Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ТАД 600 0,6 4МЛ ПОР Д/ПРИГ Р-РА ДЛЯ В/В ВВЕД N10

Рецептурный препарат
Купить ТАД 600 0,6 4МЛ ПОР Д/ПРИГ Р-РА ДЛЯ В/В ВВЕД N10 цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
ТАД 600 0,6 4МЛ ПОР Д/ПРИГ Р-РА ДЛЯ В/В ВВЕД N10
-Биомедика Фоскама ХФП С.п.А

Цена:

19631.11 тнг.

Ваша цена:

17668.00 тнг.
Экономия 1963.11 тнг.
Купить
Количество:
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: НЕТ ДАННЫХ
Производитель: -Биомедика Фоскама ХФП С.п.А
Страна происхождения: Италия
Форма выпуска и упаковка: 0.646 г препараттан резеңке тығынмен тығындалған және алюминий қалпақшамен қаусырылған мөлдір шыны құтыға салады.

4 мл еріткіштен мөлдір шыны ампулаларға құйылады.

Құтыларға өздігінен желімделетін заттаңбалар жапсырылады.

Препараты бар 10 құтыдан еріткіштің 10 ампуласымен және медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.По 0.646 г препарата помещают в прозрачный стеклянный флакон, укупоренный пробкой резиновой и запечатанный алюминиевым колпачком.

По 4 мл растворителя разливают г в прозрачные стеклянные ампулы.

На флаконы наклеивают этикетки самоклеющиеся.

По 10 флаконов с препаратом вместе с 10 ампулами растворителя и инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.
Все аналогичные товары
Купить ТАД 600 0,6 4МЛ ПОР Д/ПРИГ Р-РА ДЛЯ В/В ВВЕД N10 цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Тад инструкция по применению

Лекарственная форма

Вена ішіне енгізу үшін ерітінді дайындауға арналған лиофилизацияланған ұнтақ еріткішпен - инъекцияға арналған сумен жиынтықта, 600 мг/4 млПорошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 600 мг/4 мл

Состав

Бір құтының ішінде:

 • белсенді зат: қалпына келтірілген глутатионның натрий тұзы - 0.646 г
 • 600 мг қалпына келтірілген глутатионға сәйкес келеді

  еріткіші бар бір ампуланың құрамында: инъекцияға арналған су  Один флакон содержит:

  активное вещество: Глутатиона восстановленного натриевая соль - 0.646 г
 • соответствует 600 мг глутатиона восстановленного

  одна ампула с растворителем содержит: вода для инъекций

Фармакодинамика

Глутатион - глутамин қышқылы, цистеин және глициннен тұратын физиологиялық трипептид, ол бірнеше биологиялық процестерге қатысады және жасушаларды ксенобиотиктердің, сыртқы және жасушаішілік тотықтырғыштардың (бос радикалдардың, оттегінің белсенді аралық өнімдерінің) зиянды әсерінен және радиациядан қорғай отырып, детоксикация реакцияларында маңызды рөл атқарады.

Фармакодинамикалық әсерлері

Клиникаға дейінгі және клиникалық зерттеулер глутатионның этил спирті, парацетамол, салицилаттар, фенобарбитал, трициклді антидепрессанттар, органофосфор инсектицидтері және т. б. сияқты заттармен уыттану кезінде пайда болатын жасушалардың зақымдануын тудыратын бірқатар патологиялық жағдайларда қорғаныс рөлін көрсеткен. Сондай-ақ, көптеген химиотерапиялық агенттер эндогендік глутатионның тіндік және жасушаішілік деңгейлерін төмендететіні, осылайша ісік тудғызған тотығу стрессін нашарлататыны байқалды.

Цисплатин және оның туындылары сияқты химиотерапиялық препараттармен туындаған нейроуыттылыққа келетін болсақ, бұл шеткері жүйке жүйесінде, әсіресе артқы жүйке түбіршектерінің ганглийлерінде

платинаның жинақталуымен туындаған деп саналады. Платинаның жинақталуы, оксалиплатин жағдайында, жинақталудың жоғарылауымен емес, анағұрлым баяу шығарылуымен байланысты. Бұл глутатион сияқты агенттерді қолдануды қамтиды, олар артқы жүйке түбіршектерінің ганглийлерінде платинаның бастапқы жиналуын болдырмайды.

Клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігі

Бірнеше клиникалық зерттеулер глутатионның бұл әсерін растады, бұл глутатионның инфузиясы аналық без, асқазан обыры және колоректальді ісіктері бар пациенттерде обырға қарсы дәрілерді енгізер алдында цисплатин мен оксалиплатиннен туындаған нефро-және нейроуыттылықтан тиімді қорғайды, бұл қажет болған жағдайда обырға қарсы дәрілердің жоғары кумулятивті дозаларына қол жеткізуге мүмкіндік береді.Глутатион - физиологический трипептид, состоящий из глутаминовой кислоты, цистеина и глицина, который участвует в нескольких биологических процессах и играет важную роль в реакциях детоксикации, защищая клетки от вредного воздействия ксенобиотиков, внешних и внутриклеточных окислителей (свободных радикалов, активных промежуточных продуктов кислорода) и от радиации.

Фармакодинамические эффекты

Доклинические и клинические исследования показали защитную роль глутатиона в ряде патологических ситуаций, вызывающих повреждение клеток, как это происходит при интоксикациях такими веществами, как этиловый спирт, парацетамол, салицилаты, фенобарбитал, трициклические антидепрессанты, фосфорорганические инсектициды и др. Также было замечено, что многие химиотерапевтические агенты снижают тканевые и внутриклеточные уровни эндогенного глутатиона, тем самым ухудшая окислительный стресс, вызванный опухолью.

Что касается нейротоксичности, вызываемой химиотерапевтическими препаратами, такими как цисплатин и его производные, то считается, что это вызвано накоплением платины в периферической нервной

системе, особенно в ганглиях задних нервных корешков. В случае оксалиплатина, по-видимому, накопление платины связано с более медленным выведением, а не с повышенным накоплением. Это предполагает использование таких агентов, как глутатион, способных предотвратить первоначальное накопление платины в ганглиях задних нервных корешков.

Клиническая эффективность и безопасность

Несколько клинических исследований подтвердили этот эффект глутатиона, показав, что инфузия глутатиона перед введением противоопухолевого средства у пациентов с раком яичников, раком желудка и колоректальными опухолями оказывает эффективную защиту от нефро-и нейротоксичности, вызванной цисплатином и оксалиплатином, что позволяет при необходимости достичь более высоких кумулятивных доз противоопухолевого средства.

Фармакокинетика

Абсорбциясы

2 г/м 2 глутатионның вена ішіне инфузиясынан кейін жалпы глутатионның плазмалық концентрациясы 17,5 13,4 моль/л-ден 823 326 моль/л-ге дейін артқан.

Таралуы

Экзогендік глутатионның таралу көлемі 176 107 мл/кг. Жартылай шығарылу кезеңі 14,1 9,2 минут. Қан плазмасындағы цистеиннің концентрациясы инфузиядан кейін 8,9 3,5 моль/л-ден 114 45 моль-ге дейін артқан. Цистеиннің ұлғаюына қарамастан, жалпы цистеин, цистин және аралас дисульфидтердің қан плазмасындағы жалпы концентрациясы азайды, бұл цистеиннің жасушаішілік тасымалдығыш қасиетінің артуын дәлелдейді.

Шығарылуы

Глутатион мен цистеиннің несеппен шығарылуы инъекциядан кейін 90 минут ішінде сәйкесінше 300% және 10%-ға артқан.Бұл деректер глутатионды вена ішіне енгізу несеп шығару жолындағы құрамында сульфидрил бар қосылыстардың концентрациясын және жасушалық деңгейде цистеиннің қол жетімділігін едәуір арттыратынын көрсетеді. Цистеиннің жасушаішілік жоғары концентрациясы ксенобиотиктерге қарсы қорғаныс әсерін түсіндіруі мүмкін, өйткені бұл тікелей немесе жанама түрде глутатион биосинтезінің жоғарылауына әкеледі.Абсорбция

После внутривенной инфузии 2 г/м ² глутатиона, плазменная концентрация общего глутатиона увеличилась с 17,5  13,4  моль/л до 823  326  моль/л.

Распределение

Объем распределения экзогенного глутатиона 176  107 мл/кг. Период полувыведения 14,1  9,2 минут. Концентрация цистеина в плазме крови увеличилась с 8,9  3,5  моль/л до 114  45  моль после инфузии. Несмотря на увеличение цистеина, общая концентрация в плазме крови общего цистеина, цистина и смешанных дисульфидов уменьшилась, что свидетельствует об увеличении транспортных свойств цистеина внутри клеток.

Выведение

Мочевая экскреция глутатиона и цистеина увеличивалась на 300% и 10% соответственно за 90 минут после инъекции.Эти данные показывают, что внутривенное введение глутатиона заметно увеличивает концентрацию сульфидрилсодержащих соединений в мочевыводящих путях и, следовательно, доступность цистеина на клеточном уровне. Высокая внутриклеточная концентрация цистеина может объяснить защитный эффект против ксенобиотиков, поскольку это прямо или косвенно вызывает усиление биосинтеза глутатиона.

Побочные действия

Бұлшықет ішіне енгізгеннен кейін емдеуді тоқтатқан соң жоғалып кеткен тері бөртпесінің сирек жағдайлары туралы хабарланды. Сондай-ақ, инъекция орнындағы аздап ауырсыну жайында хабарланды.

Вена ішіне инфузияға арналған барлық ерітінділер жағдайындағы сияқты, қызба реакциялары, инъекция орнындағы инфекциялар, веналық тромбоз немесе флебит пен экстравазация пайда болуы мүмкін.

Вена ішіне инфузия кезінде шұғыл жағымсыз реакция болған жағдайда препаратты енгізуді дереу тоқтатып, мүмкіндігінше пайдаланылмаған қалған сұйықтықты тексеру үшін сақтау керек.После внутримышечного введения сообщалось о редких случаях кожной сыпи, которая исчезала после прекращения лечения. Сообщалось также о слабой боли в месте инъекции.

Как и в случае со всеми растворами для внутривенной инфузии, могут возникнуть лихорадочные реакции, инфекции в месте инъекции, венозный тромбоз или флебит и экстравазация.

В случае немедленной побочной реакции во время внутривенной инфузии введение препарата следует немедленно прервать и, по возможности, сохранить неиспользованную оставшуюся жидкость для обследования.

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Вена ішіне енгізгенде жағымсыз реакциялар болған жағдайда препарат қолдануды дереу тоқтату керек.

Ескерту:

 • парентеральді қолдануға арналған препаратта бөлшектер барын немесе түсінде ауытқулардың бар екендігін мүмкіндігінше анықтау үшін
 • қолданар алдында көзбен шолып қарау керек
Бұлыңғыр және шөгіндісі бар болған жағдайда пайдалануға болмайды.

Балаларда қолдану

Дәрілік заттың балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдердегі тиімділігі мен қауіпсіздігі жөнінде деректер жоқ.

Арнайы ескертулер

Фертильділік, жүктілік және лактация

Қолда бар деректер глутатионның физиологиялық зат бола тұра, жасушаларда кездесетінін, әйелдерде жүктілік немесе емшекпен емізу кезеңінде жағымсыз әсерлер туғызбайтынын көрсетеді.Клиникаға дейінгі зерттеулер жүктілікке, эмбриондыққа/эмбриондық дамуға, босануға немесе постнатальді дамуға қатысты тікелей немесе жанама зиянды әсерін көрсетпейді.

Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері

ТАД 600 машиналарды жүргізуге немесе пайдалануға байланысты өнімділікке ешқандай немесе елеусіз әсер етпейді.В случае неблагоприятных реакций при внутривенном введении, использование препарата следует немедленно прекратить.

Предупреждение:
 • у препарата
 • предназначенного для парентерального применения
 • следует произвести визуальный осмотр перед применением
 • для того чтобы по возможности определить наличие частиц или отклонения в цвете препарата.Не использовать в случае наличия мутности и осадков


Применение у детей

Данные по безопасности и эффективности лекарственного средства у детей и подростков до 18 лет отсутствуют.
Специальные предупреждения

Фертильность, беременность и лактация

Имеющиеся данные показывают, что глутатион, будучи веществом, физиологически присутствующим в клетках, не вызывает нежелательных эффектов у женщин во время беременности или кормления грудью.Доклинические исследования не указывают на прямое или косвенное вредное воздействие в отношении беременности, эмбрионального/эмбрионального развития, родов или постнатального развития.
Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

TАД 600 не оказывает никакого или незначительного влияния на производительность, связанную с вождением или использованием машин.

Показания

- цисплатинмен немесе басқа да ұқсас қосылыстармен химиотерапия кезінде нейроуыттылық профилактикасында- профилактика нейротоксичности при химиотерапии цисплатином или другими родственными соединениями

Противопоказания

- әсер етуші заттарға немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық- гиперчувствительность к действующим веществам или к любому из вспомогательных веществ

 • Состав и инструкция по применению Тад.
 • Купить Тад в аптеке в Алматы с доставкой.
 • Цена на Тад - 17668.00.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Способ применения

Дозировка

Цисплатинмен және ұқсас қосылыстармен химиотерапия алатын пациенттер үшін әдетте ұсынылатын ТАД 600 тәуліктік дозасы вена ішіне баяу инфузия арқылы енгізілетін 1,5 г/м2 (бұл 2,5 г сәйкес келеді) құрайды.

Дегенмен дозасы науқастың жасына, салмағына және клиникалық жағдайына, сондай-ақ химиотерапиялық дәрілердің дозасы мен енгізу кестесіне байланысты болады.

Глутатион мен химиотерапиялық дәріні бір мезгілде қолданған жағдайда, ТАД 600 вена ішіне инфузиясы химиотерапия басталғанға дейін 15-30 минут бұрын жасалуы тиіс.

Ұзақ емдеу жағдайында препараттың бұлшықет ішіне немесе вена ішіне баяу енгізуге болатын дозасы төмендетілуі (600 мг немесе 300 мг) мүмкін.

Енгізу әдісі мен жолы

Вена ішіне енгізу үшін.Суточная доза ТАД 600 обычно рекомендуемая для пациентов, получающих химиотерапию цисплатином и родственными соединениями составляет 1,5 г/м² (что соответствует 2,5 г) путем медленной внутривенной инфузии.

Доза, однако, зависит от возраста, веса и клинического состояния больного, а также от дозы и графика введения химиотерапевтических средств.

В случае одновременного применения глутатиона и химиотерапевтического средства, внутривенная инфузия ТАД 600 должна быть выполнены за 15-30 минут до начала химиотерапии.

В случае длительного лечения, возможно снижение дозы препарата (600 мг или 300 мг), который может вводиться внутримышечно или медленно внутривенно.

Метод и путь введения

Для внутривенного введения.

Передозировка

Симптомдары: артық дозаланудың бірде бір жағдайы тіркелген жоқ.

Емі: қажет болған жағдайда симптоматикалық ем жүргізіледіСимптомы: не зарегистрировано ни одного случая передозировки.

Лечение: при необходимости проводится симптоматическое лечение.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555