Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ЛУЦЕТАМ 1,2 N20 ТАБЛ

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: пирацетам
Производитель: -Фармацевтический завод ОАО ЭГИС
Страна происхождения: Венгрия
Форма выпуска и упаковка: 20 (1200 мг доза үшін) таблеткадан алғашқы ашылуы бақыланатын G-15 полиэтилен қақпағы бар күңгірт шыныдан жасалған шыны құтыларға салынған. Құтыларға өздігінен желімденетін қағаздан жасалған заттаңбалар жапсырылған. 1 құтыдан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картоннан жасалған қорапшаға салынады.По 20 (для дозировки 1200 мг) таблеток помещают в стеклянные флаконы из темного стекла с полиэтиленовыми крышками G-15 с контролем первого вскрытия. На флаконы наклеивают этикетки из бумаги самоклеящейся. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках в пачке из картона
Беречь от детей: Да
Все лекарства Луцетам Все аналогичные товары
Купить ЛУЦЕТАМ 1,2 N20 ТАБЛ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Луцетам инструкция по применению

Лекарственная форма

Қабықпен қапталған 1200 мг таблеткаларТаблетки, покрытые оболочкой 1200 мг

Состав

Дәрілік препарат құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат - 1200 мг пирацетам

қосымша заттар:

 • магний стеараты
 • повидон (К-30)

  қабық: макрогол 6000
 • дибутилсебакат
 • титанның қостотығы (E 171)
 • тальк
 • этилцеллюлоза (сулы дисперсия түрінде)
 • гипромеллоза
Одна таблетка содержит

активное вещество - пирацетам 1200мг,

вспомогательные вещества:
 • магния стеарат
 • повидон (К-30)
 • оболочка: макрогол 6000
 • дибутилсебакат
 • титана диоксид (Е 171)
 • тальк
 • этилцеллюлоза (в форме водной дисперсии)
 • гипромеллоза

Фармакодинамика

Пирацетам - Луцетам препаратының әсер етуші заты - күрделі, көп бейінді әсер ету механизмі бар ноотропты дәрі болып табылады. Пирацетамның әсерлері нейрондардағы нуклеотидтік метаболизмді стимуляциялауға, глюкозаның және мидағы оттегінің утилизациясының жоғарылауына, сондай-ақ қозудың жүйке тіндеріне берілуінің холинергиялық және дофаминергиялық механизмдерінің күшеюіне байланысты. Пирацетамның жасушалық жарғақшалардың фосфолипидтік қосқабатымен дозаға тәуелді байланысып, олардың құрылымын қалпына келтіру қасиеті бар. Бұл, сірә, жарғақшалардың аққыштығын және, осылайша, олардың функциясын жақсартады.

Фармакодинамикалық әсерлері

Пирацетам ми ишемиясы бар пациенттерде ми тамырларының микроайналымына және ми метаболизміне қолайлы әсерлерін тигізеді, өйткені ол мидың интактілі аймақтарының перфузиясын өзгертпестен ишемияланған аймақтардағы регионарлық қанмен қамтамасыз етуді жақсартады.

Пирацетам оң гемореологиялық әсер береді:

 • ол эритроциттердің деформацияға қабілеттілігін арттырады
 • снижает тромбоциттер агрегациясын және эритроциттердің қантамырлар қабырғасына адгезиясын төмендетеді
 • микроайналымды жақсартады
Жануарлардағы тәжірибелер пирацетамның орталық жүйке жүйесін гипоксиядан, ми жарақатынан, уытты және электрқұрысу әсерлерінен қорғайтынын, сондай-ақ осы факторлардан болатын зиянды азайтатынын көрсетті.Пирацетам - активное вещество препарата Луцетам®- является ноотропным средством со сложным механизмом действия.Эффекты пирацетама связаны со стимуляцией нуклеотидного метаболизма в нейронах, повышением уровня глюкозы и утилизацией кислорода в головном мозге, а также усилением холинергических и дофаминергических механизмов передачи возбуждения в нервной ткани.Пирацетам обладает свойством дозо-зависимого связывания с фосфолипидным бислоем клеточных мембран, причем он восстанавливает их структуру и таким образом повышает текучесть и улучшает функцию мембран.Луцетам® оказывает благоприятные эффекты на мозговую микроциркуляцию и метаболизм головного мозга пациентов с ишемией головного мозга, т.к.улучшает регионарное кровоснабжение в ишемизированных областях без усиления перфузии интактных зон головного мозга.Луцетам® оказывает положительный гемореологический эффект:
 • повышает эластичность эритроцитов
 • снижает аггрегацию тромбоцитов и адгезию эритроцитов к стенкам кровеносных сосудов
 • ослабляет спазм капилляров.Кроме того
 • пирацетам непосредственно стимулирует синтез простациклина в интактной сосудистой стенке.Луцетам® оказывает протекторное и восстанавливающее действие при нарушении функции головного мозга вследствие гипоксии
 • токсических
 • электросудорожных воздействий
 • травмы или после этих состояний.Луцетам® улучшает когнитивные функции (процесс обучения
 • память
 • внимание
 • сознание) у лиц с когнитивными нарушениями и без нарушений.Эти эффекты не связаны с седативным или стимулирующим действием

Фармакокинетика

Сіңірілуі

Ішке қабылдағаннан кейін пирацетам өзгермеген түрде жылдам сіңеді. Препараттың биожетімділігі 100%-ға жуықты құрайды. Қан плазмасындағы ең жоғары концентрациясына ашқарында ішке қабылдаудан кейін шамамен 30 - 60 минуттан соң жетеді. Жұлын сұйықтығындағы ең жоғары концентрациясына 2 - 8 сағаттан кейін жетеді.

Тамақ ішу пирацетамның сіңуіне әсер етпейді, бірақ Смах және tmax мәндерін азайтады.

Таралуы

Қан плазмасының ақуыздарымен байланысуы 15% құрайды.

Қан плазмасынан жартылай шығарылу кезеңі 4-5 сағат, жұлын сұйықтығынан - 6-8 сағат.

Пирацетам ми және мишық қыртысында, құйрықты ядрода, гиппокампта, латеральді имек денеде және мидың тамырлар өрімінде жинақталады.

Пирацетам гематоэнцефалдық және плаценталық бөгеттер арқылы өтеді, емшек сүтіне бөлінеді.

Биотрансформациясы

Қазіргі уақытқа дейін пирацетамның метаболиттері анықталған жоқ.

Элиминациясы

Препарат өзгермеген түрде бүйрекпен шығарылады. Бір рет қабылдаудан кейін енгізілген дозаның 90 - 100% 24 - 30 сағаттың ішінде шығарылады. Пирацетам гемато-энцефалдық және плаценталық бөгеттер арқылы өтеді (шаранадағы концентрациясы оның ана организміндегі концентрациясының 70 - 90%-на жетеді) және емшек сүтіне бөлінеді.

Пирацетам диализге ұшырайды (экстракция тиімділігі 50 - 60%).После приема внутрь пирацетам быстро всасывается в неизмененной форме. Биодоступность препарата составляет почти 100%. После приема внутрь максимальная концентрация в плазме крови достигается примерно через 30-60 минут; в спинномозговой жидкости достигается через 2-8 часов. Одновременный прием пищи не влияет на степень всасывания препарата, однако снижается значение Cmax и повышается tmax. Связывание с белками плазмы крови составляет 15%. Пирацетам накапливается в коре головного мозга и мозжечка, хвостатом ядре, гиппокампе, латеральном коленчатом теле и сосудистом сплетении головного мозга. Пирацетам имеет линейную фармакокинетику в диапазоне доз 0,8-12г. Пирацетам проникает через гематоэнцефалический и плацентарный барьеры (концентрация у плода достигает 70-90% его концентрации в материнском организме) и попадает в грудное молоко. Пирацетам подвергается диализу (эффективность экстракции 50-60%). Период полувыведения пирацетама из плазмы равен 4-5 часов, а из спинномозговой жидкости - 6-8 часов. Препарат выделяется почками в неизмененной форме. После однократного введения 90-100% введенной дозы выделяется в течение 24-30 часов.

Побочные действия

Қауіпсіздік бейінінің түйіндемесі

Жағымсыз реакциялар туралы ақпарат салыстырмалы-жасырын плацебо-бақыланатын клиникалық және клиникалық-фармакологиялық зерттеулердің нәтижелері негізінде алынған, оларға пирацетамды әр алуан түрлерінде және дозаларында және түрлі көрсетілімдер бойынша қабылдаған, пациенттер популяциясының өзіндік ерекшеліктерін ескерусіз 3000-нан астам адам қатысты.

Жағымсыз реакциялардың кесте түріндегі түйіндемесі

Жағымсыз реакциялар ағзалар жүйелеріне сәйкес, олардың бақылану жиілігі бойынша клиникалық зерттеулердің және тіркеуден кейінгі бақылаулардың негізінде келтіріледі.

Тіркеуден кейінгі кезеңде алынған деректер осы препаратты қабылдаған популяциядағы жағымсыз реакциялардың жиілігін анықтау үшін жеткіліксіз.

Қан жүйесі және лимфа жүйесі тарапынан бұзылулар қан кетуге байланысты бұзылыстар

Иммундық жүйе тарапынан бұзылулар анафилактоидты реакциялар, аса жоғары сезімталдық реакциялары

Психикалық бұзылыстар қатты

қозғыштық депрессия мазасыздық,

үрейлену,

сананың шатасуы, елестеулер

Жүйке жүйесі тарапынан бұзылулар гиперкинез ұйқышылдық атаксия,

тепе-теңдіктің бұзылуы, эпилепсия ағымының нашарлауы, бас ауыру, ұйқысыздық

Есту мүшесі және лабиринт тарапынан бұзылулар бас айналуы

орталықтық түрі (вертиго)

Асқазан-ішек бұзылулары іштің ауыруы,

асқазан тұсының ауыруы, диарея,

жүрек айнуы,

құсу

Тері және тері асты тіндері тарапынан бұзылулар ангионевроздық ісіну, дерматит, қышыну, есекжем

Жалпы бұзылыстар және енгізген жердегі бұзылулар астения

Зертханалық және аспаптық деректер дене салмағының артуыПобочные эффекты, с частотой менее 5%

- нервозность, раздражительность, тревога, возбуждение, агрессивность, повышенная моторная активность, нарушение сна (наблюдаются в основном у пациентов пожилого возраста, получающих препарат в суточной дозе выше 2400мг)

Побочные эффекты с частотой менее 2%

- тошнота, рвота, диарея, боль в области желудка, увеличение массы тела

Редко

- повышение или снижение артериального давления

- головокружение, головная боль, тремор

- повышение либидо

- аллергические реакции

Очень редко

- бессонница и утомляемость (парадоксальные эффекты)

В единичных случаях

- беспокойство, спутанность сознания, галлюцинации, атаксия (нарушение походки), нарушение чувства равновесия, ухудшение течения эпилепсии

- ангионевротический отек, дерматит, кожный зуд, крапивница.

Побочные эффекты обычно исчезают при снижении дозы.

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

При снижении почечной функции препарат следует применять в сниженных дозах и при регулярном контроле показателей функции почек. У пациентов пожилого возраста рекомендуется проверять функцию почек до приема препарата.

При эпилепсии и других спазмофилических состояниях Луцетам® может снижать порог судорожной готовности. Для изменения установленной противосудорожной терапии больных эпилепсией необходима подробная консультация специалиста, даже если Луцетам® улучшит состояние пациента.

Поскольку Луцетам® тормозит агрегацию тромбоцитов, следует с осторожностью назначать препарат пациентам с нарушениями свертывания крови, при геморрагических состояниях или после обширных хирургических операций.

При лечении кортикальной миоклонии, внезапная отмена препарата может вызвать возобновление приступов.

При гипертиреозе применение Луцетама® требует особой осторожности из-за риска усиления центральных эффектов (тремор, беспокойство, нарушение сна, спутанность сознания).

Применение в педиатрии

Препарат не рекомендуется применять у детей до 8 лет из-за отсутствия данных о его эффективности и безопасности в детском возрасте.

Препарат применяют в составе комплексной терапии у детей, особенно в случаях приобретения специфических навыков чтения, письма, счета, которые не могут быть объяснены умственной отсталостью или неадекватным обучением.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Клинические данные о влиянии Луцетама® на эти способности отсутствуют, однако с учетом возможных побочных эффектов Луцетама® такое влияние не может быть исключено. Поэтому степень ограничений определяется врачом для каждого пациента индивидуально.

Показания

Кортикальді миоклонияда моно- немесе кешенді ем ретінде.кортикальная миоклония в качестве моно- или комплексной терапии

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- белсенді затқа немесе қосымша заттарының кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- бүйректің ауыр жеткіліксіздігі (терминальді сатысы)

- геморрагиялық инсульт

- Гентингтон хореясы

- жүктілік және лактация кезеңі.- повышенная чувствительность к пирацетаму, другим производным пирролидона или другим компонентам препарата

- тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 20 мл/мин)

- геморрагический инсульт

- детский возраст до 8 лет

- беременность и период лактации.

Лекарственное взаимодействие

Одновременное применение с препаратами, стимулирующими центральную нервную систему, может усилить их стимулирующий эффект.

Одновременное применение с нейролептиками может привести к повышению моторной активности.

Одновременное применение с гормонами щитовидной железы (T3+T4) может усилить центральные эффекты (тремор, беспокойство, нарушения сна, спутанность сознания).

Прием Луцетама® в дозе 20 мг/сут не изменяет пик и кривую уровня концентрации противоэпилептических препаратов (карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, вальпроат натрия) у пациентов с эпилепсией, получающих препарат в постоянной дозе.

Одновременное применение Луцетама® (1,6 г) с этанолом не влияет на уровень концентрации каждого из этих веществ в плазме крови.

Луцетам® в высоких дозах (9.6 г/сут) повышает эффективность аценокумарола у пациентов с венозным тромбозом (отмечалось более выраженное снижение уровня агрегации тромбоцитов, уровня фибриногена, факторов Виллебранда, вязкости крови и плазмы по сравнению с применением только аценокумарола).

В тестах in vitro концентрации пирацетама 142, 426 и 1422 мкг/мл не подавляли печеночные ферменты системы цитохрома Р-450 человека (CYP 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4/5, 4A9/11). Поэтому, метаболическое взаимодействие Луцетама® с другими препаратами маловероятно.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Луцетам в других городах

Луцетам в Астане, Луцетам в Уральске, Луцетам в Актау, Луцетам в Усть-Каменогорске, Луцетам в Шымкенте, Луцетам в Караганде

Способ применения

Дозировка

Препарат применять строго по назначению врача!

Дозу следует подбирать индивидуально в соответствии с тяжестью заболевания, а также реакцией на препарат. При острых заболеваниях, а также, если пероральный прием затруднен или невозможен, рекомендуется применение препарата Луцетам® для инъекций. Суточную дозу рекомендуется делить на 2-4 равные дозы. Таблетки следует принимать до еды и запивать 100-200мл жидкости. Последний прием препарата должен быть не позднее 16.00 часов (профилактика бессонницы). Длительность лечения определяется клиническим состоянием пациента. При хронических заболеваниях оптимальный эффект препарата обычно достигается в течение 6-12 недель. Через 3 месяца следует проанализировать результаты лечения и решить вопрос о целесообразности его продолжения. Если дальнейшее применение препарата будет сочтено целесообразным, то приблизительно каждые 6 месяцев рекомендуется снижать дозу или полностью отменить препарат. В зависимости от этиологии заболевания - при наличии хорошего эффекта препарата - лечение может продолжаться несколько месяцев, а в случае болезни Альцгеймера - даже несколько лет.

Рекомендованные дозы при различных показаниях:

Внутрь препарат назначают в суточной дозе 30-160 мг/кг, кратность приема - 2-4 раза/сут.

Симптоматическое лечение психоорганического синдрома: 2,4 - 4,8 г/сут в 2-3 приема.

Лечение последствий нарушений мозгового кровообращения: 4,8 - 6 г/сут при подострых или хронических заболеваниях (длительностью более 15 дней).

Кортикальная миоклония: начальная доза - 7,2 г/сут, после чего при необходимости дозу можно повышать по 4,8 г с интервалами 3-4 дня до 24 г/сут. В дальнейшем, в зависимости от улучшения состояния пациента, рекомендуется постепенное снижение суточной дозы с интервалами 2 дня (3-4 дня при синдроме Ланса-Адамса) по 1,2г во избежание внезапного обострения заболевания или судорожных припадков при отмене препарата.

Рекомендуется применять обычные дозы других препаратов для лечения корковой миоклонии; их дозы в дальнейшем можно также снижать при улучшении состояния пациента.

Головокружение и нарушения чувства равновесия: 2,4 - 4,8 г/сут в 2-3 приема.

При алкогольном абстинентном синдроме: 12 г/сут, поддерживающая доза 2,4 г/сут.

Для детей в возрасте 8-13 лет: максимальная рекомендуемая доза 3,2 г/сут в 2 приема, в сочетании с логопедическим лечением.

Передозировка

Симптомдары: пациент 75 г пирацетамды ішке қабылдаған ең жоғары артық дозалану жағдайы белгілі. Пациенттің іші ауырып, қан аралас іш өтуі болды, бұл сорбиттің көп мөлшерде болуының әсері деп түсіндірілді.

Пирацетамның артық дозалануына байланысты жағымсыз реакциялар дамуының басқа жағдайлары туралы хабарланған жоқ.

Емі: пирацетамның елеулі мөлшерімен жедел артық дозаланғанда құстыруға немесе асқазанды шаюға болады. Арнайы антидоты жоқ. Артық дозалануға күдік туған жағдайда симптоматикалық емдеуді қолдану қажет. Пирацетам экстракция тиімділігі 50-60 % диализ көмегімен шығарылуы мүмкін.Симптомы: Известен случай максимальной передозировки, когда пациент принял внутрь 75 г пирацетама. У пациента развился кровавый понос с болью в животе, что объясняли эффектом значительного количества сорбита.

О других случаях развития побочных реакций, связанных с передозировкой пирацетама, не сообщалось.

Лечение: Пирацетам не токсичен даже в очень высоких дозах. Специфического антидота не существует. При подозрении на передозировку следует применять симптоматическое лечение. При острой передозировке значительным количеством пирацетама можно вызвать рвоту или сделать промывание желудка. Пирацетам может быть выведен при помощи диализа с эффективностью экстракции 50-60%.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555