Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

Эргоферон

Упорядочить по:

Эргоферон инструкция по применению

Производитель

-МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ ООО НПФ

Страна происхождения

Россия

Группа товаров

Medical

Особенности продажи

BR

Противовирусные препараты прочие

Формы выпуска

 • Соруға арналған таблеткалар. 20 таблеткадан поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада.
 • 1, 2 немесе 5 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.
 • Таблетки для рассасывания. По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.
 • По 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.

Фармакокинетика

Қазіргі физика-химиялық талдау әдістерінің сезімталдығы (газ сұйықтықты хроматография, тиімділігі жоғары сұйық хроматография, хромато-масс-спектрометрия) препараттың ерекше құрамына байланысты (2-бөлімді қараңыз) биологиялық сұйықтықтарда, ағзалар мен тіндерде препараттың белсенді компоненттерін анықтауға мүмкіндік бермейді, осыдан фармакокинетиканы зерттеу техникалық тұрғыдан мүмкін емес. Фармакокинетика және фармакокинетика/фармакодинимика өзара байланысы жөніндегі деректер (мысалы, доза-жауап байланыстылығы) жоқ. Вследствие особенностей процесса технологической обработки исходной субстанции чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяет оценивать содержание конечных продуктов данной технологии в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики препарата Эргоферон.

Особые условия

Айрықша нұсқаулар Құрамына лактоза моногидраты кіреді, осыған байланысты туа біткен галактоземиясы, глюкоза немесе галактоза мальабсорбция синдромы бар пациенттерге немесе туа біткен лактаза жеткіліксіздігі кезінде тағайындау ұсынылмайды. Педиатрияда қолдану Эргоферон препараты 6 айдан асқан балаларда ересектердегі дозалау режимінде қолданылады. Жүктілік және лактация кезінде Эргоферонды жүктілік және лактация кезеңінде қолдану қауіпсіздігі зерттелмеген. Эргоферон препаратын ана үшін пайдасы мен шаранаға немесе балаға төнетін ықтимал қауіптің арақатынасын бағалаудан кейін, аса қажетті болғанда қолдану ұсынылады. Препараттың көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері Эргоферон көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер етпейді. В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности. Беременность и период лактации Безопасность применения Эргоферона при беременности и в период лактации не изучалась. Экспериментально доказано на беременных самках животных отсутствие эмбрио- и фетотоксического действия, а также негативного влияния на потомство. Поэтому рекомендуется применение препарата Эргоферон при крайней необходимости, после оценки соотношения пользы для матери и потенциального риска для плода или ребенка. Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами или другими потенциально опасными механизмами Эргоферон не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами.

Состав

 • Бір таблетканың құрамында белсенді заттар -адам гамма интерферонына аффинді тазартылған антиденелер 0,006 г*, гистаминге аффинді тазартылған антиденелер 0,006 г*, CD4-ке аффинді тазартылған антиденелер 0,006 г*. * лактоза моногидратына 10012, 10030, 10050 есеге сәйкес сұйылтылған субстанцияның үш белсенді сулы-спиртті сұйылтулары қоспасы түрінде жағылады. қосымша заттар: лактоза моногидраты, микрокристалды целлюлоза, магний стеараты. Одна таблетка содержит активные вещества: антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные 0,006 г*, антитела к гистамину аффинно очищенные 0,006 г*, антитела к CD4 аффинно очищенные 0,006 г*. вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат. * наносятся на лактозы моногидрат в виде смеси трех активных водно-спиртовых разведений субстанции, разведенной соответственно в 10012, 10030, 10050 раз.

Эргоферон показания к применению

 • Ересектерде және 6 айдан асқан балаларда кешенді ем құрамында грипп, парагрипп вирусы, аденовирус, респираторлық-синцитиальді вирус, коронавирус туындатқан жедел респираторлық вирусты инфекциялар профилактикасы және емдеу. Профилактика и лечение в составе комплексной терапии острых респираторных вирусных инфекций, вызванных вирусом гриппа, парагриппа, аденовирусом, респираторно-синцитиальным вирусом, коронавирусом у взрослых и детей старше 6 месяцев.

Эргоферон противопоказания

 • Қолдануға болмайтын жағдайлар - препарат компоненттеріне жекелей жоғары сезімталдық - 6 айлықтан кіші балалар - тұқым қуалайтын галактоза жақпаушылығы, лопарлардағы лактаза тапшылығы немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы. - повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата - детский возраст до 3-х лет - наследственная непереносимость фруктозы, дефицит фермента Lapp-лактазы, мальабсорбция глюкозы-галактозы

Эргоферон дозировка

 • Эргоферон препараты 6 айдан асқан балаларда ересектердегі дозалау режимінде қолданылады. Ішке. Бір қабылдауға - 1 таблетка (шамамен тамақтанудан 15 минут бұрын немесе тамақтанғаннан кейін 15 минут өткен соң). Таблетканы жұтпай, толық ерігенше, ауызда ұстау керек. Препаратты жасы кіші балаларға тағайындағанда (6 айлықтан 6 жасқа дейін) таблетканы қайнаған бөлме температурасындағы судың аз мөлшерінде (1 ас қасық) еріту ұсынылады. ЖРВИ кешенді емі құрамында Емдеуді жедел инфекцияның алғашқы белгілері пайда болғаннан-ақ бастау қажет. Емдеудің 1-ші күні келесі сызба бойынша 8 таблетканы қабылдайды: алғашқы 2 сағатта әрбір 30 минут сайын 1 таблеткадан (2 сағат ішінде барлығы 5 таблетка), содан кейін осы күн ішінде тең уақыт аралығында тағы 1 таблеткадан 3 рет қабылдайды. 2-ші тәуліктен бастап және одан әрі 1 таблеткадан күніне 3 рет толық жазылғанша қабылдайды. ЖРВИ профилактикасы. Күніне 1-2 таблеткадан. Профилактикалық курстың ұсынылатын ұзақтығы жекелей анықталады және 1 - 6 айды құрауы мүмкін. Қажет болғанда препаратты басқа да вирусқа қарсы және симптоматикалық дәрілермен үйлестіруге болады. Внутрь. На один прием – 1 таблетка (за 15 минут до приема пищи или через 15 минут после приема пищи). Таблетку следует держать во рту, не проглатывая, до полного растворения. В составе комплексной терапии ОРВИ у взрослых и детей с 3-х лет: лечение нужно начинать как можно раньше, при появлении первых признаков острой инфекции по следующей схеме: в первые 2 часа препарат принимают каждые 30 минут, затем в течение следующих часов первых суток осуществляют еще три приема через равные промежутки времени. Со вторых суток и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления. Профилактика ОРВИ у взрослых и детей с 3-х лет – по 1-2 таблетки в день. Рекомендуемая продолжительность профилактического курса определяется индивидуально и может составлять 1 - 6 месяцев. При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными и симптоматическими средствами.

Эргоферон побочные действия

 • Артық дозаланғанда диспепсиялық құбылыстар (жүрек айнуы, құсу, диарея) препараттың құрамына кіретін қосалқы заттарға негізделген. Емдеу препаратты тоқтату және симптоматикалық ем, мысалы, пероральді регидратация (көп ішу) тағайындау болып табылады Существует риск развития реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. В клинических исследованиях аллергических реакций, достоверно связанных с приемом препарата, не зарегистрировано.

Лекарственное взаимодействие

Қазіргі кезге дейін басқа дәрілік заттармен сәйкессіздік жағдайлары тіркелмеген. Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.

Передозировка

Артық дозаланғанда диспепсиялық құбылыстар (жүрек айнуы, құсу, диарея) препараттың құрамына кіретін қосалқы заттарға негізделген. Емдеу препаратты тоқтату және симптоматикалық ем, мысалы, пероральді регидратация (көп ішу) тағайындау болып табылады При передозировке возможны диспепсические явления (тошнота, рвота, диарея), обусловленные входящими в состав препарата вспомогательными веществами. Лечение заключается в отмене препарата и назначении симптоматической терапии, например, пероральной регидратации (обильное питье).

Условия хранения

 • беречь от детей
 • хранить в защищенном от света месте
Сертификаты
Аналоги Эргоферон
Фото
Оформить самовывоз Эргоферон в Алматы можно в удобную для вас аптеку, например по адресу г. Алматы, пр, Рыскулова, д. 103/8. Телефон данного пункта выдачи заказа 8(727)238-07-79. Полный список пунктов выдачи заказов: 126 аптек

Все пункты доставки в Алматы – 126 аптек

Эргоферон: стоимость, формы выпуска, показания к применению

Препарат Эргоферон — противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное, иммуномодулирующее средство, разработанное российской фармацевтической компанией «Материа Медика Холдинг». Это одно из наиболее часто назначаемых лекарств при гриппе и ОРВИ, победитель премии «Зеленый крест–2021» в номинации «Лучший противовирусный препарат». С помощью нашего интернет-сервиса по всему Казахстану доступно к покупке средство Эргоферон, цена в Алматы, Павлодаре, Астане приемлемая. Доставка осуществляется в указанную при оформлении заказа аптеку.

Противовирусные: Эргоферон на страже вашего здоровья

Это разработка 2011 года. За прошедшее время доказана высокая эффективность препарата при лечении вирусных заболеваний путем привлечения врожденных и приобретенных защитных систем организма. При приеме не вырабатывается привыкание к лекарству даже при свойстве вирусов мутировать. На сайте kz.apteka.com цена на Эргоферон в Таразе доступная.

Препарат назначают для лечения ОРВИ, в том числе и COVID-19, кишечных инфекций вирусного происхождения, герпеса, менингита, клещевого энцефалита и прочих недугов в составе комплексной терапии. При этом цена на Эргоферон в Павлодаре на нашем сайте — одна из самых низких.

Лекарство оказывает действие сразу в трех направлениях:

 1. Через энтерферон — останавливает размножение вирусов, активизирует синтез противовирусных белков, защищает здоровые клетки.
 2. Через иммунитет — способствует распознаванию, блокированию и уничтожению вирусов и бактерий через нормализацию работы защитной системы организма.
 3. Через цитокины — устраняет аллергию, снимая температуру и отек.

Цена на Эргоферон в аптеке соответствует указанной в карточке товара на сайте kz.apteka.com. Оплата производится наличными при получении в пункте выдачи.

Сколько стоит Эргоферон и какие формы выпуска бывают?

По доступной стоимости Эргоферон имеет две формы выпуска:

 • таблетки для рассасывания;
 • раствор для приема внутрь.

Раствор представляет собой прозрачную жидкость в бутылочках по 100 мл. Содержит в составе мальтитол, поэтому противопоказан больным с сахарным диабетом и детям до 3-х лет. На раствор Эргоферон цена в Казахстане доступная.

Плоские таблетки белого цвета с риской посередине и фаской по бокам имеют характерные надписи на обеих плоскостях — название компании и препарата. В одном блистере содержится 20 таблеток. Продаются в картонной упаковке с инструкцией по 20, 40 или 100 штук. На Эргоферон цена в Астане зависит от формы выпуска и количества таблеток в упаковке.

Лекарство Эргоферон: дозировка

Препарат в таблетках можно принимать детям от 6 месяцев при комплексном лечении и с целью профилактики.

Больным рекомендовано придерживаться таких правил:

 • начинать пить лекарство нужно как можно раньше, цена на Эргоферон в Шымкенте доступная;
 • 1 доза равна 1 таблетке;
 • препарат принимается до или после еды;
 • детям от 6 месяцев до 3-х лет таблетку предварительно следует растворить в небольшом количестве теплой воды;
 • первые два часа прием лекарства повторяют через 30 минут;
 • со вторых суток до выздоровления рекомендованная доза — 1 таблетка 3 раза в день.

В зависимости от течения болезни и потребности в лекарстве цена на Эргоферон в Караганде будет разной.

С целью профилактики препарат принимают от 1 до 6 месяцев по 1–2 таблетки в день. Следует помнить, что с помощью риски пилюлю на части делить нельзя.

Схема приема раствора такая же, но доза соответствует 1 чайной ложке, которая в эквиваленте равна 1 таблетке.

Рекомендовано Эргоферон купить в Алматы взрослым при первой и второй вакцинации от COVID-19.

Влияние препарата с точки зрения его безопасности для беременных и кормящих женщин не изучено. 

Кроме цены, у Эргоферона есть ряд преимуществ, среди них:

 • возможность приема с другими лекарственными средствами;
 • минимальный набор противопоказаний, среди которых стоит обозначить возраст ребенка до 6 месяцев и индивидуальную непереносимость компонентов препарата;
 • при передозировке достаточно отмены приема лекарства;
 • отпускается без рецепта.

Разрешено использовать для лечения ОРВИ онкологических больных и пациентов кардиологии.

Наш сайт предоставляет возможность приобретения по доступной цене Эргоферона в Темиртау и других городах Казахстана.

Сколько стоит Эргоферон в аптеках?

С помощью нашего интернет-сервиса можно приобрести средство противовирусное Эргоферон по цене, которая будет зафиксирована на момент оформления заказа. Оплата производится наличными при получении в пункте выдачи. Следует помнить, что лекарственные средства обмену и возврату не подлежат, поэтому срок годности и соответствие товара проверяются в аптеке. 

Эффективность Эргоферона и цена в Актобе делают его номером один среди антивирусных препаратов.

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555