Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ВЕРМОКС 0,1 N6 ТАБЛ ГЕДЕОН

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Мебендазол
Производитель: -ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО
Страна происхождения: Венгрия
Форма выпуска и упаковка: 6 таблеткадан поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада.

1 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынады.По 6 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках вкладывают в картонную коробку.
Беречь от детей: Да
Все лекарства Вермокс Все аналогичные товары
Купить ВЕРМОКС 0,1 N6 ТАБЛ ГЕДЕОН цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Вермокс инструкция по применению

Лекарственная форма

Вермокс, 100 мг, таблеткалар.Таблетки, 100 мг

Состав

Дәрілік препарат құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат - 100 мг мебендазол;

қосымша заттар:

 • натрий лаурилсульфаты
 • сусыз коллоидты кремнийдің қостотығы
 • магний стеараты
 • натрий сахарині
 • тальк
 • жүгері крахмалы
 • лактоза моногидраты
Одна таблетка содержит

активное вещество - мебендазол 100мг

вспомогательные вещества:
 • натрия лаурилсульфат
 • кремния диоксид коллоидный безводный
 • магния стеарат
 • натрия сахарин
 • тальк
 • крахмал кукурузный
 • лактозы моногидрат

Фармакодинамика

Мебендазол кең ауқымды әсер ететін, гельминтке қарсы синтетикалық дәрі болып табылады. Тіркелген көрсетілімдер бойынша қолданғанда мебендазол ішек қуысында жергілікті әсер етіп, паразиттер жасушаларында тубулиннің түзілуін бұзады, бұл глюкоза қармалуының және құрттардың ас қорыту үдерісінің бұзылуына, және соның салдарынан аутолиз дамуына әкеледі.Противоглистное средство широкого спектра действия. Нарушает тканевое дыхание глистов и вызывает дегенерацию цитоплазматических микротрубочек глиста, препятствует утилизации глюкозы, снижает энергообмен, уменьшает образование АТФ в тканях и тем самым вызывает необратимый паралич мускулатуры и гибель паразита.

Фармакокинетика

Сіңірілуі

Мебендазол ішке арқылы қабылдаған кезде өте аз мөлшерде сіңіріледі.

Таралуы және биотрансформациясы

Гельминтке қарсы стандартты дозада пероральді қабылдағаннан кейін бір мезгілде жүйе алды метаболизмінің жоғарылығы және заттың ерігіштігінің төмендігі салдарынан мебендазолдың биожетімділігі өте төмен болады. Сіңірілген мебендазолдың шамамен 90%-ы қан плазмасы ақуыздарымен байланысады.

Пациенттердің ерекше топтары

Педиатриялық популяция

1 жастан 16 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерде мебендазолдың қан плазмасындағы концентрациясы туралы деректер шектеулі. Бұл деректер ересектермен салыстырғанда 3 жастан 16 жасқа дейінгі пациенттерде мебендазолдың жүйелі экспозициясының айтарлықтай жоғарырақ екенін көрсетпейді. 1-ден 3 жасқа дейінгі балаларда жүйелі әсері ересектердегіден жоғарырақ, бұл ересектермен салыстырғанда кг салмаққа дозаның жоғары болуы салдарынан.После приема внутрь плохо всасывается. Биоусвояемость обычной антигельминтной дозы недостаточная из-за низкой растворимости и интенсивного первичного метаболизма. 90% абсорбированной фракции вступает в связь с белками плазмы. Биодоступность повышается при одновременном приеме препарата с жирной пищей. Выводится преимущественно в неизмененном виде с калом.

Побочные действия

Қан және лимфа жүйесі тарапынан бұзылулар

Жиілігі анықталмаған:

 • нейтропения

  Иммундық жүйе тарапынан бұзылулар

  Өте сирек: аса жоғарғы сезімталдық рекциялары
 • соның ішінде
 • анафилаксиялық және анафилактоидты реакциялар
Жүйке жүйесі тарапынан бұзылулар

Өте сирек:
 • бас айналу
Асқазан ішек жолы тарапынан бұзылулар

Жиі емес:
 • жүрек айнуы
 • құсу
Өте сирек:
 • іштің ауыруы
 • диарея.Жиілігі анықталмаған: метеоризм.Бұл симптомдар паразиттік инвазиядан да туындауы мүмкін.Бауыр және өт жолдары тарапынан бұзылулар

  Жиілігі анықталмаған: талдаулар нәтижесі бойынша бауыр функциясының бұзылуы
 • гепатит.Тері және теріасты тіндері тарапынан бұзылулар

  Өте сирек: уытты эпидермалық некролиз
 • Стивенс - Джонсон синдромы
 • экзантема
 • ангионевроздық ісіну
 • есекжем
 • алопеция

  Препаратты ұсынылған дозадан едәуір асатын дозаларда ұзақ уақыт қабылдағанда келесі жағымсыз реакциялар байқалды:

  Қан және лимфа жүйесі тарапынан бұзылулар

  Өте сирек: агранулоцитоз.Бүйрек және несеп шығару жолдары тарапынан бұзылулар

  Жиілігі анықталмаған: гломерулонефрит.Балалар

  Балалардағы қосымша жағымсыз әсері:

  Жүйке жүйесі тарапынан бұзылулар

  Өте сирек: құрысулар
Нечасто

- тошнота, рвота.Очень редко

- реакции гиперчувствительности, в том числе, анафилактические и анафилактоидные реакции

- головокружение, судороги у младенцев

- боль в животе, диарея

- токсический эпидермальный некролиз (образование пузырей и отслоение кожи на большом протяжении), синдром Стивенса - Джонсона (широко распространенная сыпь с образованием пузырей и отслоением кожи, особенно вокруг рта, носа, глаз и половых органов), экзантема, ангионевротический отек, крапивница, выпадение волос.Неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных)

- нейтропения (резкое снижение количества нейтрофилов в крови (определенный тип белых кровяных телец))

- метеоризм

- нарушение функции печени по результатам анализов, гепатит

При длительном приеме препарата в дозах, значительно превосходящих рекомендованные, отмечались следующие нежелательные реакции:
 • Очень редко

  - агранулоцитоз (резкое снижение количества белых кровяных телец в крови
 • приводящее к повышенной восприимчивости к инфекциям)

  Неизвестно

  - гломерулонефрит (воспаление почек)  Прием мебендазола в рекомендованной дозе
 • как правило
 • не сопровождается развитием каких-либо нежелательных симптомов.При массивной паразитарной инвазии может отмечаться преходящая боль в животе и диарея

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Необходимые меры предосторожности при применении

- нарушение функции печени

- сахарный диабет

- применение в течение длительного периода времени.Имеются редкие сообщения о развитии обратимого нарушения функции печени, гепатита и нейтропении у пациентов, получавших мебендазол в стандартных дозах по зарегистрированным показаниям. Эти явления и случаи гломерулонефрита и агранулоцитоза также описаны при длительном приеме препарата в дозах, значительно превосходящих рекомендованные.

При применении у пациентов с нарушением функции печени следует соблюдать осторожность.

При длительном применении необходим контроль общего анализа крови, функции печени, почек.

Препарат несовместим с алкоголем.

Во время лечения нет необходимости в назначении слабительных средств и соблюдении диеты.

Вермокс снижает потребность в инсулине у пациентов с сахарным диабетом.

Данный препарат содержит 110 мг лактозы моногидрата (в 1 таблетке), в связи с этим его не следует принимать пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.

Данный лекарственный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия, то есть по сути не содержит натрия.

Применение в педиатрии

Достаточный опыт клинического применения у детей до 2 лет отсутствует. Имеются очень редкие сообщения о развитии судорог у детей младше 2 лет, поэтому применение препарата Вермокс у детей до 2 лет противопоказано.

Во время беременности или лактации

Беременность

Поскольку Вермокс противопоказан при беременности, препарат не должен назначаться при подтвержденной или предполагаемой беременности.

Период грудного вскармливания

Мебендазол выделяется с грудным молоком в небольшом количестве после приема внутрь. Поэтому, Вермокс не должен назначаться женщинам в период кормления грудью.

Репродуктивная функция

Имеющиеся данные о репродуктивной токсичности мебендазола указывают на отсутствие у препарата влияния на мужскую фертильность в дозах до 40 мг/кг/сутки.

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Мебендазол не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами или работать механизмами.

Показания

Қолданылуы

Асқазан-ішек жолының мыналардан туындаған оқшауланған немесе аралас паразиттік ауруларында:

 • Еnterobius vermicularis (жұмыр құрттар/острицалар)
 • Ascaris lumdricoides (аскаридалар)
 • Trichuris trichiura (түктібас құрттар)
 • Ancylostoma duodenale (анкилостомалар), Necator americanus (америкалық қисық басты құрттар)
 • Strongloides stercoralis (жіпшелі нематодтар)
 • Taenia spp (таспа құрттар)
Изолированные или смешанные паразитарные заболевания желудочно-кишечного тракта, вызванные инвазиями:
 • - энтеробиоз (Enterobius vermicularis) (круглые черви/острицы)
 • - аскаридоз (Ascaris lumbricoides) (аскариды)
 • - трихинеллез (Trichuris trichiura) (власоглавы)
 • - анкилостомидоз (Ancylostoma duodenale) (анкилостомы)
 • - некатороз (Necator americanus ) (американская кривоголовка)
 • - стронгилоидоз (Strongyloides stercoralis) нематоды ниточные
 • - тениоз (Taenia spp) (ленточные черви)

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- әсер етуші затқа немесе 6.1 бөлімінде атап көрсетілген қосымша заттарының кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- галактоза жақпаушылығы, лактаза жеткіліксіздігі немесе глюкоза/галактоза мальабсорбциясы сияқты тұқым қуалайтын аурулар

- жүктілік және емшек емізу кезеңі

- 2 жасқа дейінгі балалар.- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата

- нарушение функции печени

- наследственная непереносимость галактозы, лактозы, лактазная недостаточность, мальабсорбция глюкозы/галактозы

- беременность и период лактации

- детский возраст до 6 лет

Лекарственное взаимодействие

Циметидин

Циметидинмен қатарлас қолдану мебендазолдың бауырдағы метаболизмінің баяулауымен қатар жүруі мүмкін, нәтижесінде оның қан плазмасындағы концентрациясы ұлғаяды, әсіресе ұзақ уақыт қолдану кезінде. Соңғы жағдайда дозаны түзету қажеттігіне баға беру үшін мебендазолдың қан плазмасындағы концентрациясын анықтау ұсынылады.

Метронидазол

Стивенс -Джонсон синдромының, уытты эпидермалық некролиздің (СДС/УЭН) туындау жағдайларын зерттеуге бағытталған жағдай-бақылау зерттеулерінің нәтижелері СДС/УЭН және мебендазол мен метронидазолды қабылдау арасында байланыс болуы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл өзара әрекеттесу туралы толығырақ ақпарат жоқ. Жоғарыда айтылғанды ескере отырып, мебендазол мен метронидазолды бір мезгілде қолданудан аулақ болу ұсынылады.Циметидин

Сопутствующее применение с циметидином может сопровождаться замедлением метаболизма мебендазола в печени, и как следствие, увеличением его концентрации в плазме крови, особенно при длительном применении. В последнем случае рекомендуется определять концентрацию мебендазола в плазме крови для оценки необходимости коррекции дозы.

Метронидазол

Необходимо избегать одновременного применения мебендазола и метронидазола.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Вермокс в других городах

Вермокс в Астане, Вермокс в Уральске, Вермокс в Актау, Вермокс в Усть-Каменогорске, Вермокс в Шымкенте, Вермокс в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалану режимі

Энтеробиоз

Балалар мен ересектерде дене салмағына және жасына қарамастан: 100 мг бір дозаны (1 таблетка) бір рет қабылдау жеткілікті.

Enterobius vermicularis инфекциясының қайталану жиілігі жоғарылығын ескеріп, емдеуді 2 және 4 аптадан соң қайталау ұсынылады.

Отбасының барлық мүшелерін бір мезгілде емдеу ұсынылады.

Аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомозда және аралас паразиттік инфекциялар

Балаларға және ересектерде дене салмағына және жасына қарамастан: тәулігіне 200 мг (таңертең 1 таблетка және кешке 1 таблетка) 3 күн қатарынан.

Тениоз және стронгилоидоз

ересектерге арналған толық емдеу курсы: тәулігіне 400 мг (таңертең 2 таблетка және кешке 2 таблетка) 3 күн қатарынан.

балалар мен жасөспірімдер үшін (≥ 2 - 16 жас): Мебендазолдың ≥ 2 жастан 16 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдердегі тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы деректер шектеулі. Мебендазолды осы жас тобында баламалы емдеу жоқ болған жағдайда ғана тағайындау керек.

Пациенттердің ерекше топтары

Балалар

Препаратты 2 жастан кіші балаларға қолдануға болмайды (4.3 бөлімін қараңыз).

Егде жастағы пациенттер

Дозаны түзетудің қажеті жоқ

Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттер

Дозаны түзетудің қажеті жоқ

Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер

Дозаны түзетудің қажеті жоқ

Қолдану тәсілі

Ішке қабылдауға арналған. Таблетканы тұтастай немесе шайнап жұтуға болады. Кішкентай балаларға таблетканы ұсақталған түрде беру ұсынылады. Препаратты балалар қабылдағаннан кейін олардың жай-күйін бақылау керек. Сызығы тек таблетканы екіге бөлуді жеңілдетуге және жұтуға қолайлы болу үшін арналған, таблетканы теңдей екі дозаға бөлуге арналмаған.

Емдеу кезінде іш жүргізетін дәрілер қабылдау немесе арнайы диета ұстану қажет емес.При энтеробиозе детям от 6 до 10 лет – по 25-50 мг в сутки в один прием в течение 3 дней. Детям старше 10 лет и взрослым независимо от массы тела - 100 мг препарата (1 таблетка) однократно. Лечение следует повторить через 2- 4 недели, ввиду частых рецидивов инфекции.

Рекомендуется одновременное лечение всех членов семьи.

При аскаридозе, трихинеллезе, анкилостомидозе и смешанных инфекциях: взрослым в течение 3 дней по 200мг/сут. (по 1 таблетке утром и вечером). Детям от 6 до 10 лет – по 25-50 мг в сутки в один прием в течение 3 дней.

При тениозе, стронгилоидозе:

- взрослым в течение трех дней по 2 таблетки утром и вечером (400мг/сут.);

- детям в течение трех дней по одной таблетке утром и вечером (200мг/сут.).

Максимальные разовые дозы - для детей от 6 лет до 10 лет-50 мг, для детей старше 10 лет -100 мг, для взрослых - 200 мг, суточные дозы для детей до 10 лет-50 мг, для детей старше 10 лет- 200 мг, для взрослых- 400 мг.

Передозировка

Симптомдары

Кездейсоқ артық дозалану кезінде түйілу сипатындағы іш ауырулары, жүрек айнуы, құсу, және диарея дамуы мүмкін.

Вермокс препаратымен емдеудің ұсынылған ең жоғарғы ұзақтығы үш күнді құрайды, дегенмен эхинококкозға байланысты препараттың жоғары дозаларын ұзақ уақыт бойы қабылдаған пациенттерде бауыр функциясының қайтымды бұзылыстары мен нейтропенияның сирек жағдайлары сипатталды.

Емі

Арнайы андидоты жоқ. Таблетканы қабылдағаннан кейінгі алғашқы сағатта асқазанды шаюға болады. Егер мақсатқа сай болса, белсендірілген көмір тағайындауға болады.Симптомы

При случайной передозировке могут развиться спастические боли в животе, тошнота, рвота и диарея.

Хотя максимальная рекомендованная продолжительность лечения препаратом Вермокс составляет три дня, у пациентов, получавших препарат в высоких дозах в течение продолжительного времени по поводу эхинококкоза, описаны редкие случаи обратимого нарушения функции печени и нейтропении.

Лечение

Специфического антидота не существует. В течение первого часа после приема таблеток можно выполнить промывание желудка. Если целесообразно, можно назначить активированный уголь.
Сертификаты

Аналогичные товары

Купить ВЕРМОКС 0,1 N6 ТАБЛ ГЕДЕОН цена

-Гедеон Рихтер Румыния А.О

Страна производитель: Румыния

Рецептурный препарат
Цена
1175.00 тнг.

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555