Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

НЬЮРОПЕНТИН 0,3 N30 КАПС

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Габапентин
Производитель: -Кусум Хелткер Пвт. Лтд.
Страна происхождения: Индия
Форма выпуска и упаковка: ПВХ/ПВДХ үлбірінен және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада 10 капсуладан.

3 немесе 10 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.По 10 капсул в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой.

По 3 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.
Хранить в сухом месте: Да
Беречь от детей: Да
Хранить в защищенном от света месте: Да
Все аналогичные товары
Купить НЬЮРОПЕНТИН 0,3 N30 КАПС цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Ньюропентин инструкция по применению

Лекарственная форма

Капсулалар, 300 мгКапсулы, 300 мг

Состав

Бір капсула құрамында

белсенді зат - 300 мг габапентин,

қосымша заттар:

 • маннитол (Pearlitol SD 200)
 • жүгері крахмалы
 • магний стеараты
 • тальк
 • кремнийдің коллоидты қостотығы
 • Қатты желатинді капсулалар:

  капсула қақпақшасының құрамы: темірдің қызыл тотығы (Е172)
 • титанның қостотығы (Е171)
 • желатин
 • капсула корпусының құрамы: титанның қостотығы (Е171)
 • желатин
Одна капсула содержит

активное вещество - габапентин 300 мг,

вспомогательные вещества:
 • маннитол (Pearlitol SD 200)
 • крахмал кукурузный
 • магния стеарат
 • тальк
 • кремния диоксид коллоидный
 • Твердые желатиновые капсулы:

  состав крышечки капсулы: железа оксид красный (Е172)
 • титана диоксид (Е171)
 • желатин
 • состав корпуса капсулы: титана диоксид (Е171)
 • желатин

Побочные действия

Өте жиі

- вирустық инфекциялар

- ұйқышылдық, бас айналу, атаксия

- қажу, қызба

Жиі

- жауығу, сананың шатасуы, эмоциялық құбылу, депрессия, үрейлену, күйгелектік, патологиялық ойлау

- құрысулар, гиперкинезалар, дизартрия, амнезия, тремор, ұйқының бұзылуы, бас ауыруы, сезімталдықтың бұзылуы (парестезия, гипестезия), үйлесімділіктің бұзылуы, нистагм, сіңір рефлекстерінің жоғарылауы / төмендеуі немесе болмауы

- шеткері ісінулер, астения, дімкәстік, тұмауға ұқсас жай-күй

- көру қабілетінің бұзылуы (амблиопия немесе диплопия)

- гипертензия, вазодилатация

- пневмония, тыныс алу жолдарының инфекциялары, несеп шығару жолдарының инфекциялары, ортаңғы құлақтың қабынуы

- ентігу, бронхит, фарингит, жөтел, ринит

- жүрек айнуы, құсу, тіс патологиясы, гингивит, ауыздың немесе тамақтың құрғап кетуі, абдоминальді ауырулар, метеоризм, диспепсия, іш қату, диарея

- анорексия немесе тәбеттің жоғарылауы,

- беттің ісінуі, пурпура (жарақаттан кейінгі көгеру ретінде жиі сипатталады), бөртпе, қышыну, безеулі бөртпе

- артралгия, миалгия, арқаның ауыруы, бұлшықеттің жиырылуы

- импотенция

- жүйелі бас айналуы

- лейкоциттер санының төмендеуі, дене салмағының артуы

- кездейсоқ зақымданулар, сынықтар, сызаттар

Жиі емес

- аллергиялық реакциялар (оның ішінде есекжем)

- агитация

- дисфагия

- гипокинезия, ақыл-ой бұзылыстары

- жүректің қатты соғуын сезіну

- жайылған ісінулер

- «бауыр» ферменттері (АСТ, АЛТ) белсенділігінің жоғарылауы, гипербилирубинемия

- қандағы глюкоза деңгейінің жоғарылауы (қант диабеті бар пациенттерде)

- құлау

Сирек

- қандағы глюкоза деңгейінің төмендеуі (қант диабеті бар пациенттерде)

- естен тану

- тыныс алудың бәсеңдеуі

Белгісіз (қолда бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес)

- сүт бездерінің гипертрофиясы, гинекомастия, сексуалдық дисфункция

- тромбоцитопения

- елестеулер

- қозғалыс бұзылыстары (оның ішінде хореоатетоз, дискинезия, дистония)

- құлақтағы шуыл

- панкреатит

- гепатит, сарғаю

- Стивенс-Джонсон синдромы, ангионевроздық ісіну, мультиформалы эритема, алопеция

- миоклонус

- жедел бүйрек жеткіліксіздігі, несепті ұстай алмау

- тоқтату синдромы (жиі мазасыздану, ұйқысыздық, жүрек айнуы, құсу, ауырсыну, тершеңдік), кеуденің ауыруы. Кенеттен өлім жағдайлары сипатталған, бірақ габапентин қабылдаумен нақты байланыс анықталған жоқ.

- аса жоғары сезімталдық синдромы, қызба, бөртпе, гепатит, лимфаденопатия, эозинофилия және басқа да симптомдарды қоса, әртүрлі көріністермен жүйелі реакциялар.

- гипонатриемия

- рабдомиолиз, миоклонус

- креатинфосфокиназаның жоғарылауы

Гемодиализдегі терминальді бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде креатинкиназа деңгейінің жоғарылауымен миопатия байқалды.

Клиникалық зерттеулерде балалардың қатысуымен тыныс алу жолдарының инфекциялары, ортаңғы отиттер, құрысулар және бронхиттер сипатталған. Сонымен қатар, зерттеулерде балаларда озбыр мінез-құлық және гиперкинезалар жиі байқалды.Очень часто

- вирусные инфекции

- сонливость, головокружение, атаксия

- утомляемость, лихорадка

Часто

- враждебность, спутанность сознания, эмоциональная лабильность, депрессия, тревожность, нервозность, патологическое мышление

- судороги, гиперкинезы, дизартрия, амнезия, тремор, нарушения сна, головная боль, нарушения чувствительности (парестезия, гипестезия), нарушения координации, нистагм, повышение / понижение или отсутствие сухожильных рефлексов

- периферические отеки, астения, недомогание, гриппоподобное состояние

- нарушения зрения (амблиопия или диплопия)

- гипертензия, вазодилатация

- пневмония, инфекции дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей, воспаление среднего уха

- одышка, бронхит, фарингит, кашель, ринит

- тошнота, рвота, патология зубов, гингивит, сухость во рту или в горле, абдоминальные боли, метеоризм, диспепсия, запор, диарея

- анорексия или повышение аппетита,

- отечность лица, пурпура (наиболее часто описывается как синяки после травмы), сыпь, зуд, угревая сыпь

- артралгия, миалгия, боль в спине, мышечные сокращения

- импотенция

- системное головокружение

- снижение числа лейкоцитов, повышение массы тела

- случайные повреждения, переломы, царапины

Нечасто

- аллергические реакции (в том числе крапивница)

- агитация

- дисфагия

- гипокинезия, умственные расстройства

- ощущение усиленного сердцебиения

- генерализованные отеки

- повышение активности «печеночных» ферментов (АСТ, АЛТ), гипербилирубинемия

- повышение уровня глюкозы в крови (у пациентов с сахарным диабетом)

- падение

Редко

- понижение уровня глюкозы в крови (у пациентов с сахарным диабетом)

- обмороки

- угнетение дыхания

Неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных)

- гипертрофия молочных желез, гинекомастия, сексуальная дисфункция

- тромбоцитопения

- галлюцинации

- двигательные расстройства (в том числе, хореоатетоз, дискинезия, дистония)

- шум в ушах

- панкреатит

- гепатит, желтуха

- синдром Стивенса-Джонсона, ангионевротический отек, мультиформная эритема, алопеция

- миоклонус

- острая почечная недостаточность, недержание мочи

- синдром отмены (чаще тревожность, бессоница, тошнота, рвота, боли, потливость), боль в груди. Были описаны случаи внезапной смерти, однако четкая взаимосвязь с приемом габапентина не была установлена.

- синдром гиперчувствительности, системные реакции с различными проявлениями, включая лихорадку, сыпь, гепатит, лимфаденопатию, эозинофилию и другие симптомы.

- гипонатриемия

- рабдомиолиз, миоклонус

- повышение креатинфосфокиназы

У пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, была отмечена миопатия с повышением уровня креатинкиназы.

В клинических исследованиях с участием детей были описаны инфекции дыхательных путей, средние отиты, судороги и бронхиты. Кроме того, в исследованиях у детей достаточно часто отмечалось агрессивное поведение и гиперкинезы.

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

- жалпы жағдайы ауыр немесе дене салмағының төмендігі, трансплантациядан кейінгі жағдай және т.б. сияқты белгілі бір ауыртпалық факторлары бар пациенттерге титрлеуді баяу немесе қадамдық дозаны азайта отырып, немесе дозаны арттыру аралықтарын ұзарта отырып жүргізген жөн.

- егде жастағы (65 жастан асқан) пациенттерде қолдану

Егде жастағы пациенттерге бүйрек функциясының ықтималды төмендеуіне байланысты кейде дозаны жеке таңдау қажет (3-кестені қараңыз). Егде жастағы пациенттерде ұйқышылдық, шеткері ісінулер және әлсіздік жиі байқалады.

- бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде қолдану

Айқын бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге және/немесе гемодиализдегі пациенттерге препарат дозасын жеке таңдау талап етіледі (3-кестені қараңыз). Бұл пациенттерде 100 мг габапентин капсуласын қолдану ұсынылады.

3-кесте. Бүйрек функциясы бұзылған кездегі дозалар.

Креатинин клиренсі (мл/мин) Габапентиннің жалпы тәуліктік дозасы*

мг/тәул.

>80 (креатинин клиренсі нормасы) 900-3600

50-79 600-1800

30-49 300-900

15-29 150**-600

<15*** 150**-300

* Жалпы тәуліктік доза 3 қабылдауға бөлінуі тиіс. Төмендетілген дозалар бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде қолданылады (креатинин клиренсі < 79 мл/мин).

** Күнара 3 x 100 мг тағайындалады.

*** Креатинин клиренсі <15 мл/мин болатын пациенттерде тәуліктік доза креатинин клиренсіне сәйкес төмендетілуі тиіс (мысалы, креатинин клиренсі 7,5 мл/мин болатын пациенттер креатинин клиренсі 15 мл/мин болатын пациенттердегі тәуліктік дозаның жартысын алуы тиіс).- гемодиализ алатын пациенттердегі дозалар:

 • Ануриясы бар
 • гемодиализдегі және бұрын габапентин алмаған пациенттер үшін препараттың ұсынылған қаныққан дозасы 300-400 мг құрауы тиіс
 • содан кейін гемодиализдің әрбір 4 сағатынан кейін 200-300 мг габапентинді тағайындау қажет
Гемодиализден бос күндері габапентинді қабылдауға болмайды.

Гемодиализдегі пациенттер үшін габапентиннің демеуші дозасы 3-кестеде ұсынылған ұсынымдар негізінде анықталады.Гемодиализдегі пациенттерге демеуші дозаға қосымша гемодиализдің әрбір 4 сағатынан кейін 200-300 мг препаратты қабылдау ұсынылады- пациентам с тяжелым общим состоянием или определенными отягчающими факторами, такими как низкая масса тела, состояние после трансплантации и т.д, титрование следует проводить медленнее, либо уменьшая шаговую дозу, либо удлиняя интервалы между увеличением дозы.

- применение у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет)

Пациентам пожилого возраста иногда требуется индивидуальный подбор дозы в связи с возможным снижением функции почек (см.таблицу 3).У пациентов пожилого возраста чаще наблюдается развитие сонливости, периферических отеков и слабости.

- применение у пациентов с почечной недостаточностью

Пациентам с выраженной почечной недостаточностью и/или пациентам на гемодиализе требуется индивидуальный подбор дозы препарата (см.таблицу 3).У этих пациентов рекомендовано применение капсул габапентина по 100 мг.Таблица 3.Дозы при нарушении функции почек.Клиренс креатинина (мл/мин) Общая суточная доза габапентина* мг/сут

>80 (нормы клиренса креатинина) 900-3600

50-79 600-1800

30-49 300-900

15-29 150**-600

<15*** 150**-300,* Общая суточная доза должна быть разделена на 3 приема.Сниженные дозы применяются у пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина < 79 мл/мин).

** Назначается 3 x 100 мг через день.

*** У пациентов с клиренсом креатинина <15 мл/мин, суточная доза должна быть снижена согласно клиренсу креатинина (например, пациенты с клиренсом креатинина 7,5 мл/мин должны получать половину от суточной дозы у пациентов с клиренсом креатинина 15 мл/мин).

- дозы у пациентов, получающих гемодиализ:
 • Для пациентов с анурией
 • находящихся на гемодиализе
 • и никогда ранее не получавших габапентин
 • рекомендованная насыщающая доза препарата должна составлять 300-400 мг
 • затем необходимо назначать 200-300 мг габапентина после каждых 4 часов гемодиализа.В дни
 • свободные от гемодиализа
 • габапентин принимать нельзя

Поддерживающая доза габапентина для пациентов на гемодиализе определяется на основе рекомендаций, представленных в таблице 3.В дополнение к поддерживающей дозе пациентам на гемодиализе рекомендован прием 200-300 мг препарата после каждых 4 часов гемодиализа.


Острый панкреатит

При появлении первых признаков острого панкреатита (продолжительные боли в брюшной полости, тошнота, повторная рвота) следует прекратить лечение препаратом НЬЮРОПЕНТИН®.

Эпилепсия

Эффект рикошета в отношении судорожного синдрома для препарата НЬЮРОПЕНТИН® не очевиден, тем не менее, резкая отмена препарата может привести к развитию эпилептического статуса.

Как и в случае с другими противоэпилептическими препаратами, на фоне применения препарата НЬЮРОПЕНТИН® у некоторых пациентов может отмечаться увеличение частоты судорог или появление новых типов судорог.
Как и в случае с другими противоэпилептическими препаратами, попытки отмены других протиэпилептических препаратов, применяемых одновременно для лечения пациентов с рефрактерной эпилепсией с целью достижения монотерапии габапентином, имеют низкую вероятность успеха.

Препарат не эффективен при первично-генерализованных приступах, например при абсансах.НЬЮРОПЕНТИН® должен с осторожностью применяться у пациентов со смешанными пароксизмами, включая абсансы.
Суицидальные мысли и поведение

При лечении противоэпилептическими лекарственными средствами у больных могут наблюдаться депрессия и изменения настроения.Пациентов следует внимательно наблюдать с целью своевременного выявления признаков депрессии и/или суицидальных мыслей и поведения.Пациентам и их близким следует объяснить, что при появлении признаков депрессии и/или суицидальных мыслей и поведения пациентам следует немедленно обратиться к врачу.
Пожилые пациенты (старше 65 лет)

У пациентов старше 65 лет чаще, чем у более молодых пациентов может возникнуть сонливость, периферические отеки и слабость.

Дети и подростки

Влияние долгосрочного (более 36 недель) применения габапентина на обучение, интеллект и развитие у детей и подростков не изучено.В связи с этим при решении о необходимости длительной терапии следует учитывать возможные риски.

Лабораторные тесты

Могут оказаться ложноположительными результаты тестов определения содержания белка в моче с помощью тест-полосок.Поэтому при необходимости рекомендуется производить дополнительные анализы с применением других методов (биуретовый метод, турбидиметрический метод, пробы с красителями).
Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами

Габапентин может оказывать небольшое или умеренное влияние на способность управлять автомобилем и механическими средствами.Габапентин влияет на центральную нервную систему и может вызывать сонливость, головокружение или другие сходные симптомы.Таким образом, габапентин, даже при применении по назначению может снижать быстроту реакции и ухудшать способность к управлению транспортными средствами или работе на опасном производстве (особенно в начале лечения и после увеличения дозы препарата, а также при одновременном приеме алкоголя).
Во время беременности или лактации

Беременность

Общий риск, обусловленный эпилепсией и противоэпилептическими препаратами

Риск рождения детей с врожденными аномалиями у матерей, которые проходят лечение противосудорожными препаратами, увеличивается в 2-3 раза.Чаще всего наблюдается расщелина верхней губы и неба, пороки развития сердечно - сосудистой системы и дефекты нервной трубки.При этом прием нескольких противосудорожных препаратов может быть связан с большим риском пороков развития, чем в случае монотерапии.Поэтому, если это возможно, следует применять один из противосудорожных препаратов.Женщинам детородного возраста, а также всем женщинам, у которых возможно наступление беременности, следует проконсультироваться у квалифицированного специалиста.В случае если женщина планирует беременность, следует еще раз оценить необходимость продолжения противосудорожной терапии.При этом противосудорожные препараты не следует отменять резко, так как это может вести к возобновлению припадков с тяжелыми последствиями для матери и ребенка.В редких случаях у детей, матери которых страдают эпилепсией, наблюдалась задержка развития.При этом невозможно определить, связана ли задержка развития с генетическими или социальными факторами, болезнью матери или противосудорожной терапией.

Риск, обусловленный габапентином

Габапентин проникает через плаценту.При применении габапентина сообщалось о врожденных пороках развития и неблагоприятных исходах беременности, однако, адекватные контролируемые исследования применения препарата у беременных женщин отсутствуют, и невозможно сделать однозначное заключение о связи габапентина с повышенным риском врожденных аномалий или других неблагоприятных исходах развития при применении его во время беременности.Риск развития врожденных аномалий в 2-3 раза возрастает у потомства женщин, получавших лечение противоэпилептическими лекарственными средствами.В экспериментах на животных была показана токсичность препарата в отношении плода.В отношении возможного риска у людей данных нет.Поэтому габапентин следует применять во время беременности только в том случае, если предполагаемая польза для матери оправдывает возможный риск для плода.
В случаях, о которых имеются сообщения, нельзя с уверенностью говорить о том, сопровождается или нет применение габапентина во время беременности повышением риска пороков развития, во - первых, из - за наличия собственно эпилепсии, во - вторых, из - за применения других противосудорожных препаратов.
Период грудного вскармливания

Габапентин выводится с грудным молоком, влияние его на вскармливаемого ребенка неизвестно, поэтому во время кормлению грудью НЬЮРОПЕНТИН® следует назначать только в том случае, если польза для матери явно превышает риск для младенца.
Фертильность

В исследованиях на животных не отмечали влияния габапентина на фертильность.

Показания

Эпилепсия

- 6 жастан 12 жасқа дейінгі балалар:

 • парциальді
 • оның ішінде салдарлы жайылумен өтетін эпилепсиялық ұстамаларды емдеу үшін кешенді ем құрамында
- ересектер мен 12 жастан асқан балалар:
 • монотерапия түрінде немесе парциальді
 • оның ішінде салдарлы жайылумен өтетін эпилепсиялық ұстамаларды емдеу үшін кешенді ем құрамында

  Шеткері нейропатиялық ауыру

  - ересек пациенттерде шеткері нейропатиялық ауыруды емдеу (мысалы
 • ауыртатын диабеттік нейропатияда немесе постгерпестік невралгияда және басқалар)  Эпилепсия

  - дети от 6 до 12 лет: в составе комплексной терапии для лечения парциальных эпилептических приступов
 • в том числе протекающих с вторичной генерализацией
- взрослые и дети старше 12 лет:
 • в виде монотерапии или в составе комплексной терапии для лечения парциальных эпилептических приступов
 • в том числе протекающих с вторичной генерализацией
Периферическая нейропатическая боль

- лечение периферической нейропатической боли (например, при болезненной диабетической нейропатии или при постгерпетической невралгии и другие) у взрослых пациентов

Противопоказания

препараттың белсенді компонентіне (габапентин) немесе қосымша заттарға аса жоғары сезімталдық

- жедел панкреатит

- жүктілік және лактация кезеңі

- 6 жасқа дейінгі балалар- гиперчувствительность к активному компоненту препарата (габапентин) или к вспомогательным веществам

- острый панкреатит

- беременность и период лактации

- детский возраст до 6 лет

Лекарственное взаимодействие

Эпилепсияға қарсы препараттар

Габапентин тағайындалғаннан кейін негізгі ем ретінде қолданылған фенитоиннің, карбамазепиннің, вальпрой қышқылының, фенобарбиталдың плазмалық концентрациясының елеулі өзгерістері байқалған жоқ.

Пероральді контрацептивті препараттар

Құрамында норэтистерон және/немесе этинилэстрадиол бар габапентинді және пероральді контрацептивті препараттарды бір мезгілде тағайындау осы препараттардың тепе-тең концентрациясының көрсеткіштеріне әсер етпейді.

Антацидтер

Құрамында алюминий немесе магний бар габапентин мен антацидтерді бір мезгілде тағайындау габапентиннің биожетімділігін ең көбі 24%-ға төмендетеді. НЬЮРОПЕНТИН® препаратын қабылдау антацидтерді қабылдағаннан кейін 2 сағаттан кейін ұсынылады.

Циметидин

Циметидинмен бір мезгілде қолданғанда габапентинді бүйрек арқылы шығарылуының клиникалық елеусіз төмендеуі байқалады.

Алкоголь және ОЖЖ-ға әсер ететін басқа да препараттарды тиісінше пайдаланбау

ОЖЖ тарапынан габапентиннің жағымсыз әсерлері (ұйқышылдық, атаксия) күшеюі мүмкін.

Морфин

Морфин мен габапентинді бір мезгілде пайдаланған кезде ұйқышылдық сияқты ОЖЖ-ның тежелу симптомдарын уақтылы байқау және габапентин немесе морфин дозасын тиісінше азайту үшін пациенттерді мұқият қадағалау қажет.

Пробенецид

Пробенецидті қолдану габапентиннің бүйрек арқылы шығарылуына әсер етпейді.Противоэпилептические препараты

После назначения габапентина не было отмечено значимых изменений плазменной концентрации фенитоина, карбамазепина, вальпроевой кислоты, фенобарбитала, применявшихся в качестве базовой терапии.

Пероральные контрацептивные препараты

Одновременное назначение габапентина и пероральных контрацептивных препаратов, содержащих норэтистерон и/или этинилэстрадиол не влияет на показатели равновесной концентрации данных препаратов.

Антациды

Одновременное назначение габапентина и антацидов, содержащих алюминий или магний, снижает биодоступность габапентина максимум на 24%. Прием препаратв НЬЮРОПЕНТИН® рекомендован не ранее чем через 2 часа после приема антацидов.

Циметидин

При одновременном применении с циметидином отмечено клинически не значимое снижение выведения габапентина почками.

Алкоголь и ненадлежащее использование других препаратов, влияющих на ЦНС

Могут усиливать побочные явления габапентина со стороны ЦНС (сонливость, атаксию).

Морфин

При одновременном использовании морфина и габапентина необходимо пристальное наблюдение за пациентами для своевременного распознавания симптомов угнетения ЦНС, таких как сонливость, и соответствующее уменьшения дозы габапентина или морфина.

Пробенецид

Применение пробенецида не влияет на выведение габапентина через почки.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Способ применения

Дозировка

Көрсетілімдеріне қарамастан қабылдаудың алғашқы 3 күнінде дозаны титрлеу жүргізіледі, оның сызбасы 2-кестеде берілген. Бұл сызба ересектер мен 12 жастан асқан жасөспірімдер үшін ұсынылады.

2-кесте

Дозалау сызбасы - бастапқы титрлеу

1 күн 2 күн 3 күн

Тәулігіне 1 рет 300 мг Тәулігіне 2 рет 300 мг Тәулігіне 3 рет 300 мг

НЬЮРОПЕНТИН® препаратын тоқтату көрсетілімдеріне қарамастан, кемінде 1 апта бойы біртіндеп жүргізілуі тиіс.

Эпилепсия

Эпилепсияда әдетте ұзақ емдеу қажет. Дозаны емдеуші дәрігер жеке көтере алмаушылығы мен тиімділігіне сәйкес анықтайды.

Ересектер мен жасөспірімдер (12 жастан жоғары)

Эпилепсия кезіндегі тиімді дозалар (клиникалық зерттеулер деректері бойынша) тәулігіне 900-ден 3600 мг-ға дейін. Емдеу 2-кестеде сипатталғандай, препараттың дозасын титрлеуден немесе 1-күні күніне 3 рет 300 мг дозадан басталуы мүмкін. Содан кейін, жеке көтерімділігі мен тиімділігіне байланысты доза әрбір 2-3 күн сайын күніне 300 мг арттырып отырып, тәулігіне ең жоғары 3600 мг дозаға дейін ұлғайтылуы мүмкін. Кейбір пациенттер үшін габапентинді баяу титрлеу қажет. Дозаға жетудің ең қысқа мерзімі 1800 мг/тәул - 1 апта, 2400 мг/тәул - 2 апта, 3600 мг - 3 апта.

Ұзақ мерзімді ашық клиникалық зерттеулерде тәулігіне 4800 мг дозаны пациенттер жақсы көтерді. Тәуліктік доза 3 қабылдауға бөлінуі тиіс. Құрысуға қарсы емдегі үзілістерді болдырмау және құрысу ұстамаларының туындауын болдырмау үшін препаратты қабылдау арасындағы ең жоғары аралық 12 сағаттан аспауы тиіс.

6-дан 12 жасқа дейінгі балалар

Препараттың бастапқы дозасы тәулігіне 10 - 15 мг құрауы тиіс. Тиімді дозаға препаратты үш күн бойы титрлеу арқылы қол жеткізілуі тиіс. НЬЮРОПЕНТИН® препаратының тиімді дозасы 6 жастағы және одан асқан балаларда 25 - 35 мг/кг/тәул құрайды. Тәулігіне 50 мг/кг дозаны ұзақ мерзімді клиникалық зерттеулер аясында пациенттердің жақсы көтергені дәлелденді. Тәуліктік доза тең бөліктерге бөлінуі тиіс (тәулігіне 3 рет қабылдау); препаратты қабылдау арасындағы ең жоғары аралық 12 сағаттан аспауы тиіс.

Қан сарысуында габапентин деңгейін мониторингілеу қажеттілігі жоқ. Препарат габапентин концентрациясының және плазмадағы эпилепсияға қарсы басқа да препараттардың өзгеруіне қарамастан басқа эпилепсияға қарсы препараттармен біріктіріп қолданылуы мүмкін

Шеткері нейропатиялық ауыру

- Ересектер:

Емдеу 2-кестеде сипатталғандай, препараттың дозасын титрлеуден басталуы мүмкін немесе тәулігіне 900 мг бастапқы доза 3 қабылдауға бөлінуі тиіс. Содан кейін, жеке көтерімділігі мен тиімділігіне байланысты доза 2-3 күн сайын тәулігіне 300 мг көтеріле отырып, тәулігіне ең көбі 3600 мг дейін арттырылуы мүмкін. Кейбір пациенттер үшін габапентинді баяу титрлеу қажет. Дозаға жетудің ең қысқа мерзімі 1800 мг/тәул - 1 апта, 2400 мг/тәул - 2 апта, 3600 мг/тәул - 3 апта.

Шеткері нейропатиялық ауыруды (мысалы, ауыр диабеттік нейропатияны немесе постгерпестік невралгияны) емдеуде габапентиннің тиімділігі мен қауіпсіздігі ұзақтығы 5 айдан асатын ұзақ мерзімді клиникалық зерттеулер шеңберінде зерттелмеген. Егер пациентке нейропатия ауруы бойынша габапентинмен ұзақ (5 айдан астам) емдеу қажет болса, емді жалғастырар алдында дәрігер пациенттің клиникалық статусын бағалауы және қосымша емнің қажеттілігін анықтауы тиіс.

Енгізу әдісі мен жолы

НЬЮРОПЕНТИН® пероральді қолдану үшін пайдаланылады, тамақтанумен бірге немесе одан бөлек қабылдануы мүмкін, капсуланы толығымен жұтып, жеткілікті мөлшерде сұйықтықпен (стақан су) ішу керек.Независимо от показаний в первые 3 дня приема проводится титрование дозы, схема которого представлена в таблице 2. Данная схема рекомендована для взрослых и подростков старше12 лет.Таблица 2

Схема дозирования - начальное титрование

День 1 День 2 День 3

300 мг 1 раз в сутки 300 мг 2 раза в сутки 300 мг 3 раза в суткиОтмена препарата НЬЮРОПЕНТИН® должна производиться постепенно, независимо от показаний, в течение, как минимум, 1 недели.

Эпилепсия

При эпилепсии обычно требуется длительная терапия. Доза определяется лечащим врачом в соответствии с индивидуальной переносимостью и эффективностью.

Взрослые и подростки (старше 12 лет)

Эффективные дозы при эпилепсии (по данным клинических исследований) от 900 до 3600 мг в сутки. Лечение может начинаться с титрования дозы препарата, как описано в таблице 2, либо с дозы 300 мг 3 раза в день в 1-й день. Затем, в зависимости от индивидуальной переносимости и эффективности доза может увеличиваться на 300 мг/день каждые 2-3 дня до максимальной дозы 3600 мг/сут. Для некоторых пациентов бывает необходимо более медленное титрование габапентина. Наиболее короткий срок достижения дозы 1800 мг/сут - 1 неделя, 2400 мг/сут - 2 недели, 3600 мг - 3 недели.

В долгосрочных открытых клинических исследованиях доза 4800 мг/сут хорошо переносилась пациентами. Суточная доза должна делиться на 3 приема. Максимальный интервал между приемами препарата не должен превышать 12 часов во избежание перерывов в противосудорожной терапии и предупреждения возникновения судорожных приступов.

Дети в возрасте от 6 до 12 лет

Стартовая доза препарата должна составлять 10 - 15 мг/кг/сут. Эффективная доза должна быть достигнута титрованием препарата в течение трех дней. Эффективная доза препарата НЬЮРОПЕНТИН® у детей 6 лет и старше составляет

25 - 35 мг/кг/сут. Доказано, что доза 50 мг/кг/сут хорошо переносилась пациентами в рамках долгосрочных клинических исследований. Суточная доза должна быть разделена на равные части (прием 3 раза в сутки); максимальный интервал между приемами препарата не должен превышать 12 часов.

Необходимости в мониторинге уровня габапентина в сыворотке крови нет. Препарат может применяться в комбинации с другими противоэпилептическими препаратами без боязни изменения концентрации габапентина и других противоэпилептических препаратов в плазме.

Периферическая нейропатическая боль

- Взрослые:

Лечение может начинаться с титрования дозы препарата, как описано в таблице 2, либо стартовая доза 900 мг/сут должна быть разделена на 3 приема. Затем, в зависимости от индивидуальной переносимости и эффективности, доза может увеличиваться по 300 мг/сут каждые 2-3 дня до максимальной - 3600 мг/сут. Для некоторых пациентов бывает необходимо более медленное титрование габапентина. Наиболее короткий срок достижения дозы 1800 мг/сут - 1 неделя, 2400 мг/сут - 2 недели, 3600 мг/сут - 3 недели.

Эффективность и безопасность габапентина при лечении периферической нейропатической боли (например, болезненной диабетической нейропатии или постгерпетической невралгии) не изучались в рамках долгосрочных клинических исследованиях длительностью более 5 месяцев. Если пациенту требуется более длительное (более 5 месяцев) лечение габапентином по поводу нейропатической боли, перед продолжением терапии врач должен оценить клинический статус пациента и определить необходимость дополнительной терапии.

Метод и путь введения

НЬЮРОПЕНТИН® используется для перорального применения, может приниматься вместе с едой или отдельно от нее, капсулу следует проглатывать целиком и запивать достаточным количеством жидкости (стакан воды).

Передозировка

49 г дейін габапентин артық дозалаған кезде, өмірге қауіпті, жедел уыттылық байқалмады.

Симптомдары: бас айналу, көзге қосарланып көріну, анық сөйлемеу, ұйқышылдық, летаргия және жеңіл диарея. Демеуші ем алған барлық пациенттер толық жазылды. Габапентиннің төмен сіңуі едәуір жоғары дозада препараттың артық дозалануы кезінде сіңуін шектеуі мүмкін, демек артық дозалаудан уыттылығын азайтуы мүмкін.

Габапентиннің артық дозалануы, әсіресе ОЖЖ басқа депрессанттарымен бірге комаға әкелуі мүмкін.

Габапентин гемодиализ арқылы элиминациялануы мүмкін. Алдыңғы тәжірибеге негізделе отырып, әдетте бұл қажет емес. Алайда, бүйрек функциясының ауыр бұзылулары бар науқастарға гемодиализ тағайындалуы мүмкін. Тышқандар мен егеуқұйрықтарда 8000 мг/кг дейін дозаны сынағанмен, габапентиннің өлімге әкелетін дозасын анықтау мүмкін болмады. Жануарлардың жедел уыттылық белгілері атаксияны, тыныс алудың қиындауын, птозды, гипоактивтілікті немесе қозуды қамтыды.При передозировке габапентина до 49 г, острая, опасная для жизни токсичность не наблюдалась.

Симптомы: головокружение, двоение в глазах, невнятность речи, сонливость, летаргия и легкая диарея. Все пациенты, получившие поддерживающую терапию, выздоровели полностью. Сниженное поглощение габапентина при более высоких дозах может ограничить всасывание препарата во время передозировки и, следовательно, уменьшить токсичность от передозировки.

Передозировка габапентина, особенно в сочетании с другими депрессантами ЦНС могут привести к коме.

Габапентин может быть элиминирован с помощью гемодиализа. Основываясь на предыдущем опыте обычно это не требуется. Однако, больным с тяжелыми нарушениями функции почек, может быть назначен гемодиализ.

Определить смертельную дозу габапентина не удалось, несмотря на испытание у мышей и крыс доз вплоть до 8000 мг/кг. Признаки острой токсичности у животных включали в себя атаксию, затрудненное дыхание, птоз, гипоактивность или возбуждение.
Сертификаты

Аналогичные товары

Купить ТЕБАНТИН 0,3 N50 КАПС цена

-Гедеон Рихтер ОАО

Страна производитель: Венгрия

Рецептурный препарат
Цена
5877.00 тнг.

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555