Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ЗИННАТ 0,125/5МЛ 50МЛ ГРАНУЛЫ Д/ПРИГ СУСП

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Цефуроксим
Производитель: -Фиктивный производитель
Форма выпуска и упаковка: Жарғақшамен дәнекерленген және балалардың құтыны ашуға қарсы құрылғысы бар бұрандалы пластмасса қақпақпен тығындалған сыйымдылығы 100 мл (дайын суспензия көлемі - 50 мл) күңгірт шыныдан жасалған құтыларда.

1 құтыдан өлшеуіш стақанмен, өлшеуіш қасықпен және қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.Во флаконы из темного стекла вместимостью 100 мл, запаянные мембра-ной и укупоренные навинчивающейся пластмассовой крышкой с устрой-ством против вскрытия детьми флакона.

По 1 флакону вместе с мерным стаканом, мерной ложкой и инструкцией по применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.
Беречь от детей: Да
Все лекарства Зиннат Все аналогичные товары
Купить ЗИННАТ 0,125/5МЛ 50МЛ ГРАНУЛЫ Д/ПРИГ СУСП цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Зиннат инструкция по применению

Лекарственная форма

Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған түйіршіктер, 125 мг/5 млГранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, 125мг/5мл

Состав

Дәрілік препараттың құрамы

5 мл суспензияның құрамында:

 • белсенді зат-цефуроксим аксетилі 150 мг (цефуроксимге 125 мг сәйкес)
 • қосымша заттар: стеарин қышқылы
 • сахароза
 • «Tutti Frutti» хош иістендіргіші 51.880/АР 05:51
 • калий ацесульфамы
 • аспартам
 • повидон К30
 • ксантан шайыры
5 мл суспензии содержат

активное вещество - цефуроксима аксетила 150.0 мг (соответствует

цефуроксиму 125 мг),

вспомогательные вещества:
 • кислота стеариновая
 • сахароза
 • ароматизатор «Tutti Frutti» 51.880/АР 05:51
 • калия ацесульфам
 • аспартам
 • повидон К30
 • смола ксантамовая

Фармакодинамика

Зиннат - ІІ буындағы цефалоспоринді антибиотик. Оның әсер ету ауқымы кең. Цефуроксим аксетилі белсенді цефуроксим антибиотигіне дейін эстераза ферменттерімен гидролизденеді. Көптеген β-лактамазалардың әсеріне төзімді, сондықтан ампициллинге төзімді немесе амоксициллинге төзімді штаммдарға қатысты белсенді. Бактерицидтік әсер етеді, негізгі мақсатты ақуыздармен байланыстыру нәтижесінде бактериялардың жасуша жақтауының синтезін бұзады.

Резистенттілік механизмі

Цефуроксимге бактериялық резистенттілік келесі механизмдердің бірімен немесе бірнешеуімен шартталуы мүмкін:

 • бета-лактамазалардың гидролизі
 • аэробты грамтеріс бактериялардың белгілі бір түрлерінде индукциялануы немесе тұрақты түрде басылуы мүмкін кеңейтілген ауқымды бета-лактамазаларды (КАБЛ) және AmpC ферменттерін қоса (бірақ олармен шектелмей)
 • пенициллинді байланыстыратын ақуыздардың цефуроксимге тектестігінің төмендеуі
 • цефуроксимнің грамтеріс бактериялардың пенициллинді байланыстыратын ақуыздарына қол жетімділігін шектейтін сыртқы жарғақшаның өткізгіштігі
 • бактериялардың кері ағуына арналған сорғылар
Басқа инъекциялық цефалоспориндерге резистенттілік дамыған микроорганизмдер цефуроксимге төзімді болады деп күтілуде.

Резистенттілік механизміне байланысты пенициллиндерге жүре пайда болған резистенттілігі бар организмдер цефуроксимге төмен сезімталдықты немесе резистенттілікті көрсетуі мүмкін.

Цефуроксим аксетилінің шекті мәні

Микробқа қарсы препараттарға сезімталдықты айқындау жөніндегі Еуропалық комитет (EUCAST) белгілеген ең төмен тежейтін концентрацияның шекті мәндері мынадай (6-кесте):
 • Микроорганизмдер Шекті мәндер (мг/л)

  С Р

  Enterobacteriaceae 1 2 <
 • 8 >
 • 8

  Staphylococcus spp.Ескертпе 3 Ескертпе 3

  Streptococcus A, B, C және G Ескертпе4 Ескертпе4

  Streptococcus pneumoniae <
 • 0,25 >
 • 0,5

  Moraxella catarrhalis <
 • 0,125 >
 • 4

  Haemophilus influenzae <
 • 0,125 >
 • 1

  Спецификалық емес шекті мәндер 1 IE5 IE5

  1 КАБЛ және AmpC плазмидамен байланысқан.Бета-лактамазалар өндіретін кейбір штаммдар осы шекаралық мәндер бойынша 3-ші немесе 4-ші буын цефалоспориндеріне қатысты сезімтал немесе аралық болып табылады және оларды анықталған ретінде хабарлаған жөн, яғни КАБЛ болуы немесе болмауы өз бетімен сезімталдықты санаттауға әсер етпейді.Көптеген салаларда инфекциялық бақылау мақсаттары үшін КАБЛ анықтау және сипаттау ұсынылады немесе міндетті болып табылады
2 Тек асқынбаған НШЖИ (цистит) (4.1-бөлімді қараңыз).
3 Staphylococcus-тың цефалоспориндерге сезімталдығы шекті мәні жоқ және staphylococcal инфекцияларында қолданылмауы тиіс цефтазидим, цефиксим және цефтибутенді қоспағанда, метициллинге сезімталдығы бойынша анықталады.
4 Бета-лактамдарға сезімталдық бета-гемолитикалық streptococci топтары A, B, C және G пенициллинге сезімталдық негізінде анықталады.
5 Қарастырылып отырған түрдің препаратпен емдеудің жақсы мақсаты екендігі туралы дәлелдер жеткіліксіз.ЕТТК мәндерін түсініктемелермен хабарлауға болады, бірақ қатарлас С немесе Р-санаттаусыз.
С-сезімталдық, Р-резистенттілік.


Микробиологиялық сезімталдық

Штаммдардың резистенттілігі географиялық орналасуына және уақытына байланысты.Ауыр инфекцияларды емдеу үшін жергілікті резистенттілік деректерін қолданыңыз.
Егер жергілікті резистенттілік цефуроксим аксетиліне жеткілікті таралған болса және оның тиімділігі кейбір инфекцияларды емдеу кезінде күмән келтірілсе, онда тиісті маманға жүгіну ұсынылады.

Цефуроксим келесі микроорганизмдерге қатысты тиімді

Грамоң аэробты бактериялар:
 • Staphylococcus aureus (метициллинге сезімтал изоляттар) *

  Коагулазонегативті staphylococcus (метициллинге сезімтал)

  Streptococcus pyogenes

  Streptococcus agalactiae

  Грамтеріс аэробты бактериялар:

  Haemophilus influenzae

  Haemophilus parainfluenzae

  Moraxella catarrhalis

  Спирохеталар

  Borrelia burgdorferi

  Цефуроксимге ықтимал резистенттілігі бар микроорганизмдер

  Грамоң аэробты бактериялар:

  Streptococcus pneumoniae

  Грамтеріс аэробты бактериялар:

  Citrobacter freundii

  Enterobacter aerogenes

  Enterobacter cloacae

  Escherichia coli

  Klebsiella pneumoniae

  Proteus mirabilis

  Proteus spp.(P.Vulgaris қоспағанда)

  Providencia spp
Грамоң анаэробты бактериялар:
 • Peptostreptococcus spp.Propionibacterium spp.Грамтеріс анаэробты бактериялар:

  Fusobacterium spp.Bacteroides spp.Цефуроксимге төзімді

  Грамоң аэробты бактериялар:

  Enterococcus faecalis

  Enterococcus faecium

  Грамтеріс аэробты бактериялар:

  Acinetobacter spp.Campylobacter spp
Morganella morganii

Proteus vulgaris

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Грамтеріс анаэробты бактериялар:
 • Bacteroides fragilis

  Басқа

  Chlamydia spp.Mycoplasma spp.Legionella spp.* Барлық метициллинге төзімді S.aureus бактериялары цефуроксимге төзімді
Зиннат® - цефалоспориновый антибиотик II поколения.Обладает широким спектром действия.Устойчив к действию большинства ?-лактамаз, поэтому активен в отношении ампициллин-резистентных или амоксициллин-резистентных штаммов.Действует бактерицидно, нарушает синтез клеточной стенки бактерий в результате связывания с основными белками-мишенями.Резистентность штаммов зависит от географического месторасположения и времени.Используйте местные данные по резистентности для лечения тяжелых инфекций.Цефуроксим эффективен в отношении следующих микроорганизмов

Аэробные грамположительные бактерии:
 • Streptococcus pyogenes*

  Beta-hemolytic streptococci

  Аэробные грамотрицательные бактерии:

  Haemophilus influenzae* (включая ампициллин-резистентные штаммы)

  Haemophilus parainfluenzae*

  Moraxella catarrhalis*

  Neisseria gonorrhoea* (включая штаммы
 • продуцирующие и непродуцирующие пенициллиназу)

  Анаэробные грамположительные бактерии:

  Peptostreptococcus spp.Propionibacterium spp.Спирохеты

  Borrelia burgdorferi*

  Организмы с возможной резистентостью к цефуроксиму

  Аэробные грамположительные бактерии:

  Staphylococcus spp
 • включая S.aureus (только метициллин-чувствительные изоляты)*

  Streptococcus pneumoniae*

  Аэробные грамотрицательные бактерии:

  Citrobacter spp
 • не включая C.freundii

  Enterobacter spp
 • не включая E.aerogenes и E.cloacae

  Escherichia coli*

  Klebsiella spp
 • включая Klebsiella pneumoniae*

  Proteus mirabilis

  Proteus spp
 • не включая P.penneri и P.vulgaris

  Providencia spp.Анаэробные грамположительные бактерии:

  Clostridium spp
 • не включая C.Difficile

  Анаэробные грамотрицательные бактерии:

  Bacteroides spp
 • не включая B.fragilis

  Fusobacterium spp.К цефуроксиму устойчивы

  Enterococcus spp
 • включая E.faecalis и E.faecium

  Listeria monocytogenes

  Acinetobacter spp.Burkholderia cepacia

  Campylobacter spp.Citrobacter freundii

  Enterobacter aerogenes

  Enterobacter cloacae

  Morganella morganii

  Proteus penneri

  Proteus vulgaris

  Pseudomonas spp
 • включая Pseudomonas aeruginosa

  Serratia spp.Stenotrophomonas maltophilia

  Clostridium difficile

  Chlamydia species

  Mycoplasma species

  Legionella species

  Bacteroides fragilis

  *Клиническая эффективность не была подтверждена в клинических исследованиях

Фармакокинетика

Сіңуі

Ішке қабылдағаннан кейін цефуроксим аксетилі асқазан - ішек жолынан сіңеді және цефуроксимді жүйелі қан ағымына босата отырып, ішек пен қанның шырышты қабығында тез гидролизденеді. Суспензияны тамақпен бірге қабылдаған кезде оңтайлы сіңуге қол жеткізіледі.

Цефуроксим аксетилі таблеткаларын қабылдағаннан кейін қан сарысуындағы ең жоғары деңгейлер (125 мг доза үшін 2,1 мкг/мл, 250 мг доза үшін 4,1 мкг/мл, 500 мг доза үшін 7,0 мкг/мл және 1000 мг доза үшін 13,6 мкг/мл) препаратты тамақтану кезінде қабылдағаннан кейін шамамен 2-3 сағаттан кейін туындайды. Суспензия түрінде цефуроксимнің сіңу жылдамдығы таблеткалармен салыстырғанда төмендеді, бұл қан сарысуындағы ең төменгі деңгейге және жүйелік биожетімділіктің төмендеуіне әкеледі (4-17% - ға аз). Цефуроксим аксетилінің ішке қабылдауға арналған суспензиясы дені сау ересектерге сынақ кезінде цефуроксим аксетилі таблеткаларына биобаламалы емес еді, сондықтан олар миллиграмм / миллиграмм қатынасында бір-бірін алмастырмайды (4.2-бөлімді қараңыз). 125-тен 1000 мг-ға дейінгі пероральді дозалар ауқымындағы цефуроксим фармакокинетикасы тәуелді болып табылады. 250-ден 500 мг-ға дейінгі қайталама пероральді дозаларда цефуроксимнің жинақталуы байқалған жоқ.

Таралуы

Цефуроксимнің қан плазмасы ақуыздарымен байланысу дәрежесі қолдану тәсіліне байланысты 33% - дан 50% - ға дейін құрайды.

Дені сау еріктілер цефуроксим аксетилі таблеткасын 500 мг 12 бір рет қабылдағаннан кейін таралудың теориялық көлемі 50 л (КВ% = 28%) құрады. Цефуроксим концентрациясына қарапайым қоздырғыштар үшін ең аз басу деңгейінен асып, бадамшабездерде, мұрын қойнауларының тіндерінде, бронхтың шырышты қабығында, сүйекте, плевралық сұйықтықта, буын сұйықтықтығында, синовиальді сұйықтықта, интерстициальді сұйықтықта, өтте, қақырықта және көзішілік сұйықтықта қол жеткізуге болады. Менингездердің қабынуы кезінде цефуроксим гематоэнцефалдық бөгеттен өтеді.

Метаболизмі

Цефуроксим организмде метаболизденбейді.

Шығарылуы

Цефуроксимнің жартылай шығарылу кезеңі 1-1, 5 сағатты құрайды.

Цефуроксим бүйрек арқылы өзгермеген түрде шумақтық сүзілу және өзекшелік секреция арқылы шығарылады. Бүйрек клиренсі 125-тен 148 мл/мин/1,73 м2 аралығында болады.

Пациенттердің ерекше топтары

Жынысы

Цефуроксим фармакокинетикасында ерлер мен әйелдер арасында айырмашылықтар байқалған жоқ.

Егде жастағы пациенттер

Бүйрек функциясы қалыпты егде жастағы пациенттерде күніне 1 г дейін дозалау кезінде ерекше сақтық шаралары қажет емес. Егде жастағы пациенттерде бүйрек функциясының төмендеуі ықтимал, сондықтан олар үшін дозаны бүйрек функциясына сәйкес түзету керек (4.2-бөлімді қараңыз).

Педиатриялық пациенттер

Егде жастағы нәрестелерде (>3 айлық жаста) және балаларда цефуроксим фармакокинетикасы ересектердегідей. 3 айға дейінгі балаларда цефуроксим аксетилін қолданудың клиникалық зерттеулері туралы деректер жоқ.

Бүйрек функциясының бұзылуы

Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер үшін цефуроксим аксетилінің қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталмаған. Цефуроксим негізінен бүйрекпен шығарылады. Сондықтан, барлық ұқсас антибиотиктер сияқты, бүйрек функциясының айқын бұзылуы бар пациенттерге (яғни Clcr <30 мл/мин) оның баяу шығарылуын өтеу үшін цефуроксим дозасын азайту ұсынылады. (4.2-бөлімді қараңыз). Цефуроксим диализ көмегімен тиімді шығарылады.

Бауыр функциясының бұзылуы

Бауыр функциясы бұзылған пациенттер бойынша деректер жоқ. Цефуроксим негізінен бүйрек арқылы шығарылатындықтан, бүйрек функциясының бұзылуы цефуроксим фармакокинетикасына әсер етпейді деп күтілуде.

Фармакокинетикалық / фармакодинамикалық өзара әрекеттесу

Цефалоспориндер үшін in vivo тиімділігімен корреляцияланатын ең маңызды фармакокинетикалық-фармакодинамикалық индекс жекелеген нысана түрлері үшін цефуроксимнің (яғни % T > ЕТТК) ең төмен тежейтін концентрациясынан (ЕТТК) жоғары болып қалатын дозалау аралығының пайызын (%T) білдіретіні көрсетілді.Абсорбция

После приема внутрь цефуроксим аксетил всасывается из желудочно-кишечного тракта и быстро гидролизуется в слизистой оболочке кишечника и крови с высвобождением цефуроксима в системный кровоток. Оптимальное всасывание достигается при приеме суспензии вместе с пищей.

При приеме суспензии скорость абсорбции (Сmax) цефуроксима аксетила ни-же, чем при приеме таблеток, (Сmax) которых определяется через 2-4 часа, вследствие чего снижается максимальная концентрация, увеличивается время ее достижения и уменьшается системная биодоступность (на 4-17 %).

Распределение

Степень связывания цефуроксима с белками плазмы крови составляет от 33 % до 50 %, в зависимости от способа применения.

Метаболизм

Цефуроксим не метаболизируется в организме.

Выведение

Период полувыведения цефуроксима составляет 1-1.5 часа.

Цефуроксим выделяется почками в неизменном виде путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Конкурентное назначение пробеницида увеличивает показатель AUC на 50 %.

Нарушение функции почек

Фармакокинетика цефуроксима не исследовалась у пациентов с различной степенью почечной дисфункции. Период полувыведения цефуроксима возрастает со снижением функции почек, что является основным руководством для подбора дозы у таких пациентов. У пациентов, находящихся на гемодиализе, как минимум 60 % от общей дозы цефуроксима присутствует в организме на момент начала диализа, который выводится в течение 4 часов процедуры диализа. Таким образом, таким пациентам необходимо назначение дополнительной дозы цефуроксима по завершению процедуры гемодиализа.

Побочные действия

Жиі

Candida тектес төзімді микроорганизмдердің қарқынды өсуі

эозинофилия

бас ауыруы, бас айналу

диареяны, жүрек айнуын, іш аумағының ауырсынуын қоса, асқазан-ішек бұзылыстары

бауыр ферменттері (АЛТ, АСТ, ЛДГ) белсенділігінің уақытша жоғарылауы

Жиі емес

Кумбс реакциясына оң нәтиже, тромбоцитопения, лейкопенияның оң реакциясы (кейде айқын білінетін)

тері бөртпесі

құсу

Жиілігі белгісіз

Clostridium difficile шамадан тыс өсуі

гемолитикалық анемия

шығу тегі дәрілік қызба, сарысу құю ауруы, анафилаксия

жалғанжарғақшалы колит

сарғаю (негізінен холестаздық), гепатит

есекжем, қышыну

полиморфты эритема, Стивенс-Джонсон синдромы, уытты эпидермальді некролиз (экзантематозды некролиз), ангионевроздық ісіну

Яриш-Герксгеймер реакциясы

Жеке жағымсыз реакциялардың сипаттамасы

Цефалоспориндер класс ретінде әдетте эритроциттер жарғақшасының бетіне сіңеді және препаратқа қарсы бағытталған антиденелермен реакцияға түседі, бұл оң антиглобулин сынағын (бұл қанның үйлесімділігіне арналған айқаспалы сынамаға кедергі келтіруі мүмкін) және сирек жағдайларда гемолитикалық анемияны көрсетеді.

Қан сарысуындағы бауыр ферменттері деңгейінің қысқа мерзімді жоғарылауы байқалады, ол әдетте қайтымды болады.

Балалар

Балалардағы цефуроксим аксетилінің қауіпсіздік бейіні ересектердегі бейінге сәйкес келеді.Побочные реакции на цефуроксим обычно преходящи и имеют легкое те-чение.

Частота встречаемости определяется следующим образом:

 • очень часто (?1/10), часто (?1/100 - <
 • 1/10), нечасто (?1/1 000 - <
 • 1/100), редко (?1/10 000 - <
 • 1/1 000), очень редко (<
 • 1/10 000, включая отдельные случаи), неизвестно (частота не может быть оценена)


Часто

- усиленный рост устойчивых микроорганизмов рода Candida

- эозинофилия

- головная боль, головокружение

- желудочно-кишечные расстройства, включая диарею, тошноту, боль

в области живота

- временное повышение активности ферментов печени (АЛТ, АСТ, ЛДГ),

Нечасто

- положительная реакция Кумбса, тромбоцитопения, лейкопения (иногда резко выраженная)

- кожная сыпь

- рвота

Редко

- крапивница, зуд

- псевдомембранозный колит

Очень редко

- гемолитическая анемия

- лихорадка лекарственной этиологии, сывороточная болезнь, анафилаксия

- желтуха (преимущественно холестатическая), гепатит

- полиморфная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидер-мальный некролиз (экзантематозный некролиз)

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Препарат Зиннат® назначают с особой осторожностью пациентам, в анамнезе которых имеются сведения об аллергических реакциях на пенициллины или другие бета-лактамные антибиотиким.

Как и в случае с другими антибиотиками, при длительном лечении препаратом возможен усиленный рост нечувствительных микроорганизмов (Candida, Enterococci, Clostridium difficile), что может потребовать прекра-щения лечения.

При появлении диареи на фоне применения антибиотиков, в том числе препарата Зиннат®, следует иметь в виду возможность развития псевдомембранозного колита, тяжесть которого может варьировать от незначительной до жизнеугрожающей. Таким образом, важно рассмотреть возможность наличия данной патологии у пациентов с диареей, возникшей на фоне лечения или после прекращения терапии. При наличии у пациента длительной или выраженной диареи или при наличии абдоминальных спазмов, лечение должно быть прекращено немедленно и пациент должен быть направлен на дальнейшее исследование.

При лечении препаратом Зиннат® болезни Лайма иногда отмечается реакция Яриша-Герсгеймера. Эта реакция является прямым следствием бакте-рицидного действия Зинната® на возбудителя заболевания – спирохету Borrelia burgdorferi - и является частым и обычно самопроизвольно проходящим последствием лечения. Необходимо объяснить пациентам, что это обычное следствие антибиотикотерапии при болезни Лайма, не требующее специальной терапии.

При ступенчатой терапии время переключения на пероральную терапию определяется тяжестью инфекции, клиническим состоянием пациентов и чувствительностью возбудителя. При отсутствии клинического улучшения на протяжении 72 ч парентеральную терапию следует продолжить.

Ознакомьтесь с инструкцией по применению препарата Зинацеф в случае его назначения.

Пациентам с сахарным диабетом следует учитывать наличие сахарозы в составе суспензии.

При назначении препарата Зиннат® пациентам с фенилкетонурией следует учитывать наличие аспартама в составе препарата, который может быть источником фенилаланина.

Применение в педиатрии

Опыта лечения детей до 3-месячного возраста нет.

Беременность и период лактации

Тератогенного и эмбриотоксического действия не наблюдается, но, как и в случае с другими препаратами, препарат должен применяться с осторожностью в ранние месяцы беременности.

Лактация

Цефуроксим проникает в грудное молоко, в связи с чем применение препарата при кормлении должно рассматриваться с осторожностью.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Поскольку при приеме препарата Зиннат® могут возникать случаи головокружения, необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и другими механизмами

Показания

Препаратқа сезімтал микроорганизмдерден туындаған инфекциялық-қабыну ауруларын емдеуде:

 • жедел стрептококкты тонзиллит және фарингит

  жедел бактериялық синусит

  жедел ортаңғы отит

  созылмалы бронхиттің өршуі

  цистит

  пиелонефрит

  асқынулармен қатар жүрмейтін тері және жұмсақ тіндердің инфекциялары (мысалы
 • фурункулез
 • пиодермия
 • импетиго)

  Лайм ауруының ерте кезеңдері

  Бактерияға қарсы заттарды тиісінше пайдалану жөніндегі ресми ұсынымдарды қарау қажет
Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувстви-тельными к препарату микроорганизмами:
 • - острый стрептококковый тонзиллит и фарингит

  - острый бактериальный синусит

  - острый средний отит

  - обострение хронического бронхита

  - цистит

  - пиелонефрит

  - инфекции кожи и мягких тканей (например
 • фурункулез
 • пиодермия
 • им-петиго)
 • не сопровождающиеся осложнениями

  - ранние стадии болезни Лайма

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

цефалоспоринді антибиотиктерге, цефуроксимге немесе препараттың кез келген компонентіне белгілі аса жоғары сезімталдық

анамнездегі аса жоғары сезімталдықтың ауыр реакциялары (мысалы, анафилаксиялық реакциялар) кез келген түрдегі бактерияға қарсы бета-лактамды дәрілерге (пенициллиндер, монобактамдар және карбапенемдер).

3 айға дейінгі балалар

фенилкетонурия- повышенная чувствительность к антибиотикам группы цефалоспоринов,

пенициллинам и карбапенам или к любому компоненту препарата

- детский возраст до 3 месяцев

С осторожностью:

 • - первый триместр беременности

Лекарственное взаимодействие

Препараты, которые снижают кислотность желудочного сока, могут уменьшить биодоступность препарата Зиннат® и сводить к минимуму эффект ускорения абсорбции после приема пищи.

Как и другие антибиотики, препарат Зиннат® может влиять на кишечную флору, тем самым приводя к снижению реабсорбции эстрогенов и снижению эффективности комбинированных пероральных контрацептивов.

Поскольку при проведении ферроцианидного теста может отмечаться ложно-положительный результат, для определения уровня глюкозы в крови пациентов, получающих терапию цефуроксимом натрия, рекомендуется использовать глюкозооксидазную или гексокиназную методику. Зиннат® не влияет на результаты щелочно-пикратного метода определения уровня креатинина.

Одновременное введение с пробеницидом приводит к увеличению AUC препарат Зиннат® на 50 %.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Зиннат в других городах

Зиннат в Астане, Зиннат в Уральске, Зиннат в Актау, Зиннат в Усть-Каменогорске, Зиннат в Шымкенте, Зиннат в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

1-кесте. Ересектер мен балалар (≥40кг)

Қолданылуы Доза

Жедел тонзиллит және фарингит, жедел бактериялық синусит Күніне екі рет 250 мг

Жедел ортаңғы отит Күніне екі рет 500 мг

Созылмалы бронхиттің өршуі Күніне екі рет 500 мг

Цистит Күніне екі рет 250 мг

Пиелонефрит Күніне екі рет 250 мг

Асқынулармен қатар жүрмейтін тері және жұмсақ тіндер инфекциялары Күніне екі рет 250 мг

Лайм ауруының алғашқы кезеңдерін емдеу 14 күн ішінде күніне екі рет 500 мг (10 күннен 21 күнге дейін)

Пациенттердің ерекше топтары

2-кесте. Балалар (<40 кг.)

Қолданылуы Доза

Жедел тонзиллит және фарингит, жедел бактериялық синусит Күніне екі рет 10 мг/кг, күніне екі рет ең көбі 125 мг.

Жедел ортаңғы отит немесе одан да ауыр инфекциялары бар 2 жастан асқан балалар Күніне екі рет 15 мг/кг, ең көбі күніне екі рет 250 мг.

Цистит Күніне екі рет 15 мг/кг, ең көбі күніне екі рет 250 мг.

Пиелонефрит Күніне екі рет 15 мг/кг, 10-нан 14 күнге дейін ең көбі 250 мг

Асқынулармен қатар жүрмейтін тері және жұмсақ тіндер инфекциялары Күніне екі рет 15 мг/кг, ең көбі күніне екі рет 250 мг

Лайм ауруының алғашқы кезеңдерін емдеу Күніне екі рет 15 мг/кг, 14 күн ішінде күніне екі рет ең көбі 250 мг (10-нан 21 күнге дейін)

Зиннат® препаратын 3 айға дейінгі балаларда қолдану тәжірибесі жоқ.

Ішке қабылдау үшін суспензия дайындауға арналған таблеткалар немесе түйіршіктер түріндегі цефуроксим аксетилі биобаламалы емес, олар 1 мг/1 мг арақатынасы негізінде өзара алмастырылмайды.

Нәрестелерде (3 айдан 12 жасқа дейін) және дене салмағы 40 кг дейінгі балаларда тәулігіне 2 рет (инфекциялардың көпшілігі үшін) дене салмағының 10 мг/кг есебінен, бірақ тәулігіне 250 мг аспайтын баланың салмағына сәйкес препарат дозасын есептеу ұсынылады. Ортаңғы отит және одан да ауыр инфекциялар кезінде ұсынылатын доза тәулігіне 2 рет 15 мг/кг-ға тең, бұл ретте ең жоғары тәуліктік доза тәулігіне 500 мг-ден аспайды.

Баланың салмағына (кг) 125 мг/5мл суспензияны пайдалана отырып, 10 мг/кг дозасын бір реттік қабылдауды есептеу үшін мл суспензияның қажетті көлемі: (10 х В х 5) / 125 деп есептеледі.

Баланың салмағына (В) кг-ға 125 мг/5мл суспензияны пайдалана отырып, 15 мг/кг дозасын бір реттік қабылдауды есептеу үшін мл-дегі суспензияның қажетті көлемі: (15 х В х 5) / 125 деп есептеледі.Жеңілдетілген қолдануға арналған нұсқаулық ретінде (мысалы, 125 мг/5 мл үшін өлшеуіш қасық (5 мл) немесе 250 мг/5 мл) суспензия жас топтары бойынша бөлінген келесі екі кесте ұсынылады.

Өте кішкентай балаларда дозалау дәлдігі үшін дозалау шприцін қолдануға болады, алайда өлшеуіш қасық қасық арқылы суспензия қабылдауға қабілетті балаларда препаратты ең оңтайлы дозалау әдісі болып табылады.3-кесте. Көптеген инфекциялар кезінде 10 мг/кг мөлшеріндегі доза

Жасы Тәулігіне 2 рет (мг) мл көлемі

125 мг 250 мг

3 айдан 6 айға дейін 40 - 60 2.5 -

6 айдан 2 жылға дейін 60 - 120 2.5-5 -

2 жастан 18 жасқа дейін 125 5 2.54-кесте. Ортаңғы отит және ауыр инфекциялар кезінде 15 мг/кг мөлшеріндегі доза

Жасы Тәулігіне 2 рет (мг) мл көлемі

125 мг 250 мг

3 айдан 6 айға дейін. 60 - 90 2,5 -

6 айдан 2 жылға дейін 90 - 180 5-7.5 2.5

2 жастан 18 жасқа дейін 180 - 250 7.5-10 2.5-5Бүйрек жеткіліксіздігі

Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде цефуроксим аксетилінің қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталмаған. Цефуроксим негізінен бүйрекпен шығарылады. Бүйрек функциясы бұзылған пациенттерде баяу экскрецияны түзету үшін дозаны төмендету ұсынылады. Цефуроксим диализбен тиімді жойылады.

5-кесте. Бүйрек жеткіліксіздігі кезіндегі Зиннат® препаратының ұсынылатын дозалары

Креатинин клиренсі T½ (сағат) Ұсынылған доза

≥30 мл / мин 1.4 - 2.4 Дозаны түзету қажет емес (стандартты доза күніне екі рет 125 - 500 мг)

10-29 мл/мин 4.6 Әр 24 сағат сайын стандартты жеке доза

<10 мл/мин 16.8 Әр 48 сағат сайын стандартты жеке доза

Гемодиализ емшарасы кезінде 2-4 Диализ емшарасының соңында қосымша бір реттік жеке

Бауыр жеткіліксіздігі

Бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттер туралы деректер жоқ. Цефуроксим ең алдымен бүйрекпен шығарылатындықтан, бауыр функциясының бұзылуы цефуроксим фармакокинетикасына әсер етпейді деп болжанады.

Қолдану тәсілі

Ішке қабылдауға арналған.

Оңтайлы сіңіру үшін препаратты тамақпен бірге қабылдау керек.

Қабылдау алдында суспензияны дайындау жөніндегі нұсқау:

1. Дәрілік затты қабылдау алдында ішіндегісін босату үшін құтыны бірнеше рет қарқынды түрде сілкіңіз. Құтыдағы барлық түйіршіктер сусымалы болуы тиіс. Қақпақты және қорғаныс жарғақшасын алыңыз. Егер жарғақша зақымдалған немесе жоқ болса, препаратты қолданбаңыз.

2. Суспензия құтысымен бірге жеткізілетін өлшеуіш стақанда көрсетілген белгіге дейін бөлме температурасындағы су алыңыз.

Егер су алдын ала қайнатылған болса, оны қоспас бұрын бөлме температурасына дейін суыту керек. Пероральді суспензия түйіршіктерін ыстық немесе жылы сұйықтықтармен араластырмаңыз. Суспензия тым қою болмас үшін суық суды пайдалану керек.3. Бөлме температурасындағы судың өлшенген мөлшерін құтыға құйып, қақпақпен жабыңыз. Түйіршіктер сумен әбден қанығуы үшін құтыны тұндыра тұрыңыз; бұл шамамен бір минутты алуы керек

4. Препаратты толығымен араластыру үшін құтыны төңкеріп, оны қатты сілкіңіз (кемінде 15 секунд).

5. Құтыны тік қалыпқа аударыңыз және барлық түйіршіктер сумен араласқанға дейін бір минут бойы тағы да қатты сілкіңіз.

6. Егер Сіз суспензияны сұйылтқаннан кейін бірден қолдануды жоспарламасаңыз, құтыны дереу тоңазытқышқа салыңыз (2ºС-ден 8ºС-ге дейін, мұздатып қатырмаңыз) және алғашқы дозаны қабылдағанға дейін кем дегенде бір сағат тұндыра тұрыңыз. 2ºС-ден 8ºС-ге дейін салқындаған кезде дайын суспензияны 10 күнге дейін сақтауға болады. Дәрі қабылдағанға дейін құтыны әрдайым жақсылап шайқаңыз.

7. Препаратты қабылдаған кезде суспензияның әрбір бөлігіне қосымша жеміс шырынын немесе бөлме температурасындағы сүтті қосуға болады. Осылайша қосымша сұйылтылған суспензияны дереу қолдану керек. Суспензияның барлық көлемін шырын немесе сүтпен бірден сұйылтпаңыз. Дайын суспензияны немесе түйіршіктерді ыстық сұйықтықтармен араластыруға болмайды.

Емдеу ұзақтығы

Препаратты қолдану ұзақтығы орта есеппен 7 күнді құрайды (5-тен 10 күнге дейін).Длительность применения препарата составляет в среднем 7 дней (от 5 до 10 дней). Для оптимальной абсорбции препарат следует принимать вместе с пи-щей.

Взрослые

Большинство инфекций по 250 мг два раза в день

Инфекции мочеполового тракта по 125 мг 2 раза в сутки

Пиелонефрит по 250 мг 2 раза в сутки

Инфекции нижних дыхательных путей легкой и сред-ней степени тяжести, например, бронхит по 250 мг 2 раза в суткиТяжелые инфекции нижних дыхательных путей или подозрение на пневмонию по 500 мг 2 раза в сутки

Неосложненная гонорея однократная доза 1 г

Болезнь Лайма у взрослых и детей старше 12 лет по 500 мг 2 раза в сутки в те-чение 20 дней

Ступенчатая терапия

Продолжительность терапии зависит от тяжести заболевания и клинического состояния пациента.

Пневмония

Зинацеф® в дозе 1.5 г 2-3 раза в сутки (в/в или в/м) в течение 48-72 часов, а затем - Зиннат® в дозе 500 мг 2 раза в сутки в течение 7-10 дней.

Обострение хронического бронхита

Зинацеф® в дозе 750 мг 2-3 раза в сутки (в/в или в/м) в течение 48-72 часов, а затем - Зиннат® в дозе 500 мг 2 раза в сутки в течение 5-10 дней.

Применение в педиатрии

В случае предпочтительного использования фиксированной дозы, средняя доза для большинства инфекций составляет 125мг 2 раза в сутки.

У младенцев и детей до 12 лет при остром среднем отите или при наличии других тяжелых инфекций рекомендуется назначать препарат в дозе 250 мг два раза в день, с максимальной суточной дозой в 500 мг.

Клинические исследования по применению препарата у детей младше 3 меся-цев отсутствуют.

У младенцев и детей от 3 месяцев до 12 лет рекомендуется рассчитывать дозу препарата в соответствии с весом ребенка из расчета 10 мг/кг массы тела 2 раза в сутки (для большинства инфекций), но не более 250 мг в сутки.

Средний отит и тяжелые инфекционные заболевания у детей

15 мг/кг массы тела 2 раза в сутки, но не более 500 мг в сутки.

Следующие 2 таблицы разделены в соответствии с возрастом и весом при ис-пользовании мерной ложки (5мл) для 125 мг/5 мл или 250 мг/5 мл суспензии.

Доза из расчета10 мг/кг, назначаемая при большинстве инфекций:

Возраст Приблизи-тельный вес (кг) 2 раза в су-тки (мг) Мерная ложка (5 мл)

125 мг 250 мг

от 3 до 6 месяцев 4 - 6 40 - 60 ?

-

от 6 месяцев до 2 лет 6 - 12 60 - 120 ? - 1

-

от 2 до 12 лет от 12 до >20 125 1 ?


Доза из расчета 15 мг/кг, назначается при среднем отите и тяжелых инфекциях:

Возраст Приблизитель-ный вес (кг) 2 раза в су-тки (мг) Мерная ложка (5 мл)

125 мг 250 мг

от 3 до 6 месяцев 4 - 6 60 - 90 ?

-

от 6 месяцев до 2 лет 6 - 12 90 -180 1 - 1?

?


от 2 до 12 лет от 12 до >20 180 -250 1? - 2

? - 1


Для точности дозирования у очень маленьких детей может применяться дозирующий шприц, однако, мерная ложка является наиболее оптимальным методом дозирования препарата у детей, способных принимать суспензию с ложки.

Почечная недостаточность

Цефуроксим выводится преимущественно почками. У пациентов с нарушением функции почек рекомендуется снижение дозы для коррекции замедленной экскреции.

Клиренс креатинина T1/2

(часы) Рекомендованная доза

?30 мл/мин 1.4 - 2.4 Корректирования дозы не требуется (стандартная доза 125 - 500 мг дважды в день)

10-29 мл/мин 4.6 Стандартная индивидуальная доза каждые 24 часа

<10 мл/мин 16.8 Стандартная индивидуальная доза каждые 48 часов

Во время процедуры ге-модиализа 2 – 4 Дополнительная однократная индивиду-альная в конце процедуры диализа

Приготовление суспензии

1. Встряхните флакон несколько раз (в течение 1 минуты). Снимите крышку и защитную мембрану. Если мембрана была повреждена, не используйте препарат.

2. Наберите в мерный стакан 20 мл воды до метки.

3. Перелейте отмеренное количество воды во флакон и закройте крыш-кой.

4. Переверните флакон и энергично встряхните его (не менее 15 секунд), чтобы полностью перемешать препарат.5. Переверните флакон в исходное положение и еще раз энергично встряхните.

6. Если Вы не планируете применять суспензию сразу же после разведе-ния, немедленно поставьте флакон в холодильник (от 2? С до 8? С)

7. При приеме препарата в каждую порцию суспензии можно добавлять холодный фруктовый сок или молоко. Суспензию, дополнительно

разбавленную таким образом, следует употребить немедленно.

Не разводите весь объем суспензии соком или молоком сразу.

Передозировка

Симптомдары: орталық жүйке жүйесінің бұзылуы (энцефалопатия), олар қозу, құрысу арқылы білінеді және команың дамуына әкелуі мүмкін. Егер бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер үшін дозаны тиісті түзету жүргізілмесе, артық дозалану симптомдары туындауы мүмкін.

Шұғыл емшаралар: симптоматикалық. Зиннат® препараты гемодиализ немесе перитонеальді диализ кезінде шығарылады.Симптомы: нарушение со стороны ЦНС (энцефалопатии), которые проявляются возбуждением, судорогами и могут привести к развитию комы.

Лечение: симптоматическое. Зиннат® выводится при гемодиализе или пе-ритонеальном диализе.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555