Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

Тромбо АСС

Упорядочить по:

Тромбо АСС инструкция по применению

Производитель

-G.L. Pharma GmbH

Страна происхождения

Австрия

Группа товаров

Medical

Особенности продажи

BR

антиагрегантное средство

Формы выпуска

 • 10 немесе 20 таблеткадан поливинилхлоридті үлбірден және баспалы лакталған алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада.
 • 5 пішінді ұяшықты қаптамадан (20 таблеткадан) медициналық қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.
 • По 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
 • По 5 контурных ячейковых упаковок (по 20 таблеток) вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.
 • 10 таблеткадан поливинилхлоридті үлбірден және баспалы лакталған алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салынған.
 • 3 пішінді қаптамадан (10 таблеткадан) медициналық қолданылуы жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.
 • По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.
 • По 3 контурных упаковки (по 10 таблеток) вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.
 • 30 таблеток

Фармакологическое действие

Ацетилсалициловая кислота является нестероидным противовоспалительным средством. При назначении низких доз (30-300 мг) основным механизмом действия ацетилсалициловой кислоты является инактивация фермента циклооксигеназы, в результате чего нарушается синтез простагландинов, простациклинов и тромбоксана из арахидоновой кислоты. Необратимое нарушение синтеза тромбоксана А2 в тромбоцитах обуславливает антиагрегантное действие ацетилсалициловой кислоты. Кроме того, ацетилсалициловая кислота блокирует реакцию освобождения тромбоцитов, в результате которой выделяется большое количество субстанций, также способных вызвать агрегацию тромбоцитов таких, как АДФ (аденозиндифосфат), серотонин, фактор активации тромбоцитов и др. В дозах 30-300мг АСК эффективно ингибирует тромбообразование на поврежденном эндотелии сосудистой стенки, предотвращая рост тромбоцитарного тромба. Таким образом, проявляется антитромбоцитарное действие ацетилсалициловой кислоты, направленное на профилактику и лечение заболеваний, связанных с повышенной агрегацией тромбоцитов. Препарат улучшает функции тромбоцитов у пациентов с церебрально-васкулярными заболеваниями, периферическими заболеваниями артерий, ишемической болезнью сердца (в том числе инфаркте миокарда) и другими сосудистыми заболеваниями. Кроме того, ацетилсалициловая кислота уменьшает явления тромбоэмболии и снижает количество рестенозов у пациентов после операций на сердце.

Фармакокинетика

Абсорбциясы Ішкенде препарат ішекте сіңеді, өйткені препараттың асқазан сөлінің әсеріне төзімді қабығы бар. Препараттың плазмадағы ең жоғары деңгейі оны қолданғаннан кейін 3 сағаттан соң байқалады. Таралуы ацетилсалицил қышқылы (АСҚ) және организмнің тіндері мен сұйықтықтарындағы салицил қышқылы негізінен pH деңгейі мен концентрациясына байланысты пассивті жайылуымен жүзеге асырылады. Сондықтан салицилаттар төмен pH мәні бар тіндерде жиналады. Салицилаттардың таралу көлемі дозаға байланысты. Төмен (тромбозға қарсы) дозаларды қолданған кезде ол шамамен 0,2 л/кг құрайды, бұл қан плазмасы ақуыздарымен жоғары байланысуына байланысты 89 %-дан 90% - ға дейін жасушадан тыс тарайтынын білдіреді. Ішекте еритін АСҚ таблеткалары АСҚ-ның сулы ерітіндісіне ерекше дәрілік түрі есебінен биоэквивалентті. Жартылай шығарылу кезеңі 2-ден 4 сағатқа дейін ұзартылды. Салицил қышқылы плаценталық тосқауыл арқылы өтеді және емшек сүтімен бірге шығады. Биотрансформациясы АСҚ ферменттердің әсерінен ішектің шырышты қабығында салицил қышқылына дейін гидролизденеді, бірақ көбінесе бауырда гидролизденеді. Сонымен қатар, салицил қышқылы бауырда глюкуронданады. Ферменттік эстеразалық белсенділіктің салдарынан плазмадағы АСҚ концентрациясы тез төмендейді, ал негізгі метаболиттің - салицил қышқылының концентрациясы - жоғарылайды және 4 сағаттан кейін ең жоғары мәнге жетеді. Элиминациясы АСҚ-ның терапиялық дозаларын қолданғанда, оның бастапқы метаболиті - салицил қышқылы несепте, негізінен глицин конъюгаты түрінде (салицилнесеп қышқылы - 75%), сондай-ақ эфир және эфир глюкуронидтері түрінде (5-тен 10% - ға дейін) және еркін салицил қышқылы (10%) ретінде анықталады. Несептің pH жоғарылауы, мысалы, бикарбонатты құйғанда салицилаттардың шығуын айтарлықтай арттырады (5-10 рет). При применении препарат всасывается в тонком кишечнике, так как имеет оболочку, устойчивую к действию желудочного сока. Максимальные уровни препарата в плазме наблюдаются через 3 часа после его применения. Под действием ферментов ацетилсалициловая кислота (АСК) гидролизуется на салициловую кислоту в печени и частично в слизистой тонкого кишечника. Кроме того, салициловая кислота глюкоронизируется в печени. Вследствие ферментной эстеразной активности, концентрация ацетилсалициловой кислоты в плазме быстро падает, тогда как концентрация основного метаболита - салициловой кислоты - повышается и достигает максимума через 4 ч. после приема препарата. Распределение ацетилсалициловой кислоты и салициловой кислоты в тканях и жидкостях организма осуществляется преимущественно пассивной диффузией, которая зависит от уровня pH и концентрации. Поэтому салицилаты накапливаются в тканях с низкими значениями pH. Объем распределения салицилатов зависит от дозы. При употреблении низких (антитромботических) доз он составляет около 0,2 л/кг, что свидетельствует о преимущественно внеклеточном распределении в связи с высоким связыванием с белками плазмы крови – от 89 до 90%. Период полураспада ацетилсалициловой кислоты в крови составляет от 15 до 20 мин. Ацетилсалициловая кислота подвергается полному преобразованию и поэтому выводится из организма только в виде метаболитов с мочой. При употреблении терапевтических доз ацетилсалициловой кислоты, ее первичный метаболит – салициловая кислота обнаруживается в моче , преимущественно в форме глицинового конъюгата (салицилмочевая кислота – 75%), а также в виде эфира и эфирных глюкуронидов (от 5 до 10% и как свободная салициловая кислота (10%). Повышение pH мочи, например, при инфузии бикарбоната, значительно повышает выведение салицилатов (в 5-10раз).

Особые условия

Тромбо АСС ® прапаратын келесі жағдайларда сақтықпен тағайындаған жөн: - ҚҚСП қолдануға жоғары сезімталдық реакциялары туралы анамнездік деректер - басқа да аллергиялық реакциялар (тері реакцияларымен, бөртпемен, есекжеммен қоса жүретін), пішен қызбасы, мұрынның шырышты қабығының ісінуі (поллиноз), тыныс алу ағзаларының созылмалы аурулары - Тромбо АСС ® бронхоспазмды, сондай-ақ бронх демікпесінің ұстамаларын және басқа да аса жоғары сезімталдық реакцияларын туындатуы мүмкін. - анамнезінде асқазан-ішек жолының ойықжаралы зақымдануы, оның ішінде созылмалы немесе қайталанатын ойықжаралы ауруы немесе асқазан-ішектен қан кету бар - бауыр немесе бүйрек тарапынан функциялық бұзылулар - тромбозға қарсы препараттарды қатар қолдану - анамнезінде гипопротромбинемия - K дәруменінің жетіспеушілігі - тромбоцитопения - антикоагулянттармен бірге қолданғанда - глюкоза 6 фосфат дегидрогеназа (Г6ФД) жеткіліксіздігінің ауыр түрімен ауыратын пациенттерде Тромбо АСС ® гемолиздің немесе гемолиздік анемияның дамуын туындатуы мүмкін. Тромбо АСС ® препаратын қабылдауды қан ұюдың өзгеруіне және қан кету қаупінің жоғарылауына байланысты жоспарланған хирургиялық операцияға дейін 5-7 күн бұрын тоқтату қажет. Төмендегі жағдайларда сақтықпен қабылдау: мол етеккірлік қан кету, жатырішілік контрацептивтерді қолдану. Тромбо АСС ® несеп қышқылының шығуын төмендетеді, бұл осы ауруға бейімділігі бар пациенттерде подагра ұстамасын туындатуы мүмкін. Лактоза туа бітті жақпайтын пациенттерге Тромбо АСС® препаратын қабылдауға болмайды. Тромбо АСС® препаратымен емдеген кезде алкоголь ішу ұсынылмайды, себебі ол асқазан-ішек жолы тарапынан жағымсыз әсерлердің күшею қаупін арттырады. Педиатрияда қолданылуы Белгілі бір вирустық аурулары бар балаларға қолданғанда препаратты қабылдау мен Рейе синдромының дамуы арасында өзара байланыс бар. Құрамында АСҚ бар препараттарды біріктіріп қолданған кезде қауіп жоғарылауы мүмкін, бірақ себеп-салдарлық байланыс анықталмады. Мұндай аурулармен ауырғанда персистенцияланатын құсудың дамуы Рейе синдромының белгісі болуы мүмкін. Рейе синдромы - ми мен бауырды зақымдайтын және өлімге әкелуі мүмкін өте сирек ауру. Осыған байланысты Тромбо АСС® перапаратын 18 жастан кіші балалар мен жасөспірімдерге тағайындауға болмайды. Фертильділік АСҚ-ны қолдану фертильділікті төмендетуі мүмкін, осыған байланысты бала сүйгісі келетін әйелдерге қолданылмауы керек. Егер АСҚ-мен емдеу қажет болса, ем барынша қысқа болуы тиіс және доза барынша азырақ болуы тиіс. Фертильділікке әсер етуі қайтымды болып табылады. Жүктілік Простагландиндер синтезінің тежелуі жүктілікке және эмбрионның немесе ұрықтың дамуына теріс әсер етуі мүмкін. Эпидемиологиялық зерттеу деректері жүктіліктің ерте мерзімінде простагландиндер синтезінің тежегіштерін қолданғанда ақаулар мен мальформациялардың даму қаупінің жоғарылағанын көрсетеді. Бұл ретте дозаны көбейткенде және емдеу ұзақтығын созғанда қауіп артады деп болжанады. Қол жетімді деректер ацетилсалицил қышқылын қолдану мен жүктілікті мерзімінен бұрын үзу қаупін арттыру арасындағы қандай да бір өзара байланысты растамайды. Даму ақауларының дамуына қатысты қол жетімді эпидемиологиялық деректер қарама-қайшы, алайда, құрсақ қабырғасының бітелмеуі - ақаудың жоғары даму қаупін жоққа шығаруға болмайды. Клиникаға дейінгі зерттеулер деректері репродукциялық уыттылықтың бар екенін көрсетті. Простагландиндер синтезінің тежегіштерін қатаң көрсетілімдер болса ғана қолдануға болады және доза мүмкіндігінше аздау және емдеу мерзімі қысқалау болуы керек. Осыны ескере отырып, жүктіліктің бірінші және екінші триместрінде Тромбо АСС® препаратын 50-100 мг дозадан дәрігер қаупі/пайдасы арақатынасын мұқият бағалағаннан кейін ғана қолдануға болады. Үшінші триместрде АСҚ-ны тағайындау ұрықта төмендегілерді туындатуы мүмкін: - жүрек-өкпе уыттылығы (Баталов түтігінің мерзімінен бұрын жабылуымен және өкпе гипертензиясымен байқалатын); - бүйрек функциясы жеткіліксіздігінің жүйелі дамуымен және қағанақ суының азаюымен байқалатын бүйрек дисфункциясы; жүктілік соңында анасы мен ұрықта төмендегілер туындауы мұмкін: - тромбоциттер агрегациясының ықтимал төмендеуі салдарынан қан кету уақытының ұзаруы; - жатырдың жиырылу белсенділігінің бәсеңдеуі, бұл мезгілінен кеш босануды немесе босану ұзақтығының артуын туындатуы мүмкін. Жоғарыда баяндалғандаға байланысты АСҚ-ны жүкті әйелдерге ІІІ триместрде қолдануға болмайды. Ацетилсалицил қышқылының өте жоғары дозаларын (100 мг астам) жүктіліктің барлық триместрінде қолдануға болмайды. Лактация Салицилаттар және олардың метаболиттері аз мөлшерде емшек сүтімен шығады. Балаға зиянды әсер әлі анықталмағанына қарамастан, тромбоциттер агрегациясының тежелу қаупін жоққа шығаруға болмайды. Лактация кезеңінде салицилаттарды қысқа мерзімде қабылдау емшек сүтімен емізуді тоқтатуды талап етпейді. Алайда, дәрігер препаратты ұзақ қолдануды немесе ацетилсалицил қышқылын жоғары дозадан қабылдауды тағайындаса емшек емізуді тоқтату керек. Дәрілік заттың көлік құралын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері Тромбо АСС® көлік құралын басқару немесе қозғалмалы механизмдермен жұмыс жүргізу қабілетіне әсер етпейді немесе елеусіз әсер етеді. Тромбо АСС следует назначать с осторожностью в следующих случаях: - анамнестические данные о реакциях повышенной чувствительности на применение НПВС - эрозивно-язвенные и воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта вне обострения - функциональные нарушения со стороны печени или почек - сопутствующее применение антитромботических препаратов - гипопротромбинемия в анамнезе - недосточность витамина K - тромбоцитопения - при совместном применении с антикоагулянтами АСК может провоцировать бронхоспазм, а также вызывать приступы бронхиальной астмы и другие реакции гиперчувствительности. Необходимо прекратить прием Тромбо АСС за 5-7 дней до планируемой хирургической операции, в связи с изменением свертывания крови и повышенным риском кровотечений. Осторожно принимать в случае: обильного менструального кровотечения, применения внутриматочных контрацептивов. Тромбо АСС снижает выделение мочевой кислоты, что может вызвать приступ подагры у пациентов, имеющих предрасположенность к этому заболеванию. Пациенты с врожденной непереносимостью лактозы не должны применять Тромбо АСС. При лечении препаратом Тромбо АСС не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку он повышает риск усиления побочных действий со стороны желудочно-кишечного тракта. Применение в педиатрии Существует взаимосвязь между приемом препарата и развитием синдрома Рейе при использовании у детей с определенными вирусными заболеваниями. Риск может быть повышен, при сочетанном применении препаратов, содержащих АСК, однако причинно-следственная связь не была выявлена. Развитие персистирующей рвоты при таких заболеваниях может быть признаком синдрома Рейе. Синдром Рейе является очень редким заболеванием, которое вызывает поражение мозга и печени и может иметь летальный исход. Беременность Ингибирование синтеза простагландинов может оказывать отрицательное воздействие на беременность и развитие эмбриона или плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске развития пороков и мальформаций при применении ингибиторов синтеза простагландинов на ранних периодах беременности. При этом полагают, что риск повышается при увеличении дозы и продолжительности лечения. Доступные данные не подтверждают какую-либо взаимосвязь между применением ацетилсалициловой кислоты и повышением риска преждевременного прерывания беременности. Доступные эпидемиологические данные касательно развития мальформаций противоречивы, однако, нельзя исключить повышенный риск развития гастрошизиса. Проспективное применение АСК в раннем периоде беременности (1-4 месяц) у 14.800 женщин/детей не выявило какой-либо ассоциации с повышенной частотой развития мальформаций. Исследования на животных показали репродуктивную токсичность. Назначение препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, в первом и втором триместрах беременности не показано до тех пор, пока это не диктуется отчетливой необходимостью. С учетом этого в первом и во втором триместрах беременности препарат можно применять только после проведения врачом тщательной оценки соотношения риск/польза. При применении препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту женщиной в период зачатия, или в первом и во втором триместре беременности, необходимо применять как можно более низкую дозу препарата и провести короткий курс лечения. В третьем триместре беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут вызывать у плода: • Сердечно-легочную токсичность (с преждевременным закрытием боталлова протока и легочной гипертензией); • Дисфункцию почек, которая может прогрессировать до почечной недостаточности при маловодии; у матери и плода в конце беременности: • Возможное увеличение времени кровотечения, анти-аггрегантный эффект, который может возникать даже при небольших дозах • Подавление сократительной активности матки, что может приводить к перенашиванию или длительным родам В этой связи АСК противопоказана к применению в третьем триместре беременности. Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством ли потенциально опасными механизмами. Не отмечено влияния.

Состав

 • Бір таблетканың құрамында белсенді зат - 75 мг ацетилсалицил қышқылы қосымша заттар: лактоза моногидраты, микрокристалды целлюлоза, сусыз коллоидты кремнийдің қостотығы, картоп крахмалы; қабықтың құрамы: тальк, триацетин, метакрил қышқылы -этилакрилат кополимері (1: 1) 30% дисперсия (25.463 мг суспензия 7.639 мг құрғақ субстанцияға сәйкес келеді) Одна таблетка содержит активное вещество - кислота ацетилсалициловая 75 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, крахмал картофельный, состав оболочки: тальк, триацетин, кополимер кислота метакриловая –этилакрилат (1 : 1) 30 % дисперсия (25.463 мг суспензии соответствует 7.639 мг сухой субстанции)
 • Бір таблетканың құрамында белсенді зат - 50 мг ацетилсалицил қышқылы; қосымша заттар: лактоза моногидраты, микрокристалды целлюлоза, сусыз коллоидты кремнийдің қостотығы, картоп крахмалы; қабықтың құрамы: тальк, триацетин, метилакрил қышқылы - этилакрилат сополимері (1:1) 30% дисперсия1. Одна таблетка содержит активное вещество- кислота ацетилсалициловая 50 мг вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный, крахмал картофельный,
 • Одна таблетка содержит активное вещество - кислота ацетилсалициловая 75 мг, вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный безводный, крахмал картофельный, состав оболочки: тальк, триацетин, кополимер кислота метакриловая –этилакрилат (1 : 1) 30 % дисперсия (25.463 мг суспензии соответствует 7.639 мг сухой субстанции)

Тромбо АСС показания к применению

 • - жүректің жедел және созылмалы ишемиялық ауруы - қауіп факторлары (мысалы, қант диабеті, гиперлипидемия, артериялық гипертензия, семіздік (ДСИ>30), темекі шегу, егде жас)бар, 50 жастан асқан адамдарда тромбоз және жедел коронарлық синдром сияқты жүрек-қантамырлар ауруларының алғашқы профилактикасы; - миокард инфарктісі мен қантамырлар тромбозының профилактикасы - снижение риска инфаркта миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца - профилактика обострений после инфаркта миокарда - профилактика тромбозов после сосудистых операций, например, после операции по коронарному шунтированию - вторичная профилактика переходящих нарушений мозгового кровообращения - профилактика кардиоваскулярных нарушений у пациентов, страдающих сахарным диабетом и имеющих повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний
 • - стенокардиясы бар пациенттерде миокард инфарктісінің алғашқы және салдарлық профилактикасы - жүректің ишемиялық ауруымен ауыратын пациенттерде миокард инфарктісінің қайталану қаупін төмендету - ТИШ бар пациенттерде транзиттік ишемиялық шабуылдың (ТИА) және инсульттің даму қаупін төмендету үшін - тромбоздар мен эмболияның алдын алу, оның ішінде олардың пайда болу қаупі жоғары пациенттерде (жүрек пен қантамырларға жасалған операциядан, аортокоронарлық шунттаудан кейін) - қант диабеті кезіндегі жүрек-қантамыр патологиясының профилактикасы - первичная и вторичная профилактика инфаркта миокарда у пациентов со стенокардией - снижение риска рецидива инфаркта миокарда среди больных ишемической болезнью сердца - профилактика нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу и инсульта - профилактика тромбозов и эмболии, в том числе у пациентов с повышенным риском их возникновения (после операций на сердце и сосудах, аортокоронарного шунтирования) - профилактика сердечно-сосудистой патологии при сахарном диабете
 • - снижение риска инфаркта миокарда у пациентов с ишемической болезнью сердца - профилактика обострений после инфаркта миокарда - профилактика тромбозов после сосудистых операций, например, после операции по коронарному шунтированию - вторичная профилактика переходящих нарушений мозгового кровообращения - профилактика кардиоваскулярных нарушений у пациентов, страдающих сахарным диабетом и имеющих повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний

Тромбо АСС противопоказания

 • - салицилаттарға, қабынуға қарсы стероидты емес препараттарға (ҚҚСП) немесе қосымша заттардың кез келгеніне белгілі немесе күдікті аса жоғары сезімталдық - миға қан құйылу - асқазан-ішек жолының асқыну сатысындағы және анамнезіндегі эрозиялы-ойықжаралы зақымдануы, асқазан-ішектен қан кету - қан кетуге бейімділік, геморрагиялық диатез (К дәруменінің тапшылығы, қан ұюдың бұзылуы, гемофилия, тромбоцитопения) - нефролитиаз, бүйрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі (ШСЖ<0,2 мл / с (10 мл/мин) - бүйрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі - бауыр функциясының ауыр жеткіліксіздігі - салицилаттар мен ҚҚСП қабылдаудан индукцияланған бронх демікпесі - жүрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі - тұқым қуалайтын фруктоза жақпаушылығы, Lapp-лактаза ферментінің тапшылығы, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы - глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа тапшылығы - жүктіліктің соңғы триместрі, лактация кезеңі (жүктілік және лактация бөлімін қараңыз) - 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер - аптасына 15 мг және одан да көп дозадан метотрексатпен біріктіріп қолдану - подагра - гипероксалурия. -повышенная чувствительность к салициловой кислоте и ее производным -эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта в стадии обострения -кровотечения, нарушение свертываемости крови, гемофилия, болезнь Виллебранда, телеангиэктазия, тромбоцитопения -бронхиальная астма (в том числе аспириновая астма) -нефролитиаз, тяжелая печеночная и почечная недостаточность -гипопротромбинемия -дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы -третий триместр беременности -период лактации -детский возраст до 16 лет -геморрагический диатез -тежелая сердечная недостаточность -сочетанное применение с метотрексатом в дозе 15 мг в неделю и более
 • - салицилаттарға, қабынуға қарсы стероидты емес препараттарға (ҚҚСП) немесе қосымша заттардың кез келгеніне белгілі немесе күдікті аса жоғары сезімталдық - миға қан құйылу - асқазан-ішек жолының асқыну сатысындағы және анамнезіндегі эрозиялы-ойықжаралы зақымдануы, асқазан-ішектен қан кету - қан кетуге бейімділік, геморрагиялық диатез (К дәруменінің тапшылығы, қан ұюдың бұзылуы, гемофилия, тромбоцитопения) - нефролитиаз, бүйрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі (ШСЖ<0,2 мл / с (10 мл/мин) - бүйрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі - бауыр функциясының ауыр жеткіліксіздігі - салицилаттар мен ҚҚСП қабылдаудан индукцияланған бронх демікпесі - жүрек функциясының ауыр жеткіліксіздігі - тұқым қуалайтын фруктоза жақпаушылығы, Lapp-лактаза ферментінің тапшылығы, глюкоза-галактоза мальабсорбциясы - глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа тапшылығы - жүктіліктің соңғы триместрі, лактация кезеңі (жүктілік және лактация бөлімін қараңыз) - 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер - аптасына 15 мг және одан да көп дозада метотрексатпен біріктіріп қолдану - подагра - гипероксалурия. -повышенная чувствительность к салициловой кислоте и ее производным или нестероидным болеутоляющим /противовоспалительным средствам (НПВС), а так же к вспомогательным веществам -язвенная болезнь желудочно-кишечного тракта в стадии обострения -геморрагический диатез, тромбоцитопения, гемофилия -почечная недостаточность и оксалурия -выраженная печеночная недостаточность -выраженная неконтролируемая сердечная недостаточность -сопутствующий прием метотрексата в дозе 15 мг и более в неделю -гипопротромбинемия -дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы -беременность и период лактации -детский возраст до 18 лет -наследственная непереносимость фруктозы, дефицит фермента Lapp – лактазы, мальабсорбция глюкозы-галактозы
 • -повышенная чувствительность к салициловой кислоте и ее производным -эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта в стадии обострения -кровотечения, нарушение свертываемости крови, гемофилия, болезнь Виллебранда, телеангиэктазия, тромбоцитопения -бронхиальная астма (в том числе аспириновая астма) -нефролитиаз, тяжелая печеночная и почечная недостаточность -гипопротромбинемия -дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы -третий триместр беременности -период лактации -детский возраст до 16 лет -геморрагический диатез -тежелая сердечная недостаточность -сочетанное применение с метотрексатом в дозе 15 мг в неделю и более

Тромбо АСС дозировка

 • Ішекте еритін үлбірлі қабықпен қапталған Тромбо АСС® таблеткаларын тәуліктің белгілі бір уақытында тамақтануға қарамастан сұйықтықтың аз мөлшерімен шайнамай ішу керек. Ішекте еритін үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар түрінде АСҚ қабылдау оның асқазанның шырышты қабығына тигізетін жағымсыз әсерін төмендетеді. Үлбірлі жабынның бүтіндігін сақтау үшін таблетканы бөлу ұсынылмайды. Дозалау режимі Жүректің жедел және созылмалы ишемиялық ауруы 150 мг бастапқы доза ретінде, содан кейін күніне 75 мг. Миокардтың жедел инфарктісі/тұрақсыз стенокардия 150-450 мг алғашқы симптомдар пайда болғаннан кейін тезірек қабылдау. Қайталанған тромбоздардың профилактикасы 150 мг бастапқы доза ретінде, содан кейін күніне 75 мг. 50 жастан асқан пациенттер Алғашқы профилактика, жүрек-қантамыр ауруларының ерекше даму қаупі болған жағдайда: күніне 75 мг. Бауыр немесе бүйрек функциясы бұзылған кезде дозаны түзету қажет болуы мүмкін. Егде жастағы пациенттердің дозасын түзету қажет емес. Ең жоғары тәуліктік доза 300 мг. Препаратты ұзақ уақыт аз дозадан қабылдау ұсынылады. Дозаны және емдеу ұзақтығын емдеуші дәрігер анықтайды Таблетки Тромбо АСС, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, следует принимать внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Рекомендуемая доза при вышеперечисленных показаниях составляет 75 мг один раз в день. У пожилых пациентов коррекции дозы не требуется. Детям старше 16 лет из расчета 1 мг/кг массы тела. Курс лечения назначает врач
 • Препарат ұзақ уақыт қолдануға арналған. Терапияның ұзақтығын дәрігер анықтайды. Қауіп факторлары болған жағдайда жедел миокард инфарктісінің алғашқы профилактикасы Тәулігіне 100-300 мг. - жүректің ишемиялық ауруымен ауыратын пациенттерде миокард инфарктісінің қайталануын алдын алу Тәулігіне 100-300 мг. - ТИШ бар пациенттерде транзиттік ишемиялық шабуылдың (ТИШ) және инсульттің даму қаупінің алдын алу Тәулігіне 50-300 мг. Тромбоздар мен эмболияның алдын алу, оның ішінде олардың пайда болу қаупі жоғары пациенттерде Тәулігіне 100-200 мг. Қант диабеті кезіндегі жүрек-қантамыр патологиясының алдын алу Тәулігіне 100 мг. Егде жастағы пациенттерде дозасын түзету қажет емес. Ең жоғары тәуліктік доза 300 мг. Препаратты ұзақ уақыт аз дозадан қабылдау ұсынылады. Дозаны және емдеу ұзақтығын емдеуші дәрігер анықтайды. Таблетки Тромбо АСС, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, следует принимать внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости в одно и тоже время суток. Для сохранения целостности пленочной оболочки таблетку не рекомендуется делить. Рекомендуемая доза при вышеперечисленных показаниях составляет от 50 до 300 мг один раз в день. У пожилых пациентов коррекции дозы не требуется. Максимальная суточная доза 300 мг. Препарат рекомендуется принимать длительно в низких дозах. Дозу и продолжительность лечения определяет лечащий врач.
 • Таблетки Тромбо АСС, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, следует принимать внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Рекомендуемая доза при вышеперечисленных показаниях составляет 75 мг один раз в день. У пожилых пациентов коррекции дозы не требуется. Детям старше 16 лет из расчета 1 мг/кг массы тела. Курс лечения назначает врач

Тромбо АСС побочные действия

 • Өте жиі: - қан кету уақытының ұзаруы - тромбоциттер агрегациясының тежелуі - қыжыл, қышқыл рефлексі, іштің ауыруы Жиі: - асқазан-ішек жолы тарапынан бұзылулар (жүрек айну, құсу, қыжыл, диарея, іштің ауыруы, сондай-ақ асқазан-ішек жолынан аздаған қан кетулер (микро қан кету) - геморрагиялық диатез - бас ауыруы - демікпесі бар пациенттерге тигізетін бронхоспазмдық әсері - асқазан-ішек жолының жоғарғы бөлігінің эритемасы және эрозиясы - ұйқысыздық Жиі емес: - жасырын қан кету - вертиго (бас айналу), ұйқышылдық - құлақтың шыңылдауы - ринит, ентігу - асқазан-ішек жолының жоғарғы бөлігінің ойықжаралары мен қан кетулер, қан құсу, мелена (қара нәжіс) - аллергиялық реакциялар - есекжем, ангионевроздық ісіну (ангионевроздық ісіну аллергиямен ауыратын науқастарда жиі дамиды) - анафилаксиялық реакциялар Сирек: - трансаминазалар мен сілтілік фосфатаза мәндерінің артуы - анемия (ұзақ емдегенде), гемолиз (туа біткен глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа тапшылығы болған кезде), тромбоцитопения, агранулоцитоз, апластикалық анемия - миішілік қан кету - дозаға тәуелді қайтымды естімей қалу және саңыраулық - асқазан-ішек жолының жоғарғы бөлігінде ауыр дәрежелі асқазан-ішектік қан кетулер, перфорация - бүйрек функциясының бұзылуы - гипогликемия - геморрагиялық васкулит Өте сирек: - гипопротромбинемия (жоғары дозада), нейтропения, эозинофилия - стоматит, эзофагит, асқазан-ішек жолының төменгі бөлігінде ойықжаралардың пайда болуы, стеноз, колит, ішектің қабынбалы ауруларының өршуі - пурпура, эритема, Стивенс-Джонсон синдромы, уыттық эпидермалық некролиз (Лайелл синдромы) - әртүрлі вирустық аурулармен (А және В грипі, желшешек) байланысты дозаға тәуелді қайтымды уыттық гепатит. - Рейе синдромы -реакции повышенной чувствительности (крапивница, слезотечение, спазм бронхов, ринит, ангионевротический отек, анафилактический шок) -нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, изжога, диарея, боли в животе) -воспаление желудочно-кишечного тракта, язвы слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, крайне редко потенциально приводящие к желудочно-кишечным кровотечениям и перфорациям с соответствующими клинико-лабораторными симптомами -гемолиз и гемолитическая анемия у пациентов с тяжелыми формами недостаточности глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы -скрытые желудочно-кишечные кровотечения, способные привести к железодефицитной анемии -шум в ушах, нарушение зрения -удлинение менструального цикла -провокация приступов бронхиальной астмы -лейкопения, апластическая анемия, агранулоцитоз, эозинопения, тромбоцитопения, ДВС-синдром - альбуминурия, лейкоцитурия, гематурия, нефропатия -при длительной терапии высокими дозами препарата возможны нарушения со стороны почек, головокружение, звон в ушах, язвы желудочно-кишечного тракта, кровотечение, увеличение активности печеночных трансаминаз.

Лекарственное взаимодействие

Қарсы көрсетілген өзара әрекеттесулер Метотрексат Мүмкін механизм: метотрексаттың азайтылған клиренсі. Әсері: метотрексаттың уыттылығы (лейкопения, тромбоцитопения, анемия, нефроуыттылық, шырышты қабықтардың жаралануы). Пероральдық антикоагулянттар Ықтимал механизмі: тромбиннің өндірілуін азайтады, бұл тромбоциттер (К дәруменінің антагонисі) белсенділігінің тікелей емес төмендеуін туындатады. Әсері: қан кету қаупі жоғары. Сақтықты талап ететін біріктірілімдер АӨФ тежегіштері Ықтимал механизмі: простагландиндер синтезінің тежелуі. Әсері: АӨФ тежегіштері тиімділігінің төмендеуі. Ацетазоламид Ықтимал механизмі: ацетазоламидтің жоғары концентрациясы қан плазмасынан қоршаған тіндерге салицилаттардың диффузиясын туындатуы мүмкін. Әсері: ацетазоламид туындатқан уыттылық (шаршау, әлсіздік, ұйқышылдық, сананың шатасуы, гиперхлоремиялық метаболизмдік ацидоз) және салицилаттар туындатқан уыттылық (құсу, тахикардия, гиперэпное, сананың шатасуы). Пробенецид, сульфинпиразон Ықтимал механизмі: проленецид және салицилаттардың жоғары дозалары (> 500 мг) несеп қышқылының шығуына әсер ете отырып, екі препараттың да әсерін өзара бөгейді. Әсері: несеп қышқылы экскрециясының төмендеуі. Клопидогрел, тиклопидин Клопидогрел мен АСҚ біріктірілімінің синергиялық әсері бар, сондықтан бұл біріктіріліммен қан кетудің жоғары қаупі байланысты. Осы біріктірілімді тағайындағанда сақтық таныту қажет. Абсиксимаб, тирофибан, эптифибатид Ықтимал механизмі: тромбоциттердегі IIb/IIIa гликопротеин рецепторларын тежейді. Әсері: қан кету қаупі жоғары. Гепарин Ықтимал механизмі: тромбиннің өндірілуін азайтады, бұл тромбоциттер белсенділігінің тікелей емес төмендеуін туындатады. Әсері: қан кету қаупі жоғары. Егер жоғарыда көрсетілген дәрілердің екеуі немесе бірнешеуі АСҚ-мен бірге қолданылса, бұл тромбоциттер белсенділігі тежелуінің артуымен байқалатын синергиялық әсерді туындатуы мүмкін және нәтижесінде геморрагиялық диатез қаупі жоғарылайды. ҚҚСП және ЦОГ-2 тежегіштері (целекоксиб) Ықтимал механизмі: асқазан-ішектің аддитивті тітіркенуі. Әсері: асқазан-ішектен қан кету қаупінің артуы. Ибупрофен Ибупрофенмен бір мезгілде қолдану АСҚ туындатқан тромбоциттердің қайтымсыз агрегациясын тежейді. Жүрек-қантамыр ауруларының жоғары даму қаупі бар пациенттерді ибупрофенмен емдеу АСҚ-ның кардиопротекторлық әсерін шектеуі мүмкін. Жүрек-қантамыр ауруларының алдын алу үшін АСҚ-ны күніне бір рет қабылдайтын пациенттер және ибупрофенді арасында қабылдайтындар АСҚ-ны ибупрофенді қабылдағанға дейін кем дегенде 2 сағат бұрын қабылдауы тиіс. Фуросемид Ықтимал механизмі: фуросемидтің проксималдық өзекшелік шығуының тежелуі. Әсері: фуросемидтің несеп айдайтын әсері төмендейді. Аддисон ауруының толықтырғыш терапиясы үшін қолданылатын гидрокортизонды қоспағанда, жүйелік глюкокортикостероидтар (ГКС) Кортикостероидтармен емдегенде қандағы салицилаттар концентрациясының деңгейі төмендейді және емдеуді тоқтатқаннан кейін салицилаттармен артық дозаланудың даму қаупі туындайды, өйткені ГКС салицилаттардың шығуын күшейтеді. Хинидин Ыұтимал механизмі: тромбоциттерге аддитивті әсері. Әсері: қан кету уақытының ұзаруы. Спиронолактон Ықтимал механизмі: рениннің модификацияланған әсері. Әсері: спиронолактон тиімділігінің төмендеуі. Серотонинді кері қармаудың селективті тежегіштері (СКҚСТ) Ықтимал механизмі: асқазан-ішек жолының аддитивті тітіркенуі. Әсері: асқазан-ішектен қан кету қаупінің артуы. Вальпроат Ықтимал механизмі: АСҚ вальпроаттың байланысуын мен метаболизмін өзгертеді. Әсері: вальпроаттық уыттылық (орталық жүйке жүйесінің тежелуі, асқазан-ішек жолының проблемалары). Біріктірілім вальпроат дозасын түзетуді талап етуі мүмкін. Дигоксин Бүйрек клиренсінің төмендеуі есебінен АСҚ қан плазмасындағы дигоксиннің концентрациясын арттырады. Диабетке қарсы препараттар Ықтимал механизмі: аддитивті гипогликемиялық әсер. Әсері: гипогликемия Жоғары дозадағы АСҚ-ның біріктірілімімен ангиотензин өзгертуші ферменттің (АӨФ) тежегіштері Гипотензиялық әсердің тиісінше әлсіреуі, тамыр кеңейтетін әсері бар простагландиндердің тежелуі нәтижесінде гломерулярлық сүзілудің төмендеуі байқалады. Желшешекке қарсы вакцина Механизмі: белгісіз. Әсері: Рейе синдромының даму қаупі жоғары. Этанол АСҚ мен этанол әсерлерінің өзара күшеюі нәтижесінде АІЖ-нің шырышты қабығының зақымдану қаупінің жоғарылағаны және қан кету уақытының ұзарғаны байқалады. Метамизол Метамизол мен ацетилсалицил қышқылын бір мезгілде қолданғанда метамизол ацетилсалицил қышқылының тромбоциттер агрегациясына тигізетін әсерін азайтуы мүмкін. Сондықтан ацетилсалицил қышқылының төмен дозаларын агрегантқа қарсы дәрі ретінде қабылдайтын пациенттерді емдеген кезде осы біріктірілімді сақтықпен қолдану керек. Ацетилсалициловая кислота усиливает -терапевтическое действие антикоагулянтов (производные кумарина и гепарин) -риск желудочно-кишечных кровотечений при одновременном применении с кортикостероидами или алкоголем -концентрацию дигоксина, барбитуратов лития в плазме -терапевтическое действие оральных гипогликемических средств, класса сульфонилмочевины -терапевтические и нежелательные действия нестероидных противоревматических препаратов, метотрексата и фенитоина -действие антимикробных сульфонамидов, включая ко-тримоксазол -действие трийодтиронина Ацетилсалициловая кислота подавляет действие -антагонистов альдостерона (спиронолактон) -петлевых диуретиков (фуросемид) -противоподагрических и гипоурекимических препаратов (пробенецид, сульфинпиразон) При необходимости комплексного применения Тромбо АСС и вышеперечисленных препаратов интервал между ними должен составлять не менее 1-3 часов. Одновременное применение ацетилсалициловой кислоты и ингибиторов карбоангидразы (ацетазоламида) может повысить концентрацию ингибиторов карбоангидразы в сыворотке в результате компетеционного подавления их выделения через почечные канальцы (могут усилиться симптомы побочного действия, например, метаболический ацидоз). Ингибиторы карбоангидразы могут также повысить токсичность салицилатов.

Передозировка

Әдетте, ұйқышылдық, бас айналу, сананың шатасуы немесе жүрек айнуы (салицил қышқылынан немесе оның қосылыстарынан улану) және жедел улану сияқты жүйке жүйесі тарапынан бұзылулармен бірге жүретін АСҚ-мен созылмалы артық дозалануды ажырата білу керек. Жедел улану белгілері: қышқыл-сілті теңгерімінің ауыр бұзылуы. Терапиялық дозаларда да жиіленген дем аясында респираторлық алкалоз пайда болуы мүмкін. Ол бүйрек арқылы гидрокарбонаттың көп шығуымен орнына келеді, сондықтан қанның РН қалыпты диапазонда болады. Уытты дозаларда мұндай компенсация жеткіліксіз болып табылады, сондықтан қанның рН және гидрокарбонаттың концентрациясы төмендейді. Қанның pCO2 мәндері қалыпты болуы мүмкін. Сыртқы белгілер метаболизмдік ацидоздың клиникалық көрінісін көрсетеді. Шынында мұндай көріністер респираторлық және метаболизмдік ацидоздың үйлесімі болып табылады, оның себептері: көмірсу алмасуының бұзылуынан туындаған тыныс алудың бұзылуы, бүйрек экскрециясының (күкірт және фосфор қышқылы, сондай-ақ салицил, сүт, ацетосірке қышқылдары және т.б.) төмендеуі себебінен қышқылдың ішінара жинақталуы болып табылады. Сонымен қатар, электролит теңгерімі бұзылады және калийдің ауқымды жоғалуы туындайды. Жеңіл немесе орташа дәрежелі жедел улану (200-400 мкг/мл): қышқыл-сілті теңгерімінің бұзылуы, электролиттік теңгерімнің бұзылуы (мысалы, калийдің жоғалуы), гипогликемия, тері бөртпесі, асқазан-ішектен қан кету, гипервентиляция, құлақтың шуылдауы, жүрек айну, құсу, көру және есту қабілетінің бұзылуы, бас ауыруы, бастың айналуы және сананың шатасуы. Ауыр улану (400 мкг/мл-ден астам): сандырақ жағдайы, тремор, ентігу, аса тершеңдік, эксикоз, гипертермия және кома дамуы мүмкін. Өліммен аяқталатын улану: әдетте тыныс алу тоқтап қалу салдарынан өледі. Емі: АСҚ-дан уланған кезде емдеуді таңдау уланудың ауырлығына, сатысына және клиникалық симптомдарына негізделген. Терапия ретінде белсенді заттың сіңуін төмендету, су және электролит теңгерімін бақылау, сондай-ақ бұзылған терморегуляция мен тыныс алуды қалпына келтіру жөніндегі қарапайым шаралар қабылданады. Бірінші кезекте шығаруға және қышқыл-сілті және электролит теңгерімін қалпына келтіруге әсер ететін шараларға назар аударылуы керек. Бикарбонат және калий хлориді ерітінділерін вена ішіне енгізуден басқа, диуретиктер тағайындауға болады. Несеп салицилаттардың иондану дәрежесін арттыру және өзекшелік реабсорбцияны төмендету үшін сілтілі болуы керек. Қанның pH, pCO2көрсеткішін, гидрокарбонат, калий және т. б. деңгейін бақылау ұсынылады. Ауыр жағдайларда қарқынды терапия (күшейтілген сілтілі диурез, гемодиализ), құрысулар кезінде диазепамды қабылдау қажет болуы мүмкін. Как правило, следует различать хроническую передозировку АСК, сопровождающуюся нарушениями преимущественно со стороны нервной системы, такими как сонливость, головокружение, спутанность сознания или тошнота (отравление салициловой кислотой или её соединениями), и острое отравление. Симптомы острого отравления: тяжелое нарушение кислотно-щелочного баланса. Даже при терапевтических дозах может возникать респираторный алкалоз на фоне учащенного дыхания. Он компенсируется повышенным выделением гидрокарбоната почками, поэтому pH крови остается в нормальном диапазоне значений. При токсических дозах такая компенсация является недостаточной, поэтому pH крови и концентрация гидрокарбоната снижаются. Значения pCO2 крови могут оставаться в норме. Внешние признаки указывают на клиническую картину метаболического ацидоза. На самом деле такие проявления являются сочетанием респираторного и метаболического ацидоза, причинами которого являются: нарушение дыхания, вызванное токсическими дозами, кумуляция кислоты, частично по причине пониженной почечной экскреции (серная и фосфорная кислота, а также салициловая, молочная, ацетоуксусная кислота и т.д.), вызванной нарушением углеводного обмена. Кроме того, нарушается электролитный баланс и возникает обширная потеря калия. Острое отравление легкой или умеренной степени (200-400 мкг/мл): нарушение кислотно-щелочного баланса, возможно нарушение электролитного баланса (например, потеря калия), гипогликемия, сыпь на коже, желудочно-кишечное кровотечение, гипервентиляция, шум в ушах, тошнота, рвота, нарушения зрения и слуха, головная боль, головокружение и спутанность сознания. Тяжелое отравление (более 400 мкг/мл): возможно развитие бредового состояния, тремора, одышки, повышенного потоотделения, эксикоза, гипертермии и комы. Летальные отравления: смерть обычно наступает в результате остановки дыхания. Лечение: выбор лечения при отравлении АСК основан на тяжести, стадии и клинических симптомах отравления. В качестве терапии принимают обычные меры по снижению всасывания активного вещества, контролю водного и электролитного баланса, а также нормализации нарушенной терморегуляции и дыхания. Первоочередное внимание должно быть уделено мерам, способствующим выведению и нормализации кислотно-щелочного и электролитного баланса. Помимо внутривенного введения растворов бикарбоната и калия хлорида, можно назначить диуретики. Моча должна быть щелочной для повышения степени ионизации салицилатов и снижения канальцевой реабсорбции. Рекомендуется контроль pH крови, показателя pCO2, уровня гидрокарбоната, калия и т.д. В тяжелых случаях может потребоваться интенсивная терапия (форсированный щелочной диурез, гемодиализ), прием диазепама при судорогах.

Условия хранения

 • хранить в сухом месте
 • беречь от детей
 • хранить в защищенном от света месте

Синонимы

 • Ас-тромбин
 • Аспирин-кардио
 • Аспикор
 • Тромбокард
Сертификаты
Фото
Оформить самовывоз Тромбо АСС в Алматы можно в удобную для вас аптеку, например по адресу г. Алматы, пр, Рыскулова, д. 103/8. Телефон данного пункта выдачи заказа 8(727)238-07-79. Полный список пунктов выдачи заказов: 128 аптек

Все пункты доставки в Алматы – 128 аптек

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555