Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

Холисал

Упорядочить по:

Холисал инструкция по применению

Производитель

-JELFA ФАРМЗАВОД АО

Страна происхождения

Польша

Группа товаров

Medical

Особенности продажи

BR

Противомикробные препараты для местного лечения заболеваний полости рта.

Формы выпуска

 • Препараттың 10 г немесе 15 г іші лакталған, литографияланған алюминий сықпаға салынған. Бір сықпадан медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.
 • По 10 г препарата помещают в литографированные алюминиевые тубы, лакированные внутри. По одной тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Фармакокинетика

Абсорбциясы Холин салицилаты шырышты қабықтардан тез сіңеді (ацетилсалицил қышқылына қарағанда шамамен 2 есе тезірек). Таралуы Салицилаттар организмнің көптеген тіндеріне және сұйықтығына жеңіл енеді. Қан плазмасы альбуминдерімен 50-ден 80%-ға дейін байланыcа отырып, қан ақуыздарына және тіндерге жоғары ұқсастықты байқатады. Салицилаттардың жартылай шығарылу кезеңі 2-ден 4 сағатқа дейін. Биотрансформациясы Салицилаттардың салицил қышқылдарына дейін биотрансформациясы ағзаларда және тіндерде, негізінен бауырда салицилнесеп қышқылын, глюкуронидтер, ацетал, сондай-ақ гентизин қышқылын түзу арқылы жүреді. Элиминациясы Биотрансформациядан пайда болған өнімдер несеппен бірге шығарылады (75%-ы салицилнесеп қышқылын құрайды). Салицилаттардың 10%-ы өзгермеген күйінде несеппен бірге шығарылады. Шығарылуы баяу жүреді: 24 сағаттың ішінде дозаның 50%-ға жуығы шығарылады. Холина салицилат быстро всасывается со слизистых оболочек (приблизительно в 2 раза быстрее, чем ацетилсалициловая кислота). Салицилаты легко проникают в большинство тканей и жидкостей организма. Проявляют высокое сродство к белкам крови и тканям, связываясь с альбуминами плазмы крови в пределах от 50 до 80%. Период полувыведения салицилатов составляет от 2 до 4 часов. Биотрансформация салицилатов до салициловой кислоты происходит в органах и тканях, в основном печени с образованием салицилмочевой кислоты, глюкуронидов, ацеталя, а также гентизиновой кислоты. Образующиеся продукты биотрансформации выводятся с мочой (75% составляет салицилмочевая кислота). Около 10% салицилатов выводятся в неизмененном виде с мочой. Выведение проходит медленно: за 24 часа выводится около 50% дозы.

Особые условия

Ауыз қуысының шырышты қабықтарына гельді жергілікті қолданғаннан кейін организмде холин салицилатының сіңу дәрежесін және әсер ету ұзақтығын анықтайтын зерттеулер жүргізілген жоқ. Бұл препараттың құрамында қосымша зат ретінде пропилпарагидроксибензоат (Е 216) және метилпарагидроксибензоат (Е 218) болғандықтан, қолданған кезде баяу жүретін аллергиялық реакциялардың байқалуы мүмкін. Жүктілік Жүктіліктің І және ІІ триместрлерінде Холисал® препаратын тек ана үшін күтілетін емдік әсері шарана үшін жағымсыз әсерлердің пайда болу қаупінен басым болған жағдайларда ғана қолданады. Лактация Салицил қышқылының туындылары организм ана сүтінде бөлінеді және оларды емшекпен емізу кезінде пайдалануға кеңес берілмейді. Препараттың көлік құралын және қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері Холисал® көлік құралын басқаруға немесе қозғалыстағы механизмдермен жұмыс жүргізу қабілетіне әсер етпейді. Не проводились исследования, определяющие продолжительность и степень всасывания холина салицилата в организм после местного применения геля на слизистые оболочки ротовой полости. Так как данный препарат содержит пропилпарагидроксибензоат (Е 216) и метилпарагидроксибензоат (Е 218), в качестве вспомогательного вещества, при применении могут наблюдаться аллергические реакции замедленного типа. Беременность В I и II триместрах беременности Холисал® применяют только в случаях, когда ожидаемый терапевтический эффект для матери превышает потенциальный риск у плода. Лактация Производные салициловой кислоты выделяются из организма в материнском молоке, и их использование не рекомендуется в период кормления грудью.

Состав

 • Бір грамм препараттың құрамында белсенді заттар: 87.10 мг холин салицилаты, 0.10 мг цеталконий хлориді қосымша заттар: гидроксиэтилцеллюлоза, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, глицерол, анис майы, 96% этил спирті, тазартылған су; Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы Мөлдір, түссіз, анис майының иісі бар біркелкі қоспа. 1 г геля содержит активные вещества: холина салицилат 87.10 мг, цеталкония хлорид 0.10 мг, вспомогательные вещества: гидроксиэтилцеллюлоза, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, глицерол, масло анисовое, спирт этиловый 96 %, вода очищенная до 1.0 г.

Холисал показания к применению

 • - ауыз қуысы шырышты қабығының қабыну үдерістерінде - ауыз қуысы қабығының эрозиялы-ойық жаралы зақымдануында - гингивитте - пародонтитте - воспалительные процессы слизистой оболочки полости рта - эрозивно-язвенные поражения оболочки полости рта - гингивит - пародонтит

Холисал противопоказания

 • - салицилаттарға және дәрілік заттың басқа компоненттеріне жоғары сезімталдық - жүктіліктің ІІІ триместрі, лактация кезеңі - 3 жасқа дейінгі балалар - повышенная чувствительность к салицилатам и другим компонентам лекарственного средства - III триместр беременности, период лактации - детский возраст до 3 лет

Холисал дозировка

 • Күніне 2-3 рет тамақ ішер алдында (гель жағылғаннан кейін шамамен 30 минут ішуге және тамақтануға болмайды) және ұйықтар алдында қолдану керек. Пародонт аурулары кезінде гель қалталарға енгізіледі немесе компресс түрінде қолданылады, немесе күніне 1-2 рет қызыл иекке абайлап жағылады. Емдеу курсын дәрігер белгілейді. Енгізу әдісі мен жолы Гельдің аздаған мөлшерін таза саусақтың үстіне сығып шығарып, ауыз қуысы шырышты қабатының зақымданған бөлігіне жеңіл уқалай отырып жағады. Небольшое количество геля выдавливают на чистый палец и втирают легкими массирующими движениями на пораженный участок слизистой оболочки полости рта. Применять 2-3 раза в сутки перед приемом пищи и перед сном. При заболеваниях пародонта гель вводиться в карманы или применяется в виде компрессов, или втирается осторожно в десна 1-2 раза в день. Курс лечения определяет врач.

Холисал побочные действия

 • Қолданған жерде ұзаққа созылмайтын өткінші шымылдату әсерінің, аллергиялық реакциялардың басталуы мүмкін. В месте применения может наступить непродолжительное, проходящее жжение, аллергические реакции.

Лекарственное взаимодействие

Дәрілік затты тиісті дозаларға сәйкес жергілікті қолданған кезде басқа препараттармен өзара әрекеттесу қаупі жоқ. Тек өте көп артық дозаланған және холин салицилаттарының жүйелік әсер ету белгілері дамыған жағдайларда оның қабынуға қарсы, ыстықты түсіретін және ауырғанды басатын басқа дәрілік заттармен синергиялық әсер ететіндігін ескерген жөн. При местном применении лекарственного средства в соответствии с рекомендуемым дозированием нет риска взаимодействия с другими препаратами. Только в случае значительной передозировки и развития симптомов системного действия холина салицилата следует учитывать, что он синергически действует с другими противовоспалительными, жаропонижающими и болеутоляющими лекарственными средствами.

Передозировка

Теориялық тұрғыдан дәрілік заттың артық дозалануы мүмкін емес. Симптомдары: қатты терлеу, құлақтың шуылдауы, жүректің айнуы, құсу, бас айналу, теріде білінуі (эритема немесе есекжем). Бұл симптомдар салицилаттарға сезімталдық жоғары болғанда, гельмен артық дозаланғанда және организмге холин салицилатының елеулі мөлшері сіңгеннен кейін білінуі мүмкін. Емі: пациент ауыз қуысын судың мол мөлшерімен шаюы тиіс және қажет болған кезде құстыру қажет. Теоретически передозировка лекарственного средства невозможна. Симптомы: повышенное потоотделение, шум в ушах, тошнота, рвота, головокружение, кожные проявления (эритема или крапивница). Данные симптомы могут проявиться в случае повышенной чувствительности к салицилатам, после передозировки геля и всасывания в организм значительных количеств холина салицилата. Лечение: пациент должен прополоскать ротовую полость большим количеством воды и при необходимости вызвать рвоту.

Условия хранения

 • беречь от детей

Синонимы

 • пансорал
Сертификаты
Аналоги Холисал
Фото
Оформить самовывоз Холисал в Алматы можно в удобную для вас аптеку, например по адресу г. Алматы, пр, Рыскулова, д. 103/8. Телефон данного пункта выдачи заказа 8(727)238-07-79. Полный список пунктов выдачи заказов: 128 аптек

Все пункты доставки в Алматы – 128 аптек

Препарат Холисал — эффективное снижение боли во рту

Воспаление ротовой полости не является чем-то редким и может возникать как у взрослых, так и у детей. Многие родители сталкиваются с тем, что ребенок становится капризным в возрасте, когда начинают резаться зубы. Также причиной воспалений и сильных болей способны стать повреждения слизистых оболочек и десен. В подобных случаях имеет смысл использовать противовоспалительный препарат Холисал.

Это бесцветный гель с характерным ароматом аниса, обладающий комплексным действием. Его применяют при лечении любых заболеваний полости рта, сопровождающихся повреждением и воспалением слизистой оболочки. К ним относятся в том числе:

 • стоматит, вызванный разными причинами;
 • пародонтит и пародонтоз;
 • гингивит.

Также лекарство Холисал может применяться в качестве местного обезболивающего средства при повреждении слизистой вследствие ношения зубных протезов или брекетов. Доступная цена Холисала делает оправданным его выбор для родителей, которые подбирают лекарственный состав для ребенка.

Какими преимуществами обладает Холисал

Помимо относительно невысокой стоимости, препарат Холисал обладает множеством полезных свойств, делающих его оптимальным выбором для приобретения:

 • легко наносится на слизистую оболочку;
 • быстро всасывается после нанесения;
 • не содержит лидокаин;
 • обадает высоким быстродействием (эффект заметен уже через 2—3 минуты после нанесения).

При правильном применении в соответствии с инструкцией препарат способствует уменьшению воспалительных процессов, поскольку действует на причину. Это обусловлено комплексным действием двух активных компонентов, являющихся хорошими обезболивающими и противовоспалительными веществами. При этом желающих купить Холисал привлекают противомикробное действие, а также возможность обеспечить дополнительную защиту от грибков и вирусов.

Высокой эффективности средства способствует наличие специальной гелевой основы, обеспечивающей высокую адгезию к слизистой оболочке. Другими словами, обеспечено хорошее прилипание геля до полного всасывания. Этим гарантировано, что он окажет достаточное местное воздействие, не будучи смытым слюной или едой.

Важным преимуществом, помимо невысокой цены на Холисал, является возможность покупать его для детей малого возраста. На Холисал цена в Астане является настолько доступной, что сделало данное средство одним из наиболее популярных детских болеутоляющих.

Как использовать стоматологический гель

Для устранения очагов воспаления на них наносят препарат Холисал 2—3 раза в день. Гель выдавливают из тюбика толстой полоской на палец, а потом втирают в десна либо поврежденные/воспаленные места. Можно использовать средство непосредственно перед едой, чтобы исключить возникновение болезненных ощущений, вызываемых контактом воспалившихся слизистых с твердыми кусочками пищи.

Какие-либо побочные эффекты отсутствуют, за исключением возможного кратковременного легкого жжения, быстро проходящего самостоятельно.

Сколько стоит Холисал в аптеке

При выборе препаратов нужно учитывать, что на Холисал цена в аптеке будет значительно выше, если сравнивать с онлайн-покупкой. Особенно выгодным станет приобретение медикаментов на сайте https://kz.apteka.com/ при условии, что приобретаются и другие сопутствующие препараты.

Преимущества покупки в онлайн-аптеке:

 • низкая цена на Холисал в Алматы;
 • доставка в Алматы, Астану или другой город Казахстана.

На стоимость Холисала могут влиять количество в упаковке и ценовая политика производителя. На сайте вы сможете узнать, сколько стоит Холисал, и купить требуемое количество геля.

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555