Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ИБУФЕН УЛЬТРА 0,2 N10 КАПС

Купить ИБУФЕН УЛЬТРА 0,2 N10 КАПС цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
ИБУФЕН УЛЬТРА 0,2 N10 КАПС
-Медана Фарма АО

Цена:

1043.33 тнг.

Ваша цена:

939.00 тнг.
Экономия 104.33 тнг.
Купить
Количество:
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Ибупрофен
Производитель: -Медана Фарма АО
Страна происхождения: Польша
Форма выпуска и упаковка: 10 капсуладан поливинилхлоридті/поливинилдихлоридті үлбірден (ПВДХ/ПВХ) және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға салынады. 1 немесе 2 пішінді қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.
Беречь от детей: Да
Все лекарства Ибуфен Все аналогичные товары
Купить ИБУФЕН УЛЬТРА 0,2 N10 КАПС цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Ибуфен инструкция по применению

Лекарственная форма

Капсулалар, 200 мг

Состав

Бір капсуланың құрамында

белсенді зат - ибупрофен 200 мг,

қосымша заттар:

 • макрогол 600
 • калий гидроксиді
 • тазартылған су
 • қабығы: сұйық сорбитол
 • кристалданбайтын
 • сұйық мальтитол
 • желатин
Одна капсула содержит

активное вещество - ибупрофен 200 мг,

вспомогательные вещества:
 • макрогол 600
 • калия гидроксид
 • вода очищенная
 • оболочка: сорбитол жидкий
 • не кристаллизирующийся
 • мальтитол жидкий
 • патентованный голубой Е131
 • желатин

Фармакодинамика

Ибупрофен пропион қышқылының туындысы болып табылады.

Ауруды басатын, қызуды түсіретін және қабынуға қарсы әсер көрсетеді.

Ибупрофеннің әсер ету механизмі ең алдымен арахидон қышқылының простагландиндерге, простациклин және тромбоксанға айналуын реттейтін ферменті-циклооксигеназа (ЦОГ) белсенділігін төмендету есебінен простагландиндер биосинтезін бәсеңдетуімен шартталған. Бұл кезде арахидон қышқылының метаболизмнің циклооксигеназалы жолын қайтымсыз тежеу нәтижесінде простагландиндер түзілуі азаяды. Қабынған жерде простагландиндер концентрациясын төмендету брадикинин, эндогенді пирогендер, басқа биологиялық белсенді заттардың, оттек радикалдары және NO түзілуінің азаюымен қатар жүреді.

Мұның барлығы қабыну барысының белсенділігі төмендеуіне әкеп соқтырады (ибупрофеннің қабынуға қарсы әсері) және ауыру рецепциясының азаюымен қатар жүреді (ауыруды басатын әсері). Цереброспинальді сұйықтықта простагландиндер концентрациясының азаюы дене қызуының қалыпты болуын туындатады (антипиретикалық әсері).

Фармакодинамикалық әсерлері

Ибуфен Ультра жұмсақ желатинді капсулалар ішінде сұйық түрдегі ибупрофен бар. Желатинді капсула оған салынған заттарды дозалаудың жоғары дәлдігін қамтамасыз етеді. Капсула қабығы әсер етуші затты жарықтың, ауа мен ылғалдың әсерінен қорғауды қамтамасыз етеді, сондай-ақ қабылдаған кезде дәрілік заттың жағымсыз дәмі мен иісін жояды. Капсула АІЖ-да драже мен таблеткаларға қарағанда тез ыдырайды, ал оның ішіндегі сұйықтық ибупрофеннің биожетімділігін қамтамасыз ете отырып, адам ағзасында тезірек және жеңіл сіңіріледі.

Эксперименттік деректер біріктірілген ем жағдайында ибупрофен тромбоциттер агрегациясына ацетилсалицил қышқылының төмен дозаларының әсерін бәсекелі түрде бәсеңдететінін көрсетеді. Фармакодинамиканың кейбір зерттеулерінің нәтижелері дереу босап шығатын (81 мг) дәрілік түрдегі ацетилсалицил қышқылын қабылдағаннан кейін 8 сағат немесе 30 минут бойы ибупрофенді 400 мг дозада бір рет қабылдау ацетилсалицил қышқылының тромбоксанның түзілуіне немесе тромбоциттер агрегациясына әсерінің төмендеуімен қатар жүретінін көрсетеді. Бұл деректердің клиникалық маңыздылығына қатысты белгісіздік болса да, ибупрофенді тұрақты, ұзақ қабылдау ацетилсалицил қышқылының төмен дозаларының кардиопротективті әсерін төмендетуі мүмкін потенциалды мүмкіндігі жоққа шығарылмайды. Ибупрофенді кейде режимінде қабылдағанда клиникалық елеулі өзара әрекеттесу ықтималдығы аз (4.5 бөлімді қараңыз).Ибуфен® Ультра является производным пропионовой кислоты. Оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие.

Механизм действия Ибуфена® Ультра обусловлен, прежде всего, подавлением биосинтеза простагландинов за счет снижения активности циклооксигеназы (ЦОГ) – фермента, регулирующего превращение арахидоновой кислоты в простагландины, простациклин и тромбоксан. При этом в результате необратимого торможения циклооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты уменьшается образование простагландинов. Снижение концентрации простагландинов в месте воспаления сопровождается уменьшением образования брадикинина, эндогенных пирогенов, других биологически активных веществ, радикалов кислорода и NO. Все это приводит к снижению активности воспалительного процесса (противовоспалительный эффект ибупрофена) и сопровождается уменьшением болевой рецепции (анальгезирующий эффект). Уменьшение концентрации простагландинов в цереброспинальной жидкости приводит к нормализации температуры тела (антипиретический эффект).

Мягкие желатиновые капсулы Ибуфен® Ультра содержат ибупрофен в жидком виде. Желатиновая капсула обеспечивает высокую точность дозирования помещаемых в них веществ. Оболочка капсулы обеспечивает защиту действующего вещества от света, воздуха и влаги, а так же исключает неприятный вкус и запах лекарственного вещества при приеме. Капсула распадается в ЖКТ быстрее, чем драже и таблетки, а ее жидкое содержимое быстрее и легче абсорбируется в организме человека, обеспечивая высокую биодоступность ибупрофена.

Фармакокинетика

Абсорбциясы

Ибупрофенді ішу арқылы қабылдағаннан кейін 80%-дан астамы ас қорыту жолынан сіңеді. Препараттың 90%-ы қан плазмасы ақуыздарымен байланысады (негізінен альбуминдермен).

Аш қарынға қабылдаған кезде қан плазмасындағы ең жоғарғы концентрациясына жету кезеңі - 45 минут, тамақтан кейін қабылдағанда - 1,5-2,5 сағат; синовиальді сұйықтықта - 2-3 сағат, мұнда қан плазмасындағыға қарағанда, жоғары концентрациялары құралады.

Препараттың 60-90%-ы метаболиттер және олардың глюкурон қышқылымен қосылған өнімдері түрінде бүйрекпен, аз дәрежеде өтпен шығарылады және 1%-дан аспайтыны өзгеріссіз күйде бөлініп шығады. Бір реттік дозаны қабылдағаннан кейін препарат 24 сағат ішінде толығымен шығарылады.

Таралуы

Ибупрофен қан плазмасының ақуыздарымен 99%-дан артық байланысады. Дәрілік затты байланыстыратын негізгі ақуыздар альбуминдер болып табылады. Ибупрофеннің таралу көлемі ересектерде шамамен дене салмағына 0,12 л/кг, ал дене қызуы жоғары 11 жастан кіші балаларда ол жоғары және дене салмағына қарай 0,2 л/кг құрайды. Ақуыздармен жоғары байланысу дәрежесі ибупрофеннің синовиальді және жұлын сұйықтығына өту жылдамдығын шектейді. Сондықтан ибупрофен синовиальді сұйықтыққа баяу өте отырып, ұзақ уақыт емдік концентрациясын сақтайды. Препарат организмде жиналмайды.

Биотрансформациясы

Ибупрофен негізінен бауырда метаболизденеді. Жүйеалды және жүйеден кейінгі метаболизмге ұшырайды. Сіңірілгеннен кейін 60%-ға жуық фармакологиялық белсенді емес R түріндегі ибупрофен белсенді S түріне баяу өзгереді.

Элиминациясы

70-90% қабылданған доза несеппен бірге метаболиттер және олардың глюкурон қышқылымен конъюгациясы өнімдері түрінде шығарылады.

Дозаның қалған бөлігі нәжіспен өзгермеген түрде және метаболиттер түрінде шығарылады. Дәрілік зат организмде жиналмайды.После перорального применения более 80% ибупрофена всасывается из пищеварительного тракта. 90% препарата связывается с белками плазмы крови (в основном с альбуминами).

Период достижения максимальной концентрации в плазме крови при приеме натощак – 45 минут, при приеме после еды – 1,5-2,5 часа; в синовиальной жидкости – 2-3 часа, где создаются большие концентрации, чем в плазме крови.

Препарат не кумулирует в организме.

Метаболизируется ибупрофен, главным образом, в печени. Подвергается пресистемному и постсистемному метаболизму. После абсорбции около 60% фармакологически неактивной R – формы ибупрофена медленно трансформируется в активную S – форму.

60-90% препарата выводится почками в форме метаболитов и продуктов их соединения с глюкуроновой кислотой, в меньшей степени, с желчью и в неизменном виде выделяется не более 1%. После приема разовой дозы препарат полностью выводится в течение 24 часов.

Побочные действия

Жиі

асқазан-ішек жолы тарапынан, іш аймағының ауыруы, жүрек айнуы және ас қорыту бұзылыстары, диарея, метеоризм, іш қату, қыжыл және сирек жағдайларда анемияға әкелуі мүмкін асқазан-ішектен жеңіл қан кету сияқты бұзылулар

Жиі емес

аса жоғары сезімталдық реакциялары мыналарды:

 • - спецификалық емес аллергиялық реакцияларды және анафилаксиялық реакцияны

  - тыныс алу жолдарының аса жоғары реактивтілігін
 • соның ішінде демікпені
 • өршіген демікпені
 • бронхтың түйілуін
 • ентігуді

  - әртүрлі тері реакцияларын
 • оның ішінде әртүрлі бөртпені
 • қышынуды
 • есекжемді
 • пурпураны
 • ангионевроздық ісінуді және сирек эксполиативтік және буллездік дерматозды (оның ішінде уытты эпидермальді некролизді
 • Стивенс-Джонсон синдромын және полиморфты эритеманы) қамтуы мүмкін

  орталық жүйке жүйесі тарапынан
 • бас ауыруды
 • бас айналуды
 • ұйқышылдықты
 • қозуды
 • ашушаңдықты немесе шаршауды қоса бұзылулар

  көрудің бұзылулары

  потенциалды қан кетумен және тесілулермен АІЖ ойық жарасы
 • ойық жаралы стоматиттер
 • колиттің және Крон ауруының өршуі
 • гастрит

  Сирек

  құлақтың шуылдауы

  бүйрек тіндерінің зақымдануы (бүйрек емізікшелерінің некрозы) және қанда мочевинаның жоғары концентрациясы
 • қанда несеп қышқылының жоғары концентрациясы

  гемоглобин деңгейінің төмендеуі
Өте сирек

инфекциямен байланысты қабынудың өршуі (мысалы, некроздайтын фасцииттің дамуы), терінің ауыр инфекциялары және жұмсақ тіндер тарапынан асқынулар желшешек кезінде болуы мүмкін

гемопоэздің бұзылулары (анемия, лейкопения, тромбоцитопения, панцитопения және агранулоцитоз). Алғашқы белгілері қызба, тамақтың ауыруы, ауыз қуысы үстінің ойық жарасы, тұмау тәрізді симптомдар, қатты жүдеу, мұрыннан қан кету және теріден қан кету, қан кету және қанталаулар.Мұндай жағдайларда препаратты қабылдауды тоқтатып, кез келген анальгетиктермен және қызуды түсіретін дәрілермен өздігінен емделуден бас тарту және дәрігерге жүгіну керек.

жайылған ауыр аса жоғары сезімталдық реакциялары (симптомдар беттің, тілдің және тамақтың ісінуін, ентігуді, тахикардияны және гипотензияны (анафилаксия, ангионевроздық ісіну немесе ауыр шок қамтуы мүмкін), демікпенің өршуі

психоздық реакциялар, депрессия

асептикалық менингит (шүйде бұлшықеттерінің сіресуі, бас ауыруы, жүрек айнуы, құсу, қызба немесе әсіресе осының алдында аутоиммундық бұзылулары (жүйелі қызыл жегі, дәнекер тіннің аралас аурулары) болған пациенттердегі бағдардың бұзылуы)

жүрек функциясының жеткіліксіздігі, жүрек қағысының жиілеуі және ісінушілік, миокард инфарктісі

артериялық гипертензия, васкулит

эзофагит, панкреатит және ішектің жарғақшалы стриктурасының түзілуі

бауыр дисфункциясы, бауырдың зақымдануы, әсіресе ұзақ қабылдаған

алопеция

ісінулер, әсіресе артериялық гипертензиясы немесе бүйрек функциясының жеткіліксіздігі бар пациенттерде, нефроздық синдром, ішек нефриті, олар бүйрек функциясының жедел жеткіліксіздігімен қоса жүруі мүмкін

Жиілігі белгісіз

DRESS синдромы сияқты белгілі терінің қатты тітіркенуі.DRESS симптомдарына мыналар жатады:
 • тері бөртпесі
 • қызба
 • лимфа түйіндерінің ісінуі және эозинофилияның артуы (ақ қан жасушаларының түрі)
жедел жайылған экзантематозды пустулез (AGEP)

жарыққа жоғары сезімталдық реакциялары.


В зависимости от частоты возникновения выделяют следующие группы побочных эффектов:
 • Часто (>
 • 1/100, <
 • 1/10)

  - тошнота, рвота, изжога, диарея, боли в животе, метеоризм, запоры

  Нечасто (>
 • 1/1000, <
 • 1/100)

  - тошнота, изжога, диарея, боли в животе

  - головная боль, головокружение, возбуждение, бессонница, раздражимость, усталость, депрессия, спутанность сознания, галлюцинации

  - нарушения зрения

  - кожная сыпь, зуд, крапивница

  Редко (>
 • 1/10000, <
 • 1/1000)

  - шум в ушах

  - нарушение функции печени и почек

  Очень редко (<
 • 1/10000)

  - эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта, сухость во рту, язвенный стоматит, острый колит, болезнь Крона, эндогастрит, гепатит, панкреатит, нарушение функции печени

  - гипертония

  - тахикардия, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, инсульт

  - эзофагит, панкреатит, образование диафрагмоподобных сужений кишечника

  - острая почечная недостаточность, нефротический синдром, аллергический нефрит, полиурия, цистит

  - анемия (в том числе, гемолитическая, апластическая), тромбоцитопения и

  тромбоцитопеническая пурпура, агранулоцитоз, лейкопения

  - психотические реакции, депрессия

  - отек Квинке, ангионевротический отек, анафилактоидные реакции,

  анафилактический шок, бронхоспазм, лихорадка, многоформная

  экссудативная эритема (в том числе, синдром Стивенса-Джонсона),

  токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайела), эозинофилия,

  аллергический ринит

  - обратимый токсический неврит зрительного, нечеткость зрительного восприятия, диплопия, конъюктивит

  - усиление потоотделения

  -кровотечения (желудочно-кишечное, десневое, маточное, геморроидальное)

  - асептический менингит

Особенности продажи

Отпускается без рецепта

Особые условия

Бүйрек жеткіліксіздігі, қан айналымы жүйесінің жеткіліксіздігі немесе бауыр функциясының бұзылуы бар адамдарға сақ болған жөн.

Бронх демікпесі немесе ацетилсалицил қышқылына аллергиялық реакциялары, сондай-ақ басқа дәрілік заттарды (гипертензияға қарсы, диурездік, кардиотропты және психотропты дәрілік заттар) қабылдайтын адамдарға препаратты аса сақ болған жағдайда қолдануға болады.

Ас қорыту жүйесі тарапынан бұзылыстар пайда болу мүмкіндігін ескере отырып, ибупрофенді ульцерогенді әсері бар заттармен немесе дәрілік препараттармен (оның ішінде ацетилсалицил қышқылымен, кортикостероидтармен) бір мезгілде қабылдамаған жөн.

Асқазан-ішек қан кетулері, ойық жара түзілуі және тесілуі

Кейбір жағдайларда өліммен аяқталатын асқазан-ішек жолдарынан қан кету, ойық жаралануы немесе тесілуі емнің әр кезеңінде алдыңғы симптомдарымен немесе онсыз немесе асқазан-ішек жолдарынан қан кету эпизодтарымен немесе онсыз (спецификалық емес ойық жаралы колит, Крон ауруын қоса) ҚҚСП қолданудан кейін анықталды.

Асқазан-ішек жолдарынан қан кету, ойық жаралануы немесе тесілуінің қаупі анамнезінде ойық жара ауруы бар пациенттерде, әсіресе қан кету немесе тесілумен асқынған, сондай-ақ егде жастағы адамдарда ҚҚСП дозасы жоғарылауымен қоса артады.

Асқазан-ішек жолдарынан қан кету немесе ойық жаралану басталған жағдайда препаратты қабылдауды дереу тоқтату керек.

Анамнезінде асқазан-ішек жолдарының аурулары бар пациенттер, әсіресе егде жастағы адамдар асқазан-ішек жолдары тарапынан болатын барлық типтік емес симптомдар туралы (әсіресе қан кетулер), әсіресе емнің басында дәрігерге хабарлау тиіс. Бұл пациенттер препараттың ең аз тиімді дозасын қабылдауы тиіс.

Бір мезгілде дәрілік препараттарды қабылдайтын пациенттер асқазан-ішек бұзылуы немесе қан кетуі қаупін ұлғайтуы мүмкін кортикостероидтар, варфарин, серотонинді кері қармаудың селективті тежегіштері сияқты қан ұюына қарсы препараттарды немесе антиагреганттар (ацетилсалицил қышқылы сияқты) сияқты басқа да дәрілік препараттарды қабылдай отырып, сақ болуы керек.

Жүрек-қантамыр жүйесі және ми қанайналымы тарапынан бұзылулар

Клиникалық зерттеулер нәтижелері ибупрофенді, әсіресе жоғары дозаларда (тәулігіне 2400 мг) қолдану артериялық тромбоздық асқынулар қаупінің елеусіз жоғарылауымен (мысалы, миокард инфарктісі немесе инсульт) астасуы мүмкін екендігін көрсетеді. Жалпы, эпидемиологиялық зерттеулердің нәтижелері ибупрофенді төмен дозаларда қолдану (мысалы ≤1200 мг/тәулігіне) артериялық тромбоэмболиялық асқынулардың даму қаупінің жоғарылауымен астасқанын көрсетпейді.

Нашар бақыланатын артериялық гипертензиясы, іркілісті жүрек жеткіліксіздігі (NYHA бойынша II-III класс), диагностикаланған жүректің ишемиялық ауруы, шеткері артериялардың ауруы және/немесе цереброваскулярлық жеткіліксіздігі бар пациенттерге ибупрофенді қауіпті мұқият бағалағаннан кейін ғана тағайындау керек, бұл ретте оны жоғары дозаларда (тәулігіне 2400 мг) тағайындаудан аулақ болу керек.

Қауіп/пайда арақатынасын мұқият бағалау, сондай-ақ жүрек-қантамыр ауруларының қауіп факторлары бар пациенттерге ибупрофенмен ұзақ ем тағайындар алдында қажет (мысалы, гипертензиямен, гиперлипидемиямен, қант диабетімен, темекі шегушілермен), әсіресе егер ибупрофенді жоғары дозаларда (тәулігіне 2400 мг) қолдану қажет болса.

Тері реакциялары

Эксфолиативті дерматитті, Стивенс-Джонсон синдромын және уытты эпидермальді некролизді қоса, кейбіреулері өліммен аяқталған күрделі тері реакциялары ҚҚСП пайдаланумен байланысты сирек хабарланады. Пациенттер емнің алғашқы айында көп жағдайларда пайда болатын емдеудің ерте сатыларында осы реакциялардың ең жоғары қаупіне ұшырайды. Құрамында ибупрофен бар препараттарға қатысты жедел жайылған экзантематозды пустулез (AGEP) туралы хабарланды. Ибуфен® Ультра тері бөртпесі, шырышты қабықтың зақымдануы немесе аса жоғары сезімталдықтың кез келген басқа белгілері сияқты күрделі тері реакцияларының белгілері мен симптомдары алғаш пайда болғанда тоқтатылуы керек.Перед приемом препарата Ибуфен® Ультра следует проконсультироваться с врачом, если ранее были подтверждены:

 • бронхиальная астма
 • крапивница
 • заболевания печени и почек
 • язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе артериальная гипертония


Во время длительного лечения необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени и почек.При появлении симптомов гастропатии показан тщательный контроль, включающий проведение эзофагогастродуоденоскопии, общий анализ крови (определение гемоглобина), анализ кала на скрытую кровь.При необходимости определения 17-кетостероидов препарат следует отменить за 48 часов до исследования.

Пациентам с неконтролируемым артериальным давлением, недостаточностью кровообращения и ишемической болезнью сердца следует назначать Ибуфен® Ультра с осторожностью.

Пациенты с редкой генетической непереносимостью фруктозы не должны принимать Ибуфен® Ультра из за имеющегося в его составе мальтитола.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами

При приеме препарата Ибуфен® Ультра следует воздержаться от управления автотранспортом и обслуживанию механизмов.

Показания

Әртүрлі этиологиядағы және жеңілден орташаға дейінгі қарқындылықтағы ауырулар:

 • бас ауруы (сондай-ақ бас сақинасы)

  тіс ауруы

  бұлшықеттердегі
 • буындардағы және сүйектердегі ауыру

  жарақаттан кейінгі ауыру

  невралгия

  суық тию және тұмау кезіндегі ауыру

  ауыртып келетін етеккір

  ортаңғы отит кезіндегі құлақ ауыруы


Шығу тегі әртүрлі қызба жағдайы (сондай-ақ тұмау, суық тию немесе басқа инфекциялар кезінде).

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

ибупрофенге және басқа қабынуға қарсы стероидты емес препараттарға (ҚҚСП) немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

ацетилсалицил қышқылын және басқа ҚҚСП қолданғаннан кейін ангионевроздық ісіну, ринит, есекжем, демікпе немесе бронх түйілуі түріндегі бұрын байқалған аса жоғары сезімталдық реакциялары

асқазан-ішек жолының ойық жаралы зақымдануы (асқазанның және он екі елі ішектің ойық жара ауруы, ойық жаралы колит)

анамнезінде ҚҚСП емдеумен байланысты асқазан-ішектен қан кетудің немесе тесілуінің болуы

цереброваскулярлық немесе басқа белсенді қан кетулер

жүректің ауыр жеткіліксіздігі (NYHA IV)

гемофилия және қан ұюының басқа бұзылулары (оның ішінде гипокоагуляция), геморрагиялық диатездер

бүйрек немесе бауыр ауыр жеткіліксіздігі

жүктіліктің III триместрі

тұқым қуалайтын фруктоза көтере алмаушылығы (сонымен қатар «Арнайы ескертулер» бөлімін қараңыз - Қосымша заттар)- повышенная чувствительность к ибупрофену или другим компонентам

препарата, а также к другим нестероидным противовоспалительным

лекарственным препаратам

- проявления когда-либо ранее симптомов аллергии в виде насморка, кожных

высыпаний или бронхоспастических реакций после применения

ацетилсалициловой кислоты или других нестероидных

противовоспалительных препаратов

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения

- желудочно-кишечные кровотечения

- тяжелая сердечная недостаточность

- выраженная недостаточность функции печени и почек

- дефицит глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы

- заболевания крови (гемофилия, гипокоагуляция, геморрагический диатез)

- беременность и период лактации.

Лекарственное взаимодействие

Ибуфен® Ультра (так же как другие лекарственные средства группы нестероидных противовоспалительных препаратов) не следует применять одновременно с нижеперечисленными лекарственными средствами:

 • ацетилсалициловой кислотой или другими нестероидными противовоспалительными препаратами – повышается риск появления побочных действий со стороны желудочно-кишечного тракта
 • антигипертензивными лекарственными средствами и диуретиками – лекарственные средства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов могут вызывать снижение эффективности действия этих средств
 • антикоагулянтами – немногочисленные клинические данные указывают
 • что нестероидные противовоспалительные препараты могут усиливать действие лекарственных средств понижающих свертываемость крови
 • дигоксином
 • фенитоином
 • литием и метотрексатом – доказано
 • что нестероидные противовоспалительные препараты могут вызывать повышение концентрации в плазме этих лекарственных средств
Имеются доказательства увеличения времени кровотечения у пациентов, принимающих одновременно ибупрофен и зидовудин, минералокортикоидами, глюкокортикоидами - усиливаются побочные эффекты, производные сульфонилмочевины - усиливается гипогликемический эффект, антациды и холестирамин снижают абсорбцию, кофеин усиливает анальгезирующий эффект.

В результате приема с циклоспорином усиливается токсическое воздействия на почки.Лекарственные препараты, содержащие пробенецид или сульфинпиразон могут замедлять выведение ибупрофена.Одновременный прием Ибуфен® Ультра и калий сберегающими диуретиками может привести к гиперкалиемии (рекомендуется проводить концентрацию калия в сыворотке крови).НПВП могут ослаблять действия Мефипрестона, следует воздержаться от применения НПВП в течении 8-12 дней после применения Мефипрестона.При одновременном применении Такролимуса и Ибуфен® Ультра возрастает риск нефротоксического действия.

Одновременное применения Ибуфен® Ультра и алкоголя побочные эффекты препарата со стороны ЖКТ и ЦНС могут усиливаться.

 • Состав и инструкция по применению Ибуфен ультра.
 • Купить Ибуфен ультра в аптеке в Алматы с доставкой.
 • Цена на Ибуфен ультра - 939.00.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Ибуфен в других городах

Ибуфен в Астане, Ибуфен в Уральске, Ибуфен в Актау, Ибуфен в Усть-Каменогорске, Ибуфен в Шымкенте, Ибуфен в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Симптомдарды жеңілдету үшін қажетті ең қысқа мерзім ішінде ең төмен тиімді дозаны қолдану керек. Егер сізде инфекция бар болса, симптомдар (мысалы, қызба және ауыру) сақталса немесе нашарласа, дереу дәрігерге қаралыңыз («Арнайы ескертулер» бөлімін қараңыз).

Ересектер және 12 жастан асқан балалар (40 кг артық): ішке 1 капсуладан (200 мг), шайнамай, тәулігіне 3-4 ретке дейін. Капсуланы сумен ішу керек. Препаратты қабылдау арасындағы аралық 6-8 сағатты құрауы тиіс.

Ересектерде бір реттік доза жылдамырақ емдік әсеріне жету үшін тәулігіне 3 ретке дейінгі 2 капсулаға дейін (400 мг) ұлғайтылуы мүмкін.

Ең жоғары тәуліктік доза 1200 мг құрайды.

12-17 жастағы балаларға арналған ең жоғары тәуліктік дозасы 1000 мг құрайды.

Пациенттердің ерекше топтары

Егде жастағы пациенттер: дозаны арнайы таңдауды қажет етпейді. Осы топтың пациенттеріне қатысты жағымсыз әсерлердің бар болуына мониторинг талап етіледі.

Бүйрек функциясының бұзылуы бар пациенттер: бүйрек функциясының жеңіл және орташа бұзылулары бар пациенттерде дозаны азайтудың қажеттілігі жоқ.

Бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттер: бауыр тарапынан жеңіл және орташа бұзылулары бар пациенттерде дозаны азайтудың қажеттілігі жоқ.

Енгізу әдісі мен жолы

Ішке қабылдауға арналған. Капсулаларды шайнауға болмайды.

Емдеу ұзақтығы

Препарат тек қысқа мерзімде қолдануға арналған.

Егер препаратты 2-3 күн бойы қабылдаған кезде симптомдар сақталса немесе күшейсе, емді тоқтатып, дәрігерге жүгіну қажет.Применяется внутрь. Капсулу необходимо глотать целиком, запивая небольшим количеством воды. По 1-2 капсулы каждые 4-6 часов. Максимальная суточная доза 6 капсул (1200 мг ибупрофена).

Минимальный интервал между очередными дозами составляет 4-6 часов.

Препарат не следует применять более 4 дней как обезболивающее и более 3 дней как жаропонижающее средство без наблюдения врача.

Передозировка

Балаларда артық дозалану симптомдары дене салмағының 400 мг/кг асатын дозаны қабылдағаннан кейін дамуы мүмкін. Ересектерде артық дозаланудың дозаға тәуелді әсері аз байқалады. Артық дозалану кезінде препараттың жартылай шығарылу кезеңі 1,5-3 сағатты құрайды.

Симптомдары: жүрек айнуы, құсу, эпигастрий аумағындағы ауыру немесе сирек, диарея, құлақтағы шуыл, бас ауруы және асқазан-ішектен қан кету. Аса ауыр жағдайларда орталық жүйке жүйесі тарапынан туындаулар байқалады: ұйқышылдық, сирек - қозу, құрысу, бағдардан адасу, кома. Ауыр улану жағдайында метаболизмдік ацидоз және протромбин уақытының жоғарылауы, бүйрек жеткіліксіздігі, бауыр тінінің зақымдануы, артериялық қысымының төмендеуі, тыныстың тарылуы және цианоз дамуы мүмкін. Бронх демікпесі бар пациенттерде бұл ауру өршуі мүмкін.

Емі: ибупрофеннің потенциалды уытты дозасын қабылдағаннан кейін 1 сағат ішінде асқазанды шаю, белсендірілген көмір қабылдау керек. Қажет болса, тыныс алу жолдарының өткізгіштігін, ЭКГ мониторингін және пациенттің жағдайын қалыпқа келтіруге дейін өміршеңдіктің негізгі көрсеткіштерін міндетті түрде қамтамасыз ете отырып, симптоматикалық емдеу. Егер ибупрофен сіңірілген болса, бүйрекпен ибупрофеннің қышқыл туындысын шығару мақсатында сілтілі сусын, қарқынды диурез тағайындалуы мүмкін. Жиі немесе ұзақ құрысуларды диазепамды немесе лоразепамды вена ішіне енгізу арқылы тоқтату керек. Бронх демікпесінің нашарлауы кезінде бронходилататорларды қолдану ұсынылады.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555