің плазмалық концентрациясын жоғарылатуға қабілетті

- жедел алма-кезек порфирия, аралас порфирия, терінің кеш білінетін порфириясы

- жасырын өтетін психоздар белсенуі

- дәм сезу түйсіктерінің бұрмалануы, қатерлі нейролептикалық синдром

- көз бұршағының бұлыңғырлануы, конъюнктивит, ретинопатия, көзішілік қысымның көтерілуі

- есту бұзылулары, мысалы, құлақтағы шуыл, есту сезімталдығының артуы, есту жітілігінің төмендеуі және дыбысқа сезімталдық өзгеруі

- брадикардия, аритмия, атриовентрикулярлы блокада - жекелеген жағдайларда естен тану және гипертензиямен немесе гипотензиямен.Жүректің ишемиялық ауруының өршуі, әсіресе, егде жастағы пациенттерде немесе жүрек функциясының диагностикаланған бұзылулары бар пациенттерде

- тромбофлебит және тромбоэмболия (мысалы, өкпе артериясының эмболиясы)

- өкпені зақымдайтын және ысыну, ентігу, пневмонит немесе пневмониямен (альвеолит) көрініс беретін аса жоғары сезімталдық реакциялары.

- стоматит, гингивит, глоссит

- гранулематозды гепатит, бауыр жеткіліксіздігі

- терінің ауыр жағымсыз реакциялары (ТАЖР):
 • Стивенс-Джонсон синдромы (СДС
 • кейбір азиялық елдерде жиілік бөліктелуі «сирек» болып белгіленген
 • уытты эпидермалық некролиз (УЭН
 • Лайелл синдромы)
 • фотосезімталдық реакциялары
 • түйін типті экссудаттық көп пішінді эритема
 • тері пигментациясының өзгеруі
 • пурпура
 • акне
 • қатты терлеу
 • жедел жайылған экзантематозды пустулез
 • алопеция
 • гирсутизм

  - артралгия
 • миалгия
 • бұлшықеттер түйілуі

  - интерстициялық нефрит
 • карбамазепиннің антидиурездік әсер ету себебінен болуы мүмкін бүйрек жеткіліксіздігі

  - бүйрек функциясының бұзылуы
 • мысалы
 • альбуминурия
 • протеинурия
 • гематурия
 • олигурия және АМҚ деңгейінің жоғарылауы/азотемия
 • сондай-ақ дизурия
 • поллакиурия және несептің іркілуі сияқты несеп шығарудың басқа кінәраттары

  - импотенциямен және либидо төмендеуімен көрініс беретін сексуалдық дисфункция
 • ерлерде ұрпақ өрбіту функциясының бұзылуы
 • сперматогенез бұзылулары (сперматозоидтар санының және/немесе қозғалғыштығының азаюы)

  - галакторея және гинекомастия сияқты клиникалық көріністерімен немесе оларсыз сарысудағы пролактин деңгейінің жоғарылауы

  - гипогаммаглобулинемия

  Белгісіз

  - Гиперамониемия  Дозозависимые побочные реакции обычно проходят в течение нескольких дней
 • как спонтанно
 • так и после временного снижения дозы препарата
Развитие побочных реакций со стороны центральной нервной системы (ЦНС) может быть следствием относительной передозировки препарата или значительных колебаний концентраций активного вещества в плазме крови.В таких случаях рекомендуется мониторировать концентрацию лекарственного средства в плазме крови.
Со стороны ЦНС

Очень часто:
 • - сонливость
 • головокружение
 • атаксия
 • астения

  Часто:

  - головная боль
 • парез аккомодации
У больных пожилого возраста могут развиваться спутанность сознания и беспокойство

Иногда:
 • - аномальные непроизвольные движения (например
 • тремор
 • «порхающий» тремор- asterixis
 • дистония
 • тики)
 • нистагм

  Редко:

  - орофациальная дискинезия
 • глазодвигательные нарушения
 • нарушение речи (например
 • дизартрия)
 • хореоатетоидные расстройства
 • перефирический неврит
 • парестезии
 • миастения
 • симптомы пареза

  Роль карбамазепина как препарата
 • вызывающего или способствующего развитию злокачественного нейролептического синдрома
 • особенно когда он назначается совместно с нейролептиками
 • остается невыясненной.Со стороны психической сферы

  Редко:

  - галлюцинации (зрительные или слуховые)
 • депрессия
 • снижение аппетита
 • беспокойство
 • агрессивное поведение
 • возбуждение
 • дезориентация

  Аллергические реакции

  Часто – крапивница

  Иногда – эритродермия

  Редко

  - волчанкоподобный синдром
 • зуд кожи

  -мультиорганные реакции гиперчувствительности замедленного типа с лихорадкой
 • кожными высыпаниями
 • васкулитом
 • лимфоденопатией
 • признаками
 • напоминающими лимфому
 • артралгиями
 • лейкопенией
 • эозинофилией
 • гепатоспленомегалией и измененными показателями функции печени (указанные проявления встречаются в различных комбинациях).Могут так же вовлекаться и другие органы (например
 • легкие
 • почки
 • поджелудочная железа
 • миокард
 • толстая кишка)

  Очень редко

  - мультиформная экссудативная эритема ( в т.ч.синдром Стивенса –Джонсона)
 • токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла)
 • реакции фоточувствительности

  - крупнопластинчатые или чешуйчатые воспаления кожи (эксфолиативный дерматит
 • эритродермия)
 • некроз поверхностных участков кожи с образованием пузырей
 • покраснения кожи с полиморфными высыпаниями в виде пятен и образованием узлов
 • с геморрагиями (экссудативная многоформная эритема
 • узловая эритема
 • петехиальное кровоизлияние в кожу и красная волчанка (красная диссеминированная волчанка).- асептический менингит с миоклонусом и периферической эозинофилией
 • анафилактоидная реакция
 • ангионевротический отек
 • аллергический пневмонит или эозинофильная пневмония

  При возникновении указанных выше аллергических реакций прием препарата должен быть прекращен

  Со стороны органов зрения

  В отдельных случаях:

  - конъюнктивиты
 • которые иногда переходят в нарушения аккомодации глаза
 • двоение в глазах
 • расплывчатость видения

  Редко:

  - помутнения хрусталика

  Больным глаукомой необходимо регулярно измерять внутриглазное давление
Со стороны опорно-двигательной системы

В единичных случаях:
 • - судороги
 • боли в суставах и мышцах (артралгии
 • миалгии)
 • а также спазмы мышц.Эти явления исчезали после прекращения приема медикамента.Со стороны кровеносной и лимфатической системы

  Очень часто – лейкопения

  Часто - тромбоцитопения
 • эозинофилия

  Редко – лейкоцитоз
 • лимфоаденопатия
 • дефицит фолиевой кислоты

  Очень редко

  - агранулоцитоз
 • апластическая анемия наряду с другими формами анемии (гемолитическая
 • мегалобластная)
 • истинная эритроцитарная аплазия
 • острая «перемежающаяся» порфирия
 • вариегатная порфирия
 • поздняя кожная порфирия
 • ретикулоцитоз
 • гемолитическая анемия

  - увеличение селезёнки и лимфатических узлов

  При появлении лейкопении (чаще всего нейтропений)
 • тромбоцитопений
 • аллергических высыпаний на коже (экзантемы) и лихорадки прием препарата отменяют.Со стороны пищеварительной системы

  Очень часто - тошнота и рвота

  Часто - сухость во рту

  Иногда - боль в животе
 • диарея или запор

  В единичных случаях:

  - стоматит
 • гингивит
 • глоссит

  - панкреатит

  Эти явления проходят сами по себе через 8–14 дней лечения или после временного уменьшения дозы препарата.Их можно избегать начальным назначением низких доз препарата с постепенным их повышением.Со стороны печени и желчевыводящих путей

  Очень часто

  - повышение активности гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ)

  Часто

  - повышение активности щелочной фосфатазы (ЩФ)

  Иногда - повышение активности «печеночных» трасаминаз

  - изменения показателей функциональных проб печени

  Редко

  - гепатит холестатического
 • паренхиматозного (гепатоцеллюлярного) или смешанного типа

  В единичных случаях:

  - гранулематозный гепатит
 • печеночная недостаточность

  Со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС)

  Редко

  - нарушение внутрисердечной проводимости

  - понижение или повышение кровяного давления.Понижение артериального давления в основном происходит при применении препарата в высоких дозах.Очень редко

  - в основном у людей пожилого возраста или у больных с нарушениями функции сердца
 • могут возникнуть пониженная частота сердечных сокращений (брадикардия)
 • нарушения ритма сердца
 • а также ухудшение коронарной болезни сердца

  - атриовентрикулярная блокада с обморочными состояниями

  - коллапс

  - усугубление или развитие хронической сердечной недостаточности

  - обострение ишемической болезни сердца( в том числе появление или учащение приступов стенокардии)

  В отдельных случаях:

  - васкулит
 • тромбофлебит и тромбоэмболия

  Со стороны гормонального
 • водного и солевого обмена

  В отдельных случаях

  - гинекомастия и галакторея

  Карбалекс может влиять на параметры функции щитовидной железы (трийодтиронин
 • тироксин
 • тиреотропный гормон и свободный тироксин)
 • особенно при комбинировании его с другими противоэпилептическими средствами.В связи с действием Карбалекса
 • уменьшающим выведение мочи из организма (антидиуретический эффект)
 • в единичных случаях может отмечаться понижение содержания натрия в сыворотке крови (гипонатриемия)
 • сопровождаемое летаргией
 • рвотой
 • головной болью и спутанностью сознания
 • дезориентацией
 • неврологическими нарушениями

  Наблюдались отдельные случаи появления отёков и увеличение массы тела.Карбалекс может понижать уровень кальция в сыворотке крови.В единичных случаях это приводит к размягчению костей (остеомаляция
 • остеопороз)

  - гиперхолестеринемия (включая холестерин липопротеинов высокой плотности) и гипертриглицеридемия

  Со стороны мочеполового тракта

  Очень редко:

  - интерстициальный нефрит
 • почечная недостаточность

  - нарушения функции почек (альбуминурия
 • гематурия
 • олигурия
 • повышение мочевины\азотемия)

  - учащенное мочеиспускание

  - задержка мочи

  - половые расстройства (импотенция
 • снижение полового влечения
 • нарушение сперматогенеза: уменьшение количества сперматозоидов и их подвижности)

  Со стороны органов дыхания

  В отдельных случаях

  - реакции повышенной чувствительности лёгких к препарату
 • сопровождаемых лихорадкой
 • одышкой (диспноэ)
 • воспалением лёгких и фиброзами лёгких.Со стороны органов чувств

  Очень редко

  - нарушение вкусовых ощущений

  - нарушение слуха
 • в том числе шум в ушах
 • гиперакузия
 • гипоакузия
 • изменение восприятия высоты звука

  Прочие

  - нарушение пигментации кожи
 • пурпура
 • акне
 • повышенное потоотделение
 • алопеция

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Карбалекс не применяют при атипичных или генерализованных эпилептических припадках. Не следует применять препарат для снятия обычных болей и в качестве профилактического средства во время продолжительных периодов ремиссии невралгии тройничного нерва.

С осторожностью применяют при сопутствующих заболеваниях сердечно-сосудистой системы, выраженных нарушениях функции печени и\или почек, при сахарном диабете, повышении внутриглазного давления, при указаниях в анамнезе на гемолитические реакции на применение других препаратов, гипонатриемии, задержке мочи, повышенной чувствительности к трициклическим антидепрессантам, при указаниях в анамнезе на прерывание курса лечения карбамазепином, а так же детям и пациентам пожилого возраста.

Лечение следует проводить под контролем врача

При применении Карбалекса необходимо регулярно контролировать картину периферической крови, показатели функции печени, почек, офтальмологическое обследование. При появлении лихорадки, боли в горле, аллергических реакций, простудных состояний следует немедленно провести анализ периферической крови. При появлении признаков поражения печени необходимо срочное исследование функции печени.

Желателен мониторинг уровня карбамазепина (и других противосудорожных средств) в крови, в особенности, при их сочетанном применении, а так же для контроля эффективности и безопасности лечения.

Не менее чем за 2 недели до начала терапии Карбалексом необходимо прекратить лечение ингибиторами МАО.

В период лечения не допускается употребления алкоголя.

Беременность и период лактации

Во время беременности не следует начинать лечения Карбалексом. Если беременная уже получает препарат, то в связи с риском ухудшения, лечение прерывать не рекомендуется. Препарат следует применять в наименьших эффективных дозах, избегая сочетания с другими противосудорожными средствами и регулярно контролируя уровень препарата в плазме.

При лактации препарат применяют с осторожностью. Рекомендуется прекратить грудное вскармливание.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами:

 • Не рекомендуется заниматься видами деятельности
 • требующими повышенного внимания и высокой скорости психомоторных реакций (вождение автотранспорта и управление механизмами)

Показания

- эпилепсия (монотерапия немесе кешенді ем құрамында)

- жайылған тонустық-клонустық эпилепсия ұстамалары

- жедел маниялық жай-күйлер және литиймен емге жауап бермейтін пациенттерде немесе литий қарсы көрсетілімді пациенттерде өршулер профилактикасы немесе өршудің клиникалық көріністерін азайту мақсатында биполярлық аффектілі бұзылыстардың демеуші емі

- үш тармақты жүйкенің идиопатиялық невралгиясы және шашыраңқы склероз кезіндегі үш тармақты жүйке невралгиясы (типтік және атиптік)

Ескертпе. Карбамазепин әдетте елеусіз талма (абсанс) және миоклонустық ұстама кезінде тиімді емес.- эпилепсия (монотерапия или в составе комплексной терапии)

- сложные и простые парциальные эпилептические приступы (с потерей или без потери сознания) с вторично генерализацией или без нее

- генерализованные тонико-клонические эпилептические приступы

- смешанные формы эпилептических приступов

- острые маниакальные состояния и поддерживающая терапия биполярных аффективных расстройств с целью профилактики обострений или ослабления клинических проявлений обострения у пациентов, не отвечающих на терапию литием, или у пациентов, которым литий противопоказан

- синдром алкогольной абстиненции

- идиопатическая невралгия тройничного нерва и невралгия тройничного нерва при рассеянном склерозе (типичная и атипичная)

Противопоказания

- карбамазепинге және трициклды антидепрессанттарға немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- сүйек кемігі функциясының бәсеңдеуі (анемия, лейкопения)

- жедел «мезгіл-мезгіл» порфирия (оның ішінде анамнезде)

- атриовентрикулярлық блокада

- МАО тежегіштерін бір мезгілде тағайындау

- 6 жасқа дейінгі балалар

- карбамазепинді вориконазолмен біріктірілімде қолдануға болмайды, өйткені бауыр ферменттері индукциясының нәтижесінде вориконазол тиімсіз болуы мүмкін

- карбамазепин абсанстарға немесе миоклонустық құрысуларға түрткі болуы немесе оларды күшейтуі мүмкін. Ол эпилепсия ұстамаларының осы типтерінен зардап шегіп жүрген пациенттерге қарсы көрсетілімді.

Сақтықпен

- декомпенсацияланған созылмалы жүрек жеткіліксіздігі

- сұйылту гипонатриемиясы (диурезге қарсы гормонның гиперсекреция синдромы, гипопитуитаризм, гипотиреоз, бүйрек үсті бездері қыртысының жеткіліксіздігі)

- егде жас

- алкоголизм

- дәрілік заттарды қабылдау аясында сүйек кеміктік қан түзілуінің бәсеңдеуі (анамнезде)

- бауыр және бүйректің ауыр жеткіліксіздігі

- қуық асты безінің гиперплазиясы

- көзішілік қысым көтерілуі

- галактоза жақпаушылығы, Лапп лактаза жеткіліксіздігі, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы- повышенная чувствительность к карбамазепину и трициклическим антидепрессантам или к любому другому компоненту препарата

- угнетение функции костного мозга (анемия, лейкопения)

- острая «перемежающаяся» порфирия (в т.ч. в анамнезе)

- атриовентрикулярная блокада

- одновременное назначение ингибиторов МАО

-детский возраст до 6 лет

С осторожностью

- декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность

- гипонатриемия разведения (синдром гиперсекреции антидиуретического гормона, гипопитуитаризм, гипотиреоз, недостаточность коры надпочечников)

- пожилой возраст

- алкоголизм

- угнетение костномозгового кроветворения на фоне приема лекарственных средств (в анамнезе)

- тяжелая печеночная и почечная недостаточность

- гиперплазия предстательной железы

- повышение внутриглазного давления

- непереносимость галактозы, недостаточность лактазы Лаппа, мальабсорбция глюкозы-галактозы

Лекарственное взаимодействие

Р4503А4 (CYP3A4) цитохромының изоферменті карбамазепин-10,11-эпоксид (белсенді метаболит) түзілуін қамтамасыз ететін негізгі фермент болып табылады. Карбамазепинді CYP3A4 изоферментінің тежегіштерімен бір мезгілде қолдану оның плазмадағы концентрациясының жоғарылауына әкелуі мүмкін, өз кезегінде, ол жағымсыз реакцияларды туындатуы мүмкін. CYP3A4 изоферментінің индукторларын бірге қолдану карбамазепин метаболизмінің жеделдеуіне және, осылайша, оның плазмадағы концентрациясының болжамды төмендеуіне, ал демек, емдік әсер ету айқындылығының азаю мүмкіндігіне әкелуі мүмкін. Бір мезгілде қабылданатын CYP3A4 изоферментінің индукторларын тоқтату карбамазепин биотрансформациясының жылдамдығын төмендетуі және, соның салдарынан, қан плазмасында оның концентрациясының жоғарылауына әкелуі мүмкін.

Карбамазепин CYP3A4 изоферментінің әрі бірінші және екінші фазаның ферменттік бауыр жүйелерінің күшті индукторы болып табылады, ал CYP3A4 изоферментімен метаболизденетін препараттармен бір мезгілде қолданғанда олардың метаболизмінің индукциясын туындатуы және плазмадағы концентрацияларын төмендетуі мүмкін.

Карбамазепин-10,11-эпоксидтің карбамазепин-10,11-трансдиолға айналуы эпоксидгидролазаның микросомалық ферменті арқылы жүретін болғандықтан, препаратты эпоксидгидролаза тежегіштерімен бірге қолдану қан плазмасында карбамазепин-10,11-эпоксид концентрациясының жоғарылауына әкелуі мүмкін.

Плазмадағы карбамазепин деңгейін арттыруға қабілетті заттар

Плазмадағы карбамазепин концентрациясының жоғарылауы жағымсыз әсерлерге (мысалы, бас айналу, ұйқышылдық, атаксия, диплопия) әкелуі мүмкін екендіктен, Карбалекс® дозасын тиісті үлгіде түзету және/немесе егер ол келесі заттармен бір мезгілде енгізілсе, плазмадағы концентрациясын бақылап отыру керек.

Туберкулезге қарсы заттар:

 • изониазид
Жүрек-қантамырлық заттар:
 • верапамил
 • дилтиазем
Анальгетиктер, қабынуға қарсы препараттар:
 • декстропропоксифен
 • ибупрофен
Антидепрессанттар:
 • дезипрамин
 • вилоксазин
 • флуоксетин
 • флувоксамин
 • тразодон
 • пароксетин болуы мүмкін.Асқазан-ішек заттары: циметидин
 • омепразол болуы мүмкін.Карбонатдегидрогеназа тежегіші: ацетазоламид.Андрогендер: даназол.Антибиотиктер: макролидті антибиотиктер (мысалы
 • эритромицин
 • тролеандромицин
 • джозамицин
 • кларитромицин
 • ципрофлоксацин).Зеңге қарсы препараттар: азол туындылары (мысалы
 • итраконазол
 • кетоконазол
 • флуконазол
 • вориконазол).Құрысуға қарсы баламалы препараттарды вориконазолмен және итраконазолмен ем қабылдап жүрген пациенттерге ұсынуға болады.Антигистаминдік препараттар: терфенадин
 • лоратадин.Вирусқа қарсы заттар: АИТВ еміне арналған протеаза тежегіштері (мысалы
 • ритонавир).Эпилепсияға қарсы дәрілер: стирипентол
 • вигабатрин
 • бриварацетам.Бриварацетаммен бір мезгілде қолдану гипераммонемияға әкелуі мүмкін

  Антипсихотиктер: локсапин
 • оланзапин
 • кветиапин.Бұлшықет релаксанттары: оксибутинин
 • дантролен.Антиагрегантты тежегіш: тиклопидин.Басқалар: грейпфрут шырыны
 • никотинамид (тек үлкен дозаларда).Плазмадағы карбамазепиннің плазмалық концентрациясын 10
 • 11 эпоксидке арттыруға қабілетті заттар:

  Плазмадағы карбамазепин 10
 • 11-эпоксидінің деңгейі жоғарылағанда жағымсыз әсерлері болуы мүмкін екендіктен (мысалы
 • бас айналу
 • ұйқышылдық
 • атаксия
 • диплопия)
 • Карбалекс® дозасын мұқият бақылап отыру және қажет болғанда оны келесі заттармен: локсапин
 • кветиапин
 • примидон
 • прогабид
 • вальпрой қышқылы
 • вальноктамид және вальпромидпен бірге енгізгенде түзету керек:

  Плазмада карбамазепин концентрациясын төмендетуге қабілетті заттар:

  Егер қатарлас дәрі ретінде келесі заттар пайдаланылса
 • Карбалекс® дозасын түзету қажет болуы мүмкін.Эпилепсияға қарсы дәрілер: фенобарбитал
 • примидон
 • метсуксимид
 • фелбамат
 • окскарбазепин
 • фенсуксимид
 • фенитоин (фенитоинмен уыттануды және карбамазепиннің қосалқы емдік концентрацияларын болдырмау үшін плазмадағы фенитоин концентрациясын карбамазбен емдеуді бастау алдында 13 мкг/мл дейін жеткізу ұсынылады)
 • фосфенитоин
 • клоназепам.Цитостатиктер: цисплатин
 • доксорубицин.Туберкулезге қарсы заттар: рифампицин.Бронходилататорлар немесе антиастматиктер: теофиллин
 • аминофиллин.Дерматологиялық препараттар: изотретиноин.Басқалар: құрамында шайқурай (Hypericum perforatum) бар шөп қоспалары.Карбамазепиннің бір мезгілде енгізілетін заттардың плазмадағы деңгейіне әсері

  Карбамазепин кейбір дәрілік препараттардың плазмалық концентрациясын төмендетуі
 • оларды әлсіретуі немесе тіпті тоқтатуы мүмкін.Клиникалық талаптарға сәйкес келесі дәрілік препараттар дозаларын түзету қажет болуы мүмкін:

  Анальгетиктер/қабынуға қарсы препараттар: бупренорфин
 • метадон
 • фентанил
 • парацетамол (карбамазепинмен және парацетамолмен (ацетаминофен) ұзақ уақыт емдеу гепатоуыттылыққа әкелуі мүмкін)
 • феназон (антипирин)
 • трамадол.Антибиотиктер: доксициклин
 • рифабутин.Антикоагулянттар: пероральді антикоагулянттар (варфарин
 • фенпрокумон
 • дикумарол
 • аценокумарол
 • ривароксабан
 • дабигатран
 • апиксабан
 • этоксабан).Антидепрессанттар: трициклды антидепрессанттар (мысалы
 • имипрамин
 • амитриптилин
 • нортриптилин
 • кломипрамин)
 • бупропион (карбамазепин плазмадағы бупропион деңгейін төмендетуі және осылайша
 • бупропионның клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігін төмендетуі мүмкін)
 • циталопрам нефалин тразодон.Карбалексті МАО тежегіштерімен біріктіріп қолдануға болмайды.Карбалексті қолданар алдында MAO қабылдау
 • кем дегенде
 • 2 аптаға тоқтатылуы тиіс.Егер клиникалық жағдай мүмкіндік берсе
 • ұзаққа созуға болады.Құсуға қарсы дәрілер: апрепитант.Эпилепсияға қарсы дәрілер: клобазам
 • клоназепам
 • этосуксимид
 • фелбамат
 • ламотригин
 • эсликарбазепин
 • окскарбазепин
 • примидон
 • тиагабин
 • топирамат
 • вальпрой қышқылы
 • зонисамид.Фенитоинмен уыттануды және карбамазепиннің қосалқы емдік концентрацияларын болдырмау үшін карбамазепинмен емдеудің басталуына дейін плазмадағы фенитоин концентрациясын 13 мкг/мл дейін белгілеу ұсынылады.Плазмадағы мефенитоиннің жоғары деңгейлерінің сирек жағдайлары сипатталды
 • олар айрықша жағдайларда шатасуға және тіпті комаға әкелуі мүмкін.Зеңге қарсы препараттар: итраконазол
 • кетоконазол
 • вориконазол.Құрысуға қарсы баламалы препараттарды вориконазолмен және итраконазолмен ем алып жүрген пациенттерге ұсынуға болады.Антигельминтиктер: празиквантел
 • альбендазол.Цитостатиктер: иматиниб
 • циклофосфамид
 • лапатиниб
 • темсиролимус.Антипсихотиктер: клозапин
 • галоперидол
 • бромперидол
 • оланзапин
 • кветиапин
 • рисперидон
 • зипразидон
 • арипипиппразол
 • палиперидон.Вирусқа қарсы заттар: АИТВ еміне арналған протеаза тежегіштері
 • мысалы
 • индинавир
 • ритонавир
 • саквинавир.Анксиолитиктер: алпразолам
 • мидазолам.Бронходилататорлар: теофиллин.Жүрек-қантамырлық заттар: кальций өзекшелерінің блокаторлары (дигидропиридин тобы)
 • мысалы
 • фелодипин
 • дигоксин
 • хинидин
 • пропранолол
 • симвастатин
 • аторвастатин
 • ловастатин
 • церивастатин
 • ивабрадин.Кортикостероидтар: мысалы
 • преднизолон
 • дексаметазон.Иммунодепрессанттар: циклоспорин
 • такролимус
 • эверолимус
 • сиролимус.Қалқанша без гормондары: левотироксин: карбамазепин
 • көрінісі бойынша
 • қалқанша без гормондарының шығарылуын арттырады және гипотиреоз бар пациенттерде оларға қажеттілікті арттырады.Демек
 • орын басу емін қабылдап жүрген пациенттерде қалқанша без параметрлері Карбалекс® препаратымен емнің басында және соңында анықталуы тиіс.Қажет болса
 • қалқанша без гормондары препараттарының дозасын түзету керек.Атап айтқанда
 • карбамазепинмен және құрысуға қарсы басқа дәрілермен (мысалы
 • фенобарбитал) бір мезгілде емдеу қалқанша без функциясын өзгерте алады.Ұрықтануға қарсы дәрілер: ұрықтануға қарсы гормональді дәрілер (таблеткаларды қабылдау кезінде ұрықтануға қарсы гормональді дәрілер әсерінің әлсіреуіне қосымша кенеттен етеккіраралық қан кету туындауы мүмкін.Сондықтан ішуге арналған контрацептивтер құрамында 50 мкг мөлшерінен көп эстроген болуы тиіс немесе басқа гормональді емес ұрықтануға қарсы әдістерді қолдану қажет).Эректильді дисфункцияны емдеуге пайдаланылатын дәрілер: тадалафил.Біріктірілген ем

  Карбамазепин мен леветирацетамды бір мезгілде қабылдау карбамазепин уыттылығын арттыратыны туралы дәлелдер бар.Карбамазепин мен изониазидті бірге қолдану изониазид гепатоуыттылығының артуына алып келеді.Литий немесе метоклопрамид пен карбамазепинді бір мезгілде пайдалану белсенді заттың екеуінің де нейроуытты әсерін күшейтуі мүмкін екенін атап өту керек.Сондықтан клиникалық симптомдарға мұқият мониторинг өткізу қажет.Осының алдында нейролептиктермен емдеу 8 аптадан көп уақыт бұрын болуы тиіс және бір мезгілде жүргізілмеуі тиіс.Нейроуытты симптомдардың келесі белгілеріне көңіл бөлу керек: орнықсыз жүріс-тұрыс
 • атаксия
 • көлденең нистагм
 • бұлшықет рефлекстерінің күшеюі
 • бұлшықеттер тартылуы (бұлшықеттік фасцикуляция).Әдебиетте бұрыннан бар нейролептикалық еммен карбамазепинді қосымша қолдану қатерлі нейролептикалық синдром немесе Стивенс-Джонсон синдромының даму қаупін арттыруы мүмкін екені туралы деректер бар.Карбалекс® пен кейбір диуретиктерді (гидрохлоротиазид
 • фуросемид) бір мезгілде қабылдау симптоматикалық гипонатриемияға әкелуі мүмкін.Карбамазепин деполяризацияламайтын миорелаксанттардың (мысалы
 • панкурония) тиімділігіне қарсы әрекет етуі мүмкін
 • болжамды түрде олардың дозасы арттырылуы тиіс және пациенттер жүйке-бұлшықет блокадасының күтілгенінен жылдамырақ босатылуы үшін мұқият бақылануы тиіс.Басқа да психобелсенді препараттар сияқты
 • карбамазепин алкогольге төзімділікті төмендетуі мүмкін
 • сондықтан емдеу кезінде алкоголь қабылдамаған дұрыс.Карбамазепин мен тікелей әсер ететін пероральді антикоагулянттарды (ривароксабан
 • дабигатран
 • апиксабан
 • этоксабан) бір мезгілде қолдану плазмада тікелей әсер ететін пероральді антикоагулянттар концентрациясының төмендеуіне әкелуі және осылайша тромбоз қаупін арттыруы мүмкін.Сол себепті
 • егер бір мезгілде пайдалану қажет болса
 • тромбоздың болжамды белгілері мен симптомдарына мұқият мониторинг өткізу ұсынылады.Серологиялық реакциялармен өзара әрекеттесуі

  Карбамазепин тиімділігі жоғары сұйықтық хроматографиясы әдісімен перфеназин концентрациясын анықтауда жалған-оң нәтижеге әкелуі мүмкін
Карбамазепин және карбамазепин 10,11-эпоксиді трициклды антидепрессанттың концентрацияларын поляризациялық флюоресценттік иммундық талдау әдісімен анықтауда жалған-оң нәтижеге әкелуі мүмкін.

Цитохром CYP3A4 является основным ферментом, обеспечивающим метаболизм карбамазепина.Одновременное назначение карбамазепина с ингибиторами CYP3A4 может привести к повышению его концентрации в плазме кровии вызвать побочные реакции.Совместное применение индукторов CYP3A4 может привести к ускорению метаболизма карбамазепина, и снижению его концентрации в плазме крови и уменьшению терапевтического эффекта, наоборот их отмена может снижать скорость метаболизма карбамазепина и приводить к повышению его концентрации.Повышают концентрацию карбамазепина в плазме крови верапамил, дилтиазем, фелодипин, декстропропоксифен, вилоксазин, флуоксетин, флувоксамин, циметидин, ацетазоламид, диназол, дезипрамин, никотинамид, (у взрослых только в высоких дозах), антибиотики-макролиды (эритромицин, джозамицин, кларитромицин, тролеандомицин), азолы (интраконазол, кетоканазол, флуконазол), терфенадин, лоратадин, изониазид, пропоксифен, грейпфрутовый сок, ингибиторы вирусной протеазы.Используемые при терапии ВИЧ-инфекции (ретонавир) – требуется коррекция режима дозирования или мониторирование концентрации карбамазепина в плазме крови.Фелбамат снижает концентрацию карбамазепина в плазме крови и повышает концентрацию карбамазепин-10,11–эпоксида, при этом возможно одновременное снижение концентрации в сыворотке крови фелбамата.Концентрацию карбамазепина снижают фенитоин, фенобарбитал, примидон, метсуксимид, фенсуксимид, вальпроевая кислота, окскарбамазепин, теофилин, рифампицин, цисплатин, доксорубицин, возможно:
 • клоназепам
 • вальпромид и растительные лекарственные средства
 • содержащие зверобой продырявленный.Имеются сообщения о возможности вытеснения карбамазепина вальпроевой кислотой и пиримидоном из связи с белками и повышении концентрации фармакологически активного метаболита (карбамазепина-10
 • 11–эпоксида).Изотретиноин изменяет биодоступность и \или клиренс карбамазепина и карбамазепина-10
 • 11–эпоксида (необходим контроль концентрации карбамазепина в плазме крови).Карбалекс стимулирует метаболизм и снижает эффективность непрямых антикоагулянтов
 • хинидина
 • антибиотиков (например
 • доксициклина)
 • гормональных противозачаточных препаратов.Карбалекс может снизить концентрацию в плазме крови (уменьшить или даже полностью нивелировать эффекты) и потребовать коррекцию доз следующих лекарственных препаратов: клобазама
 • клоназепама
 • этосуксамида
 • вальпроевой кислоты
 • пиримидона
 • алпрозалама
 • глюкокортикоидных средств (ГКС) преднизолона
 • дексаметазона
 • доксициклина
 • циклоспорина
 • галоперидола
 • метадона
 • пероральных лекарственнх средств
 • содержащих эстрогеныи\или прогестерон (необходим подбор альтернативных средств контрацепции)
 • теофиллина
 • пероральных антикоагулянтов (варфарина
 • фенпрокумона
 • дикумарола)
 • ламотриджина
 • топирамата
 • трициклических антидепрессантов (иимипрамида
 • амитриптиллина
 • нортриптилина
 • кломипрамина)
 • клозапина
 • фелбамата
 • тиагабина
 • окскарбазепина
 • ингибиторов протеаз
 • применяемых при терапии ВИЧ-инфекции (индинавира
 • ритонавира
 • саквинавира)
 • блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК) (группа дигидропиридонов
 • например
 • фелодипин)
 • интраконазола
 • левотироксина
 • мидазолама
 • олазапина
 • празиквантела
 • рисперидона
 • трамадола
 • ципразидона.При совместном применении с парацетамолом повышается риск токсического воздействия карбамазепина на печень и снижается терапевтическая эффективность (ускорение метаболизма парацетамола).Одновременное назначение карбамазепина с с фенотиазином
 • пимозидом
 • тиоксантенами
 • молиндоном
 • галоперидолом
 • мапротилином
 • клозапином и трициклическими антидерессантами приводит к усилению угнетающего действия на ЦНС и ослаблению противосудорожного эффекта карбамазепина.Ингибиторы МАО увеличивают риск развития гиперпиретических кризов
 • судорог
 • смертельного исхода.После лечение ингибиторами МАО Карбалекс можно назначать лишь спустя две недели.Одновременное применение с диуретиками (гидрохлортиазид
 • фуросемид) может приводить к гипонатриемии
 • сопровождающейся клиническими проявлениями.Сочетание Карбалекса и лития может вызвать обратимые нейротоксические реакции.Карбалекс снижает переносимость этанола
 • ускоряет метаболизм непрямых антикоагулянтов
 • гормональных контрацептивов
 • фолиевой кислоты
 • может усиливать элиминацию гормонов щитовидной железы
 • а так же препаратов для общей анестезии ( элфлурана
 • галотана
 • фторотана) с повышением риска гепатоксических эффектов
 • усиливает образование нефротоксических метаболитов (метоксифлурана)
 • усиливает гепатоксическое действие изониазида.Миелотоксические лекарственные средства усиливают проявление гематотоксичности препарата

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Эпилепсия

Препараттың монотерапия түрінде, сондай-ақ біріктілген терапия құрамында тағайындауға болады.

Емдеу аз тәуліктік дозадан басталады, ол кейін оңтайлы әсерге жетуге дейін біртіндеп арттырылады.

Препараттың оңтайлы дозасын таңдау үшін әсер етуші заттың қан плазмасындағы концентрациясын анықтап алу қажет, әдетте оның мөлшері 4-12 мкг/мл (17-50 мкмоль/л) құрайды. Карбалекс препаратын басқа қабылданатын эпилепсияға қарсы препараттарға қосқанда препарат дозасы біртіндеп арттырылады. Қажет болса, қабылданатын препараттар дозаларына тиісінше түзету енгізіледі.

Ересектер үшін бастапқы доза тәулігіне 1-2 рет 100-200 мг құрайды. Одан кейін дозаны оңтайлы емдік әсерге жеткенше баяу арттырады; әдетте, оған тәулігіне 2-3 рет 400 мг дозада қол жеткізіледі. Кейбір пациенттерге тәуліктік дозаны 1600 мг немесе 2000 мг дейін арттыру қажет болуы мүмкін.

Емдеу курсының ұзақтығы көрсетілімдерге, емдеу тиімділігіне, пациенттің терапияға қатысты реакциясына байланысты.

Жедел маниялық жай-күйлер және аффектілі (биполярлы) бұзылыстарды демеуші емдеу

Тәуліктік доза - 400-1600 мг. Орташа тәуліктік доза - 400-600 мг (2-3 қабылдауға). Жедел маниялық жай-күйде дозаны барынша тез арттыру керек. Биполярлық бұзылыстардың демеуші емінде оңтайлы жағымдылығын қамтамасыз ету мақсатында дозаны әр келесі арттыру аз болуы тиіс, тәуліктік доза біртіндеп арттырылады.

Үш тармақты жүйкенің идиопатиялық невралгиясы және шашыраңқы склероз кезіндегі үш тармақты жүйке невралгиясы (типтік және атиптік).

Бастапқы доза тәулігіне 200-400 мг құрайды, дозаны ауыру басылғанға дейін біртіндеп көбейтеді (әдетте тәулігіне 3-4 рет 200 мг дозаға дейін). Ересектер үшін ұсынылатын ең жоғары тәуліктік дозасы - 1200 мг. Клиникалық жақсаруға қол жеткізгеннен кейін дозаны біртіндеп ең төменгі демеуші дозаға дейін түсіреді (тәулігіне екіге бөліп қабылданатын 400 мг).

Литиймен емге жауап болмаған пациенттерде маниялық-депрессиялық психоздың профилактикасы үшін:

Бастапқы тәуліктік доза бірнеше қабылдауға бөлінген 400 мг, симптомдар бақылауға алынғанға дейін немесе бірнеше қабылдауға бөлінетін жалпы 1600 мг дозаға жетпегенше біртіндеп көбейтіледі. Орташа тәуліктік дозасы - күніне 400-600 мг (2-3 рет қабылдауға).

Халықтың ерекше топтары

Бүйрек жеткіліксіздігі/ бауыр жеткіліксіздігі.

Бауыр немесе бүйрек қызметі бұзылған пациенттердегі карбамазепин фармакокинетикасы туралы деректер жоқ.

Балалар

Карбамазепинді балаларда қолдану үшін негізгі көрсетілім - эпилепсия. Препараттың осы дәрілік түрін 6 жастан асқан балалардағы эпилепсия түрін ересектердегі сияқты емдеуге қолдану керек. Емдеуді тәулігіне 100 мг дозадан бастауға болады. Дозаны біртіндеп аптасына 100 мг-ден асырмай арттырады.

Балалар үшін демеуші дозалары тәулігіне дене салмағына 10-20 мг/кг есебінен (бірнеше қабылдауға) белгіленеді

Сәбидің жасы Тәуліктік доза6-10 жас Тәулігіне 400-600 мг11-15 жас Тәулігіне 600-1000 мг> 15 жас 800-1200 мг (ересектердегі сияқты)Ең жоғары дозалар 6 жастағы балалар үшін 35 мг/кг/тәулік, 6-15 жастағыларға - 1000 мг/тәулік, 15 жастан асқандарға - 1200 мг/тәулік құрайды.

Балаларда препаратты басқа көрсетілімдер бойынша қолдануға қатысты сенімді ақпараттың жеткілікті саны болмағандықтан, препаратты дозалау режимін сәбидің жасы мен салмағына сәйкес, кестеде көрсетілген дозадан асырмай таңдау ұсынылады.

Егде жастағылар

Болуы мүмкін дәрілік өзара әрекеттесулер мен эпилепсияға қарсы дәрілердің әр алуан фармакокинетикасына орай, егде жастағы адамдар үшін Карбалекс препаратының дозасын абайлап таңдау керек. Бастапқы ұсынылатын доза тәулігіне 2 рет 100 мг құрайды. Бастапқы 100 мг дозаны күніне екі рет біртіндеп ауыру басылғанға дейін күн сайын көбейту қажет (әдетте күніне 3-4 рет 200 мг-нан). Содан соң біртіндеп ең төменгі қолдану мөлшеріне түсіріледі. Ең үлкен ұсынылатын доза күніне 1200 мг құрайды. Ауыру басылғаннан кейін жаңа ұстама пайда болғанға дейін терапияны біртіндеп тоқтату қажет.

Енгізу әдісі және жолы

Карбалекс® тамақтану кезінде немесе одан кейін аз мөлшердегі сұйықтықпен (бірақ, грейпфрут шырыны емес) ішке шайнамай қабылданады. Таблеткаларды бөліктерге бөлуге болады.

Емдеу ұзақтығы

Препаратты қабылдау ұзақтығын дәрігер белгілейді.Карбалекс принимают внутрь не разжевывая во время или после еды с небольшим количество жидкости (но не грейпфрутовым соком). Допустимо деление таблеток на части. Длительность приема препарата определяется врачом.

При эпилепсии у взрослых и детей старше 10 лет начальная доза Карбалекса составляет 200 мг 1-2 раза в сутки, в дальнейшем суточную дозу постепенно увеличивают до достижения оптимального эффекта. Средняя суточная доза - 600-1200 мг.

Кратность приема составляет 2-3 раза в сутки.

У детей c 6 лет начальная суточная доза составляет 10-20 мг/кг массы тела с последующим постепенным увеличением до 20-30 мг/кг массы тела.

При применении у детей, рекомендуется растворить препарат в небольшом количестве жидкости (кроме грейпфрутового сока).

Средние суточные дозы у детей от 6 до 10 лет - 400-600 мг

При профилактике обострений маниакально-депрессивного психоза доза Карбалекса обычно составляет 400-600 мг/сут.

При невралгии тройничного нерва лечение Карбалексом начинают с дозы 200-400 мг/сут и постепенно увеличивают до полного купирования болевого синдрома (обычно до 600-800 мг/сут), затем дозу постепенно снижают до минимальной эффективной.

При диабетической нейропатии, синдроме алкогольной абстиненции средняя суточная доза препарата составляет 600 мг за 2 или 3 приема.

Больным пожилого возраста рекомендуется начинать с доз 100 мг 2 раза в день.

При тяжелой почечной недостаточности (гломерулярной фильтрации ниже 10 мл/мин) и больным, находящимся на гемодиализе, Карбалекс назначают в дозе, составляющей 75% от обычной дозы.

Передозировка

Арнайы антидот жоқ. Бастапқы емдеу пациенттің клиникалық жай-күйіне негізделуі тиіс; ауруханаға жатқызу көрсетілген. Осы дәрімен уланғанын растау және артық дозалану дәрежесін бағалау үшін плазмадағы карбамазепин концентрациясын анықтау жүргізіледі.

Асқазанның ішіндегісін шығару, асқазанды шаю, белсендірілген көмір қолдану жүзеге асырылады. Асқазанның ішіндегісін кеш шығару кейін білінетін сіңуіне және сауығу кезеңінде уыттану симптомдарының қайта пайда болуына әкелуі мүмкін. Қарқынды ем бөлімінде симптоматикалық демеуші ем, жүрек функциясын мониторингілеу, су-электролиттік теңгерім бұзылуларын мұқият түзету қолданылады.

Көмір сорбенттерімен гемосорбция жүргізу ұсынылады. Гемодиализ карбамазепинмен артық дозалану кезіндегі тиімді емдеу әдісі болып табылады. Артық дозаланудың басталуынан кейін 2-ші және 3-ші күні оның симптомдарының қайта күшеюі болуы мүмкін, бұл карбамазепиннің баяу сіңу себебінен болады.Специфический антидота нет. Первоначально лечение должно основываться на клиническом состоянии пациента; показана госпитализация. Проводится определение концентрации карбамазепина в плазме для подтверждения отравления этим средством и оценки степени передозировки.

Осуществляется эвакуация содержимого желудка, промывание желудка, применение активированного угля. Поздняя эвакуация желудочного содержимого может привести к отсроченному всасыванию и повторному появлению симптомов интоксикации в период выздоровления. Применяется симптоматическое поддерживающее лечение в отделении интенсивной терапии, мониторирование функций сердца, тщательная коррекция нарушений водно-электролитного баланса.

Рекомендуется проведение гемосорбции на угольных сорбентах. Гемодиализ является эффективным методом лечения при передозировке карбамазепином. Возможно повторное усиление симптомов передозировки на 2-й и 3-й день после ее начала, что обусловлено замедленным всасыванием карбамазепина.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555