Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ИБУПРОФЕН-ТЕВА 0,2 N20 ТАБЛ П/О

Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Ибупрофен
Производитель: -ТЕВА ОПЕРАТИОН ПОЛАНД Ср.з.о.о.
Форма выпуска и упаковка: Поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 10 таблеткадан салынған.

Пішінді 2 немесе 5 қаптама медициналық қолданылуы жөнінде қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапқа салынған.По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 2 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках вкладывают в коробку из картона.
Беречь от детей: Да
Все аналогичные товары
Купить ИБУПРОФЕН-ТЕВА 0,2 N20 ТАБЛ П/О цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Ибупрофен-тева инструкция по применению

Лекарственная форма

Қабықпен қапталған таблеткалар, 200 мгТаблетки, покрытые оболочкой, 200 мг

Состав

Дәрілік препараттың құрамы

белсенді зат - 200 мг ибупрофен

қосымша заттар:

 • модификацияланған жүгері крахмалы
 • натрий кроскармеллозасы
 • гипромеллоза
 • стеарин қышқылы
 • сусыз коллоидты кремний
 • таблетканың қабығы: гипромеллоза
 • Макроголь 8000
 • титанның қостотығы (Е 171)  Одна таблетка содержит

  активное вещество - ибупрофен 200 мг

  вспомогательные вещества: крахмал кукурузный модифицированный
 • натрия кроскармеллоза
 • гипромеллоза
 • кислота стеариновая
 • кремний коллоидный безводный
 • оболочка таблетки : гипромеллоза
 • Макроголь 8000
 • титана диоксид (Е 171)

Побочные действия

Жиі

- асқазан-ішек жолы тарапынан іш тұсының ауыруы, жүректің айнуы және ас қорытудың бұзылыстары, диарея, метеоризм, іш қату, қыжыл және сирек жағдайларда анемияға әкелуі мүмкін асқазан-ішектік жеңіл қан кету сияқты бұзылулар

Жиі емес

- аса жоғары сезімталдық реакциялары1

- есекжем және қышыну

- бас ауыруды, бас айналуды, ұйқышылдықты, қозуды, ашушаңдықты немесе шаршауды қоса, орталық жүйке жүйесі тарапынан бұзылулар

- көрудің бұзылулары

- потенциалды қан кетумен және тесілумен бірге АІЖ ойық жарасы, ойық жаралы стоматиттер, колиттің және Крон ауруының өршуі, гастриттер.

- тері бөртпелерінің алуан түрлері

Сирек

- құлақтың шуылдауы

- сирек жағдайларда бүйрек тіндерінің зақымдануы (бүйрек емізікшелерінің некрозы) және қанда мочевинаның жоғары концентрациясы; қанда несеп қышқылының жоғары концентрациясы туындайды

- гемоглобин деңгейінің төмендеуі

Өте сирек

- инфекциямен байланысты қабынудың өршуі (мысалы, некроздайтын фасцииттің дамуы), сирек жағдайларда терінің ауыр инфекциялары және жұмсақ тіндер тарапынан асқынулар желшешек кезінде болуы мүмкін

- гемопоэздің бұзылулары (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения және агранулоцитоз). Алғашқы белгілері қызба, тамақтың ауыруы, ауыз қуысының беткейлік ойық жаралары, тұмау тәріздес симптомдар, қатты жүдеу, мұрыннан қан кету және теріден қан кету, қан кету және қанталаулар. Мұндай жағдайларда пациент осы дәрілік препаратты қабылдауды тоқтатуға, кез келген анальгетиктермен және қызуды төмендететін дәрілермен өздігінен емделуді тоқтата тұруға және дәрігерге қаралуға кеңестер алуы тиіс.

- жайылған ауыр аса жоғары сезімталдық реакциялары. Симптомдары беттің, тілдің және тамақтың ісінуін, ентігуді, тахикардияны және гипотензияны (анафилаксия, ангионевроздық ісіну немесе ауыр шок) қамтуы мүмкін.

- демікпенің өршуі

- психоздық реакция, депрессия

- асептикалық менингит2

- жүрек функциясының жеткіліксіздігі, жүрек қағуының жиілеуі және ісінушілік, миокард инфарктісі

- артериялық гипертензия, васкулит

- эзофагит, панкреатит және ішектің жарғақшалық стриктурасының түзілуі

- бауыр дисфункциясы, бауырдың зақымдануы, әсіресе ұзақ қабылдаған кезде, бауыр функциясының жеткіліксіздігі, жедел гепатит

- Стивенс-Джонсон синдромын, полиморфты эритеманы және уытты эпидермальді некролизді, алопецияны қоса, буллездік реакциялар сияқты тері реакцияларының ауыр түрлері

- ісінулер, әсіресе артериялық гипертензиясы немесе бүйрек функциясының жеткіліксіздігі бар пациенттерде, нефроздық синдром, ішек нефриті, олар бүйрек функциясының жедел жеткіліксіздігімен қоса жүруі мүмкін

Белгісіз (қолда бар деректер негізінде баға беру мүмкін емес).

- тыныс алу жолдарының аса жоғары реактивтілігі, соның ішінде демікпе, бронхтың түйілуі немесе ентігу

- препаратқа эозинофилиямен және жүйелік симптомдармен (DRESS-синдром) қоса жүретін реакция, жайылған жедел экзантематозды пустулез (AGEP)Часто

- нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как боли в области живота, тошнота и расстройство пищеварения, диарея, метеоризм, запор, изжога и легкое желудочно-кишечное кровотечение, которое в редких случаях может привести к анемии

Нечасто

- реакции гиперчувствительности1

- крапивница и зуд

- нарушения со стороны центральной нервной системы, включая головную боль, головокружение, сонливость, возбуждение, раздражительность или усталость

- зрительные нарушения

- язва ЖКТ, потенциально с кровотечением и перфорацией, язвенные стоматиты, обострение колита и болезни Крона, гастриты.

- различные типы кожных сыпей

Редко

- звон в ушах

- в редких случаях возникает поражение ткани почек (некроз почечных сосочков) и повышенная концентрация мочевины в крови; повышенные концентрации мочевой кислоты в крови

- снижение уровня гемоглобина

Очень редко

- обострение воспаления, связанного с инфекцией (например, развитие некротизирующего фасциита), в редких случаях тяжелые кожные инфекции и осложнения со стороны мягких тканей возможны во время ветряной оспы

- нарушения гемопоэза (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения и агранулоцитоз). Первыми признаками являются лихорадка, боль в горле, поверхностные язвы полости рта, гриппоподобные симптомы, сильное истощение, кровотечение из носа и кожное кровотечение, кровотечение и кровоподтеки. В таких случаях пациент должен получить рекомендации прекратить прием данного лекарственного препарата, воздержаться от любого самолечения анальгетиками и жаропонижающими средствами и обратиться к врачу

- тяжелые генерализованные реакции гиперчувствительности. Симптомы могут включать отечность лица, языка и горла, одышку, тахикардию и гипотензию (анафилаксия, ангионевротический отек или тяжелый шок)

- обострение астмы

- психотическая реакция, депрессия

- асептический менингит2

- сердечная недостаточность, учащенное сердцебиение и отечность, инфаркт миокарда

- артериальная гипертензия, васкулит

- эзофагит, панкреатит и образование мембранных стриктур кишечника.

- печеночная дисфункция, поражение печени, в особенности при длительном приеме, печеночная недостаточность, острый гепатит

- тяжелые формы кожных реакций, такие как буллезные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона, полиморфную эритему и токсический эпидермальный некролиз, алопецию

- отеки, в особенности у пациентов с артериальной гипертензией или почечной недостаточностью, нефротический синдром, кишечный нефрит, которые могут сопровождаться острой почечной недостаточностью

Неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных).

- гиперреактивность дыхательных путей, в том числе астма, бронхоспазм или одышка

- реакция на препарат, сопровождающаяся эозинофилией и системными симптомами (DRESS-синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP)

Особенности продажи

Отпускается без рецепта

Особые условия

C осторожностью у пациентов с определенными заболеваниями, течение которых может ухудшиться:

 • - системная красная волчанка, а также смешанные заболевания соединительной ткани - ввиду повышения риска асептического менингита
 • - врожденное нарушение метаболизма порфирина (например, острая интермиттирующая порфирия)
 • - нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и хронические воспалительные кишечные заболевания (язвенный колит, болезнь Крона)
 • - гипертензия и/или сердечная недостаточность в анамнезе, так как у пациентов, принимавших НПВП, диагностировалась задержка жидкости и отек
 • - почечная недостаточность, поскольку может продолжиться снижение функции почек
 • - печеночная дисфункция
 • - после обширного хирургического вмешательства
 • - страдающих аллергической реакцией на другие вещества, в связи с повышенным риском развития реакций гиперчувствительности у таких пациентов на препарат Ибупрофен-Тева, таблетки, покрытые оболочкой 200 мг
 • - страдающих сенной лихорадкой, полипами носовой полости или хроническими обструктивными нарушениями со стороны дыхательной системы в связи с повышенным риском развития аллергической реакции
 • возможно развитие приступов астмы (так называемая анальгетическая астма), отека Квинке или крапивницы
Применение других НПВП

Сопутствующий прием НПВП, включая специфические ингибиторы циклооксигеназы-2, повышает риск развития нежелательных реакций и его следует избегать.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ):
 • Прием НПВП на любом этапе лечения может привести к желудочно-кишечному кровотечению
 • изъязвлению или перфорации
 • иногда со смертельным исходом
 • независимо от наличия предупреждающих симптомов или серьезных нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта в анамнезе.Если у пациентов
 • получающих ибупрофен
 • развивается желудочно-кишечное кровотечение или язва
 • лечение следует прекратить
У пациентов с язвой в анамнезе, в особенности с язвой, осложненной кровотечением или перфорацией, и у пациентов пожилого возраста возрастает риск развития желудочно-кишечных кровотечений, язв или перфорации при увеличении дозы НПВП.Таким пациентам следует начинать прием препарата с наименьшей возможной дозы.У таких пациентов следует рассмотреть вариант комплексного лечения с использованием защитных средств (например, мизопростол или ингибиторы протонного насоса), как и у пациентов, принимающих препарат вместе с низкими дозами ацетилсалициловой кислоты или другими лекарственными средствами, способными повысить риск развития осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта.

Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (язвенный колит, болезнь Крона) следует с осторожностью назначать НПВП в связи с возможным обострением указанных заболеваний.
Пациенты с заболеваниями ЖКТ в анамнезе должны сообщать о любых вновь появившихся абдоминальных симптомах (особенно желудочно-кишечном кровотечении), которые чаще развиваются на начальных этапах лечения.

Следует с осторожностью рекомендовать препарат пациентам, принимающим лекарственные препараты, которые могут увеличить риск развития язвы или кровотечения, например, пероральные кортикостероиды, антикоагулянты, такие как варфарин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антитромбоцитарные препараты (например, аспирин).

Кожа и слизистые оболочки

Серьезные кожные реакции, в некоторых случаях со смертельным исходом, в том числе эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, диагностировались на фоне применения НПВП только в очень редких случаях.Предполагается, что пациенты наиболее подвержены развитию этих реакций на раннем этапе терапии; начало реакции в подавляющем большинстве случаев происходит в течение первого месяца лечения.

Сообщалось о развитии острого генерализованного экзантематозного пустулеза (AGEP) на фоне приема ибупрофенсодержащих препаратов.Следует немедленно прекратить прием препарата при первых признаках развития серьезных кожных реакций, таких как кожная сыпь, поражения слизистых оболочек или любые другие проявления гиперчувствительности.

Применение НПВП у пациентов с ветряной оспой может быть связано с повышенным риском развития тяжелых гнойных осложнений инфекционно-воспалительных заболеваний кожи и подкожно-жировой клетчатки (например, некротизирующего фасциита).В связи с этим рекомендуется исключить применение препарата при ветряной оспе.

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты

Применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сутки), может быть связано с небольшим повышением риска развития артериальных тромботических явлений (например, инфаркта миокарда или инсульта).Прием низких доз ибупрофена (1200 мг в сутки) не вызывает повышения риска развития явлений артериального тромбоза.
Пациентам с неконтролируемой гипертензией, застойной сердечной недостаточностью по классификации NYHA II-III класса, подтвержденной ишемической болезнью сердца, периферической артериальной болезнью и/или цереброваскулярным заболеванием следует назначать ибупрофен с большой осторожностью и избегать высоких доз (2400 мг/сут).

Также пациентам с факторами риска сердечно-сосудистых осложнений (например, гипертензией, гиперлипидемией, сахарным диабетом, курящим) следует соблюдать особую осторожность при назначении длительной терапии, в особенности при необходимости приема высоких доз ибупрофена (2400 мг/сут).
Нарушения функции почек

Регулярный прием обезболивающих препаратов, особенно комбинации нескольких обезболивающих действующих веществ, может привести к необратимому повреждению почек с риском развития почечной недостаточности (анальгетической нефропатии).Данный риск может быть повышен при физических нагрузках, связанных с потерей соли и обезвоживанием организма.В связи с этим следует избегать регулярного приема обезболивающих препаратов.
Реакции гиперчувствительности

Тяжелые острые реакции гиперчувствительности (например, анафилактический шок) наблюдаются очень редко.При первых признаках реакции гиперчувствительности после приема препарата Ибупрофен-Тева, таблетки, покрытые оболочкой 200 мг, лечение следует прекратить.Медицинский работник должен принять необходимые меры с учетом симптомов.
Инфекции

Ибупрофен может скрывать признаки инфекций, таких как повышение температуры и боль.Поэтому возможно, что препарат Ибупрофен-Тева, таблетки, покрытые оболочкой 200 мг может отложить соответствующее лечение инфекции, что может привести к увеличению риска осложнения.Это наблюдалось при пневмонии, вызванной бактериями, и бактериальных кожных инфекциях, связанных с ветряной оспой.Если вы принимаете это лекарство во время инфекции, а симптомы инфекции сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь к врачу.
Прочие данные

Ибупрофен может временно ингибировать тромбоцитарную функцию (агрегация тромбоцитов).Поэтому рекомендуется установить тщательное наблюдение за пациентами с нарушениями свертываемости крови.


При длительном применении препарата Ибупрофен-Тева, таблетки, покрытые оболочкой 200 мг, у детей необходимо регулярно проверять показатели функции печени, почек, а также выполнять общий анализ крови.
Продолжительное применение любого обезболивающего средства от головной боли может привести к ее обострению.В этом случае или при наличии подозрений на такое развитие ситуации необходимо обратиться за медицинской консультацией и прекратить лечение.

При сопутствующем употреблении алкоголя возможно усиление нежелательных эффектов, вызванных действующим веществом НПВП, в особенности со стороны желудочно-кишечного тракта или центральной нервной системы.
Пациенты пожилого возраста

Частота развития нежелательных реакций после приема НПВП повышена у пожилых пациентов, в особенности, таких реакций, как кровотечение или перфорация язвы желудочно-кишечного тракта, которые могут привести к смертельному исходу.
Применение в педиатрии

Существует риск нарушения функции почек у детей и подростков с дегидратацией.
Дополнительная информация о вспомогательных веществах

В данном лекарственном препарате содержится сорбитол.Данный лекарственный препарат не следует принимать пациентам с редкими наследственными нарушениями, связанными с непереносимостью фруктозы.
Во время беременности или лактации

Беременность

Ингибирование синтеза простагландинов может оказать нежелательное влияние на течение беременности и/или развитие эмбриона/плода.

Во время первого и второго триместра беременности ибупрофен следует назначать только в случае крайней необходимости.Если ибупрофен принимает женщина, планирующая беременность, или во время первого и второго триместра беременности, доза препарата и продолжительность терапии должны быть минимально возможными.
Применение любых ингибиторов синтеза простагландинов в третьем триместре беременности может привести к следующим отрицательным последствиям

Для плода:
 • - преждевременное закрытие артериального протока и развитием легочной гипертензии
 • - почечная дисфункция, прогрессирующая до почечной недостаточности, и олигогидрамнион
Для матери в конце беременности и новорожденного:
 • - возможное увеличение времени кровотечения, антиагрегационный эффект даже при приеме очень низких доз
 • - ингибирование сокращения маточных мышц, что приводит к задержке начала родовой деятельности и увеличению продолжительности родов
Вследствие этого прием ибупрофена противопоказан в третьем триместре беременности.Лактация

Ибупрофен и его метаболиты могут в низких концентрациях проникать в грудное молоко.На данный момент нет данных относительно вредного воздействия на грудных младенцев, поэтому при краткосрочном приеме рекомендованных доз для облегчения боли и лихорадки нет необходимости прерывать кормление грудью.Особенности влияния препарата на способность управлять транспортными средствами или потенциально опасными механизмами.Пациентам, отмечающим головокружение, сонливость, заторможенность или нарушения зрения при приеме ибупрофена, следует избегать вождения автотранспорта или управления движущимися механизмами.

Показания

Қолданылуы

Келесі жағдайларды симптоматикалық емдеу үшін:

 • - бас ауыру

  - бас сақинасы

  - тістің ауыруы

  - ауыртатын етеккірлер

  - невралгия

  - арқаның ауыруы

  - бұлшықеттік және ревматизмдік ауырулар

  - тұмауда және суық тию ауруларындағы қызба жағдайлары
Для симптоматического лечения следующих состояний:
 • - головная боль

  - мигрень

  - зубная боль

  - болезненные менструации

  - невралгия

  - боль в спине

  - мышечные и ревматические боли

  - лихорадочные состояния при гриппе и простудных заболеваниях

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- ибупрофенге немесе препараттың құрамына кіретін компоненттердің кез келгеніне жоғары сезімталдық

- анамнезде ацетилсалицил қышқылын (салицилаттарды) немесе басқа да ҚҚСП қолданумен байланысты аса жоғары сезімталдық реакциялардың болуы (бронх демікпесі, бронхтың түйілуі, ринит, риносинусит, мұрынның немесе мұрын қойнауларының қайталанатын полипозы, Квинке ісінуі, есекжем)

- АІЖ ағзаларының эрозиялық-ойық жара аурулары (соның ішінде асқазанның және он екі елі ішектің ойық жара ауруы, Крон ауруы, ойық жаралы колит) немесе ойық жарадан қан кетудің белсенді фазасы немесе оның анамнезде болуы (ойық жара ауруының немесе ойық жарадан қан кетудің екі немесе одан көбірек көріністері)

- ҚҚСП қолдану әсерінен өршіген АІЖ жарасынан қан кетудің немесе тесілудің анамнезде болуы

- бауыр функциясының ауыр жеткіліксіздігі немесе белсенді сатыдағы бауыр ауруы

- бүйрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі (креатинин клиренсі <30 мл/мин), расталған гиперкалиемия

- жүрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі (Кардиологтардың Нью-Йорк Ассоциациясының жіктемесі бойынша IV класс), аортокоронарлық шунттау жүргізілгеннен кейінгі кезең

- цереброваскулярлық немесе басқа да белсенді қан кету орын алған пациенттерге

- жүктілік (үшінші триместр)

- 12 жасқа дейінгі балаларға.- повышенная чувствительность к ибупрофену или любому из компонентов, входящих в состав препарата

- наличие в анамнезе реакций гиперчувствительности (бронхиальная астма, бронхоспазм, ринит, риносинусит, рецидивирующий полипоз носа или околоносовых пазух, отек Квинке, крапивница), связанных с применением ацетилсалициловой кислоты (салицилатов) или других НПВП

- эрозивно-язвенные заболевания органов ЖКТ (в том числе язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, болезнь Крона, язвенный колит) или язвенное кровотечение в активной фазе или в анамнезе (два или более подтвержденных эпизода язвенной болезни или язвенного кровотечения)

- кровотечение или перфорация язвы ЖКТ в анамнезе, спровоцированные применением НПВП

- тяжелая печеночная недостаточность или заболевания печени в активной фазе

- тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин), подтвержденная гиперкалиемия

- тяжелая сердечная недостаточность (классификация Нью-Йоркской Ассоциации кардиологов, класс IV), период после проведения аортокоронарного шунтирования

- пациентам с цереброваскулярным или другим активным кровотечением.

- беременность (III триместр)

- детям до 12 лет

Лекарственное взаимодействие

Ибупрофенді келесі дәрілік заттармен бір мезгілде қолдануға жол бермеу керек:

 • Басқа ҚҚСП
 • соның ішінде селективті ЦОГ-2 тежегіштері

  ҚҚСП тобының екі және одан көбірек препараттарын бір мезгілде қолдануға жол бермеу керек
 • өйткені бұл жағымсыз әсерлер қаупін арттыруы мүмкін
Ацетилсалицил қышқылы (аспирин)

Экспериментальді деректер ибупрофенді бірге қолданған жағдайда тромбоциттердің агрегациясына аспириннің төмен дозаларының әсерін тежеуі мүмкін екендігін айғақтайды.Осы деректердің клиникалық іс-тәжірибеде экстраполяциясына қатысты екіұштылық бар екендігіне қарамастан, ибупрофенді ұдайы, ұзақ уақыт қолдану ацетилсалицил қышқылының төмен дозаларының кардиопротективтік әсерін төмендетуге қабілетті болуы мүмкін екендігін жоққа шығаруға болмайды.Ибупрофенді сирек пайдаланған кезде бірде-бір тиісті клиникалық әсердің мойындалуы мүмкін емес.

Ибупрофенді (басқа да ҚҚСП сияқты) келесі препараттармен біріктіріп қолданғанда сақтық таныту керек:
 • Дигоксин сияқты жүрек гликозидтері

  ҚҚСП жүрек функциясы жеткіліксіздігін өршітуі
 • шумақтық сүзілу жылдамдығын азайтуы және гликозидтердің плазмалық концентрацияларын арттыруы мүмкін.Ибупрофенді дигоксин препараттарымен бірге қабылдау қан сарысуында дигоксиннің деңгейін арттыруы мүмкін.Дұрыс қолданған жағдайда (4 күннен асырмай) қан сарысуында дигоксин деңгейін тексерудің қажеті болмайды
Кортикостероидтар

Жағымсыз реакциялардың, әсіресе асқазан-ішек жолы тарапынан даму (асқазан-ішек жолы; ойық жаралардың түзілуі немесе қан кету) қаупі артуы мүмкін.
Антитромбоцитарлық агенттер және серотонинді кері қармап қалатын селективті тежегіштер (СКҚСТ)

Асқазан-ішектік қан кетулердің даму қаупі артады.
Антикоагулянттар

ҚҚСП антикоагулянттардың, мысалы, варфариннің әсерін күшейтуі мүмкін.

Фенитоин

Ибупрофенді фенитоин препараттарымен бірге қабылдау қан сарысуында фенитоинның деңгейін арттыруы мүмкін.Дұрыс қолданған жағдайда (4 күннен асырмай) қан сарысуында фенитоин деңгейін тексерудің қажеті болмайды.

Литий препараттары

Ибупрофенді литий препараттарымен бірге қабылдау қан сарысуында литийдің деңгейін арттыруы мүмкін.Дұрыс қолданған жағдайда (4 күннен асырмай) қан сарысуында литий деңгейін тексерудің қажеті болмайды.

Пробенецид және сульфинпиразон

Құрамында пробенецид немесе сульфинпиразон бар дәрілік препараттар ибупрофеннің шығарылуын кешіктіруі мүмкін.
Гипертензияға қарсы дәрілер (АӨФ тежегіштері, бета рецепторлардың блокаторлары және ангиотензин II антагонистері), диуретиктер

ҚҚСП диуретиктердің және гипертензияға қарсы басқа дәрілік препараттардың әсерін төмендетуі мүмкін.Бүйрек функциясы бұзылған кейбір пациенттерде (мысалы, сусызданған пациенттерде немесе бүйрек функциясы бұзылған егде жастағы пациенттерде) препаратты АӨФ тежегіштерімен немесе ангиотензин II антагонистерімен, циклооксигеназаны тежейтін дәрілік заттармен бірге қабылдау бүйрек функциясының әрі қарай нашарлауына, соның ішінде қайтымды болып табылатын бүйрек функциясының жедел жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін.Сондықтан препараттардың біріктірілімін сақтықпен қабылдау керек; бұл әсіресе егде жастағы пациенттерге қатысты.Пациенттерде оңтайлы су теңгерімінің сақталуын бақылау және қатар жүргізілетін емді бастағаннан кейін және әрі қарай мезгіл-мезгіл бүйрек функциясын тексеру қажет.Диуретиктер ҚҚСП нефроуыттылығының қаупін арттыруы мүмкін.

Калий жинақтайтын диуретиктер

Ибупрофенді калий жинақтайтын диуретиктермен бірге қабылдау гиперкалиемияға әкелуі мүмкін (қан сарысуында калий деңгейін тексеру ұсынылған).
Метотрексат

Метотрексаттың плазмалық концентрациясының потенциалды жоғарылауы туралы деректер бар.Метотрексатты қабылдауға дейін немесе кейін 24 сағат ішінде ибупрофенді қабылдау метотрексат концентрациясының жоғарылауына және оның уытты әсерінің ұлғаюына әкелуі мүмкін.
Циклоспорин

Нефроуыттылық қаупі жоғарылайды.
Такролимус

Екі препаратты бір мезгілде қолданғанда нефроуыттылықтың даму қаупі артады.

Зидовудин

Зидовудин мен ибупрофенді бір мезгілде қабылдап жүрген, гемофилиядан зардап шегіп жүрген АИТВ-оң пациенттерде гемартроздар және гематома қаупінің жоғарылағаны туралы деректер бар.

Сульфонилмочевина препараттары:
 • Клиникалық зерттеулер қабынуға қарсы стероидты емес дәрілердің және диабетке қарсы дәрілердің (сульфонилмочевина препараттары) арасында дәрілік өзара әрекеттесуді көрсетті.Осы сәтте ибупрофеннің және сульфонилмочевина препараттарының өзара әрекеттесу жағдайлары сипатталмаса да
 • бірге қабылдағанда сақтық шаралары ретінде қандағы глюкоза деңгейін тексеру ұсынылады
Хинолонды антибиотиктер

ҚҚСП-пен және хинолонды қатардың антибиотиктерімен бірге ем қабылдап жүрген пациенттерде құрысулардың туындау қаупі жоғарылауы мүмкін.
CYP2C9 тежегіштері

Ибупрофенді CYP2C9 тежегіштерімен бірге тағайындау ибупрофеннің (CYP2C9 субстраты) әсер етуінің күшеюіне әкелуі мүмкін.Вориконазолды және флуконазолды (CYP2C9 тежегіштері) қолданып жүргізілген зерттеулерде S(+)-ибупрофеннің әсер етуінің шамамен 80-100%-ға күшейгені білінді.Ибупрофеннің дозасын түзету туралы шешім, әсіресе ибупрофеннің жоғары дозаларын вориконазолмен және флуконазолмен бір мезгілде қолданған жағдайда, онымен бірге күшті әсер ететін CYP2C9 тежегіштерін бірге қолданған кезде қабылдануы тиіс.

Следует избегать одновременного применения ибупрофена со следующими лекарственными средствами:
 • Другие НПВП
 • в том числе селективные ингибиторы ЦОГ-2

  Следует избегать одновременного применения двух и более препаратов из группы НПВП поскольку это может повысить риск нежелательных эффектов
Ацетилсалициловая кислота (аспирин)

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что ибупрофен может подавлять влияние низких доз аспирина на агрегацию тромбоцитов в случае их совместного применения.Несмотря на то, что существует неопределенность в отношении экстраполяции этих данных на клиническую практику, нельзя исключить вероятность того, что регулярное, длительное применение ибупрофена способно снизить кардиопротекторный эффект низких доз ацетилсалициловой кислоты.Ни один соответствующий клинический эффект не может быть признан возможным при редком использовании ибупрофена.Следует проявлять осторожность при применении ибупрофена (как и других НПВП) в сочетании со следующими препаратами:
 • Сердечные гликозиды, такие, как дигоксин

  НПВП могут усугубить сердечную недостаточность, уменьшить скорость клубочковой фильтрации и повысить плазменные концентрации гликозидов.Совместный прием ибупрофена с препаратами дигоксина может увеличить уровень дигоксина в сыворотке крови.Проверка уровня дигоксина в сыворотке крови не требуется при правильном применении (не более 4 дней).Кортикостероиды

  Может увеличиться риск развития нежелательных реакций, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта (желудочно-кишечный тракт
 • образование язв или кровотечение).Антитромбоцитарные агенты и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)

  Увеличение риска развития желудочно-кишечного кровотечения.Антикоагулянты

  НПВП могут усиливать эффект антикоагулянтов, например, варфарина.Фенитоин

  Совместный прием ибупрофена с препаратами фенитоина может увеличить уровень фенитоина в сыворотке крови.Проверка уровня фенитоина в сыворотке крови не требуется при правильном применении (не более 4 дней).Препараты лития

  Совместный прием препарата ибупрофена с препаратами лития может увеличить уровень лития в сыворотке крови.Проверка уровня лития в сыворотке крови не требуется при правильном применении (не более 4 дней).Пробенецид и сульфинпиразон

  Лекарственные препараты, содержащие пробенецид или сульфинпиразон, могут отсрочить выведение ибупрофена.Антигипертензивные средства (ингибиторы АКФ, блокаторы бетарецепторов и антагонисты ангиотензина II) и диуретики

  НПВП могут снизить эффект диуретиков и других антигипертензивных лекарственных препаратов.У некоторых пациентов с нарушением функции почек (например, пациенты с обезвоживанием или пожилые пациенты с нарушенной функцией почек) прием препарата вместе с ингибиторами АПФ или антагонистами ангиотензина II и лекарственными средствами, ингибирующими циклооксигеназу, может привести к дальнейшему ухудшению функции почек, в том числе к острой почечной недостаточности, которая обычно является обратимой.Таким образом, комбинации препаратов следует принимать с осторожностью
 • в особенности это касается пожилых пациентов.Пациентам необходимо следить за поддержанием оптимального водного баланса и проверять функцию почек после начала сопутствующей терапии и периодически в дальнейшем.Диуретики могут повысить риск нефротоксичности НПВП.Калийсберегающие диуретики

  Совместный прием ибупрофена с калийсберегающими диуретиками может привести к гиперкалиемии (рекомендовано проверять уровень калия в сыворотке крови).Метотрексат

  Имеются данные о потенциальном повышении плазменных концентраций метотрексата.Прием ибупрофена в течение 24 часов до или после приема метотрексата может привести к повышению концентрации метотрексата и повышению его токсического эффекта.Циклоспорин

  Повышение риска нефротоксичности.Такролимус

  Риск развития нефротоксичности повышается при одновременном применении обоих препаратов.Зидовудин

  Существуют данные о повышении риска гемартрозов и гематомы у ВИЧ-положительных пациентов, страдающих гемофилией, которые получают одновременно зидовудин и ибупрофен.Препараты сульфонилмочевины

  Клинические исследования продемонстрировали взаимодействие между нестероидными противовоспалительными средствами и противодиабетическими средствами (препараты сульфонилмочевины).Хотя на данный момент не было описано случаев взаимодействия ибупрофена и препаратов сульфонилмочевины, рекомендовано проверять уровень глюкозы в крови в качестве меры предосторожности при совместном приеме.Хинолоновые антибиотики

  У пациентов, получающих совместное лечение НПВП и антибиотиками хинолонового ряда, возможно повышение риска возникновения судорог.Ингибиторы CYP2C9

  Совместное назначение ибупрофена с ингибиторами CYP2C9 может приводить к усилению действия ибупрофена (субстрат CYP2C9).В исследовании с применением вориконазола и флуконазола (ингибиторы CYP2C9) было отмечено усиление действия S(+)-ибупрофена приблизительно на 80-100 %.Решение о корректировке дозы ибупрофена должно приниматься в случаях, когда совместно с ним применяют сильнодействующие ингибиторы CYP2C9, особенно в случаях совместного применения ибупрофена в высоких дозах с вориконазолом и флуконазолом одновременно

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Препарат тек қысқа мерзімдік қолдануға және ересектерге және дене салмағы кем дегенде 20 кг балаларға қолдануға арналған.

Ересектер және 12 жастан үлкен (дене салмағы ≥ 40 кг) балалар:

Бастапқы доза 1-2 таблетканы (200-400 мг ибупрофенді) құрайды. Қажет болған кезде препарат 1-2 таблетка дозада (200 - 400 мг ибупрофен) қайталап қабылдануы мүмкін. Дозалану аралығы симптомдардың айқындылығына және ұсынылатын ең жоғары тәуліктік дозаға байланысты. Қабылдаулар арасындағы аралық 200 мг дозада кем дегенде 4 сағат болуы тиіс. Ең жоғары тәуліктік доза 1200 мг ибупрофеннен аспауы тиіс.Дене салмағы Капсулаларда бір реттік доза Капсулалардағы ең жоғары тәуліктік доза

≥ 40 кг

12 жастан үлкен балалар, ересектер және егде жастағы пациенттер 1 немесе 2 таблетка (200 немесе 400 мг ибупрофен) 6 таблетка (1200 мг ибупрофен)

Пациенттердің ерекше топтары

Балалар Балаларға қолдану жөніндегі қосымша ақпаратты жоғарыда берілген кестеден қараңыз.

Егде жастағы пациенттер

Дозаны қандай да болсын арнайы түзетудің қажеті болмайды. Жағымсыз әсерлердің дамуы мүмкін екендігіне байланысты егде жастағы пациенттерді мұқият бақылау ұсынылады.

Бүйрек функциясының жеткіліксіздігі бар пациенттер

Бүйрек функциясының жеңіл немесе орташа жеткіліксіздігі бар пациенттерде дозаны төмендетудің қажеті болмайды (бүйрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерге препаратты қолдануға болмайды).

Бауыр функциясының жеткіліксіздігі бар пациенттер

Бауыр функциясының жеңіл немесе орташа жеткіліксіздігі бар пациенттерде дозаны төмендетудің қажеті болмайды (бауыр функциясының ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерге препартты қолдануға болмайды).

Енгізу әдісі және жолы

Ішке қабылдауға арналған.

Қабылдау уақыты көрсетілген қолдану жиілігі

Жағымсыз реакциялардың даму қаупін барынша ең төменге азайту мақсатында ибупрофенді тиімді ең төмен дозада және клиникалық әсерге қол жеткізу үшін қажетті ең жоғары қысқа кезең ішінде қабылдау керек.

Асқазанның аурулары бар пациенттерге тамақ ішу кезінде Ибупрофен-Тева препаратының қабықпен қапталған 200 мг таблеткаларын қабылдау ұсынылады.

Тамақ ішуден кейін бірден Ибупрофен-Тева препаратының қабықпен қапталған 200 мг таблеткаларын қабылдаған кезде препараттың әсерінің басталуы кешігуі мүмкін. Мұндай жағдайда препараттың дозасын ұсынылған дозадан жоғарыға арттырмау керек.

Емдеу ұзақтығы

Препарат тек қысқа мерзімдік қолдануға арналған.

Егер балаларда симптомдар 3 күннен көбірекке сақталса немесе препартты қабылдағаннан кейін 3 күннен соң жағдайдың нашарлағаны байқалса, онда дәрігерден кеңес алу қажет.

Егер ересектер осы дәрілік препаратты қызба жағдайында 3 күннен көбірек немесе ауыруын емдеу үшін 4 күннен көбірек қабылдауы қажет болса, сондай-ақ симптомдар өршісе, дәрігерден кеңес алу керек.Препарат только для кратковременного применения и предназначен для применения у взрослых и детей с массой тела не менее 20 кг.

Взрослые и дети старше 12 лет (с массой тела ≥ 40 кг):

Начальная доза составляет 1-2 таблетки (200-400 мг ибупрофена). При необходимости возможен повторный прием препарата в дозе 1-2 таблетки (200-400 мг ибупрофена). Интервал дозирования зависит от выраженности симптомов и максимальной рекомендуемой суточной дозы. Интервал между приемами должен быть менее 6 часов при дозе 400 мг и не менее 4 часов при дозе 200 мг. Максимальная суточная доза не должна превышать 1200 мг ибупрофена.Масса тела / Разовая доза в капсулах / Максимальная суточная доза в капсулах

≥ 40 кг

Дети старше 12 лет, взрослые и пожилые пациенты /1 или 2 таблетки (200 или 400 мг ибупрофена) / 6 таблеток (1200 мг ибупрофена)Особые группы пациентов

Дети

Дополнительная информация по применению у детей смотрите в представленных таблицах выше.

Пациенты пожилого возраста

Какой-либо специальной корректировки дозы не требуется. Рекомендуется тщательное наблюдение за пожилыми пациентами в связи с возможным развитием нежелательных эффектов.

Пациенты с почечной недостаточностью

Снижение дозы у пациентов с легкой или умеренной почечной недостаточностью не требуется (для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью препарат противопоказан).

Пациенты с печеночной недостаточностью

Снижение дозы у пациентов с легкой или умеренной печеночной недостаточностью не требуется (для пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью препарат противопоказан).

Метод и путь введения

Для приема внутрь.

Частота применения с указанием времени приема

С целью минимизации рисков развития нежелательных реакций, ибупрофен следует принимать в минимальной эффективной дозе и на протяжении максимально короткого периода, необходимого для достижения клинического эффекта.

Пациентам с заболеваниями желудка рекомендуется принимать Ибупрофен-Тева, таблетки, покрытые оболочкой 200 мг, во время приема пищи.

При приеме Ибупрофен-Тева, таблетки, покрытые оболочкой 200 мг, сразу после приема пищи начало действия препарата может быть отложенным. В этом случае не следует увеличивать дозу препарата свыше рекомендованной дозы.

Длительность лечения

Препарат только для кратковременного применения.

Если у детей симптомы сохраняются более 3-х дней или через 3 дня после начала приема препарата наблюдается ухудшение состояния, то необходимо проконсультироваться с врачом.

Если взрослым необходим прием данного лекарственного препарата более 3 дней в случае лихорадки или более 4 дней для лечения боли, а также при обострении симптомов следует проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Балаларда симптомдар ішке 400 мг/кг-ден көбірек дозаны қабылдағанда пайда болуы мүмкін. Ересектерде дозаға тәуелді әсері азырақ білінеді.

Симптомдары

Жүректің айнуы, құсу, іш тұсының ауыруы және сирек диарея. Сондай-ақ көрудің бұлыңғырлануы, құлақтың шуылдауы, бас ауыру және асқазан-ішектік қан кету болуы мүмкін. Өте ауыр улану жағдайында орталық жүйке жүйесі тарапынан уыттылық байқалады, ол кеңістікте бағдардан адасу, бас айналу, ұйқышылдық, мезгіл-мезгіл қозу және бағдардан адасу, сананың жоғалуы немесе кома түрінде көрініс береді. Кейде пациенттерде құрысулар туындайды. Қатты улану кезінде метаболизмдік ацидоз туындауы мүмкін. Гипотермия және гиперкалиемия және протромбин уақытының/халықаралық қалыптасқан қатынастың (ХҚҚ) артуы дамуы мүмкін, бұл, сірә, айналымдағы қан ұю факторының интерференциясына байланысты. Сондай-ақ бүйрек функциясының жедел жеткіліксіздігі және бауырдың зақымдануы, гипотензия, тыныстың тарылуы және цианоз дамуы мүмкін. Демікпе өршуі мүмкін.

Емі

Медициналық жәрдем алу үшін жергілікті токсикологиялық орталыққа бару керек. Емі симптоматикалық және демеуші болуы тиіс және тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз ету және жағдай тұрақталғанша жүрек қызметінің және өмірлік функциялардың басқа да көрсеткіштерін мониторинг жүргізу қамтылуы тиіс.У детей симптомы могут появиться при приеме внутрь дозы более 400 мг/кг. У взрослых дозозависимый эффект менее выражен.

Симптомы

Тошнота, рвота, боль в животе и реже диарея. Возможны также помутнение зрения, шум в ушах, головная боль и желудочно-кишечное кровотечение. В случае более серьезного отравления наблюдается токсичность центральной нервной системы, которая проявляется в виде пространственной дезориентации, головокружения, сонливости, периодического возбуждения и дезориентации, потери сознания или комы. Иногда у пациентов возникают судороги. При тяжелом отравлении может возникнуть метаболический ацидоз. Могут развиться гипотермия и гиперкалиемия и увеличение протромбинового времени/международного нормализованного отношения (МНО), вероятно, из-за интерференции с циркулирующими факторами свертывания крови. Также могут развиться острая почечная недостаточность, поражение печени, гипотензия, угнетение дыхания и цианоз. Возможно обострение астмы.

Лечение

Для получения медицинской помощи следует обратиться в местный токсикологический центр. Лечение должно быть симптоматическим и поддерживающим и должно включать обеспечение проходимости дыхательных путей и мониторинг показателей сердечной деятельности и других жизненных функций до их стабилизации.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555