Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

РОКСЕРА 0,01N30 ТАБЛ П/О

Рецептурный препарат
Купить РОКСЕРА 0,01N30 ТАБЛ П/О цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
РОКСЕРА 0,01N30 ТАБЛ П/О
-KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Цена:

2207.00 тнг.
Количество:
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Розувастатин
Производитель: -KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
Страна происхождения: Словения
Форма выпуска и упаковка: Ламинацияланған полиамид/алюминий/поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 10 таблеткадан салынады.

3 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.По 10 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки ламинированной полиамидной/алюминиевой/поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 3 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.
Беречь от детей: Да
Хранить в защищенном от света месте: Да
Все лекарства Роксера Все аналогичные товары
Купить РОКСЕРА 0,01N30 ТАБЛ П/О цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии

С этим товаром также заказывают

Купить СЛЕЗАВИТ N30 КАПС цена

-Адифарм Лтд. для Rotapharm Limited

Страна производитель: Болгария

Цена
5071.11
4564.00 тнг.
Инструкция по применению

Роксера инструкция по применению

Лекарственная форма

Үлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар, 10 мгТаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг

Состав

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат -10,42 мг кальций розувастатині (тиісінше 10 мг розувастатинге баламалы)

қосымша заттар:

 • микрокристалды целлюлоза
 • лактоза
 • кросповидон
 • сусыз коллоидты кремнийдің қостотығы
 • магний стеараты

  үлбірлі қабық: бутилденген метакрилаттың негізгі сополимері
 • макрогол 6000
 • титанның қостотығы (Е171)
 • лактоза моногидраты  Одна таблетка содержит

  активное вещество - розувастатин кальция 10
 • 42 мг (эквивалентно розувастатину 10 мг соответственно)
 • вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая
 • лактоза безводная
 • кросповидон
 • кремния диоксид коллоидный безводный
 • магния стеарат
 • пленочная оболочка: основной сополимер бутилированного метакрилата
 • макрогол 6000
 • титана диоксид Е171
 • лактозы моногидрат

Фармакодинамика

Роксера - липидті төмендететін препарат, З-гидрокси-3-метилглутарилкоэнзим А-ны холестерин ізашары - мевалонатқа айналдыратын фермент - HMG-CoA редуктазаның селективті бәсекелес тежегіші болып табылады. Розувастатиннің негізгі әсер ету орны гипохолестериндік емнің нысана-ағзасы - бауыр болып табылады.Роксера ТТЛП қармауы мен катаболизмін арттыра отырып, жасушалар беткейінде тығыздығы төмен липопротеиндердің (ТТЛП) бауыр рецепторларының санын көбейтеді, өз кезегінде, бұл тығыздығы өте төмен липопротеиндер (ТӨТЛП) синтезінің тежелуіне әкеліп, сол арқылы жалпы ТТЛП және ТӨТЛП санын азайтады.Роксера ТТЛП-холестериннің, жалпы холестериннің, триглицеридтердің (ТГ) жоғары мөлшерінің төмендетеді, тығыздығы жоғары липопротеиндердің холестерин (ТЖЛ-ХС) мөлшерін арттырады. Ол аполипопротеин В (АпоВ), ТЖЛ-ХС, ТТЛП-ХС, ТТЛП-ТГ мөлшерін төмендетіп, аполипопротеин A-I (АпоА-I) деңгейін арттырады.Роксера ТТЛ-ХС/ТЖЛ-ХС, жалпы ХС/ТЖЛ-ХС және ТЖЛ-ХС/ТЖЛ-ХС арақатынасын және АпоВ/АпоА-I арақатынасын төмендетеді.Емдік әсері емдеу басталған соң алғашқы аптаның ішінде байқалады, емдеудің 2 аптасынан соң мүмкін болатын 90% ең жоғары әсеріне жетеді. Ең жоғары емдік әсеріне, әдетте, 4-ші аптада жетеді және әрі қарай қабылдау кезінде де сақталады.Роксера препараты нәсіліне, жынысы немесе жасына байланыссыз гипертриглицеридемиямен немесе онсыз гиперхолестеринемияға шалдыққан ересек пациенттерде, соның ішінде пациенттердің ерекше топтарында (қант диабеті немесе отбасылық гиперхолестеринемиясы бар) тиімді. Роксера препараты IIa және IIb типті гиперхолестеринемиясы бар (ТТЛ-ХС орташа бастапқы деңгейі шамамен 4,8 ммоль/л) пациенттердің көпшілігін емдеуде тиімді.Гомозиготалы отбасылық гиперхолестеринемиясы бар пациенттерде Роксера препаратын 20-дан 40 мг дейінгі дозаларда қолданғанда, жалпы іріктеуде ТЖЛ-ХС орташа төмендеуі 22% құрады. Роксера фенофибратпен біріктірілгенде триглицеридтер деңгейін төмендетуге қатысты және никотин қышқылымен біріктірілгенде ТЖЛ-ХС жоғарылауына қатысты аддитивті әсерін де танытады.Розувастатин 40 мг дозада ауыр гиперхолестеринемиясы және жүрек-қантамыр патологиясының жоғары қаупі бар пациенттерге ғана тағайындалуы тиіс.Роксера® - липидоснижающий препарат, является селективным, конку-рентным ингибитором HMG-CoA редуктазы, фермента, превращающего З-гидрокси-3-метилглутарилкоэнзим А в мевалонат, предшественник холестерина. Основным местом действия розувастатина является печень, орган - мишень гипохолестериновой терапии.

Роксера® увеличивает число печеночных рецепторов липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) на поверхности клеток, повышая захват и катаболизм ЛПНП, что в свою очередь приводит к ингибированию синтеза липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), уменьшая тем самым общее количество ЛПНП и ЛПОНП.

Роксера® снижает повышенное содержание холестерина-ЛПНП, общего холестерина, триглицеридов (ТГ), повышает содержание холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП). Он также снижает содержание аполипопротеина В (АпоВ), ХС-ЛПВП, ХС-ЛПОНП, ТГ-ЛПОНП и увеличивает уровень аполипопротеина A-I (АпоА-I).

Роксера® снижает соотношение ХС- ЛПНП /ХС-ЛПВП, общий ХС/ХС- ЛПВП и ХС-не ЛПВП / ХС- ЛПВП и соотношение АпоВ/АпоА-I.

Терапевтический эффект заметен в течение первой недели после начала терапии, через 2 недели лечения достигает 90% от максимально возможного эффекта. Максимальный терапевтический эффект обычно достигается к 4-й неделе и поддерживается при дальнейшем приёме.

Препарат Роксера® эффективен у взрослых пациентов с гиперхолесте-ринемией с или без гипертриглицеридемии, вне зависимости от расы, пола или возраста, в том числе у особых групп пациентов (с сахарным диабетом или с семейной гиперхолестеринемией). Препарат РОКСЕРА® эффективен при лечении большинства пациентов с гиперхолестеринемией IIa и IIb типов (средний исходный уровень ХС-ЛНП примерно 4,8 ммоль/л).

При применении препарата Роксера® в дозах от 20 до 40 мг у пациентов с гомозиготной семейной гиперхолестеринемией, среднее снижение ХС- ЛПВП в общей выборке составило 22%. Роксера® также проявляет аддитивный эффект в отношении снижения уровня триглицеридов, при комбинировании с фенофибратом и в отношении увеличения ХС- ЛПВП при комбинировании с никотиновой кислотой.

Розувастатин в дозе 40 мг должен назначаться только пациентам с тяжёлой гиперхолестеринемией и высоким риском сердечно-сосудистой патологии.

Фармакокинетика

Абсорбциясы

Қан плазмасында розувастатин ең жоғары концентрациясына (Сmax) пероральді қабылдағаннан кейін шамамен 5 сағаттан (Tmax) соң жетеді. Абсолютті биожетімділігі шамамен 20% құрайды.

Таралуы

Розувастатин көбінесе холестерин синтезі (ХС) мен тығыздығы төмен липопротеиндер (ТТЛП) метаболизмінің негізгі орны болып табылатын бауырмен қармалады. Розувастатиннің таралу көлемі шамамен 134 л құрайды. Розувастатиннің 90% шамасы қан плазмасы ақуыздарымен, негізінен, альбуминмен байланысады.

Биотрансформациясы

Розувастатин шектеулі метаболизмге (шамамен 10%) ұшырайды. Розувастатин метаболизміне қатысатын негізгі изофермент CYP2C9 болып табылады. Негізгі бөлінген метаболиттері - N-десметилді және лактонды метаболиттер. N-десметилді метаболит розувастатиннен шамамен 50% белсенді, ал лактонды түрі клиникалық тұрғыда белсенді емес. Розувастатин айналымдағы гидроксиметилглутарил-коэнзим А (HMG-CoA) редуктазаның 90% жуық тежеу белсенділігін қамтамасыз етеді.

Элиминациясы

Розувастатин дозасының шамамен 90% (сіңірілген және сіңірілмеген розувастатинді қоса) өзгермеген күйде нәжіспен шығарылады. Қалған бөлігі несеппен шығарылады. Розувастатин шамамен 5% өзгермеген күйде несеппен шығарылады. Плазмалық жартылай шығарылу кезеңі шамамен 20 сағат құрайды. Препарат дозасын арттырғанда жартылай шығарылу кезеңі (Т1/2) өзгермейді. Орташа геометриялық плазмалық клиренс сағатына шамамен 50 литр құрайды.

Розувастатиннің жүйелі әсері дозаға пропорционал ұлғаяды. Препаратты бірнеше рет қабылдау кезінде фармакокинетикалық параметрлері өзгермейді.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Жеңіл немесе орташа айқын бүйрек ауруы розувастатиннің немесе N-десметилді метаболиттің плазмалық концентрацияларына ықпалын тигізбейді. Бүйрегі сау пациенттермен салыстырғанда, бүйрегінің ауыр зақымданулары (креатинин клиренсі 30 мл/мин аз) бар тұлғаларда розувастатиннің плазмалық концентрациялары 3 есе, ал N-десметилді метаболит концентрациясы 9 есе ұлғаяды. Гемодиализде жүрген пациенттерде розувастатиннің тепе-тең плазмалық концентрациялары бүйрегі сау пациенттердегіден шамамен 50% жоғары.

Бауыр жеткіліксіздігі

Чайлд-Пью шкаласы бойынша 7 немесе одан кем балл бар пациенттерде розувастатиннің жүйелі әсерінің жоғарылау белгілері анықталмаған. Чайлд-Пью шкаласы бойынша 8 және 9 дәрежесін құрайтын бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде T1/2, кем дегенде, 2 есе ұзаруы білінген. Препаратты Чайлд-Пью шкаласы бойынша 9-дан жоғары балл бар пациенттерде қолдану тәжірибесі жоқ.Всасывание

Максимальная концентрация (Сmax) розувастатина в плазме крови достигается приблизительно через 5 часов (Tmax) после перорального приема. Абсолютная биодоступность составляет примерно 20%.

Распределение

Розувастатин захватывается преимущественно печенью, которая является основным местом синтеза холестерина (ХС) и метаболизма липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Объем распределения розувастатина составляет примерно 134 л. Приблизительно 90% розувастатина связывается с белками плазмы крови, в основном, с альбумином.

Метаболизм

Розувастатин подвергается ограниченному метаболизму (около 10%). Основным изоферментом, участвующим в метаболизме розувастатина, является CYP2C9. Основные выделенные метаболиты - N-десметил и лактоновый метаболиты. N-десметиловый метаболит примерно на 50% менее активен, чем розувастатин, а лактоновая форма клинически неактивна. Розувастатин обуславливает около 90% ингибирующей активности циркулирующей гидроксиметилглутарил -коэнзима А (HMG-CoA) редуктазы.

Выведение

Около 90% дозы розувастатина выводится в неизмененном виде с фекалиями (включая абсорбированный и не абсорбированный розувастатин). Оставшаяся часть выводится с мочой. Примерно 5% розувастатина выводится с мочой в неизменённом виде. Плазменный период полувыведения составляет примерно 20 часов. Период полувыведения (Т1/2) не изменяется при увеличении дозы препарата. Средний геометрический плазменный клиренс составляет приблизительно 50 литров в час. Системное воздействие розувастатина увеличивается пропорционально дозе. Фармакокинетические параметры не изменяются при многократном приёме препарата.

Почечная недостаточность

Лёгкое или умеренно выраженное заболевание почек не оказывает влияния на плазменные концентрации розувастатина или N-десметилового метаболита. У лиц с тяжёлыми поражениями почек (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) плазменные концентрации розувастатина увеличиваются в 3 раза, а концентрации N-десметилового метаболита – в 9 раз по сравнению с пациентами со здоровыми почками. Равновесные плазменные концентрации розувастатина у пациентов, находящихся на гемодиализе, примерно на 50% выше, чем у пациентов со здоровыми почками.

Печёночная недостаточность

У пациентов с 7 или менее баллами по шкале Чайлд-Пью не выявлено признаков увеличения системного воздействия розувастатина. У пациентов с печеночной недостаточностью, степень которой составляла 8 и 9 по шкале Чайльд-Пью отмечено увеличение T1/2, по крайней мере, в 2 раза. Опыт применения препарата у пациентов с баллом выше 9 по шкале Чайлд-Пью отсутствует.

Побочные действия

Жиі (³ 1/100 <1/10 дейін)

- бас ауыру, бас айналу

- жүрек айну, іштің ауыруы, іш қатулар

- миалгия

- астения

- қант диабеті1

Жиі емес (³ 1/1000 <1/100 дейін)

- қышыну, бөртпе, есекжем

Сирек (³ 1/10 000 <1/1000 дейін)

- ангионевроздық ісінуді қоса, аса жоғары сезімталдық реакциялары

- панкреатит

- миопатия (миозитті қоса), рабдомиолиз, жегітәрізді синдром, бұлшықеттердің жыртылуы

- бауыр трансаминазалары деңгейінің жоғарылауы, тромбоцитопения

Өте сирек (<1/10 000)

- сарғаю, гепатит

- артралгия

- полинейропатия, есте сақтаудың төмендеуі

- гематурия

- гинекомастия

Жиілігі белгісіз (қолда бар деректер бойынша бағалау мүмкін емес):

 • - депрессия

  -шеткері нейропатия

  - ұйқының бұзылуы (оның ішінде ұйқысыздық және түнгі шым-шытырық түс көру)

  - диарея

  - Стивенс-Джонсон синдромы

  - жөтел, ентігу

  - ісінулер

  - сіңірдің тарапынан бұзылулар, кейде үзілумен асқынған

  - иммунитет түрткі болған некроздалатын миопатия  1 Жиілігі қауіп факторларының болуына байланысты (аш қарынға глюкоза деңгейі ≥5,6 ммоль/л, ДСИ >
 • 30 кг/м2, триглицеридтердің жоғары деңгейі, анамнездегі артериялық гипертензия)
Басқа ГМГ-КоА тежегіштерін қолданғандағыдай, жағымсыз реакциялардың жиілігі дозаға тәуелді болу үдерісі бар.Бүйрекке әсері

Тест-жолақтар бойынша талдау нәтижесінде анықталған протеинурия және көбінесе өзекшелік шығу тегі розувастатин алған пациенттерде байқалды.Несептегі ақуыз құрамының нөлден немесе іздерден ++ немесе одан да көп мәніне дейінгі өзгерістері препаратты 10 және 20 мг дозада қолдану барысында кейбір уақытша нүктелерде пациенттердің <1% және 40 мг дозада шамамен 3% байқалды.Мазмұнның нөлден немесе іздерден + мәніне дейін өзгеру жиілігінің елеусіз жоғарылауы 20 мг дозада байқалды.Көптеген жағдайларда протеинурия емді жалғастырған кезде өздігінен төмендеді немесе жоғалды.Клиникалық зерттеулер мен постмаркетингтік бақылаулардың деректері бойынша бүгінгі күні протеинурия мен бүйректің жедел немесе үдемелі ауруы арасында себеп-салдарлық байланыс анықталған жоқ.Розувастатинді қолдану аясында гематурия жағдайлары байқалды; клиникалық зерттеулердің деректері бойынша жиілігі төмен болып табылады.Қаңқа бұлшықетіне әсері

Миалгия, миопатия (оның ішінде миозит) сияқты қаңқа бұлшықеттерінің зақымдануы және жедел бүйрек жеткіліксіздігі (ЖБЖ) бар немесе онсыз сирек рабдомиолиз розувастатиннің кез келген дозаларын, әсіресе >20 мг дозаларда қолданғанда байқалды.Розувастатинді қабылдаған пациенттерде креатинин клиренсі (КК) деңгейінің дозаға тәуелді жоғарылауы байқалды; көп жағдайда құбылыс әлсіз, асимптоматикалық және уақытша болды.Егер КК деңгейі жоғарыласа (> қалыптың жоғарғы шегінен (ҚЖШ) 5 есе жоғары), емдеуді тоқтату керек.Бауырға әсері

Басқа ГМГ-КоА-редуктаза тежегіштерін қолданғандағыдай, розувастатинді қабылдаған пациенттердің аз санында трансаминазалар деңгейінің дозаға тәуелді жоғарылауы байқалды; көп жағдайда құбылыс әлсіз, асимптоматикалық және уақытша болды.Розувастатинді қолдану кезінде HbA1c деңгейінің жоғарылауы да байқалды.Кейбір статиндерді қолдану аясында келесі жағымсыз әсерлер байқалды:
 • Сексуалдық дисфункция

  Өкпенің интерстициальді ауруының жекелеген жағдайлары
 • әсіресе ұзақ уақыт қолданғанда  Рабдомиолиз
 • бүйрек және бауыр тарапынан күрделі бұзылулар (негізінен бауыр трансаминазалары белсенділігінің артуы) туралы хабарлардың жиілігі препаратты 40 мг дозада қолданғанда жоғары боладыБалалар

Креатинкиназа (КК) деңгейінің ҚЖШ >10 есе жоғары артуы және физикалық жүктемеден немесе жоғары физикалық белсенділіктен кейін бұлшықет тарапынан симптомдар ересектермен салыстырғанда балалар мен жасөспірімдердің қатысуымен 52 апталық клиникалық зерттеуде жиі байқалды.Алайда, балалар мен жасөспірімдердегі розувастатиннің қауіпсіздік бейіні ересектердегіге ұқсас болды.


Часто(?1/100 до <1/10)

- головная боль, головокружение

- тошнота, боль в животе, запоры

- миалгия

- астения

- сахарный диабет (у пациентов с уровнем глюкозы в крови и натощак 5,6-6,9 ммоль/л)

- протеинурия (преимущественно тубулярного происхождения.Изменения количества белка в моче (от отсутствия или следовых количеств до ++ или больше) наблюдаются у менее 1% пациентов, получающих 10-20 мг препарата, и у приблизительно 3% пациентов, получающих 40 мг препарата.Незначительное увеличение количества белка в моче отмечалось при приеме дозы 20 мг (в большинстве случаев протеинурия уменьшается или исчезает в процессе терапии и не означает возникновения острого или прогрессирования существующего заболевания почек)

Нечасто(?1/1000 до <1/100)

- зуд, сыпь, крапивница

Редко(?1/10 000 до <1/1000)

- реакции повышенной чувствительности, включая ангионевротический отёк

- панкреатит

- миопатия и рабдомиолиз (при применении розувастатина во всех дозировках и, в особенности при приёме доз, превышающих 20 мг, сообщалось о воздействиях на опорно-двигательный аппарат, таких как миалгия, миопатия, в редких случаях рабдомиолиз.Дозозависимое повышение уровня креатинфосфокиназы (КФК) наблюдается у незначительного числа пациентов, принимавших розувастатин.В большинстве случаев оно было незначительным, бессимптомным и временным.В случае повышения уровня КФК (более чем в 5 раз по сравнению с верхней границейнормы) терапия должна быть приостановлена)

- повышение уровня печеночных трансаминаз (при применении розувастатина наблюдается дозозависимое повышение активности «печеночных» трансаминаз у незначительного числа пациентов.В большинстве случаев оно было незначительным, бессимптомным и временным)

Очень редко(<1/10 000)

- желтуха, гепатит

- артралгия

- полинейропатия, снижение памяти (потеря памяти)

- депрессия, расстройства сна

- гематурия

- половая дисфункция

Частота неизвестна

- диарея

- синдром Стивенса-Джонсона

Отмеченная частота развития рабдомиолиза, серьёзных событий со стороны почек или печени (заключающихся, преимущественно, в повышении «печёночных» трансаминаз) выше при приёме дозы 40 мг.

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Бүйрекке әсері

Розувастатиннің жоғары дозаларын (атап айтқанда, 40 мг) қабылдаған пациенттерде тубулярлық протеинурия байқалды және көпшілік жағдайларда мезгіл мезгіл немесе қысқа мерзімді сипатта болды. Препаратты 30 немесе 40 мг дозада қабылдап жүрген пациенттерде емдеу кезінде бүйрек функциясының көрсеткіштерін бақылау (3 айда бір реттен сирек емес) ұсынылады.

Қаңқа бұлшықеттеріне әсері

Розувастатинді барлық дозаларында қолданғанда, әсіресе, 20 мг-ден асатын дозаларын қабылдағанда тірек-қимыл аппаратына келесі әсерлері жөнінде хабарланды:

 • миалгия
 • миопатия
 • сирек жағдайларда - рабдомиолиз
HMG- CoА редуктаза тежегіштері мен эзетимибті бір мезгілде қабылдағанда рабдомализдің өте сирек жағдайлары білінген.Фармакодинамикалық өзара әрекеттесуін жоққа шығаруға болмайды, сондықтан розувастатиннің эзетимибпен біріктірілімі сақтықпен қолданылуы тиіс.

HMG-CoА редуктазаның басқа тежегіштері жағдайындағы сияқты, маркетингтен кейінгі кезеңде препаратты 40 мг дозада қолданғанда рабдомиолиз жиілігі жиірек байқалады.

Креатинфосфокиназаны өлшеу

Креатинфосфокиназаны (КФК) қарқынды дене жүктемелерінен соң және КФК деңгейі жоғарылауының басқа ықтимал себептері болған жағдайда анықтауға болмайды; бұл алынған нәтижелердің қате интерпретациялануына алып келуі мүмкін.Егер КФК бастапқы деңгейі едәуір жоғары (қалыптың жоғарғы шегінен 5 есе көп) болса, 5-7 күннен соң қайтадан өлшеу керек.Егер қайта өткізілген тест КФК бастапқы деңгейін (қалыптың жоғары шегімен салыстырғанда 5 еседен көп) растаса, емдеуді бастауға болмайды.

Емдеудің алдында

HMG-CoА редуктазаның басқа тежегіштері сияқты, Роксера® препараты миопатия/рабдомиолиздің қауіп факторлары бар пациенттерге сақтықпен тағайындалуы тиіс.Ондай факторларға жататындар:
 • - бүйрек зақымданулары

  - гипотиреоз

  - дербес немесе отбасылық анамнездегі тұқым қуалайтын миопатиялар

  - анамнезінде HMG CoА редуктазаның басқа тежегіштерін немесе фибраттарды қабылдау кезіндегі миоуытты құбылыстардың көрсетілуі

  - алкогольге тәуелділік

  - 70 жастан асқандар

  - препараттың плазмадағы концентрацияларының артуы мүмкін жағдайлар

  - фибраттарды бір мезгілде қабылдау

  Ондай пациенттерде емдеудің қаупі пен ықтимал пайдасын бағалау қажет.Сондай-ақ
 • клиникалық мониторинг жүргізу ұсынылады.Егер бастапқы КФК деңгейі
 • қалыптың жоғары шегімен салыстырғанда
 • 5 еседен көп болса
 • препаратпен емдеуді бастауға болмайды
Емдеу үдерісінде

Препаратпен ем кезеңінде пациентті күтпеген жерден бұлшықеттердің ауыруы, бұлшықет әлсіздігі немесе түйілулері пайда болған, әсіресе, дімкәстанумен және қызбамен біріккен жағдайлары жөнінде дереу дәрігерге хабарлау қажеттігінен хабардар ету керек.Ондай пациенттерде КФК деңгейін анықтап алу керек.Егер КФК деңгейі едәуір (жоғарғы қалып шегімен салыстырғанда 5 еседен көп) жоғарыласа немесе егер бұлшықеттер тарапынан симптомдар күрт білінсе және күнделікті жайсыздық тудыратын болса (тіпті, егер КФК деңгейі жоғарғы қалып шегімен салыстырғанда 5 есе аз болса да), емдеу тоқтатылуы тиіс.Егер симптомдары жоғалып, КФК деңгейі қалыпқа түсетін болса, пациентті мұқият қадағалаумен Роксераны немесе басқа да HMG-CoА редуктаза тежегіштерін азғантай дозаларында қайта тағайындау мәселесін қарастыру керек.Симптомдары жоқ кезде, КФК деңгейін дағдылы түрде бақылау мақсатқа сай келмейді.
Клиникалық зерттеулерде розувастатин мен қатарлас емді қабылдағанда қаңқа бұлшықеттеріне әсерінің жоғарылау белгілері білінбеген.Алайда, фибрин қышқылының туындыларымен (мысалы, гемфиброзил), циклоспоринмен, никотин қышқылымен, зеңге қарсы азолдық дәрілермен, протеазалар тежегіштерімен және макролидтік антибиотиктермен біріктіріп HMG CoА редуктазаның басқа тежегіштерін қабылдаған пациенттерде миозит және миопатия жағдайларының саны артқаны хабарланған.
Гемфиброзил HMG CoА редуктазаның кейбір тежегіштерімен бірге тағайындалғанда миопатияның туындау қаупін арттырады.Сол себепті, Роксера® мен гемфиброзилді бір мезгілде тағайындау ұсынылмайды.Роксераны фибраттармен немесе ниацинмен (никотин қышқылымен) біріктіріп қолдану кезінде липидтер деңгейлерін ары қарай өзгертудің артықшылықтары ықтимал қаупін ескере отырып мұқият саралануы тиіс.Фибраттармен біріктіріп емдеу үшін 40 мг дозасын қолдануға болмайды.

Роксераны фузидий қышқылының жүйелі препараттарымен бір мезгілде немесе фузидий қышқылымен емдеу тоқтатылғаннан кейінгі 7 күн бойы қолданбаған дұрыс.Фузид қышылын жүйелі түрде қолдануы қажет деп есептелген пациенттерде, фузидий қышқылымен емдеудің барлық кезеңі бойына статиндермен емдеуді тоқтату керек.Фузидий қышқылын статиндермен біріктіріп қабылдаған пациенттерде рабдомиолиз жағдайлары (өлімге соқтырған кейбір жағдайларын қоса) туралы хабарланды).Пациенттерге бұлшықет әлсіздігінің, ауыруының немесе ауырсынудың кез келген симптомдары пайда болған жағдайда дереу дәрігерге жүгінуге кеңес беру керек.статиндермен емдеуді фузидий қышқылының соңғы дозасынан кейін 7 күннен соң қайта бастауға болады.Жекелеген жағдайларда, фузидий қышқылын жүйелі түрде ұзақ уақыт бойы, мысалы, ауыр инфекцияларды емдеу үшін қабылдау қажет болған кезде Роксера® мен фузид қышқылын бір мезгілде қолдану қажеттілігін тек жекелей тәртіппен және мұқият медициналық қадағалаумен қарастыру керек.
Роксераны миопатияға соқтыруы мүмкін жағдайда немесе рабдомиолиз салдарынан бүйрек жеткіліксіздігінің дамуына бейімдендіретін жағдайда (мысалы, сепсис, гипотензия, ауқымды хирургиялық араласулар, жарақаттар, ауыр метаболизмдік, эндокриндік және электролиттік бұзылулар немесе бақыланбайтын құрысулар) жүрген пациенттерге тағайындамау керек.
Бауырға әсері

HMG CoА редуктазаның басқа тежегіштері жағдайындағы сияқты, Роксера® препараты алкогольді шамадан тыс мөлшерде тұтынатын және/немесе анамнезінде бауыр ауруы болған пациенттерге сақтықпен қолданылуы тиіс.Препараттың Чайлд-Пью шкаласы бойынша балы 9-дан жоғары бар пациенттерде қолданылу тәжірибесі жоқ.
Бауыр функциясының көрсеткіштерін анықтауды емдеу басталғанға дейін және емдеу басталғаннан кейін 3 айдан соң жүргізу ұсынылады.Егер қан сарысуындағы трансаминазалар белсенділігінің деңгейі жоғарғы қалып шегінен 3 есе асып кетсе немесе тұрақты жоғарылауы білінсе, Роксера® препаратын қабылдауды тоқтату немесе препараттың дозасын азайту керек.
Гипотиреоз немесе нефроздық синдром салдарынан болған гиперхолестеринемиясы бар пациенттерде Роксера® препаратымен емдеу басталғанға дейін негізгі ауруларды емдеу жүргізілуі тиіс.
Нәсіл

Розувастатиннің жүйелі концентрациясы, еуропалықтармен салыстырғанда, азиялық нәсілді пациенттерде жоғары.
Протеаза тежегіштері

Протеазалар тежегіштерімен бір мезгілде қолдану ұсынылмайды.
Өкпенің интерстициальді аурулары

Кейбір статиндерді қабылдау кезінде, әсіресе, ұзақ емдеген кезде ентігу, өнімсіз жөтел және жалпы денсаулық жағдайының нашарлауы (шаршау, салмақ жоғалту және қызба) түрінде көрініс беретін өкпенің интерстициальді ауруларының бірен-саран жағдайлары тіркелген.Егер пациентте өкпенің интерстициальді ауруының дамуына күдік туындаса, статиндермен емдеу тоқтатылуы тиіс.
Қант диабеті

Аш қарында 5,6-дан 6,9 ммоль/л дейінгі гликемиясы бар пациенттерде розувастатинмен емделу қант диабетінің даму қаупін арттырады.Влияние на почки

У пациентов, получавших высокие дозы розувастатина (в частности 40 мг), наблюдалась тубулярная протеинурия, и в большинстве случаев была периодической или кратковременной.У пациентов, принимающих препарат в дозе 30 или 40 мг, во время лечения рекомендуется контролировать показатели функции почек (не реже чем раз в 3 месяца).
Влияние на скелетные мышцы

При применении розувастатина во всех дозировках и, в особенности при приёме доз, превышающих 20 мг, сообщалось о следующих воздействиях на опорно-двигательный аппарат:
 • миалгия
 • миопатия
 • в редких случаях -рабдомиолиз.Отмечены очень редкие случаи рабдомиолиза при одновременном приёме ингибиторов HMG - CoА редуктазы и эзетимиба.Нельзя исключить фармакодинамическое взаимодействие
 • поэтому комбинация розувастатина с эзетимибом должна применяться с осторожностью
Как и в случае других ингибиторов HMG - CoА редуктазы, частота рабдомиолиза при постмаркетинговом применении препарата в дозе 40 мг наблюдается чаще.Измерение креатинфосфокиназы

Креатинфосфокиназу (КФК) нельзя определять после интенсивных физических нагрузок и при наличии других возможных причин повышения уровня КФК; это может привести к неверной интерпретации полученных результатов.В случае, если исходный уровень КФК существенно повышен (в 5 раз выше, чем верхняя граница нормы), через 5- 7 дней следует провести повторное измерение.Нельзя начинать терапию, если повторный тест подтверждает исходный уровень КФК (выше, более чем в 5 раз по сравнению с верхней границей нормы).Перед лечением

Аналогично другим ингибиторам HMG CoА редуктазы, препарат Роксера® должен с осторожностью назначаться пациентам с имеющимися факторами риска миопатии/рабдомиолиза.К таким факторам относятся:
 • - поражения почек

  - гипотиреоз

  - наследственные миопатии в персональном или семейном анамнезе

  - анамнестические указания на миотоксические явления при приёме других ингибиторов HMG CoА редуктазы или фибратов

  - алкогольная зависимость

  - возраст старше 65 лет

  - ситуации
 • при которых могут повышаться плазменные концентрации

  - препарата

  - одновременный приём фибратов

  У таких пациентов необходимо оценить риск и возможную пользу терапии.А также рекомендуется проводить клинический мониторинг.Если исходный уровень КФК выше более
 • чем в 5 раз
 • по сравнению с верхней границей нормы
 • терапию препаратом начинать нельзя.В процессе лечения

  В период терапии препаратом следует проинформировать пациента о необходимости немедленно сообщать врачу о случаях неожиданного появления мышечных болей
 • мышечной слабости или спазмах
 • особенно в сочетании с недомоганием и лихорадкой.У таких пациентов следует определять уровень КФК.Терапия должна быть прекращена
 • если уровень КФК значительно увеличен (более чем в 5 раз по сравнению с верхней границей нормы) или
 • если симптомы со стороны мышц резко выражены и вызывают ежедневный дискомфорт (даже
 • если уровень КФК в 5 раз меньше по сравнению с верхней границей нормы).Если симптомы исчезают
 • и уровень КФК возвращается к норме
 • следует рассмотреть вопрос о повторном назначении Роксеры или других ингибиторов HMG CoА редуктазы в меньших дозах при тщательном наблюдении за пациентом.Рутинный контроль уровня КФК при отсутствии симптомов не целесообразен.В клинических исследованиях не отмечено признаков увеличения воздействия на скелетную мускулатуру при приеме розувастатина и сопутствующей терапии.Однако сообщалось об увеличении числа случаев миозита и миопатии у пациентов
 • принимавших другие ингибиторы HMG CoА редуктазы в сочетании с производными фибриновой кислоты (например
 • гемфиброзил)
 • циклоспорином
 • никотиновой кислотой
 • азоловыми противогрибковыми средства
 • ингибиторами протеаз и макролидными антибиотиками
Гемфиброзил повышает риск возникновения миопатии при одновременном назначении с некоторыми ингибиторами HMG - CoА редуктазы.Таким образом, не рекомендуется одновременно назначать Роксеру и гемфиброзил.Преимущества дальнейшего изменения уровней липидов при комбинированном применении Роксеры с фибратами или ниацином (никотиновой кислотой) должны быть тщательно взвешены с учётом возможного риска.Дозы 40 мг и 30 мг противопоказаны для комбинированной терапии с фибратами.Роксеру не следует назначать пациентам, находящимся в состоянии, которые могут привести к миопатии или в состоянии, предрасполагающими к развитию почечной недостаточности вследствие рабдомиолиза (например, сепсис, гипотензия, обширные хирургические вмешательства, травмы, тяжёлые метаболические, эндокринные и электролитные нарушения, или неконтролируемые судороги).Влияние на печень

Как и в случае других ингибиторов HMG CoА редуктазы, препарат Роксера® должен с осторожностью применяться у пациентов, употребляющих избыточные количества алкоголя и/или имеющих в анамнезе заболевания печени.Опыт применения препарата у пациентов с баллом выше 9 по шкале Чайлд-Пью отсутствует.Рекомендуется проводить определение показателей функции печени до начала терапии и через 3 месяца после начала терапии.Прием препарата Роксера®следует прекратить или уменьшить дозу препарата, если уровень активности трансаминаз в сыворотке крови в 3 раза превышает верхнюю границу нормы или отмечается стойкое повышение.У пациентов с гиперхолестеринемией вследствие гипотиреоза или нефротического синдрома до начала лечения препаратом Роксера® должна проводиться терапия основных заболеваний.Раса

Системная концентрация розувастатина у пациентов азиатской расы выше, по сравнению с европейцами.Ингибиторы протеазы

Одновременное применение с ингибиторами протеаз не рекомендуется.Интерстициальные заболевания легких

Исключительные случаи интерстициальных заболеваний легких были зарегистрированы при приеме некоторых статинов, особенно при длительной терапии, которые проявляются в виде одышки, непродуктивного кашля и ухудшения состояния здоровья в целом (усталость, потеря веса и лихорадка).Если у пациента подозревается развитие интерстициального заболевания легких, терапия статинами должна быть прекращена.Сахарный диабет

У пациентов с гликемией натощак 5,6 до 6,9 ммоль/л, лечение розувастатином повышает риск развития сахарного диабета.Информация о вспомогательных веществах

Таблетки Роксера®, покрытые плёночной оболочкой, содержат лактозу.Пациенты с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или с синдромом нарушенного всасывания глюкозы-галактозы не должны принимать этот препарат.Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не проводилось исследований по изучению влияния розувастатина на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами.При управлении автомобилем или работе с механизмами нужно учитывать, что во время терапии может возникать головокружение.

Показания

- алғашқы гиперхолестеринемия (IIа типі, отбасылық гетерозиготалы гиперхолестеринемияны қоса) немесе аралас дислипидемияда (IІb типі) диета және басқа да дәрі-дәрмектік емес емдеу әдістері (мысалы, дене жаттығулары, дене салмағының кемуі) жеткіліксіз болғанда, диетаға толықтыру ретінде

- отбасылық гомозиготалы гиперхолестеринемияда диетаға және басқа да липидті төмендету еміне толықтыру ретінде (мысалы, ТТЛП-аферез) немесе осындай ем пациентке сай келмейтін жағдайларда

- жалпы холестерин (ЖХС) мен ТТЛП ХС деңгейлерін мақсатты деңгейлерге дейін төмендетуге арналған емнің бір бөлігі ретінде ересек пациенттерде атеросклероздың үдеуін баяулату үшін диетаға толықтыру ретінде

- атеросклероздық жүрек-қантамыр ауруының жоғары даму қаупі бар ересек пациенттердегі жүрек-қантамыр асқынуларының профилактикасында қосымша ем ретінде- первичная гиперхолестеринемия (тип IIa, включая семейную гетерозиготную гиперхолестеринемию) или смешанная дислипидемия (тип IIb) в качестве дополнения к диете, когда диета и другие немедикаментозные методы лечения (например, физические упражнения, снижение массы тела) оказываются недостаточными

- семейная гомозиготная гиперхолестеринемия в качестве дополнения к диете и другой липидснижающей терапии (например, ЛПНП-аферез), или в случаях, когда подобная терапия не подходит пациенту

- в качестве дополнения к диете для замедления прогрессирования атеросклероза у взрослых пациентов как часть терапии для снижения уровней общего холестерина (ОХС) и ХС ЛПНП до целевых уровней

- профилактика сердечно-сосудистых осложнений у взрослых пациентов с повышенным риском развития атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания в качестве вспомогательной терапии

Противопоказания

- розувастатинге немесе препараттың қосымша компоненттерінің кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- белсенді фазадағы бауыр аурулары, сарысудағы трансаминазалар белсенділігінің тұрақты жоғарылауы және қан сарысуындағы трансаминазалар белсенділігінің кез келген, жоғарғы қалып шегімен салыстырғанда, 3 еседен көп жоғарылауы

- бүйрек функциясының айқын бұзылулары (КК 30 мл/минуттан аз)

- миопатия

- циклоспоринді бір мезгілде қабылдау

- миоуытты асқынулардың дамуына бейімділік

- жүктілік және лактация кезеңі

- бала туатын жастағы әйелдерде контрацепцияның талапқа сай әдістері болмағанда- повышенная чувствительность к розувастатину или любому из компонентов препарата

- заболевания печени в активной фазе, стойкое повышение сывороточной

- активности трансаминаз и любое повышение активности трансаминаз в сыворотке крови более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы

- выраженные нарушения функции почек (КК менее 30 мл/мин)

- миопатия

- одновременный прием циклоспорина

- предрасположенность к развитию миотоксических осложнений

- беременность и период лактации

- у женщин детородного возраста при отсутствии адекватных методов контрацепции

Лекарственное взаимодействие

Бір мезгілде қолданылатын дәрілік препараттардың розувастатинге ықпалы

Тасымалдағыш ақуыздардың тежегіштері

Розувастатин ОАТР1В1 және BCRP (сәйкесінше, бауырда сіңірілуіне және тиісінше шығарылуына ықпал ететін) қоса, кейбір тасымалдағыш ақуыздар үшін субстрат болып табылады. Роксераны осы тасымалдағыш ақуыздардың тежегіштері болып табылатын дәрілік заттармен бір мезгілде қолдану розувастатиннің плазмадағы концентрациясының жоғарылауына және миопатияның даму қаупінің артуына алып келуі мүмкін («Қолдану бойынша ұсынымдар», «Қолдану кезіндегі сақтық шаралары» бөлімдерін және төмендегі 1-кестені қараңыз).

Циклоспорин

Розувастатин мен циклоспоринді бір мезгілде қолданғанда розувастатин AUC мәні («концентрация - уақыт» қисығы астындағы ауданы) орташа алғанда 7 есе жоғарылайды. Циклоспоринді қабылдап жүрген пациенттерге Роксераны қолдануға болмайды. Бірге қолдану циклоспориннің плазмалық концентрациясына ықпал етпейді.

Протеазалар тежегіштері

Өзара әрекеттесудің нақты механизмі белгісіз болса да, протеазалар тежегіштерін бір мезгілде қабылдау розувастатиннің жүйелі концентрацияларын айқын арттыруы мүмкін. 20 мг розувастатин мен құрамында протеазалардың екі тежегіші (400 мг лопинавир/100 мг ритонавир) бар біріктірілген препаратты бір мезгілде қабылдаған кезде розувастатиннің тепе-тең AUC және Cmax мәндерінің, сәйкесінше, 3 және 7 есе артқаны хабарланған. Розувастатин экспозициясының күтілетін жоғарылауын ескере отырып Роксераның дозасын мұқият түзеткеннен кейін, Роксера® препараты мен протеаза тежегіштерінің кейбір біріктірілімдерін бір мезгілде қолдануды қарастыруға болады.

Гемфиброзил және липидті төмендететін басқа да дәрілер

Розувастатин мен гемфиброзил бір мезгілде қабылдау розувастатин Сmах және AUC мәндерінің екі есе артуына алып келген. Өзара әрекеттесуін зерттеулердің деректерін негізге алсақ, фенофибраттармен фармакокинетикалық тұрғыдан маңызды өзара әрекеттесуі күтілмейді, дегенмен, фармакодинамикалық өзара әрекеттестік мүмкіндігін толықтай жоққа шығаруға болмайды. Гемфиброзил, фенофибрат, басқа да фибраттар мен ниациннің (никотин қышқылының) липидті төмендететін дозалары (тәулігіне 1 г немесе одан көп дозалары) HMG-CoА редуктаза тежегіштерімен бір мезгілде қолданғанда, олардың монотерапия түрінде қолданған кезде де миопатияны туғызуы мүмкіндігінің есебінен, миопатияның туындау қаупін арттырған болуы ықтимал. Гемфиброзилмен және липидті төмендететін басқа да дәрілермен бірге қолданғанда 40 мг дозасын қолдануға болмайды. Аталған пациенттерде де емі 5 мг дозасынан басталуы тиіс.

Эзетимиб

10 мг розувастатин мен 10 мг эзетимибті бір мезгілде қолдану гиперхолестеринемиясы бар пациенттерде розувастатиннің AUC 1,2 есе жоғарылауына алып келген (1 кесте). Алайда, розувастатин мен эзетимиб арасындағы жағымсыз реакциялармен көрініс беретін фармакодинамикалық өзара әрекеттесуді жоққа шығаруға болмайды.

Антацидтер

Розувастатин мен құрамында алюминий және магний гидроксиді бар антацидтер суспензиясын бір мезгілде қолдану розувастатиннің плазмалық концентрациясының шамамен 50%-ға төмендеуіне алып келеді., Егер антацидтер Роксера® препаратын қабылдаудан кейін 2 сағаттан соң қолданылса, бұл әсерінің айқындығы аздау болады. Мұндай өзара әрекеттесудің клиникалық тұрғыдан маңызы зерттелмеген.

Эритромицин

Розувастатин мен эритромицинді бір мезгілде қолдану розувастатиннің AUC 20 %-ға және розувастатиннің Сmах 30%-ға азаюына алып келеді. Мұндай өзара әрекеттесу эритромицинді қабылдаудан туындайтын ішек моторикасының күшеюінен туындауы мүмкін.

P450 цитохромы ферменттері

In vivo және in vitro зерттеулерінің нәтижелері розувастатиннің Р450 цитохромы ферменттерінің тежегіші де, индукторы да емес екенін көрсетті. Бұдан өзге, розувастатин осы ферментер үшін әлсіз субстрат болып табылады. Сол себепті, P450 цитохромы түрткі болған метаболизмі нәтижесінде дәрілердің өзара әрекеттесулері күтілмейді. Розувастатин мен флуконазол (CYP2C9 және CYP3A4 тежегіші) мен кетоконазол (CYP2A6 және CYP3A4 тежегіші) арасында клиникалық тұрғыдан маңызды өзара әрекеттесу білінбеген.Розувастатиннің дозасын түзетуді қажет ететін өзара әрекеттесулері (1 кестені де қараңыз):

 • егер Роксераны розувастатин экспозициясын арттыруға қабілетті басқа дәрілік препараттармен бір мезгілде қолдану қажет болса
 • Роксераның дозасын түзету керек
Егер экспозициясының күтілген жоғарылауы (AUC) шамамен 2 есе немесе одан жоғары болса, емдеуді Роксераның күнделікті 5 мг дозасынан бастау керек.Роксераның ең жоғарғы тәуліктік дозасы розувастатиннің күтілетін экспозициясы препаратпен өзара әрекеттесетін дәрілік заттардың қолданылуынсыз Роксераның 40 мг тәуліктік дозасынан аспайтындай қылып түзетілуі тиіс, гемфиброзилмен қолданылғанда Роксераның дозасы 20 мг құрайды (экспозициясы 1,9 есе жоғарылайды), ритонавир / атазанавир біріктірілімімен бір мезгілде қолданылғанда Роксераның дозасы 10 мг құрайды (3,1 есе жоғарылайды).1 кесте.Клиникалық зерттеулердің жарияланған деректері бойынша, қатарлас дәрілік заттардың розувастатин экспозициясына ықпалы (AUC; деректер мәндерінің кему ретімен берілген)Өзара әрекеттесетін дәрілік затты дозалау режимі Розувастатинді дозалау режимі Розувастатиннің AUC өзгерістері*

Циклоспорин тәулігіне екі рет 75 мг-ден тәулігіне екі рет 200 мг дейін, 6 ай 10 мг тәулігіне бір рет, 10 күн ↑ 7,1 есе

Регорафениб 160 мг, тәулігіне 1 рет, 14 күн 5 мг бір реттік дозасы ↑ 3,8 есе

Атазанавир 300 мг/ритонавир 100 мг тәулігіне бір рет, 8 күн 10 мг, бір реттік дозасы ↑ 3,1 есе

Симепривир 150 мг тәулігіне бір рет, 7 күн 10 мг, бір реттік дозасы ↑ 2,8 есе

Велпатасвир 100 мг тәулігіне бір рет 10 мг, бір реттік дозасы ↑ 2,7 есе

Омбитасвир 25 мг/ паритапревир 150 мг/ ритонавир 100 мг тәулігіне бір рет / дасабувир 400 мг тәулігіне 2 рет, 14 күн 5 мг, бір реттік дозасы ↑ 2,6 есе

Гразопревир 200 мг/ элбасвир 50 мг тәулігіне 1 рет, 11 күн 10 мг, бір реттік дозасы ↑ 2,3 есе

Глекапревир 400 мг / пибрентасвир 120 мг тәулігіне 1 рет, 7 күн 7 күн, тәулігіне 1 рет 5 мг ↑ 2,2 есе

Лопинавир 400 мг/ритонавир 100 мг тәулігіне екі рет, 17 күн 20 мг тәулігіне бір рет, 7 күн ↑ 2,1 есе

Клопидогрель 300 мг жүктемелік дозасы, содан соң 24 сағат ішінде 75 мг дозасы 20 мг, тәулігіне бір рет ↑ 2 есе

Гемфиброзил 600 мг тәулігіне екі рет, 7 күн 80 мг, бір реттік дозасы ↑ 1,9 есе

Элтромбопаг 75 мг тәулігіне бір рет, 5 күн 10 мг, бір реттік дозасы ↑ 1,6 есе

Дарунавир 600 мг/ритонавир 100 мг тәулігіне екі рет, 7 күн 10 мг тәулігіне бір рет, 7 күн ↑ 1,5 есе

Типранавир 500 мг/ритонавир 200 мг тәулігіне екі рет, 11 күн 10 мг, бір реттік дозасы ↑ 1,4 есе

Дронедарон 400 мг тәулігіне екі рет Белгісіз ↑ 1,4 есе

Итраконазол 200 мг тәулігіне бір рет, 5 күн 10 мг, бір реттік дозасы ↑ 1,4 есе **

Эзетимиб 10 мг тәулігіне бір рет, 14 күн 10 мг тәулігіне бір рет, 14 күн ↑ 1,2 есе **

Фозампренавир 700 мг/ритонавир 100 мг тәулігіне екі рет, 8 күн 10 мг, бір реттік дозасы ↔

Алеглитазар 0,3 мг, 7 күн

40 мг, 7 күн ↔

Силимарин 140 мг тәулігіне үш рет, 5 күн 10 мг, бір реттік дозасы ↔

Фенофибрат 67 мг тәулігіне үш рет, 7 күн 10 мг, 7 күн ↔

Рифампин 450 мг тәулігіне бір рет, 7 күн 20 мг, бір реттік дозасы ↔

Кетоконазол 200 мг тәулігіне екі рет, 7 күн 80 мг, бір реттік дозасы ↔

Флуконазол 200 мг тәулігіне бір рет, 11 күн 80 мг, бір реттік дозасы ↔

Эритромицин 500 мг тәулігіне төрт рет, 7 күн 80 мг, бір реттік дозасы ↓ 20 %

Байкалин 50 мг тәулігіне үш рет, 14 күн 20 мг, бір реттік дозасы ↓ 47 %* х есе өзгеруі ретінде келтірілген деректер розувастатиннің біріктіріп және бөлек қолданылуының арақатынасын білдіреді.% өзгерістер түрінде келтірілген деректер розувастатинді бөлек қолданғандағы көрсеткіштерге қатысты % айырмашылықтарын білдіреді.

Жоғарылауы ↑, өзгерістердің болмауы ↔, азаюы ↓ түрінде белгісімен белгіленген.

** Розувастатиннің түрлі дозаларында өзара әрекеттесулеріне бірнеше зерттеу жүргізілді, кестеде анағұрлым маңызды арақатынастары келтірілген.Бір мезгілде қолданылғанда розувастатиннің дәрілік препараттарға ықпалы

K дәруменінің антагонистері

HMG - CoА редуктазаның басқа тежегіштерімен жағдайдағы сияқты, К дәруменінің антагонистерін (мысалы, варфаринді) бір мезгілде қабылдап жүрген пациенттерде Роксера® препаратымен емдеуді бастау немесе препараттың дозасын арттыру протромбин уақытының ұзаруына алып келуі мүмкін.Ондай жағлайларда халықаралық қалыптастырылған қатынасты (ХҚҚ) мониторингілеу ұсынылады.

Пероральді контрацептивтер/орын басушы гормональді ем (ОГЕ)

Розувастатин мен пероральд контрацептивтерді бір мезгілде қолдану этинилэстрадиолдың AUC және норгестрилдің AUC сәйкесінше, 26% және 34%-ға арттырады.Плазмалық концентрациясының бұлай жоғарылауы пероральді контрацептивтердің дозасын таңдаған кезде ескерілуі тиіс.Розувастатин мен ОГЕ бір мезгілде қабылдап жүрген пациенттерде препараттардың фармакокинетикасы жөніндегі деректер жоқ, сондықтан ондай әсерін жоққа шығаруға болмайды.Алайда, біріктірілімі әйелдерде клиникалық зерттеулер аясында кеңінен қолданылған және жағымдылығы жақсы болған.Басқа дәрілік препараттар

Дигоксин

Арнайы зерттеулердің деректері бойынша, розувастатиннің дигоксинмен клиникалық тұрғыдан елеулі өзара әрекеттесуін күтпеген дұрыс.

Фузидий қышқылы

Розувастатин мен фузидий қышқылының өзара әрекеттесуіне зерттеулер жүргізілмеген.Фузидий қышқылы мен статиндерді бір мезгілде қолданғанда рабдомиолизді қоса, миопатия қаупі жоғарылауы мүмкін.Бұл өзара әрекеттесуінің механизмі (фармакодинамикалық немесе фармакокинетикалық, немесе екеуі де) әзірге белгісіз.Аталған препараттарды бір мезгілде қабылдаған пациенттерде рабдомиолиз дамыған жағдайлар (өлімге соқтырған кейбір жағдайларын қоса) туралы хабарланған.Фузидий қышқылының жүйелі препараттарын қолдану қажет болған жағдайда, фузид қышқылымен емдеудің барлық кезеңі бойына Роксераны қабылдауды тоқтату керек.

Балалар:
 • өзара әрекеттесулерін зерттеулер тек ересектер популяциясында жүргізілді.Педиатриялық популяциядағы өзара әрекеттесу дәрежесі белгісізЦиклоспорин

При одновременном применении розувастатина и циклоспорина значение AUC (площадь под кривой «концентрация - время») розувастатина, в среднем, повышается в 7 раз.Совместное применение не влияет на плазменную концентрацию циклоспорина.
Антагонисты витамина K

Как и в случае других ингибиторов HMG - CoА редуктазы , начало терапии препаратом Роксера® или увеличение дозы препарата у пациентов, получающих одновременно антагонисты витамина К (например, варфарин), может приводить к увеличению протромбинового времени.
Эзетимиб

Одновременный приём розувастатина и эзетимиба не сопровождается изменением AUC или Cmax обоих препаратов.Однако нельзя исключить фармакодинамическое взаимодействие между розувастатином и эзетимибом, проявляющееся нежелательными реакциями.
Гемфиброзил и другие липидснижающие средства

Совместное применение розувастатина и гемфиброзила приводит к увеличению в 2 раза Сmах и AUC розувастатина.Основываясь на данных по специфическому взаимодействию, не ожидается фармакокинетически значимого взаимодействия с фенофибратами, возможно фармакодинамическое взаимодействие.Гемфиброзил, фенофибрат, другие фибраты и липидснижающие дозы ниацина (никотиновой кислоты) (дозы большие или эквивалентные 1 г/сутки) увеличивали риск возникновения миопатии при одновременном использовании с ингибиторами HMG - CoА редуктазы, возможно в связи с тем, что они могут вызывать миопатию и при использовании в качестве монотерапии.Дозы 40 мг и 30 мг противопоказаны для совместного применения с гемфиброзилом и другими липидснижающими средствами.У таких пациентов терапия также должна начинаться с дозы 5 мг.
Ингибиторы протеаз

Хотя точный механизм взаимодействия неизвестен, одновременный приём ингибиторов протеаз может выраженно повышать системные концентрации розувастатина.Сообщалось о повышении равновесных AUC и Cmax розувастатина, соответственно, в 2 и 5 раз при одновременном приёме 20 мг розувастатина и комбинированного продукта из двух ингибиторов протеаз (400 мг лопинавира / 100 мг ритонавира).Таким образом, применение розувастатина у ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих ингибиторы протеаз, не рекомендуется.
Антациды

Одновременное применение розувастатина и суспензий антацидов, содержащих алюминий и магния гидроксид, приводит к снижению плазменной концентрации розувастатина примерно на 50%.Данный эффект выражен слабее, если антациды применяются через 2 часа после приема препарата Роксера®.Клиническое значение подобного взаимодействия не изучалось.
Эритромицин

Одновременное применение розувастатина и эритромицина приводит к уменьшению AUC розувастатина на 20% и Сmах розувастатина на 30%.Подобное взаимодействие может возникать в результате усиления моторики кишечника, вызываемого приёмом эритромицина.
Пероральные контрацептивы/заместительная гормональная терапия (ЗГТ)

Одновременное применение розувастатина и пероральных контрацептивов увеличивает AUC этинилэстрадиола и AUC норгестрила на 26% и 34%, соответственно.Такое увеличение плазменной концентрации должно учитываться при подборе дозы пероральных контрацептивов.
Дигоксин

По данным специальных исследований не следует ожидать клинически значимого взаимодействия розувастатина с дигоксином.
Ферменты цитохрома P450

Результаты исследований in vivo и in vitro показали, что розувастатин не является ни ингибитором, ни индуктором ферментов цитохрома Р450.Кроме того, розувастатин является слабым субстратом для этих ферментов.Не было отмечено клинически значимого взаимодействия между розувастатином и флуконазолом (ингибитором CYP2C9 и CYP3A4) и кетоконазолом (ингибитором CYP2A6 CYP3A4).Совместное применение розувастатина и итраконазола (ингибитора CYP3А4) увеличивает AUC розувастатина на 28%.Это небольшое повышение было расценено как клинически незначимое.Таким образом, не ожидается взаимодействия, связанного с метаболизмом цитохромом Р450.

 • Состав и инструкция по применению Роксера.
 • Купить Роксера в аптеке в Алматы с доставкой.
 • Цена на Роксера - 2207.00.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Роксера в других городах

Роксера в Астане, Роксера в Уральске, Роксера в Актау, Роксера в Усть-Каменогорске, Роксера в Шымкенте, Роксера в Караганде

Способ применения

Дозировка

Препаратпен емдеуді бастар алдында пациент холестерин мөлшері төмен стандартты диетада болуы және емделу кезеңінде осы диетаны ұстануды жалғастыруы тиіс. Препараттың дозасы емнің мақсатына, пациенттің емге жауабына қарай әркімге жеке белгіленеді.

Гиперхолестеринемия

Ұсынылатын бастапқы тәуліктік дозасы 5 мг-ден 10 мг дейін құрайды және күніне бір рет қабылданады. Дозасы статиндерді алғаш рет қабылдап жүрген пациенттер үшін де, HMG-CoA редуктазаның басқа тежегішімен емдеуден ауысқандар үшін де бірдей. Старттық дозаны таңдағанда холестериннің бастапқы дербес деңгейі мен бұрыннан бар жүрек-қантамырлық қауіпті, сондай-ақ жағымсыз реакциялардың даму қаупінің ықтималдығын ескеру қажет.

Қажет болған жағдайда, дозасын 4 апта сайын арттыруға болады. Жағымсыз реакциялар туралы хабарламалар жиілігінің арта түскенін ескере отырып, төменірек дозаларымен салыстырғанда 40 мг дозасын қабылдағанда, тәуліктік дозасын 40 мг дейін арттыру тек, ауыр гиперлипидемиясы бар және жүрек-қантамырлық қауіп жоғары (атап айтқанда, отбасылық гиперхолестеринемия кезінде), 20 мг дозасын қабылдағанда липидтердің мақсатты деңгейлерін қол жеткізуге мүмкіндік болмай жүрген, және қадағалауда болатын пациенттер үшін қарастырылуы тиіс. Дозасын 40 мг дейін арттыруды тек дәрігердің қадағалауымен ғана жүргізуге болады.Жүрек-қантамырлық асқынулардың профилактикасы

Жүрек-қантамыр жүйесі тарапынан бұзылулар қаупінің төмендеуін зерттеуде препарат тәулігіне 20 мг дозада қолданылды.Балалар

Препаратты балаларда қолдануды тек маман жүргізуі тиіс.6 жастан 17 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер (Таннердің <II-V сатысы)

Гетерозиготалы отбасылық гиперхолестеринемия

Гетерозиготалы отбасылық гиперхолестеринемиясы бар балалар мен жасөспірімдерде әдеттегі бастапқы дозасы күніне 5 мг құрайды.

• 6 жастан 9 жасқа дейінгі, гетерозиготалы отбасылық гиперхолестеринемиясы бар балалар үшін дозаларының әдеттегі ауқымы тәулігіне бір рет пероральді 5-10 мг құрайды. Бұл популяцияда 10 мг асатын дозаларының қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелмеген.

• 10 жастан 17 жасқа дейінгі, гетерозиготалы отбасылық гиперхолестеринемиясы бар балалар үшін дозаларының әдеттегі ауқымы тәулігіне бір рет пероральді 5-20 мг құрайды. Бұл популяцияда 20 мг асатын дозаларының қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелмеген.Дозасын арттыру баланың жеке реакциясына сәйкес және балаларды емдеу жөніндегі нұсқаулар бойынша препараттың жағымдылығына сәйкес жүргізілуі тиіс (4.4 бөлімін қараңыз). Розувастатинмен емдеуді бастар алдында балалар мен жасөспірімдерге стандартты гипохолестеринемиялық диета тағайындау керек, оны розувастатинмен емделу кезінде де ұстау керек.Гомозиготалы отбасылық гиперхолестеринемия

6 жастан 17 жасқа дейінгі, гомозиготалы отбасылық гиперхолестеринемиясы бар балаларда ұсынылатын ең жоғарғы дозасы тәулігіне бір рет 20 мг құрайды.

Жас шамасына, салмаққа және осының алдында статиндердің қабылдануына байланысты, күніне бір рет 5-тен 10 мг дейінгі бастапқы дозасы ұсынылады. Дозасын ең жоғарғы, тәулігіне бір рет 20 мг дозасына дейін арттыру баланың жеке реакциясына сәйкес және балаларды емдеу жөніндегі нұсқаулар бойынша препараттың жағымдылығына сәйкес жүргізілуі тиіс. Розувастатинмен емдеуді бастар алдында балалар мен жасөспірімдер стандартты гипохолестеринемиялық диета ұстауы керек, оны розувастатинмен емделу кезінде де ұстау керек. Пациенттердің бұл тобында 20 мг басқа дозаларының қолданылу тәжірибесі шектеулі.40 мг таблеткалар балаларда қолдануға арналмаған.Пациенттердің ерекше топтары

6 жасқа толмаған балалар

6 жасқа толмаған балаларда қолданылуының қауіпсіздігі мен тиімділігі зерттелмеген. Сондықтан Роксера® препаратын 6 жасқа толмаған балаларда қолдану ұсынылмайды.

Егде жастағыларда қолданылуы

70 жастан асқан пациенттерге препаратты 5 мг дозасынан бастап қабылдау ұсынылады. Препараттың дозасын жас шамасына байланысты түзету қажет емес.

Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттердегі дозасы

Бүйректің ауырлығы жеңіл немесе орташа дәрежелі жеткіліксіздігі бар пациенттерде дозасын түзету қажет емес, препараттың ұсынылатын дозасы бастапқы 5 мг. Бүйрек функциясының орташа бұзылулары бар (креатинин клиренсі 60 мл/минуттан аз) пациенттерде - 40 мг дозадағы препаратты қолдануға болмайды. Бүйрек жеткіліксіздігі айқын пациенттерде (креатинин клиренсі 30 мл/минуттан аз) Роксера® препаратын қолдануға болмайды.

Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттердегі дозасы

Чайлд-Пью шкаласы бойынша 7 және/немесе одан аз балмен бағаланған бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде розувататиннің жүйелі экспозициясының артқаны анықталмады, дозасын түзету қажет емес. Алайда, Чайлд-Пью шкаласы бойынша 8 және 9 балмен бағаланған бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде жүйелі экспозициясы жоғарылаған. Аталған пациенттерде бүйрек функциясын бағалаған дұрыс. Препаратты Чайлд-Пью шкаласы бойынша балы 9-дан жоғары пациенттерде қолдану тәжірибесі жоқ.

Роксера® препаратын белсенді фазадағы бауыр аурулары бар пациенттерге қолдануға болмайды.

Нәсіл

Азиялық нәсілді пациенттерде розувастатиннің жүйелі концентрациясының артқаны білінген. Азиялық нәсілді пациенттер үшін ұсынылатын бастапқы дозасы 5 мг құрайды. Азиялық нәсілді пациенттерде препаратты 40 мг дозада қолдануға болмайды.

Генетикалық полиморфизм.

Генетикалық полиморфизмнің белгілі бір типтері розувастатин экспозициясының жоғарылауына алып келуі мүмкін. Полиморфизмнің ондай барлық типтерінің бар екендігі белгілі пациенттерге Роксера® препаратының төменірек дозасын қолдану ұсынылады.

Миопатияға бейім пациенттердегі дозасы

Миопатия дамуына бейімділік факторлары бар пациенттерде ұсынылатын бастапқы дозасы 5 мг құрайды. Ондай пациенттерге 40 мг дозасын қолдануға болмайды.

Бір мезгілде қолдану

Розувастатин түрлі тасымалдағыш ақуыздардың (мысалы, ОАТР1В1 мен BCRP) субстраты болып табылады. Роксераны қан плазмасындағы розувастатин концентрациясын арттыруы мүмкін кейбір дәрілік заттармен бір мезгілде қолданғанда, аталған тасымалдағыш ақуыздармен (мысалы, циклоспоринмен және протеазаның кейбір тежегіштерімен, соның ішінде ритонавирдің атазанавирмен, лопинавирмен және/немесе типранавирмен біріктірілімдерімен өзара әрекеттесуі салдарынан, миопатия (соның ішінде рабдомиолиз) қаупі арта түседі. Мүмкіндігінше, баламалы дәрілік заттарды қолдану және қажет болған жағдайда, Роксера® препаратымен емдеуді уақытша үзе тұру керек. Аталған дәрілік заттарды Роксерамен бір мезгілде қолданбауға болмайтын жағдайларда, қатарлас қолданудың пайдасы мен қаупін мұқият салыстыру және Роксера® препаратының дозасын түзету керек.Перед началом терапии препаратом пациент должен находиться на стандартной диете с пониженным содержанием холестерина и продолжать придерживаться этой диеты в период лечения. Доза препарата устанавливается индивидуально, в зависимости от целей терапии, ответа пациента на лечение. Рекомендуемая начальная суточная доза составляет от 5 мг до 10 мг и принимается один раз в день. Доза одинакова как для пациентов, впервые принимающих статины, так и переходящих с терапии другим ингибитором HMG - CoA редуктазы. При выборе стартовой дозы необходимо учитывать исходный индивидуальный уровень холестерина и существующий сердечно-сосудистый риск, а также потенциальный риск развития нежелательных реакций.

При необходимости дозу можно увеличить через 4 недели. Учитывая увеличивающуюся частоту сообщений о неблагоприятных реакциях при приёме дозы 40 мг по сравнению с более низкими дозами, увеличение суточной дозы до 30 мг или 40 мг должно рассматриваться только для пациентов с тяжёлой гиперлипидемией и высоким сердечно-сосудистым риском (в частности, при семейной гиперхолестеринемии), у которых не удаётся достичь целевых уровней липидов при приёме более низких доз, и которые будут находиться под наблюдением. Особое внимание пациентам необходимо при начале приёма ими доз в 40 мг или 30 мг.

Увеличение дозы до 40 мг возможно только под наблюдением врача. Не рекомендуется назначение дозы 40 мг пациентам, ранее не принимавшим препарат. После 2-х недельной терапии и/или при повышении дозы Роксеры необходим контроль показателей липидного обмена (при необходимости - коррекция дозы).

Роксера® может приниматься в любое время дня, независимо от еды.

Применение у пожилых

Пациентам в возрасте старше 70 лет рекомендуется начинать приём препарата с дозы 5 мг

Дозирование у пациентов с почечной недостаточностью

У пациентов с почечной недостаточностью легкой или средней степени тяжести коррекция дозы не требуется, рекомендуемая начальная доза препарата 5 мг. У пациентов с умеренными нарушениями функции почек (клиренс креатинина менее 60 мл/мин) - противопоказано применение препарата в дозировке 40 мг. У пациентов с выраженной почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) - противопоказано применение препарата Роксера®.

Дозирование у пациентов с поражениями печени

У пациентов с 7 баллами и/или меньше по шкале Чайлд-Пью, коррекции дозы не требуется. Опыт применения препарата у пациентов с баллом выше 9 по шкале Чайлд-Пью отсутствует.

Препарат Роксера® противопоказан пациентам с заболеваниями печени в активной фазе.

Раса

Отмечено увеличение системной концентрации розувастатина среди японцев и китайцев. Рекомендуемая начальная доза для пациентов азиатской расы составляет 5 мг. Противопоказано назначение препарата в дозе 30 мг или 40 мг пациентам азиатской расы.

Дозирование у пациентов с предрасположенностью к миопатии

Рекомендуемая начальная доза для пациентов с факторами, предрасполагающими к развитию миопатии, составляет 5 мг. Дозы 40 мг и 30 мг таким пациентам противопоказаны.

Передозировка

Симптомдары: жағымсыз әсерлер симптомдарының айқын білінуі.

Емі: симптоматикалық, демеуші шаралар қажет. Спецификалық емі жоқ. Бауыр функциясын және КФК деңгейін бақылау қажет. Гемодиализдің тиімділігі аз.Симтомы: выраженность симптомов побочных эффектов.

Лечение: симптоматическое, необходимы поддерживающие мероприятия. Специфического лечения не существует. Необходим контроль функции печени и уровня КФК. Гемодиализ малоэффективен.
Сертификаты

Аналогичные товары

Купить РОЗУЛИП 0,005 N28 ТАБЛ П/О цена

-Фармацевтический завод ОАО ЭГИС

Страна производитель: Венгрия

Рецептурный препарат
Цена
3263.00 тнг.
Купить КРЕСТОР 0,02 N28 ТАБЛ П/О цена

-Ай Пи Эр Фармасьютикалс

Страна производитель: Пуэрто-Рико

Рецептурный препарат
Цена
7963.00 тнг.
Купить КРЕСТОР 0,01 N28 ТАБЛ П/О цена

-Ай Пи Эр Фармасьютикалс

Страна производитель: Пуэрто-Рико

Рецептурный препарат
Цена
5473.00 тнг.
Купить РОСУСТАР 0,02 N30 ТАБЛ П/О цена

-Уорлд Медицин Илач Сан.ве Тидж А.Ш

Страна производитель: Турция

Рецептурный препарат
Цена
5168.00 тнг.
Купить МЕРТЕНИЛ 0,04N30 ТАБЛ цена

-Гедеон Рихтер ОАО

Страна производитель: Венгрия

Рецептурный препарат
Цена
4845.00 тнг.
Купить РОСУСТАР 0,01 N30 ТАБЛ П/О цена

-Уорлд Медицин Илач Сан.ве Тидж А.Ш

Страна производитель: Турция

Рецептурный препарат
Цена
3315.00 тнг.
Купить РОЗУТОР 20 0,02 N30 ТАБЛ П/О цена

-Ajanta Pharma Limited

Страна производитель: Индия

Рецептурный препарат
Цена
4162.00 тнг.
Купить МЕРТЕНИЛ 0,02N30 ТАБЛ цена

-Гедеон Рихтер ОАО

Страна производитель: Венгрия

Рецептурный препарат
Цена
3738.00 тнг.

-LABORATORIOS NORMON S.A

Страна производитель: Испания

Рецептурный препарат
Цена
3422.00 тнг.
Купить РОКСЕРА 0,02N30 ТАБЛ П/О цена

-KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto

Страна производитель: Словения

Рецептурный препарат
Цена
3377.00 тнг.

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555