Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ДРАМИНА 0,05 N10 ТАБЛ

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Дименгидринат
Производитель: -Фиктивный производитель
Форма выпуска и упаковка: Таблеткалар.

10 таблеткадан поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салады.

Бір пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.Таблетки, 50 мг.

По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По одной контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.
Беречь от детей: Да
Все лекарства Драмина Все аналогичные товары
Купить ДРАМИНА 0,05 N10 ТАБЛ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Драмина инструкция по применению

Лекарственная форма

Таблеткалар, 50 мгТаблетки 50 мг

Состав

Дәрілік препарат құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат - дименгидринат, 50 мг,

қосымша заттар:

 • лактоза моногидраты
 • повидон
 • кросповидон
 • микрокристалды целлюлоза
 • магний стеараты
Одна таблетка содержит

активное вещество - дименгидринат 50 мг,

вспомогательные вещества:
 • лактозы моногидрат
 • повидон
 • кросповидон
 • целлюлоза микрокристаллическая
 • магния стеарат

Фармакодинамика

Дименгидринаттың негізгі әсері - ацетилхолинді тежеу. Гистаминді Н1-рецепторлар мен орталық жүйке жүйесінің М-холинорецепторларын бөгейді. Дименгидринат - шамамен 55% дифенгидрамин мен 45% 8-хлортеофиллиннен тұратын дифенгидраминнің хлортеофиллинді тұзы. Дифенгидрамин дименгидринаттың белсенді компоненті болып табылады және орталық жүйке жүйесіне депрессиялық (гематоэнцефалдық бөгет арқылы жақсы өтеді), антихолинергиялық, құсуға қарсы, антигистаминді (Н1-рецепторлардың блокаторы) және жергілікті ауыруды басатын әсері бар (натрийдің иондық өзекшелерін бөгейді). Дименгидринаттың антихолинергиялық әсерлері вестибулярлық стимуляцияны тежеуін туындатады (төменірек дозаларда отолиттерге, ал жоғары дозаларда - жартылай дөңгелекті өзектерге әсер етеді) деп болжанады, ол жүру кезіндегі жүрек айнумен және бас айналуымен көрініс табады. Дименгидринат лабиринт стимуляциясын үш сағатқа дейін созылатын әсермен тежейді. Тежелуі дименгидринаттың антимускариндік әсеріне байланысты жүреді.Основное действие дименгидрината - ингибирование ацетилхолина. Блокирует гистаминовые Н1-рецепторы и м-холинорецепторы центральной нервной системы. Дименгидринат – это хлортеофиллиновая соль димедрола, состоящая из 55% димедрола и 45% 8-хлортеофиллина. Димедрол является активным компонентом дименгидрината и имеет депрессивный эффект на центральную нервную систему (хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер), антихолинергический, противорвотный, антигистаминный (блокатор Н1-рецепторов) и местный обезболивающий эффекты (блокирует ионные каналы натрия). Предполагается, что антихолинергические эффекты дименгидрината отвечают за ингибирование вестибулярной стимуляции (в более низких дозах действует на отолиты, а в более высоких – на полукружные каналы), которая проявляется во время укачивания при езде и головокружении. Дименгидринат угнетает стимуляцию лабиринта с эффектом, который длится до трех часов. Торможение происходит из-за антимускаринового эффекта дименгидрината.

Фармакокинетика

Сіңірілуі және таралуы

Ішке қабылдағаннан кейін препарат жақсы сіңіріледі, ағзалар мен тіндерге тарайды. Препарат әсері 15-30 мин соң байқалады және 3-6 сағат бойы сақталады. Препараттың шамамен 78% плазма ақуыздарымен байланысады. Плацентарлық және гематоэнцефалдық бөгет арқылы өтеді, емшек сүтіне бөлінеді.

Биотрансформациясы және элиминациясы

Бауырда бірінші өту кезінде белсенді метаболизмге негізінен CYP2D6 ферменті жүйесі арқылы ұшырайды. Дименгидринаттың жартылай ыдырау кезеңі шамамен 3.5 сағатты құрайды. Организмнен несеппен метаболит түрінде және өзгермеген күйде шығарылады.После приема внутрь препарат хорошо всасывается, распределяется по органам и тканям. Действие препарата проявляется через 15-30 мин и сохраняется в течение 3-6 часов. Около 78 % препарата связывается с белками плазмы. Проникает через плацентарный и гематоэнцефалический барьер, выделяется в грудное молоко.

Подвергается активному метаболизму первого прохода в печени, главным образом через систему фермента CYP2D6. Период полураспада дименгидрината составляет около 3.5 часов. Выводится из организма с мочой в виде метаболита и в неизменном виде.

Побочные действия

Өте жиі (≥ 1/10)

- бұлшықет әлсіздігі

Жиі (≥1/100, <1/10)

- көңіл-күйдің ауытқуы, ажитация, үрей

- ұйқышылдық

- мұрынның бітелуі

- шырышты қабықтардың құрғақтығы, іш қатуы, диарея, жүрек айнуы, іш ауыруы

- несеп шығарудың бұзылуы (холинолитикалық әсерге байланысты несептің іркілуі)

Жиі емес (≥1/1000, <1/100)

- ұйқысыздық

- тепе-теңдіктің бұзылуы, зейін шоғырландырудың және жадының бұзылуы (көбінесе ересектерде), тремор, координацияның бұзылуы, сананың шатасуы, елестеулер

Сирек (≥1/10 000, <1/1000)

- анафилаксиялық шок

- бас ауыруы, ұйқының бұзылуы, бас айналуы, ортостаздық гипотензия

- глаукома, қарашықтың кеңеюі, көрудің айқын болмауы немесе диплопия сияқты көрудің бұзылуы

- құлақтағы шуыл

- пальпитация (тұрақсыз жүрек соғуы), тахикардия, гипотензия

- бөртпе, эритема

- ісіну (сирек ангионевроздық ісіну)

Өте сирек (<1/10 000)

- гемолиздік анемия, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения немесе панцитопения

- орталық жүйке жүйесінің парадоксальді стимуляциясы (әсіресе балаларда)

Белгісіз (қолда бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес)

- құрысулар

- бронх секрециясы тұтқырлығының жоғарылауы

- тәбеттің жоғалуы, құсу

- бауыр функциясының бұзылуы (холестаздық сарғаю)

- терінің аллергиялық реакциялары, фотосенсибилизация

- сүт секрециясының азаюыОчень часто

- миастения

Часто

- сонливость

- дизурия

- сухость слизистых оболочек, запор, диарея, тошнота, боли в животе

- заложенность носа

- перепады настроения, ажитации, тревожность

Нечасто

- нарушение равновесия, нарушение концентрации внимания и памяти (чаще у пожилых), тремор, нарушение координации, спутанность сознания, галлюцинации

- бессонница

Редко

- головная боль, нарушения сна, головокружение, ортостатическая гипотензия

- выраженное сердцебиение, тахикардия, гипотензия

- глаукома, нарушения зрения, такие как расширение зрачков, нечеткость зрения или диплопия

- шум в ушах

- сыпь, эритема

- отек в месте введения, отек Квинке

- анафилактический шок

Очень редко

- парадоксальная стимуляция центральной нервной системы (особенно у детей)

- гемолитическая анемия, агранулоцитоз, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения или панцитопения

Частота не известна

- потеря аппетита

- кожные аллергические реакции, фотосенсибилизация

- холестатическая желтуха

- уменьшение секреции молока, рвота, повышение вязкости бронхиальной секреции, судороги

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Дименгидринат следует с осторожностью применять в следующих случаях:

 • - тяжелая дисфункция печени и/или почек в связи с риском накопления

  - хронические респираторные заболевания, бронхиальная астма

  - пожилые пациенты, у которых более высокая тенденция к развитию ортостатической гипотензии, головокружения и седативного эффекта
 • хронический запор (риск кишечной непроходимости) или потенциальная гипертрофия предстательной железы

  - стеноз кишечника

  - нарушения со стороны двенадцатиперстной кишки

  - нарушения ритма сердца, брадикардия

  - врожденное продление интервала QT или другие клинически значимые заболевания сердца (ишемическая болезнь сердца, нарушения кровообращения, аритмия)

  - Болезнь Паркинсона (особенно в пожилом возрасте)

  При длительном применении может привести к ложным высоким значениям теофиллина в сыворотке крови


Во время применения дименгидрината необходимо избегать употребления алкоголя.

Прием Драмины® должен быть прекращен за несколько дней до испытания на аллергены, так как это может привести к ложно-отрицательным результатам тестирования на аллергию.

Пациенты с редкими наследственными заболеваниями непереносимости галактозы, дефицитом Lapp лактазы или мальабсорбцией глюкозы/галактозы не должны принимать Драмину®.

Беременность и лактация

Данные о применении Драмины® в период беременности отсутствуют.Тем не менее, есть данные, что использование дименгидрината может привести к преждевременным сокращениям матки и, поэтому увеличивает риск преждевременных родов.Репродуктивная токсичность применения дименгидрината на животных полностью не испытана.

Не рекомендуется использование дименгидрината в период беременности, кроме случаев, когда потенциальная польза для матери перевешивает риск для плода.

Дименгидринат проникает в грудное молоко, поэтому необходимо оценить ожидаемую пользу терапии для матери и потенциальный риск для ребенка.Кроме того, применение дименгидрината может уменьшить выработку молока у кормящих женщин.

Особенности влияния препарата на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами

Драмина® может вызвать сонливость, головокружение, помутнение зрения, нарушение координации, в связи с этим необходимо соблюдать осторожность при занятиях, требующих повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

Показания

Қолданылуы

- теңіз және әуе ауруы

- вестибулярлық бұзылыс симптомдарының профилактикасы және емдеу (бас айналуы, жүрек айнуы, құсу)

- Меньер ауруы- морская и воздушная болезнь

- профилактика и лечение симптомов вестибулярных нарушений

(головокружение, тошнота, рвота)

- болезнь Меньера

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- дименгидринатқа немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- антигистаминді препараттарға жоғары сезімталдық

- демікпенің жедел ұстамасы

- жабық бұрышты глаукома

- феохромоцитома

- порфирия

- құрысулар (эпилепсия, эклампсия)

- клиникалық белгілерімен қуық асты безінің гиперплазиясы

- жүктіліктің үшінші триместрі

- 5 жасқа дейінгі балаларға- повышенная чувствительность к дименгидринату или другим компонентам препарата

- повышенная чувствительность к антигистаминным препаратам

- острый приступ астмы

- закрытоугольная глаукома

- феохромоцитома

- порфирия

- судороги (эпилепсия, эклампсия)

- гиперплазия предстательной железы с клиническими проявлениями

- третий триместр беременности

- детский возраст до 5 лет

Лекарственное взаимодействие

Антихолинергический эффект дименгидрината может быть усилен при одновременном приеме антихолинергических препаратов (атропин, антихолинергические антипаркинсоники, трициклические антидепрессанты).

Седативный и антихолинергический эффекты дименгидрината могут быть усилены путем одновременного приема ингибиторов МАО; может развиться паралитическая кишечная непроходимость, опасная для жизни, задержка мочи и повышение внутриглазного давления, гипотензия, нарушения центральной нервной системы и нарушение дыхания. Следует избегать одновременного приема этого препарата с МАО ингибиторами.

Одновременный прием с производными морфина (анальгетики, противокашлевые средства, замещающие препараты, бензодиазепины), барбитуратами, транквилизаторами, другими снотворными, нейролептиками, седативными антидепрессантами, гипотензивными средствами центрального действия, баклофеном, талидомидом может усиливать угнетение ЦНС. Нарушение внимания и быстроты психомоторных реакций могут повлиять на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

Одновременное применение дименгидрината с аминогликозидами может маскировать симптомы ототоксичности. Дименгидринат может маскировать аллергическую реакцию при проведении кожных тестов.

Необходимо избегать одновременного приема дименгидрината и препаратов, которые продлевают интервал QT на ЭКГ (антибиотики, нейролептики, антиаритмические препараты I класса и противомалярийные препараты III класса) или вызывают гипокалиемию (диуретики).

Дименгидринат может усиливать антигипертензивные эффекты антигипертензивных препаратов.

Алкоголь увеличивает седативный эффект дименгидирината. Нарушение внимания и быстроты психомоторных реакций могут повлиять на способность управлять автотранспортом и потенциально опасными механизмами.

Дименгидринат усиливает эффект адреналина, норадреналина и других симпатомиметических препаратов.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Драмина в других городах

Драмина в Астане, Драмина в Уральске, Драмина в Актау, Драмина в Усть-Каменогорске, Драмина в Шымкенте, Драмина в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалану режимі

Ересектер мен 14 жастан асқан балаларға: қажет жағдайда 4-6 сағат сайын 1 - 2 таблетка (50 - 100 мг). Ең жоғарғы тәуліктік доза 8 таблеткадан (400 мг) аспауы тиіс.

5-тен 6 жасқа дейінгі балаларға: қажет жағдайда 6-8 сағат сайын 1/2 таблетка (25 мг). Ең жоғарғы тәуліктік доза 1.5 таблеткадан (75 мг) аспауы тиіс.

7-ден 14 жасқа дейінгі балаларға: қажет жағдайда 6-8 сағат сайын 1/2 - 1 таблетка (25 - 50 мг). Ең жоғарғы тәуліктік доза 3 таблеткадан (150 мг) аспауы тиіс.

Егде жастағы пациенттерге: әр 6 сағат сайын 1 таблетка (50 мг).

Егде жастағы пациенттер препараттың антихолинергиялық әсеріне сезімтал келеді, сондықтан оны ұсынылған ең төмен дозада тағайындайды.

Енгізу әдісі мен жолы

Ішке қабылдауға арналған.

Жүрек айнуын, құсуды және/немесе теңіз немесе әуе ауруларымен байланысты бас айналуының профилактикасы үшін Драмина® препаратын жоспарланған сапардан 30 минут бұрын қабылдау керек.

Таблеткаларды жеткілікті мөлшердегі сұйықтықпен ішіп, тамақтан соң қабылдаған жөн.Для перорального применения. Таблетки следует принимать желательно после еды, запивая достаточным количеством жидкости.

- детям от 5 лет до 6 лет: 1/2 таблетки (25 мг) каждые 6 - 8 часов при необходимости. Максимальная суточная доза не должна превышать 1.5 таблетки (75 мг)

- детям от 7 лет до 14 лет: 1/2 - 1 таблетка (25 - 50 мг) каждые 6 - 8 часов при необходимости. Максимальная суточная доза не должна превышать 3 таблетки (150 мг)

- взрослым и детям старше 14 лет: 1 – 2 таблетки (50 – 100 мг) каждые 4 - 6 часов при необходимости. Максимальная суточная доза не должна превышать 8 таблеток (400 мг)

- пожилым пациентам: 1 таблетка (50 мг) каждые 6 часов.

Для профилактики тошноты, рвоты и/или головокружения, связанных с морской или воздушной болезнями Драмину® следует принимать за 30 минут до запланированной поездки.

Продолжительность курса лечения определяет лечащий врач.

Передозировка

Симптомдары: ауыздың, мұрынның және тамақтың құрғауы, беттің қызаруы, тыныс алудың баяулауы және тарылуы, әлсіздік сезімі, қарашықтың кеңеюі, қозу, елестеулер, сананың шатасуы, атаксия, кейде клонустық құрысулар, кома, түсініксіз сөйлеу, жұтудың қиындауы, психоз симптомдары, ауыр жағдайларда, өлім жағдайы.

Аталған симптомдар пайда болса дереу дәрігерге қаралу қажет.

Емі: Дименгидринатпен артық дозаланудың емі симптоматикалық және демеуші. Белсендірілген көмір қабылдау, асқазанды шаю ұсынылады (трахеяның интубациясымен, асқазан ішіндегісімен аспирация болдырмау үшін). Пациент ОЖЖ стимуляциясын барынша азайту үшін тыныштық жағдайында болуы тиіс. Құрысуды диазепаммен емдеуге болады. Антихолинергиялық синдромның ауыр симптомдарын жеңілдету үшін вена ішіне физостигмин (физостигминге тесттен кейін) енгізуге болады. Егер тыныс тарылуы айқын болса респираторды пайдалану қажет.

Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіндіру үшін медициналық қызметкер кеңесіне жүгіну жөніндегі кеңестерСимптомы: сухость во рту, в носу и горле, покраснение лица, замедленное и затрудненное дыхание, чувство слабости, расширение зрачков, возбуждение, галлюцинации, спутанность сознания, атаксия, иногда клонические судороги, кома, невнятная речь, осложнения глотания, симптомы психоза, в более тяжелых случаях, летальный исход.

При появлении указанных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

Лечение: Лечение передозировки дименгидринатом симптоматическое и поддерживающее. Рекомендуется прием активированного угля, промывание желудка (с интубацией трахеи, чтобы предотвратить аспирацию содержимого желудка). Пациент должен находиться в спокойной обстановке, чтобы стимуляция ЦНС была сведена к минимуму. Судороги можно лечить диазепамом. Для облегчения тяжелых симптомов антихолинергического синдрома можно ввести внутривенно физостигмин (после теста на физостигмин). Если угнетение дыхания выражено, необходимо использование респиратора.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555