Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ВЕНТОЛИН 100МКГ 200 ДОЗ АЭР

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Сальбутамол
Производитель: -Фиктивный производитель
Форма выпуска и упаковка: Дозаланған, ингаляцияға арналған аэрозоль, 100 мкг/доза, 200 доза.

Дозалаушы клапанмен, бүріккіш қондырғымен және қорғағыш қалпақшамен жабдықталған алюминий баллонда 200 дозадан бар.

1 баллон медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 100 мкг/доза, 200 доз.

По 200 доз помещают в алюминиевый баллон, снабженный дозирующим клапаном, распылительной насадкой и защитным колпачком. По 1 баллону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.
Беречь от детей: Да
Хранить в защищенном от света месте: Да
Все лекарства Вентолин Все аналогичные товары
Купить ВЕНТОЛИН 100МКГ 200 ДОЗ АЭР цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Вентолин инструкция по применению

Лекарственная форма

Дозаланған, ингаляцияға арналған аэрозоль, 100 мкг/доза, 200 доза.Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 100 мкг/доза, 200 доз

Состав

Дәрілік препараттың құрамы

Бір доза құрамында

белсенді зат - сальбутамол сульфаты 120,5 мкг (100 мкг салбутамолға баламалы),

қосымша заттар - 1,1,1,2-тетрафторэтан (HFA-134a пропеллент),

құрамында хлорфторкөміртектер жоқ.Одна доза содержит

активное вещество - сальбутамола сульфат 120,5 мкг (эквивалентно сальбутамолу 100 мкг),

вспомогательное вещество - 1,1,1,2-тетрафторэтан (пропеллент HFA-134a), озонобезопасный.

Фармакодинамика

Сальбутамол β2-адренорецепторлардың селективті агонисі. Терапиялық дозаларда ол бронхтың тегіс бұлшықеттерінің β2-адренергиялық рецепторларына әсер етеді және тыныс алу жолдарының қайтымды обструкциясының әсерінің жылдам басталуымен (5 минут ішінде) β2-адренергиялық рецепторларға қысқа (4-тен 6 сағатқа дейін), бронходилатациялық әсер етеді.

Балалар

Жүргізілген клиникалық зерттеулер 4 жасқа толмаған балаларда қауіпсіздік бейінінің үлкенірек жастағы балалармен, жасөспірімдермен және ересектермен ұқсас болатындығын дәлелдеді.

4 жасқа дейінгі балалар

Тыныс алу жолдарының қайтымды обструктивтік ауруымен байланысты бронх түйілуі бар 4 жасқа дейінгі пациенттерде ұсынылған дозада жүргізілген педиатриялық клиникалық зерттеулер, Вентолин, ингаляцияға арналған аэрозоль 4 жасқа дейінгі балалардағы, жасөспірімдер мен ересектердегі қауіпсіздік бейініне ұқсас екендігін көрсетті.Вентолин® - селективный агонист β2-адренорецепторов. В терапевтических дозах оказывает влияние на β2-адренорецепторы мускулатуры бронхов.

Вентолин® имеет короткую продолжительность действия (от 4 до 6 часов) и быстрое начало действия (около 5 минут с момента применения).

Дети

Клинические исследования, проведенные у детей младше 4 лет, доказали сходный профиль безопасности по сравнению с детьми более старшего возраста, подростками и взрослыми.

Фармакокинетика

Сіңуі

Ингаляция арқылы енгізгеннен кейін дозаның 10-на 20%-на дейін төменгі тыныс алу жолдарына жетеді. Қалдық жеткізу жүйесінде қалады немесе ауыз-жұтқыншаққа түседі, содан кейін ол жұтылады. Тыныс алу жолдарында тұнбаға түсетін фракциялар өкпе тіндеріне және қанға сіңеді, бірақ өкпеде метаболизденбейді.

Таралуы

Плазма ақуыздарымен байланысуы 10% құрайды.

Биотрансформациясы

Айналым жүйесінің шегіне жеткеннен кейін сальбутамол бауыр механизмі арқылы метаболизденеді және негізінен несеппен өзгермеген өнім және фенол сульфаты түрінде шығарылады.

Сальбутамол бауыр арқылы бірінші өту кезінде метаболизденеді және ингаляция кезінде аз мөлшерде ішке түсуіне байланысты ішек қабырғасында; негізгі метаболит несеппен шығарылатын белсенді емес сульфат конъюгаты болып табылады.

Ингаляциялық дозаның жұтылған бөлігі асқазан-ішек жолынан сіңеді және несеппен шығарылатын фенол сульфатына дейін елеулі бірінші өту метаболизміне ұшырайды.

Шығарылуы

Вена ішіне енгізгенде сальбутамолдың Т½ 4-6 сағатты құрайды. Сальбутамол несеппен бірге белсенді емес метаболит 4'-O-сульфаты және өзгермеген зат түрінде тез шығарылады; аздаған мөлшерде нәжіспен бірге шығарылады. Қабылданған сальбутамолдың үлкен бөлігі организмнен 72 сағат ішінде шығарылады.Абсорбция

При применении аэрозоля от 10 до 20% принятой дозы достигает нижних дыхательных путей, где адсорбируется легочной тканью и проникает в сосуды легких, но не подвергается здесь метаболизму.

Оставшаяся часть остается в доставочном устройстве или оседает в ротоглотке с дальнейшим заглатыванием препарата.

Распределение

Связывание с белками плазмы составляет 10 %.

Метаболизм

При достижении порогов системой циркуляции, сальбутамол метаболизируется посредством печеночного механизма и выделяется преимущественно с мочой в виде неизменного продукта и фенола сульфата.

Метаболизируется сальбутамол при первом прохождении через печень и, в связи с заглатыванием небольших количеств в процессе ингаляции, в стенке кишечника; основной метаболит - неактивный сульфатный конъюгат, которые выводятся с мочой.

Выведение

Т½ сальбутамола при внутривенном введении составляет 4-6 часов. Сальбутамол быстро выводится с мочой в виде неактивного метаболита 4'-O-сульфата и неизмененного вещества; в небольших количествах выводится с калом. Большая часть принятого сальбутамола выводится из организма в течение 72 часов.

Побочные действия

Жиі

- тремор

- бас ауыруы

- тахикардия

Жиі емес

- ауыз қуысының және жұтқыншақтың шырышты қабығының тітіркенуі

- жүрек соғуының жиілеуі

- бұлшықеттің құрысуы

Сирек

- гипокалиемия (β2-агонистермен емдеу ауыр гипокалиемияға әкелуі мүмкін)

- шеткері қантамырлардың кеңеюі

Өте сирек

-есекжем, ангионевроздық ісіну, бронх түйілуі, гипотония, коллапсты қоса, аса жоғары сезімталдық реакциялары

- парадоксальді бронх түйілуі

- аса жоғары белсенділік

-аритмия, соның ішінде жүрекшелердің фибрилляциясы, суправентрикулярлық тахикардия және экстрасистолия

Белгісіз

- жүректің ишемиялық ауруыЧасто

- тремор, головная боль

- тахикардия

Нечасто

- раздражение слизистой оболочки полости рта и глотки

- учащенное сердцебиение

- судороги мышц

Редко

- гипокалиемия (терапия β2-агонистами может приводить к выраженной гипокалиемии)

- расширение периферических сосудов

Очень редко

- реакции гиперчувствительности, включая крапивницу, ангионевротический отек, бронхоспазм, гипотонию, коллапс

- парадоксальный бронхоспазм

- лактоацидоз (у пациентов, получающих сальбутамол в виде внутривенных инъекций и посредством небулайзера для лечения обострений бронхиальной астмы)

- гиперактивность

- аритмия, включая мерцательную аритмию, суправентрикулярную тахикардию и экстрасистолию

Неизвестно

Ишемическая болезнь сердца

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Пациенты должны правильно использовать ингалятор, нажимая на клапан ингалятора в момент вдоха для обеспечения оптимальной доставки препарата в легкие. Пациенты должны быть предупреждены, что при ингаляции они могут ощущать другой вкус по сравнению с предыдущим ингалятором.

Бронходилататоры не должны являться единственным или основным компонентом терапии бронхиальной астмы нестабильного или тяжелого течения. Тяжелая форма астмы требует регулярной медицинской оценки, включая проверку функции легких, так как пациенты подвержены риску тяжелых приступов и даже смерти. В отношении таких больных врачи должны рассмотреть вопрос об использовании максимальной рекомендованной дозы ингаляционных кортикостероидов и / или пероральной терапии кортикостероидами.

Тяжелые обострения астмы следует лечить в обычном порядке.

При применении симпатомиметиков, в том числе сальбутамола могут наблюдаться симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы. В пост-маркетинговых исследованиях и опубликованной литературе сообщается о редких случаях ишемической болезни сердца, связанной с приемом сальбутамола. Пациенты с основным тяжелым заболеванием сердца (например, ишемическая болезнь сердца, аритмия или тяжелая сердечная недостаточность), которые получают сальбутамол, должны быть предупреждены о необходимости обратиться к врачу, если они испытывают боль в груди или другие симптомы ухудшения сердечного заболевания. Следует уделять внимание оценке таких симптомов, как одышка и боли в груди, так как они могут относиться к респираторным или сердечно-сосудистым заболеваниям.

Лечение астмы обычно проводится поэтапно, при этом реакцию пациента следует контролировать клинически и по функциональным легочным тестам.

Дозировка или частота применения могут быть увеличены только по рекомендации врача.Повышение потребности в приеме β2-агонистов, с короткой продолжительностью действия может свидетельствовать об ухудшении контроля астмы. В таких случаях следует обратиться к врачу и пересмотреть план лечения пациента, если лечение бронходилататором короткого действия становится менее эффективным или возникает потребность в большем количестве ингаляций, чем обычно. В этой ситуации следует оценить состояние пациента и рассмотреть необходимость усиленной противовоспалительной терапии (например, более высокие дозы ингаляционных кортикостероидов или курс пероральных кортикостероидов).

С осторожностью применяют препарат у пациентов с тиреотоксикозом.

Терапия агонистами 2-адренорецепторов, особенно при их введении парентерально или с помощью небулайзера, может приводить к гипокалиемии.Особую осторожность рекомендуется проявлять при лечении тяжелых приступов бронхиальной астмы, поскольку в этих случаях гипокалиемия может усиливаться в результате одновременного применения производных ксантина, глюкокортикостероидов, диуретиков, а также вследствие гипоксии. В таких ситуациях необходимо контролировать уровень калия в сыворотке крови.

Как и в случае с применением других ингаляционных препаратов, возможно развитие парадоксального бронхоспазма с прямым увеличением одышки после введения дозы. При возникновении парадоксального бронхоспазма требуется немедленное его купирование с помощью альтернативного препарата или быстродействующего ингаляционного бронходилататора из другой фармакологической группы. Следует немедленно прекратить лечение данной формой Вентолина®, оценить состояние пациента и при необходимости назначить другие быстродействующие бронходилата-торы для дальнейшего использования.

Если действие обычной дозы препарата Вентолин® становится менее эффективным или менее продолжительным (действие препарата должно сохраняться не менее 3 часов), пациенту следует обратиться к врачу.

Фертильность

Нет данных о влиянии препарата на фертильность у человека. Препарат не оказывает негативного влияния на фертильность животных.

Беременность и период лактации

Применение препарата во время беременности и лактации оправдано лишь в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает риск для плода/младенца. Сальбутамол, вероятно, выделяется с грудным молоком, следует с осторожностью рассматривать вопрос его назначения кормящим женщинам.

В отдельных исследованиях выявлена полидактилия и расщепление неба у детей и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы на фоне приема матерями во время беременности препаратов, среди которых был сальбутамол (однозначной причинной связи их возникновения с приемом препарата не установлено), в связи с чем степень риска оценивается как 2-3 %. В экспериментальных исследованиях обнаружено наличие тератогенного эффекта сальбутамола:

  • у мышей при п/к введении (дозы, в 11.5-115 раз превышающие максимально рекомендуемые у человека для ингаляционного введения) отмечалось развитие «волчьей пасти»
  • у кроликов при пероральном назначении (дозы, в 2315 раз превышающие максимальные для ингаляционного введения) - незаращение костей черепа


Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Нет данных.

Показания

Қолданылуы

Вентолин®, ингаляцияға арналған аэрозоль тыныс алу жолдарының қайтымды обструкциясымен жылдам басталуымен (5 минут ішінде) бронхтардың қысқа мерзімді (4-тен 6 сағатқа дейін) кеңеюін қамтамасыз етеді.

Демікпе симптомдарын жеңілдету және алдын алу үшін қолданылады. Оны симптомдар пайда болған кезде жеңілдету үшін және пациент демікпе ұстамасын тудыруы мүмкін деп есептейтін жағдайларда (мысалы, физикалық жаттығу алдында немесе жақын арада аллерген әсері ету мүмкіндігімен) алдын алу үшін қолданылуы керек.

Вентолин®, ингаляцияға арналған аэрозоль, егер оны қолдану жүйелі жүргізілетін ингаляциялық кортикостероидтармен емдеуді бастауды және қолдануды кешіктірмеген кезде жеңіл, орташа немесе ауыр демікпе симптомдарын жеңілдетуге арналған дәрі ретінде қолданылады.В составе комплексной терапии:

  • - для купирования и предупреждения развития бронхоспазма у пациентов с обратимой обструкцией дыхательных путей (астма
  • хронический бронхит
  • эмфизема)

    - для облегчения симптомов приступа бронхиальной астмы или их предупреждения перед контактом с известным триггером (аллергеном)


Бронходилататоры не должны быть единственным или основным компонентом терапии бронхиальной астмы.Если пациент с астмой

не отвечает на терапию сальбутамолом, рекомендуется применять

ингаляционные ГКС для достижения и поддержания контроля симптомов.Недостаточный ответ на терапию сальбутамолом может быть сигналом к срочному медицинскому вмешательству/терапии.

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препараттың құрамына кіретін кез келген компонентке жоғары сезімталдық

Сальбутамолдың бұл шығарылымдағы түрі вена ішіне енгізуге арналмаған, мезгілінен бұрын босану және түсік тастау қаупін болдырмау үшін қолданылмауы тиіс.- повышенная чувствительность к любому компоненту, входящему в состав препарата

- преждевременные роды

- угрожающий аборт

- дети младше 4 лет

Формы выпуска сальбумамола, не предназначенные для внутривенного введения, не должны применяться для прекращения преждевременных родов и угрожающего выкидыша.

Лекарственное взаимодействие

Вентолин®, дозаланған, ингаляцияға арналған аэрозоль препаратын және пропранолол сияқты -адренорецепторлардың селективті емес блокаторларын бір мезгілде қолдануға кеңес берілмейді.Не рекомендуется одновременно применять препарат Вентолин® и неселективные блокаторы β-адренонорецепторов, такие как пропранолол.

Препарат Вентолин® не противопоказан пациентам, которые получают ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО).

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Вентолин в других городах

Вентолин в Астане, Вентолин в Уральске, Вентолин в Актау, Вентолин в Усть-Каменогорске, Вентолин в Шымкенте, Вентолин в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Тек пероральді ингаляция жасау үшін қолданылады. Дем алу және аэрозольдің босап шығуы үйлесімінде қиындықтар туындайтын пациентерге Вентолин® ингаляцияға арналған аэрозольді спейсер түріндегі медициналық бұйымның жәрдемімен қолданылуы мүмкін.

Ересектер

Жедел демікпе симптомдарын, соның ішінде бронх түйілуін жеңілдету үшін бір ингаляцияны (100 мкг) бірреттік өте төмен бастапқы доза ретінде беруге болады. Қажет болса, бұл мөлшерді екі ингаляцияға дейін арттыруға болады. Аллергендерден немесе физикалық жаттығулардан туындаған симптомдардың алдын алу үшін мәселе туындағанға дейін 10-15 минут бұрын екі ингаляцияны қабылдау керек.

Тұрақты терапияда тәулігіне төрт ретке дейін екі ингаляция жасау керек.

Балалар

Жедел бронхоспазмды жеңілдету

12 жасқа дейінгі балалар үшін әдеттегі доза: бір ингаляция (100 мкг). Қажет болса, дозаны екі ингаляцияға дейін арттыруға болады.

12 жастағы және одан асқан балалар. Ересектердегідей дозалау режимі.

Аллерген немесе физикалық жүктемеден туындаған бронхоспазмның профилактикасы

12 жасқа дейінгі балалар үшін әдеттегі доза: жүктеме немесе физикалық жүктеме алдында бір ингаляция (100 микрограмм). Қажет болса, дозаны екі ингаляцияға дейін арттыруға болады.

12 жастағы және одан асқан балалар. Ересектердегідей дозалау режимі.

Тұрақты терапия

12 жасқа дейінгі балалар үшін әдеттегі доза: күніне 4 рет екі ингаляцияға дейін.

12 жастағы және одан асқан балалар. Ересектердегідей дозалау режимі.

Бэбихейлер спейсер құрылғысын 5 жасқа дейінгі балалардың дем тартуын жеңілдету үшін пайдалануға болады.

Талап бойынша Вентолин® ингаляцияға арналған аэрозольді қолдану 24 сағат ішінде 8 ингаляциядан аспауы керек. Жиі қосымша қолдану немесе дозаны кенеттен арттыру нашар бақыланатын демікпе немесе демікпе ағымының асқынуын көрсетеді.

Енгізу әдісі мен жолы

Тек пероральді ингаляция жасау үшін қолданылады. Дем алу және ингалятордан аэрозольдің босап шығуы үйлесімінде қиындықтар туындайтын адамдарға Вентолин® ингаляцияға арналған аэрозольді Көлемді шайба (Volumatic spacer device) түріндегі медициналық бұйымның жәрдемімен қолданылуы мүмкін.

Ингалятордың қызмет көрсету қабілеттілігін тексеру

Қолданар алдында ингалятордың қызмет көрсету қабілеттілігін тексеру керек. Қақпақтың екі жағын ақырын қыса отырып, мүштіктен абайлап алыңыз. Ингалятордың қызмет көрсету қабілеттілігін тексеру үшін жақсылап сілкіңіз, мүштікті өзіңізден сыртқа қарай бағыттаңыз және, препараттың екі дозасын ауаға шашырату үшін баллонды басыңыз.

Егер ингалятор 5 күн бойы және одан көбірек пайдаланылмаса, жақсылап сілку қажет, бүлінбегендігіне көз жеткізу үшін, препараттың екі дозасын ауаға бүркіп шашырату керек.

Ингаляторды қолдану

1. Ингалятордың мүштігінен қорғаныш қалпағын алу керек. Ингалятордың, мүштікті қоса, ішкі және сыртқы бөлігін, тазалығын және құрғақтығын, сондай-ақ құрылғының бекітілмеген бөлшектерінің бар-жоқтығын тексеру керек.2. Ингалятордың ішіндегісі біркелкі араласуы үшін, сондай-ақ құрылғының бетінен бекітілмеген барлық бөлшектердің алынуы үшін ингаляторды қарқынмен сілкілеп шайқау керек.

3. Ингаляторды, оның мүштіктен төмен негізін бас бармаққа орналастырып, бас бармақ пен сұқ саусақтың арасына тігінен ұстайды.4. Демді (барынша) терең шығару керек. Содан кейін мүштікті тіс арасына салып (оны тістемей), ерінмен мығымдап қымқырып ұстау керек.5. Ауыз арқылы терең дем алу керек. Терең дем алуды жалғастыра отырып, ингалятордың жоғарғы жағын қысып басу керек.6. Демді кідірте тұрады, ингаляторды ауыздан шығарып алып, ингалятордың жоғарғы жағынан сұқ саусақты алу керек. Демді барынша ұзақтау ұстаған жөн.7. Егер ингаляцияны жалғастыру қажет болса, ингаляторды тігінен ұстап, шамамен жарты минуттай күте тұрған жөн, содан кейін 2 - 6-шы сатыларды қайталау керек.

8. Ингаляциядан кейін мүштікке шаңнан қорғайтын қалпағын абайлап кигізу керек.

Балаларға көмек қажет болуы мүмкін және олардың ата-аналары оларға ингалятор енгізуі қажет болуы мүмкін. Сәбиге немесе балаға препаратты беру қажет болса, спейсер бэбихейлер құрылғысын немесе бет маскасы бар спейсерді пайдалануға болады - егер медициналық бұйым препаратты қолдануды жеңілдетеді деп ойласаңыз, дәрігеріңізбен сөйлесіңіз.

Ингаляторды тазалау

Ингаляторды аптасына кемінде бір рет тазалау керек.

1. Ингалятордың пластик корпусынан металл контейнерді алып тастаңыз және мүштіктің қақпағын алыңыз.

2. Бүркігішті жылы ағын сумен шаю керек.3. Бүріккіштің ішін және сыртын мұқият құрғатыңыз.4. Контейнерді және мүштіктің қақпағын орнына қайта салып қою керек.

МЕТАЛЛ КОНТЕЙНЕРДІ СУҒА САЛМАҢЫЗ.Вентолин® в виде аэрозоля применяется только для ингаляций путем вдыхания аэрозоля через рот.

Взрослые и лица пожилого возраста

Увеличение потребности в приеме β2-агонистов может свидетельствовать об ухудшении течения астмы. В таких случаях рекомендуется провести повторную оценку проводимой терапии и рассмотреть возможность дополнительного назначения ГКС.

В связи с риском возникновения побочных реакций при превышении рекомендованных доз, частота приема и применяемые дозы должны увеличиваться только по назначению врача.

Продолжительность действия препарата Вентолин® у большинства пациентов составляет 4-6 ч.

Лица, имеющие трудности с координацией вдоха и высвобождения лекарства из ингалятора, могут применять препрат Вентолин® при помощи устройства в виде спейсера.

Детям младшего возраста так же лучше применять препарат Вентолин® через спейсер.

Потребность в приеме препарата не должна превышать 4 раз в сутки (800 мг). Внезапное увеличение потребности в препарате указывает на плохо конралируемую астму или ухудшение ее течения.

Купирование острого приступа бронхоспазма

Взрослые: от 100 мкг в качестве однократной, начальной дозы. В случае необходимости дозу можно увеличить до 200 мкг (2 ингаляции)

Дети: 100 мкг однократно. В случае необходимости дозу можно увеличить до 200 мкг.

Предупреждение бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой, или аллергической этиологии

Взрослые: 200 мкг до физической нагрузки или ожидаемого контакта с аллергеном

Дети: 100 мкг при физической нагрузки или ожидаемого контакта с аллергеном, за 10-15 минут до воздействия этих факторов. В случае необходимости дозу можно увеличить до 200 мкг.

Длительная поддерживающая терапия

Взрослым и детям 100-200 мкг препарата 4 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяет лечащий врач.

Инструкция по использованию ингалятора

Действие препарата может быть ослаблено, если ингалятор холодный. При охлаждении баллончика рекомендуется достать его из пластикового корпуса и согреть руками в течение нескольких минут. Баллончик нельзя разбирать, прокалывать и бросать в огонь, даже если он пустой.

Проверка исправности ингалятора

Перед первым применением ингалятора необходимо осторожно снять крышку с мундштука, энергично встряхнуть ингалятор и распылить две дозы препарата в воздух, чтобы убедиться в исправности устройства. Если ингалятор не использовался в течение 5 дней и более, его необходимо хорошо встряхнуть и распылить две дозы препарата в воздух, чтобы убедиться в его исправности.

Применение ингалятора

1. Снять защитный колпачок с мундштука ингалятора. Проверить внутреннюю и наружнюю части ингалятора, включая мундштук, на предмет чистоты и сухости, а также на предмет наличия незакрепленных частей устройства.2. Энергично встряхнуть ингалятор для равномерного перемешивания содержимого ингалятора, а также для удаления всех незакрепленных частей с поверхности устройства.3. Поместить ингалятор вертикально между большим и указательным пальцами, разместив большой палец на основании, ниже мундштука.4. Сделать глубокий (насколько возможно) выдох. Затем поместить мундштук между зубами (не прикусывая его) и плотно обхватить губами.5. Сделать глубокий вдох через рот. Продолжая делать глубокий вдох, нажать на верхнюю часть ингалятора.6. Задержать дыхание, вынуть ингалятор изо рта и убрать указательный палец с верхней части ингалятора. Продолжать сдерживать дыхание насколько это возможно.7. Если необходимо продолжить ингаляции, следует подождать приблизительно полминуты, держа ингалятор вертикально, а затем повторить этапы со 2-го по 6-ой.

8. После ингаляции осторожно надеть на мундштук пылезащитный колпачок.

Внимание

Не торопитесь при выполнении действий, указанных в пункте 4, 5 и 6. Важно, чтобы нажатие ингалятора наступало в начале спокойного, глубокого вдоха. Чтобы быть уверенным, что ингаляция выполнена правильно, необходимо для начала контролировать способ приема лекарства перед зеркалом. Появляющаяся во время ингаляции из ингалятора, губ или носа «дымка» указывает на неправильную технику ингаляции и необходимо снова, начиная с пункта 2, поупражняться в применении ингалятора.

Если Ваш доктор дал Вам какие-либо другие рекомендации по использованию препарата, следуйте рекомендациям Вашего доктора. Информируйте врача о любых трудностях, связанных с приемом препарата.

Чистка ингалятора

Ингалятор следует чистить не реже одного раза в неделю.

1. Извлечь металлический контейнер из пластикового корпуса ингалятора и снять крышку мундштука.

2. Промыть распылитель теплой проточной водой.3. Тщательно просушить распылитель изнутри и снаружи.4. Поместить обратно на место контейнер и крышку мундштука.

НЕ ОПУСКАЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР В ВОДУ.

Передозировка

Сальбутамолдың артық дозалануының көптеген симптомдары бета-агонистердің өткінші жағымсыз реакциялары болып табылады, соның ішінде тахикардия, тремор, аса жоғары белсенділік және гипокалиемияны қоса, метаболизмдік әсерлер болып табылады.

Сарысудағы калий деңгейін бақылау керек. Жоғары емдік дозалармен, сондай-ақ қысқа әсер ететін бета-агонистермен емнің артық дозалануымен байланысты сүтқышқылды ацидоз туралы хабарланды.

Сондықтан, қан сарысуындағы лактат деңгейінің жоғарылауы және одан кейінгі метаболизмдік ацидоз (әсіресе тахипноэ, бронх түйілуінің басқа белгілерінің жоғалуына қарамастан сақталса және асқынса) (мысалы, ысқырықты сырылдар) артық дозалануды көрсетуі мүмкін.

Дәрілік препаратты қалай қолдану керектігі туралы кеңес алу үшін медициналық маманға жүгінуСимптомы: большинство симптомов передозировки сальбутамолом являются преходящими побочными реакциями бета-агонистов. Наиболее частыми признаками и симптомами передозировки сальбутамола являются кратковременные явления, фармакологически опосредованные бета-агонистами, такие как тахикардия, тремор, гиперактивность и метаболические эффекты, включая гипокалиемию. При передозировке возможно развитие гипокалиемии, в связи с чем необходим мониторинг уровня калия в сыворотке крови.

При применении высоких терапевтических доз и передозировке бета-агонистами короткого действия было выявлено развитие молочнокислого ацидоза.

Лечение: применение больших доз сальбутамола может вызвать гипокалиемию, поэтому при подозрении на передозировку следует контролировать уровень калия в сыворотке крови. Необходим контроль уровня лактата и последующего развития метаболического ацидоза (особенно в присутствии или при ухудшении тахипноэ несмотря на устранение бронхоспазма, таких как свистящее дыхание).
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555