Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

Хондрогард

Упорядочить по:

Хондрогард инструкция по применению

Производитель

-Сотекс Фарм Фирма ЗАО

Страна происхождения

Россия

Группа товаров

Medical

Особенности продажи

R

Нестероидные противовоспалительные препараты.

Формы выпуска

 • Бұлшықет ішіне енгізуге арналған 100 мг/мл ерітінді.
 • Түрлі-түсті сындыру сақинасы немесе түрлі-түсті нүктесі мен кертігі бар түссіз бейтарап шыны ампулада 1 мл-ден немесе 2 мл-ден. Ампулаға қосымша бір, екі немесе үш түрлі-түсті сақина және/немесе екі камералы штрих-код, және/немесе әріпті-цифрлі кодталу немесе қосымшасыз түрлі түсті сақина, екі камералы штрих-код, әріпті-цифрлі кодталу жүргізіледі.
 • 5 ампуладан поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан, немесе полимер үлбірден жасалған, немесе фольгасыз және үлбірсіз пішінді ұяшықты қаптамада.
 • 2 пішінді ұяшықты қаптама медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшада 1 мл немесе 2 мл-ден.
 • Раствор для внутримышечного введения 100 мг/мл.
 • По 1 мл или 2 мл в ампулы бесцветного нейтрального стекла с цветным кольцом разлома или с цветной точкой и насечкой. На ампулы дополнительно наносят одно, два или три цветных кольца и/или двухмерный штрих-код, и/или буквенно-цифровую кодировку или без дополнительных цветных колец, двухмерного штрих-кода, буквенно-цифровой кодировки.
 • По 5 ампул в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой или пленки полимерной, или без фольги и пленки.
 • 2 контурные ячейковые упаковки по 1 мл или 2 мл вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках в пачке из картона.

Фармакокинетика

Бұлшықет ішіне енгізгеннен кейін хондроитин сульфаты жылдам таралады. Инъекциядан кейін 30 минуттан соң-ақ ол қанда елеулі концентрацияларда анықталады. Плазмада хондроитин сульфатының ең жоғары концентрациясына (Cmax) 1 сағаттан кейін жетеді, содан соң 2 тәулік ішінде біртіндеп төмендейді. Хондроитин сульфаты, ең бастысы, буындардың шеміршек тінінде жинақталады. Синовиальді қабық оның буын қуыстарына өтуі үшін кедергі болып саналмайды. Эксперименттерде бұлшықет ішіне инъекциядан кейін 15 мин соң хондроитин сульфаты синовиальді сұйықтықта анықталып, содан соң оның Cmax 48 сағаттан кейін жететін буын шеміршегіне өтетіні көрсетілген. Организмнен 24 сағат ішінде шығарылады. Негізінен бүйрекпен шығарылады. После внутримышечного введения хондроитина сульфат быстро распределяется. Уже через 30 мин после инъекции он обнаруживается в крови в значительных концентрациях. Максимальная концентрация (Cmax) хондроитина сульфата в плазме достигается через 1 ч, затем постепенно снижается в течение 2 суток. Хондроитина сульфат накапливается, главным образом, в хрящевой ткани суставов. Синовиальная оболочка не является препятствием для проникновения препарата в полость сустава. В экспериментах показано, что через 15 мин после внутримышечной инъекции хондроитина сульфат обнаруживается в синовиальной жидкости, затем проникает в суставной хрящ, где его Cmax достигается через 48 ч. Выводится из организма в течение 24 часов. Элиминируется преимущественно почками.

Особые условия

Қабынуға қарсы стероидты емес дәрілермен үйлестіре қолданғанда Хондрогард® қабынуға қарсы стероидты емес дәрілер дозасын төмендетуге мүмкіндік береді. Препарат тікелей емес антикоагулянттардың, антиагреганттардың, фибринолитиктердің әсерін күшейтеді, бұл бірге қолданған кезде қан ұю көрсеткіштерін барынша жиі бақылауды қажет етеді. Айрықша нұсқаулар Педиатрияда пайдалану Қазіргі кезде хондроитин сульфатты балаларда қолданудың тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы деректер жоқ. Дәрілік препараттың көлік құралдарын немесе қауіптілігі зор механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері Әсер етпейді. Для достижения стабильного клинического эффекта необходимо не менее 25 инъекций Хондрогарда. Для предупреждения обострений показаны повторные курсы лечения. Использование в педиатрии Данные об эффективности и безопасности применения хондроитина сульфата у детей в настоящее время отсутствуют. Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами Не влияет

Состав

 • Бір ампуланың ішінде белсенді зат: хондроитин натрий сульфаты - 100 мг, 200 мг қосымша заттар: бензил спирті, натрий метабисульфиті, натрий гидроксиді, инъекцияға арналған су. 1 ампула содержит активное вещество: хондроитина сульфат натрия - 100 мг; вспомогательные вещества: бензиловый спирт, натрия метабисульфит, натрия гидроксид, вода для инъекций.
 • Бір ампуланың ішінде белсенді зат: хондроитин натрий сульфаты - 100 мг, 200 мг қосымша заттар: бензил спирті, натрий метабисульфиті, натрий гидроксиді, инъекцияға арналған су. Одна ампула содержит активное вещество: хондроитина сульфат натрия - 100 мг, 200 мг вспомогательные вещества: бензиловый спирт, натрия метабисульфит, натрия гидроксид, вода для инъекций. Описание Прозрачный бесцветный или со слегка желтоватым оттенком раствор с запахом бензилового спирта

Хондрогард показания к применению

 • Буындар мен омыртқа бағанының дегенеративті-дистрофиялық ауруларында: - шеткері буындар остеоартрозында - омыртқа аралық остеохондрозда және остеоартрозында. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: - остеоартроз периферических суставов - межпозвонковый остеохондроз и остеоартроз.

Хондрогард противопоказания

 • - препаратқа немесе оның компоненттеріне жоғары сезімталдық - қан кету және қан кетуге бейімділік - тромбофлебиттер - жүктілік және лактация кезеңі - 18 жасқа дейінгі балалар - повышенная чувствительность к препарату или к его компонентам - кровотечения и склонность к кровоточивости - тромбофлебиты - беременность и период лактации - детский возраст до 18 лет
 • - препаратқа немесе оның компоненттеріне жоғары сезімталдық - қан кету және қан кетуге бейімділік - тромбофлебиттер - жүктілік және лактация кезеңі - 18 жасқа дейінгі балалар повышенная чувствительность к препарату или к его компонентам кровотечения и склонность к кровоточивости тромбофлебиты беременность и период лактации детский возраст до 18 лет

Хондрогард дозировка

 • Препаратты бұлшықет ішіне 100 мг-ден күнара тағайындайды. Жақсы көтере алған жағдайда төртінші инъекциядан бастап дозаны 200 мг дейін арттырады. Емдеу курсы - 25-30 инъекция. Қажет болғанда емдеу курсын 6 айдан кейін қайталап жүргізуге болады. Препарат назначают внутримышечно по 100 мг через день. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 200 мг, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения - 25-30 инъекций. При необходимости через 6 месяцев возможно проведение повторного курса лечения.
 • Препаратты бұлшықет ішіне 100 мг-ден күнара тағайындайды. Жақсы көтере алған жағдайда төртінші инъекциядан бастап дозаны 200 мг дейін арттырады. Емдеу курсы - 25-30 инъекция. Қажет болғанда емдеу курсын 6 айдан кейін қайталап жүргізуге болады. Препарат назначают внутримышечно по 100 мг через день. При хорошей переносимости дозу увеличивают до 200 мг, начиная с четвертой инъекции. Курс лечения - 25-30 инъекций. При необходимости через 6 месяцев возможно проведение повторного курса лечения.

Хондрогард побочные действия

 • аллергиялық реакциялар (терінің қышынуы, эритема, есекжем, дерматит, макулопапулезді бөртпе, ісіну) инъекция орнындағы геморрагиялар жүректің айнуы, құсу сирек болатын ангионевроздық ісіну Аллергические реакции (кожный зуд, эритема, крапивница, дерматит), геморрагии в месте инъекции

Лекарственное взаимодействие

Қабынуға қарсы стероидты емес дәрілермен үйлестіре қолданғанда Хондрогард® қабынуға қарсы стероидты емес дәрілер дозасын төмендетуге мүмкіндік береді. Препарат тікелей емес антикоагулянттардың, антиагреганттардың, фибринолитиктердің әсерін күшейтеді, бұл бірге қолданған кезде қан ұю көрсеткіштерін барынша жиі бақылауды қажет етеді. При сочетанном применении с нестероидными противовоспалительными средствами Хондрогард позволяет снизить дозу нестероидных противовоспалительных средств. Препарат усиливает действие непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков, что требует более частого контроля показателей свертывания крови при совместном применении.

Передозировка

Қазіргі уақытта хондроитин сульфатының артық дозалану жағдайлары хабарланбаған. В настоящее время о случаях передозировки хондроитина сульфата не сообщалось.

Условия хранения

 • беречь от детей
 • хранить в защищенном от света месте
Сертификаты
Аналоги Хондрогард
Фото
Оформить самовывоз Хондрогард в Алматы можно в удобную для вас аптеку, например по адресу г. Алматы, пр, Рыскулова, д. 103/8. Телефон данного пункта выдачи заказа 8(727)238-07-79. Полный список пунктов выдачи заказов: 128 аптек

Все пункты доставки в Алматы – 128 аптек

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555