Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ГРОПРИНОСИН 0,5 N50 ТАБЛ

Купить ГРОПРИНОСИН 0,5 N50 ТАБЛ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
ГРОПРИНОСИН 0,5 N50 ТАБЛ
-Гедеон Рихтер ОАО

Цена:

5023.16 тнг.

Ваша цена:

4772.00 тнг.
Экономия 251.16 тнг.
Купить
Количество:
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Инозин
Производитель: -ГЕДЕОН РИХТЕР ОАО
Страна происхождения: Польша
Форма выпуска и упаковка: По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПЭ/ПВДХ и фольги алюминиевой.

По 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в картонную пачку.
Беречь от детей: Да
Все лекарства Гроприносин Все аналогичные товары
Купить ГРОПРИНОСИН 0,5 N50 ТАБЛ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии

С этим товаром также заказывают

Инструкция по применению

Гроприносин инструкция по применению

Лекарственная форма

Таблеткалар, 500 мгТаблетки, 500 мг

Состав

Одна таблетка содержит

активное вещество - инозин пранобекс 500 мг,

вспомогательные вещества:

 • крахмал картофельный
 • повидон К-25
 • магния стеарат

Фармакодинамика

Инозин пранобексі организмде препараттың әсерінен иммундық жауаптың күшеюімен жүзеге асырылатын иммуномодуляциялайтын және вирустарға қарсы қасиеттері бар пуриннің синтетикалық туындылары болып табылады.

Клиникалық зерттеулер инозин пранобексі жасушалық иммунитеттің жеткіліксіздігін немесе дисфункциясын қалыпты етіп, Т-лимфоциттердің жетілуіне және дифференциялануына түрткі болатын І типті хелперлердің T-лимфоциттерінің жауабын және митоген- немесе антиген-белсенділендірілген жасушалардың индукцияланған иммундық жауаптарының потенциалдануын туындататындығын көрсетті. Бұдан басқа, препарат Т-лимфоциттердің және табиғи киллерлердің цитоуыттылығын, T8-супрессорлардың және T4-хелперлердің функцияларын модуляциялайды, сондай-ақ IgG және иммунокомпетентті беткейлік маркерлер санының артуына мүмкіндік береді. Іn vitro зерттеулерде инозин пранобексі ИЛ-1 және ИЛ-2 цитокиндердің (интерлейкиндердің) түзілуін күшейтті, рецептордың ИЛ-2-ге экспрессиясын ретке келтірді. Бұл эндогендік γ-интерферонның in vivo секрециясын едәуір арттырды және ИЛ-4 түзілуін төмендетті. Бұдан басқа, нейтрофилдер, моноциттер және макрофагтар хемотаксисінің және фагоцитозының күшейгенін көрсетті.

Табиғи жағдайларда (in vivo) инозин пранобексі мРНҚ төмендеген синтезінің және лимфоциттерде транскрипция көрсеткіштерінің потенциалануына мүмкіндік береді, мұндайда әлі де нақтылауды қажет ететін дәрежеде (1) полирибосомаға инозин арқылы орот қышқылын енгізу, (2) вирустық ақпараттық РНҚ-ға полиденил қышқылының бекітілуін тежеу, (3) спецификалық Т-жасушалық рецепторлар (TcR) арқылы (IMP) лимфоциттердің жасушаішілік бөлшектерін молекулалық қайта құру жолымен вирустық РНҚ синтезіне жол бермейді, бұл тығыздығының үш есе дерлік артуына әкеледі. Инозин пранобексі жоғары концентрацияларда ғана цГМФ-фосфодиэстеразаны in vitro тежейді, ал in vivo әсерлерді туындатпайтын мөлшерде тежейді.Активное вещество препарата Гроприносин® - инозин пранобекс проявляет прямое противовирусное и иммуномодулирующее действие. Прямое противовирусное действие обусловлено связыванием с рибосомами пораженных вирусом клеток, что замедляет синтез вирусной и-РНК (нарушение транскрипции и трансляции) и приводит к угнетению репликации РНК и ДНК-геномных вирусов; опосредованное действие объясняется индукцией интерферонообразования.

Иммуномодулирующий эффект обусловлен влиянием на Т-лимфоциты (активация синтеза цитокинов) и повышением фагоцитарной активности макрофагов. Под влиянием препарата усиливается дифференцирование пре-Т-лимфоцитов, стимулируется индуцированная митогенами пролиферация Т- и В-лимфоцитов, повышается функциональная активностьТ-лимфоцитов, в том числе их способность к синтезу лимфокинов, нормализуется соотношение между субпопуляциями Т-хелперов и Т-супрессоров. Гроприносин® значительно усиливает продукцию интерлейкина-2 лимфоцитами и способствует экспрессии рецепторов для этого интерлейкина на лимфоидных клетках. Стимулирует активность натуральных киллеров (NK-клеток) у здоровых людей, стимулирует активность макрофагов к фагоцитозу, процессингу и презентации антигена, что способствует увеличению антителопродуцирующих клеток в организме уже с первых дней лечения. Стимулирует также синтез интерлейкина-1, микробицидность, экспрессию мембранных рецепторов и способность реагировать на лимфокины и хемотаксические факторы. При герпетической инфекции ускоряется выработка специфических противогерпетических антител, уменьшаются клинические проявления и частота рецидивов.

Фармакокинетика

Сіңірілуі

Адамда ішке қабылдағанда инозин пранобексі асқазан-ішек жолынан тез және толық сіңіріледі (≥ 90%) және қанға өтеді. Макака-резустарда инозин пранобексін пероральді түрде енгізгенде препараттың DIP [N, N-диметиламино-2-пропанол] және PAcBA [п-ацетаминобензой қышқылы] сияқты компоненттері несеппен толық дерлік (қандағы концентрацияның 94%-100%-ы) бөлініп шықты.

Таралуы

Маймылдарға енгізілген радиоактивті изотоптармен таңбаланған материал келесі ағзаларда:

 • бүйректе
 • өкпеде
 • бауырда
 • жүректе
 • көкбауырда
 • аталық бездерде
 • ұйқы безінде
 • мида және қаңқа бұлшықеттерінде белсенділігінің кему ретімен байқалды
Биотрансформациясы

1 г инозин пранобексін пероральді түрде қабылдағанда плазмада 3,7 мкг/мл (2 сағатта) DIP және 9,4 мкг/мл (1 сағатта) PacBA анықталды.Жағымдылығына жүргізілген зерттеулерде препаратты қабылдағаннан кейін адамда несеп қышқылы концентрациясының көтерілуі (инозин препаратының құрамындағы шама деп баға берілген) дозаға тәуелді сипатта болды және 1-3 сағат ішінде ±10% шегінде өзгеріп отырды.

Элиминация

Күніне 4 г тұрақты қабылдағанда несеппен PAcBA және оның негізгі метаболитінің 24 сағаттық экскрециясы енгізілген дозаның шамамен 85%-ын құрады.Несептегі таңбаланған DIP радиоактивтілігінің 95%-ы өзгермеген күйінде DIP-тің және DIP түріндегі N-тотықтың болуымен жүзеге асырылды.Жартылай шығарылу кезеңі DIP үшін 3,5 сағатты және PAcBA үшін 50 минутты құрады.Адам организміндегі негізгі метаболиттер DIP үшін N-тотығы және PAcBA үшін о-ацилглюкуронид болып табылады.Инозин пуриндердің несеп қышқына дейін қайта түзілуі арқылы метаболизденетін болғандықтан, адамда радиоактивті таңбалары бар эксперименттер жүргізу мүмкін емес.Жануарларда пероральді түрде енгізілген инозиннің шамамен 70%-ы несепте несеп қышқылына дейін, ал қалған бөлігі қалыпты ксантин және гипоксантин метаболиттеріне дейін трансформацияланады.

Биожетімділігі (AUC)

Тұрақты жағдайларда несептегі PAcBA фрагментінің және оның метаболитінің қалпына келуі күтілген мәннің ≥ 90%-ын құрады.DIP-фрагментінің және оның метаболитінің қалпына келуі ≥ 76%-ды құрады.DIP үшін қан плазмасындағы AUC мәндері ≥ 88%, PAcBA үшін ≥77 % құрады.Всасывание:
 • при приеме внутрь инозин пранобекс быстро и полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта
 • биодоступность препарата составляет приблизительно 90%
Распределение:
 • максимальная концентрация инозина в плазме после приема внутрь
 • достигается через 1 час
 • фармакологическое действие проявляется примерно через 30 мин и удерживается до 6 часов
Биотрансформация и элиминация:
 • Инозин метаболизируется по циклу
 • типичному для пуриновых нуклеозидов с образованием мочевой кислоты
 • другие компоненты выводятся почками в форме глюкуроновых и оксидированных производных
 • а также в неизмененном виде.Кумуляции в организме не выявлено.Полное выведение препарата и его метаболитов наступает через 48 часов

Побочные действия

Өте жиі

- қанда несеп қышқылы концентрациясының жоғарылауы, несепте несеп қышқылы концентрациясының жоғарылауы

Жиі

- бас ауыру, вертиго (жүйелік бас айналу), қажығыштық, дімкәстік

- жүректің айнуы, құсу, эпигастральді аймақта жайсыздық

- қышыну, бөртпе

- артралгия

- трансаминаза, сілтілік фосфатаза белсенділігінің жоғарылауы немесе қанда мочевина азоты (ҚМА) мөлшерінің жоғарылауы

Жиі емес

- күйгелектік, ұйқышылдық немесе ұйқысыздық

- диарея, іш қату

- полиурия (несептің бөлініп шығу көлемінің артуы)

Жиілігі белгісіз

- бас айналу

- ангионевроздық ісіну, аса жоғары сезімталдық реакциялары, есекжем, анафилаксиялық реакциялар, анафилаксиялық шок

- эпигастральді аймақтың ауыруы

- эритема

Часто (?1/100 до <1/10)

-нарушения со стороны нервной системы:

 • головная боль, головокружение, утомляемость, недомогание

  - нарушения со стороны пищеварительной системы: снижение аппетита, тошнота, рвота, боли в эпигастральной области

  - нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, сыпь

  - нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: артралгия

  - нарушения со стороны гепатобилиарной системы: повышение активности трансаминаз, щелочной фосфатазы или повышение содержания азота мочевины крови (АМК)

  Нечасто (?1/1 000 до <
 • 1/100)

  - нарушения со стороны нервной системы: нервозность, сонливость или бессонница

  - нарушения со стороны пищеварительной системы: диарея, запор

  -нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: полиурия (увеличение объема выделяемой мочи)

  - аллергические реакции: пятнисто-папулезная сыпь, крапивница, ангионевротический отек

Особенности продажи

Отпускается без рецепта

Особые условия

Гроприносин® может вызвать временное повышение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови и моче, как правило, в пределах нормального диапазона (0,18-0,42 ммоль/л), особенно у мужчин и пожилых людей обоего пола. Повышение концентрации мочевой кислоты обусловлено участием инозина в ее образовании, но не связано с изменением основных функций фермента или почечным клиренсом. Поэтому Гроприносин® следует применять с осторожностью у больных с нарушением функции почек. У этих пациентов следует тщательно контролировать уровень мочевой кислоты во время лечения.

При длительном лечении препаратом Гроприносин® (3 месяца и дольше) у каждого пациента следует регулярно контролировать концентрацию мочевой кислоты в сыворотке крови и моче, показатели общего анализа крови, функцию печени и почек (активность трансаминаз, уровень креатинина).

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Влияние препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами не изучали. Учитывая фармакодинамику инозина пранобекса, маловероятно, что этот лекарственный препарат влияет на способность управления автомобилем и использования механизмов.

Показания

Қолданылуы

- иммунитеті әлсіреген және жоғарғы тыныс алу жолдарының инфекциялары қайталанған адамдарда емдеуге қосымша әдіс ретінде- дополнительный метод лечения у лиц с ослабленным иммунитетом и рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных путей

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- препараттың кез келген компонентіне аса жоғары сезімталдық

- жедел подагра ұстамасы, сондай-ақ несеп қышқылының қандағы және несептегі концентрациясы жоғарылаған пациенттерге

- несеп-тас ауруы

- жүктілік және лактация кезеңі (қолдану тәжірибесінің жоқтығымен байланысты)

- 6 жасқа дейінгі балаларға.- гиперчувствительность к любому компоненту препарата

- подагра, а также пациенты с увеличенной концентрацией мочевой кислоты в крови и в моче

- мочекаменная болезнь

- беременность и период лактации (в связи с отсутствием опыта применения)

-детский возраст до 6 лет

Лекарственное взаимодействие

Гроприносинді ксантиноксидаза тежегіштерімен (мысалы, аллопуринол) немесе несеп қышқылының несеппен бөлініп шығуын арттыратын препараттармен, соның ішінде диуретиктермен, тиазидтік (мысалы, гидрохлоротиазид, хлорталидон, индапамид), сонымен қатар ілмектік фуросемид, торасемид, этакрин қышқылы) диуретиктермен бір мезгілде қабылдап жүрген пациенттерге қолданғанда сақ болу керек.

Иммуносупрессорлармен емдеу кезінде және оны тоқтатқаннан кейін Гроприносинді бірден қолданбау керек, өйткені оларды бір мезгілде қолдану Гроприносин препаратының фармакокинетикасын өзгертіп, оның емдік әсеріне ықпал етуі мүмкін.

Гроприносин препаратын және азидотимидинді бір мезгілде қолданғанда зидовудиннің әсер етуінің күшеюі есебінен, мысалы, азидотимидин биожетімділігінің жоғарылауы және, моноциттердегі жасушаішілік фосфорланудың артуы салдарынан, нуклеотидтердің түзілуі артады. Гроприносин зидовудиннің әсерін күшейтеді.Гроприносин® следует применять с осторожностью у пациентов, одновременно получающих ингибиторы ксантиноксидазы (например, аллопуринол), препараты, увеличивающие выделение мочевой кислоты с мочой, в том числе диуретики, как тиазидные (например, гидрохлоротиазид, хлорталидон, индапамид), так и петлевые (фуросемид, торасемид, этакриновая кислота).

Гроприносин® не следует применять во время и сразу после прекращения терапии иммуносупрессорами, поскольку одновременное их применение может повлиять на терапевтический эффект препарата Гроприносин® путем изменения его фармакокинетики.

При одновременном применении препарата Гроприносин® и азидотимидина увеличивается образование нуклеотидов за счет усиления действия азидотимидина, например, вследствие повышения биодоступности азидотимидина и увеличения внутриклеточного фосфорилирования в моноцитах.

 • Состав и инструкция по применению Гроприносин.
 • Купить Гроприносин в аптеке в Алматы с доставкой.
 • Цена на Гроприносин - 4772.00.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Гроприносин в других городах

Гроприносин в Астане, Гроприносин в Уральске, Гроприносин в Актау, Гроприносин в Усть-Каменогорске, Гроприносин в Шымкенте, Гроприносин в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Доза пациенттің дене салмағына және аурудың ауырлығына байланысты анықталады.

Ересек пациенттерге, соның ішінде егде жастағыларға ұсынылатын тәуліктік доза дене салмағына шаққанда 50 мг/кг құрайды, яғни 6-дан 8 таблеткаға дейінді немесе тәулігіне 3-4 рет 2 таблеткадан.

Ең жоғары доза тәулігіне 4 г (8 таблетканы) құрайды.

6 жастан асқан балаларда бірнеше қабылдауға тағайындалған тәуліктік доза дене салмағына шаққанда 50 мг/кг құрайды немесе келесі кестені пайдалануға болады:Дене салмағы Тәуліктік доза

21-30 кг 2 - 3 таб.

31-40 кг 3 - 4 таб.

41-50 кг 4 - 5 таб.6 жастан кіші балаларға қолдану үшін шәрбат түріндегі Гроприносин бар.Енгізу әдісі және жолы

Тек ішке қабылдауға арналған. Таблетканың қабылдануын жеңілдету үшін ұсақтауға және судың аздаған мөлшерінде ерітуге болады.

Қабылдау уақыты көрсетілген қолдану жиілігі

Тәуліктік доза күніне бірнеше рет қабылдау үшін тең бөліктерге бөлінуі тиіс.

Емдеу ұзақтығы

Емдеу ұзақтығы, әдеттегідей, 5-14 күнді құрайды. Препаратты қабылдауды симптомдардың айқындылығы азайғаннан кейін тағы да 1-2 күнге жалғастыру керек. Егер 5 - 14 күннен кейін жағдай жақсармаса немесе одан бетер нашар болса, пациент емдеуші дәрігерімен байланыс жасауы тиіс.Только для приёма внутрь. Для облегчения приёма таблетки можно измельчать и растворять в небольшом количестве воды.

Доза определяется в зависимости от массы тела пациента и тяжести заболевания. Суточная доза должна быть разделена на равные части для приема несколько раз в день. Длительность лечения составляет, как правило, 5-14 дней. Прием препарата следует продолжать еще в течение 1-2 дней после уменьшения выраженности симптомов.

У взрослых пациентов, в том числе у людей пожилого возраста рекомендуемая суточная доза составляет 50 мг/кг массы тела, т.е. от 6 до 8 таблеток или по 2 таблетки 3-4 раза в сутки.

Максимальная доза составляет 4г в сутки.

У детей старше 6 лет суточная доза составляет 50 мг/кг массы тела, назначаемые в несколько приёмов.

Передозировка

Симптомдары: артық дозаланған жағдайда қан сарысуында және несепте несеп қышқылы концентрациясының жоғарылауы күтіледі.

Емі: демеуші және симптоматикалық ем.Не зарегистрирован ни один случай передозировки Гроприносина®. Симптомы: в случае передозировки ожидается повышение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче.

Лечение: поддерживающая и симптоматическая терапия.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

Гропринозин 500 мг, таблетки — противовирусное лекарственное средство

Гроприносин 500 мг применяется в комплексном лечении вирусных заболеваний у взрослых и детей. Препарат обладает выраженным иммуностимулирующим действием, что способствует повышению сопротивляемости организма к вирусным заболеваниям различного типа.

Гропринозин выпускают в форме таблеток, содержащих 500 мг действующего вещества — инозина пранобекса.

Лекарственная форма: белые или кремовые округлые таблетки с характерной полосой, разделяющей таблетку пополам.

Особенности применения таблеток гропринозин 500

Действие лекарственного средства основано на процессах стимуляции нарушенной иммунной системы. Входящий в состав препарата гропринозин 500 инозин пранобекс действует таким образом, что происходит нормализация состояния клеточного иммунитета, который ранее был нарушен вирусом, тем самым не давая возможности его распространения.

Показания к назначению препарата гропринозин в таблетках 500 мг следующие:

 • повреждения кожных покровов вследствие влияния вируса простого герпеса;
 • инфекции, вызванные цитомегаловирусом, вирусом ветряной оспы, кори, паротита, вирусом Эпштейна-Барр;
 • папилломавирусная инфекция;
 • вирусные гепатиты;
 • повторяющиеся острые респираторные вирусные инфекции верхних дыхательных путей.

Основные рекомендации к применению и приобретение гроприносина 500 по доступной цене

Препарат применяют перорально. Допустимо его назначение детям в возрасте от 12 месяцев. Суточная доза определяется и назначается лечащим врачом, который опирается на тяжесть болезни и массу тела пациента.

Лечение необходимо начинать после консультации со специалистом, ознакомившись с побочными действиями и противопоказаниями гроприносина в таблетках 50 по доступной цене.

Перед приемом препарата обязательно сообщайте доктору или фармацевту, если параллельно принимаете лечебные средства, поскольку нужно учитывать их совместимость.

Ознакомиться со всеми рекомендациями к применению гроприносина 500 мг по приемлемой цене можно в подробной инструкции.

В Интернете на сайте аптеки можно узнать наличие и цену препарата гроприносин 50 в таблетках, также в нашей сети представлены его аналоги.

Лекарственное средство гроприносин 500 можно купить в городе Алматы по приемлемой цене, обратившись к менеджеру по телефону.

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555