Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

Алфлутоп

Упорядочить по:

Алфлутоп инструкция по применению

Производитель

-БИОТЕХНОС С.А. К.О.

Страна происхождения

Румыния

Группа товаров

Medical

Особенности продажи

R

Формы выпуска

 • 2 мл препараттан қоңыр түсті шыны ампулаларға құйылған.
 • Полиэтиленнен жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 5 ампуладан салынады.
 • Әрбір пішінді ұяшықты қаптама алюминий фольгамен жабылады.
 • Пішінді ұяшықты 1 қаптамадан немесе пішінді ұяшықты 2 қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картоннан жасалған қорапшаға салынады.
 • По 2 мл препарата разливают в стеклянные ампулы коричневого цвета. По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из полиэтилена.
 • Каждую контурную ячейковую упаковку покрывают фольгой алюминиевой.
 • По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.
 • По 1 мл препарата разливают в стеклянные ампулы коричневого цвета. По 5 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из полиэтилена.
 • По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Особые условия

Препарат аутоиммундық аурулар (ревматоидтық полиартрит, шорбуынданатын спондилит, эритематоз, склеродермия) жағдайларында сақтықпен, қатаң медициналық қадағалаумен қолданылуы тиіс. Теңіз өнімдерінің (теңіз балығы) жекелей жақпаушылығы жағдайында аллергиялық реакциялардың даму қаупі арта түседі. Педиатрияда қолдану Препаратты педиатрияда қолдануға болмайды. Жүктілік немесе лактация кезінде Препаратты жүктілік немесе лактация кезінде қолдануға болмайды. Препараттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері Әсер етпейді Препарат должен применяться с осторожностью в случаях аутоиммунных заболеваний (ревматоидный полиартрит, анкилозирующий спондилит, эритематоз, склеродермия), под строгим медицинским наблюдением. В случае индивидуальной непереносимости морепродуктов (морская рыба) возрастает риск развития аллергических реакций. Применение в педиатрии Противопоказано применение препарата в педиатрии. Во время беременности или лактации Противопоказано применение препарата во время беременности или лактации. Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами Не влияет

Состав

 • 2 мл бір ампуланың ішінде белсенді зат - 0,2 мл майда теңіз балықтарының биобелсенді концентраты, қосымша заттар - фенол, инъекцияға арналған су 2 мл-ге дейін. активное вещество - биоактивный концентрат мелких морских рыб 0,2 мл, вспомогательные вещества - фенол, вода для инъекций до 2 мл.
 • Одна ампула по 1 мл содержит активное вещество - биоактивный концентрат мелких морских рыб 0,1 мл, вспомогательные вещества - фенол, вода для инъекций до 1 мл. Одна ампула по 2 мл содержит активное вещество - биоактивный концентрат мелких морских рыб 0,2 мл, вспомогательные вещества - фенол, вода для инъекций до 2 мл. Описание внешнего вида, запаха, вкуса Прозрачный раствор от светло-желтого до светло-коричневого цвета.
 • активное вещество - биоактивный концентрат мелких морских рыб 0,1 мл, вспомогательные вещества - фенол, вода для инъекций до 1 мл.

Алфлутоп показания к применению

 • АЛФЛУТОП дәрілік препараты ересектерде келесі жағдайларда қолданылады: - орналасуы әр түрлі, бастапқы және салдарлы остеоартрит кезінде (оның ішінде коксартроз, гонартроз, шағын буындардың артрозы) - остеохондрозда - спондилезде Лекарственный препарат АЛФЛУТОП показан к применению у взрослых при: - первичном и вторичном остеоартрите различной локализации (в т. ч. коксартроз, гонартроз, артроз мелких суставов) - остеохондрозе - спондилезе
 • Лекарственный препарат АЛФЛУТОП показан к применению у взрослых при: - первичном и вторичном остеоартрите различной локализации (в т. ч. коксартроз, гонартроз, артроз мелких суставов) - остеохондрозе - спондилезе

Алфлутоп противопоказания

 • - әсер етуші затына немесе 6.1 бөлімінде атап келтірілген қосымша заттарының кез-келгеніне аса жоғары сезімталдық - жүктілік және бала емізу кезеңі - 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге - гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ - период беременности и кормления грудью - детский и подростковый возраст до 18 лет
 • - гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ - период беременности и кормления грудью - детский и подростковый возраст до 18 лет
 • - повышенная чувствительность к любому компоненту препарата - беременность и период лактации - детский возраст до 18 лет

Алфлутоп дозировка

 • Ересектерге Остеоартроз және остеохондроз кезінде препаратты бұлшықет ішіне терең енгізеді: - күніне 1 мл-ден, емделу курсы 20 инъекцияны құрайды (20 күн бойы күніне 1 инъекциядан) немесе - күнара 2 мл-ден, емделу курсы 10 инъекцияны құрайды (20 күн бойы күнара 1 инъекциядан). Көбінесе ірі буындар зақымдалған жағдайда, препаратты дәрігердің қадағалауымен, әр буынға 3 күн аралықпен 1-2 мл-ден буын ішіне енгізеді. Барлық емдеу курсы әр буынға 5 инъекцияны құрайды. Буын ішіне және бұлшықет ішіне енгізу әдістерін біріктіруге болады. Емдеу курсын дәрігердің кеңесі бойынша 6 айдан соң қайталаған дұрыс. Енгізу әдісі мен жолы Бұлшықет ішіне. Буын ішіне. Взрослым При остеоартрозе и остеохондрозе препарат вводят глубоко внутримышечно: - по 1 мл в день, курс лечения составляет 20 инъекций (по 1 инъекции в день в течение 20 дней) или - по 2 мл через день, курс лечения составляет 10 инъекций (по 1 инъекции через день в течение 20 дней). При преимущественном поражении крупных суставов препарат вводят внутрисуставно по 1-2 мл в каждый сустав с интервалом 3 дня под наблюдением врача. Всего на курс лечения составляет 5 инъекций в каждый сустав. Возможно сочетание внутрисуставного и внутримышечного методов введения. Курс лечения целесообразно повторить через 6 месяцев по консультации врача. Метод и путь введения Внутримышечно. Внутрисуставно.
 • Взрослым При остеоартрозе и остеохондрозе препарат вводят глубоко внутримышечно: - по 1 мл в день, курс лечения составляет 20 инъекций (по 1 инъекции в день в течение 20 дней) или - по 2 мл через день, курс лечения составляет 10 инъекций (по 1 инъекции через день в течение 20 дней). При преимущественном поражении крупных суставов препарат вводят внутрисуставно по 1-2 мл в каждый сустав с интервалом 3 дня под наблюдением врача. Всего на курс лечения составляет 5 инъекций в каждый сустав. Возможно сочетание внутрисуставного и внутримышечного методов введения. Курс лечения целесообразно повторить через 6 месяцев по консультации врача. Метод и путь введения Внутримышечно. Внутрисуставно.
 • Взрослым При остеоартрозе и остеохондрозе препарат вводят глубоко внутримышечно по 1 мл в день в течение 3 недель. При преимущественном поражении крупных суставов препарат вводят внутрисуставно по 1-2 мл в каждый сустав с интервалом 3 дня под наблюдением врача. Всего на курс лечения составляет 5 инъекций в каждый сустав. Курс лечения целесообразно повторить через 3 - 6 месяцев по консультации врача.

Алфлутоп побочные действия

 • Сирек - қышынумен жүретін дерматит, препарат енгізілген орындағы терінің қызаруы және ашыту сезімі - қысқа мерзімді миалгиялар - қан қысымының жоғарылауы Өте сирек - анафилаксиялық реакциялар дамуы мүмкін Белгісіз (қолда бар деректердің негізінде бағалау мүмкін емес) - буынішілік инъекциялары кезінде ауырсыну синдромы өтпелі күшеюі мүмкін Редко - зудящий дерматит, покраснение кожи и ощущение жжения в месте введения препарата - кратковременные миалгии - повышение кровяного давления Очень редко - возможно развитие анафилактических реакций Неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных) - при внутрисуставных инъекциях возможно преходящее усиление болевого синдрома

Лекарственное взаимодействие

Не выявлены

Передозировка

Артық дозалану жағдайында қабылдау қажет болатын шаралар Симптомдары: бейім пациенттерде аллергиялық реакциялар туындауы мүмкін. Емі: препаратты тоқтату, симптоматикалық ем. Симптомы: у предрасположенных пациентов возможно возникновение аллергических реакций. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Условия хранения

 • беречь от детей
 • хранить в защищенном от света месте
Сертификаты
Фото
Оформить самовывоз Алфлутоп в Алматы можно в удобную для вас аптеку, например по адресу г. Алматы, пр, Рыскулова, д. 103/8. Телефон данного пункта выдачи заказа 8(727)238-07-79. Полный список пунктов выдачи заказов: 126 аптек

Все пункты доставки в Алматы – 126 аптек

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555