Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

АРТРОЗАН 0,015N20 ТАБЛ

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Мелоксикам
Производитель: -Фармстандарт - Лексредства ОАО
Страна происхождения: Россия
Форма выпуска и упаковка: Поливинилхлоридті үлбірден және баспалы лакталған алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 20 таблеткадан салынған.

1 пішінді ұяшықты қаптамадан қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен (қосымша-парақпен) бірге картон қорапшаға салынған.



По 20 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поли-винилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1 контурной ячейковой упаковке с инструкцией по применению на госу-дарственном и русском языках помещают в пачку из картона.
Беречь от детей: Да
Все лекарства Артрозан Все аналогичные товары
Купить АРТРОЗАН (Мелоксикам) 0,015N20 ТАБЛ /АКЦИЯ! СНИЖЕНА ЦЕНА!/ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Артрозан инструкция по применению

Лекарственная форма

Таблеткалар, 15 мг



Таблетки 15 мг

Состав

Дәрілік препарат құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат - мелоксикам 15,0 мг,

қосымша заттар:

 • картоп крахмалы
 • лактоза моногидраты 150 мг
 • повидон (поливинилпирролидон
 • повидон К-25)
 • натрий цитраты 27 мг
 • магний стеараты
 • коллоидты кремнийдің қостотығы (аэросил)
активное вещество:
 • мелоксикам - 15.0 мг
 • вспомогательные вещества: крахмал картофельный
 • лактозы моногидрат
 • повидон (поливинилпирролидон
 • повидон К-25)
 • натрия цитрат
 • магния стеарат
 • кремния диоксид коллоидный (аэросил)

Описание

Артрозан – нестероидный противовоспалительный препарат, обладающий обезболивающим, жаропонижающим и анальгетическим действием. Противовоспалительное действие связано с торможением ферментативной активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), участвующей в биосинтезе простагландинов в области воспаления. В меньшей степени мелоксикам действует на циклооксигеназу-1 (ЦОГ-1), участвующую в синтезе простагландина, защищающего слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и принимающего участие в регуляции кровотока в почках.

Фармакодинамика

Мелоксикам - бұл қабынуға қарсы, ауырғанды басатын және қызуды түсіретін әсері бар оксикам тобының қабынуға қарсы стероидты емес препараты (ҚҚСП).

Мелоксикамның қабынуға қарсы әсері қабынудың классикалық үлгілерінде көрсетілген. Басқа ҚҚСП сияқты, нақты әрекет ету механизмі белгісіз. Алайда, барлық ҚҚСП тән кем дегенде бір жалпы әсер ету механизмі бар (мелоксикамды қоса):

 • простагландиндердің биосинтезін тежеу
 • қабыну медиаторлары




Механизм действия мелоксикама состоит в его способности ингибировать синтез простагландинов (медиаторов воспаления).Благодаря преимуще-ственно селективному ингибированию циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) по срав-нению с циклооксигеназой-1 (ЦОГ-1), мелоксикам ингибирует синтез про-стагландинов в месте воспаления в бóльшей степени, чем в слизистой обо-лочке желудка или почках.Селективность мелоксикама по отношению к ЦОГ-2 подтверждается in vivo и ex vivo.

Мелоксикам дозозависимо активнее ингибирует ЦОГ-2, оказывая большее ингибирующее влияние на продукцию простагландина E2, стимулируемую липополисахаридом (реакция, контролируемая ЦОГ-2), чем на продукцию тромбоксана, участвующего в процессе свертывания крови (реакция, контролируемая ЦОГ-1).Тем самым доказано, что мелоксикам в рекомендуемых дозах не влияет на агрегацию тромбоцитов и время кровотечения.

Фармакокинетика

Абсорбциясы

Мелоксикам асқазан-ішек жолдарынан жақсы сіңеді, ол препаратты пероральді қабылдағаннан кейін шамамен 90% құрайтын жоғары абсолютті биожетімділіктен көрінеді.

Мелоксикамның бір реттік дозасын қабылдағаннан кейін плазмадағы медиананың ең жоғары концентрациясына таблеткаларды қабылдағаннан кейін 5-6 сағат ішінде қол жеткізіледі. Бірнеше дозаны қабылдаған кезде тепе-теңдік күйіне 3-5 күн ішінде қол жеткізіледі. Күніне бір рет қабылдаған кезде препараттың орташа плазмалық концентрациясы шегі мен қалдық концентрациясы арасындағы 7,5 мг дозада 0,4-1,0 мкг/мл диапазонында және тиісінше 15 мг доза үшін (тепе-теңдік жағдайында Cмин және Cмакс) 0,8-2,0 мкг/диапазонында шамалы ауытқумен сипатталады. Мелоксикамның тепе-теңдік жағдайындағы плазмалық орташа концентрациясы препаратты қабылдағаннан кейін бес-алты сағат ішінде жетеді. Пероральді қабылдағаннан кейін мелоксикамның сіңу дәрежесіне қатар тамақтану немесе бейорганикалық антацидтерді қолдану әсер етпейді.

Таралуы

Мелоксикам плазма ақуыздарымен, негізінен альбуминмен (99%) жақсы байланысады. Синовиальді сұйықтықтағы мелоксикамның концентрациясы плазмада байқалғанның шамамен жартысына тең.

Таралу көлемі төмен, яғни бұлшықет ішіне немесе вена ішіне енгізілгеннен кейін шамамен 11 л құрайды; жеке айырмашылықтар 7-20% аралығында. Мелоксикамның бірнеше рет пероральді дозаларын қабылдағаннан кейін (7,5-тен 15 мг-ға дейін) таралу көлемі 11-32% диапазондағы түрлену коэффициенттерінде 16 л құрайды.

Биотрансформациясы

Мелоксикам бауырда қарқынды биотрансформациядан өтеді. Несепте барлығы фармакодинамикалық белсенді болып табылмайтын төрт түрлі мелоксикам метаболиттері табылды. Негізгі метаболит 5'-карбоксимелоксикам (дозаның 60%) аралық метаболит - 5'-гидроксиметилмелоксикамның тотығуы нәтижесінде пайда болады, ол да аз мөлшерде (дозаның 9%) шығарылады. Тірі организмнен тыс зерттеулер CYP2C9 аталған метаболизм жолында маңызды рөл атқаратынын болжауға мүмкіндік берді, CYP3A4 изоферменті болмашы мәнге ие. Басқа екі метаболиттердің түзілуі есебінен алынған дозаның 16 және 4%-ы шығарылады, белсенділігі жекеще болатын пероксидаза қатысуы мүмкін.

Элиминациясы

Мелоксикам несеппен және нәжіспен бірдей мөлшерде, негізінен метаболиттер түрінде шығарылады. Тәуліктік дозаның кемінде 5% нәжіспен өзгермей шығарылады, ал бұл уақытта несепте бастапқы заттың іздері ғана шығарылады. Жартылай шығарылудың орташа кезеңі пероральді, бұлшықет ішіне немесе вена ішіне енгізгеннен кейін 13-25 сағат аралығында болады. Бір реттік дозаларды пероральді, вена ішіне немесе ректальді қолданғаннан кейін жалпы плазмалық клиренсі 7-12 мл/мин жетеді.

Дозаға тәуелділік (тәуелсіздік)

Мелоксикам емдік 7,5 мг және 15 мг дозада ішке немесе бұлшықет ішіне қабылдағаннан кейін дозаға тәуелділік фармакокинетикасын көрсетеді.

Пациенттердің арнайы топтары

Бауыр/бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер

Жеңіл немесе орташа бауыр жеткіліксіздігі де, жеңіл немесе орташа бүйрек жеткіліксіздігі де мелоксикамның фармакокинетикасына айтарлықтай әсер етпеді. Бауырдың орташа жеткіліксіздігі бар пациенттерде препарат жалпы клиренсінің едәуір жоғарылауы байқалды. Бүйрек функциясының терминалды сатысы бар пациенттерде ақуыз байланысының төмендеуі байқалады. Бүйрек ауруының терминалды сатысында таралу көлемінің артуы мелоксикамның концентрациясының жоғарылауына әкелуі мүмкін (4.2 және 4.3 бөлімдерін қараңыз).

Егде жастағы пайиенттер

Егде жастағы ер пациенттері жас жігіттерде байқалған параметрлерге ұқсас орташа фармакокинетикалық көрсеткіштерін көрсетті. Егде жастағы пациенттерде екі жыныстың да жас субьектілерінде байқалғанмен салыстырғанда AUC жоғарырақ және жартылай шығарылу кезеңінің жоғарылауы байқалды. Егде жастағы пациенттердегі тепе-теңдіктегі орташа плазмалық клиренсі жас адамдарда байқалғанға қарағанда біршама төмен болды (4.2 бөлімін қараңыз).



Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, абсолютная биодоступность мелоксикама – 89 %. Одновременный прием пищи не изменяет всасывание. При использовании препарата внутрь в дозе 15 мг его концентрация пропорциональна дозе. Равновесные концентрации достигаются в течение 3-5 дней. При длительном применении препарата (более 1 года), концентрации сходны с таковыми, которые отмечаются после первого достижения устойчивого состояния фармакокинетики. Связывание с белками плазмы крови составляет 99%. Диапазон различий между максимальными и базальными концентрациями препарата после его приема один раз в день относительно невелик и составляет – 0,8 - 2,0 мкг/мл (приведены, соответственно, значения Сmin и Сmax). Мелоксикам проникает через гистогематические барьеры, концентрация в синовиальной жидкости достигает 50% максимальной концентрации препарата в плазме.

Почти полностью метаболизируется в печени с образованием четырех неактивных в фармакологическом отношении производных. Основной метаболит 5, - карбоксимелоксикам (60% от величины дозы), образуется путем окисления промежуточного метаболита, 5, - гидроксиметилмелоксикама, который также экскретируется, но в меньшей степени (9% от величины дозы). Исследования in vitro показали, что в данном метаболическом превращении важную роль играет CYP 2С9, дополнительное значение имеет изофермент CYP 3А4. В образовании двух других метаболитов (составляющих, соответственно, 16% и 4% от величины дозы препарата) принимает участие пероксидаза, активность которой, вероятно, индивидуально вальирует.

Выводится в равной степени с калом и мочой, преимущественно в виде метаболитов. С калом в неизменном виде выводится менее 5% от величины суточной дозы, в моче в неизменном виде препарат обнаруживается только в следовых количествах. Период полувыведения (Т1/2) мелоксикама составляет 15-20 часов. Плазменный клиренс составляет в среднем 8 мл/мин. У лиц пожилого возраста клиренс препарата снижается. Объем распределения низкий, и составляет в среднем 11 л.

Печеночная или почечная недостаточность средней степени тяжести существенным образом существенного влияния на фармакокинетику мелоксикама не оказывает.

Побочные действия

Өте жиі (≥1/10)

- диспепсия, жүрек айнуы, құсу, іш ауыруы, іш қатуы, метеоризм, диарея сияқты асқазан-ішек бұзылыстары

Жиі (≥1/100 <1/10 дейін)

- бас ауыруы

Жиі емес (≥1/1000 <1/100 дейін)

- анемия

- анафилаксиялық және анафилактоидтық реакциялардан өзге аллергиялық реакциялар

- бас айналуы, ұйқышылдық

- вертиго

- артериялық қысымның жоғарылауы, бетке қан тебу сезімі

- асқазан-ішектен жасырын немесе айқын қан кету, стоматит, гастрит,

кекіру

- бауыр функциясы көрсеткіштерінің өтпелі өзгерістері (мысалы, трансаминазалар белсенділігінің немесе билирубиннің жоғарылауы)

- қышыну, ангионевроздық ісіну, бөртпе

- натрий мен судың іркілуі, гиперкалиемия, бүйрек функциясы көрсеткіштерінңң өзгерістері (қан сарысуындағы креатинин және/немесе мочевина деңгейінің жоғарылауы)

- ісіну, соның ішінде, аяқтардың ісінуі

- өлімге соқтыруы мүмкін асқазан-ішектен қан кетулер, ойық жаралар және перфорациялар

Сирек (≥1/10000 <1/1000 дейін)

- қанның жалпы талдауы көрсеткіштеріндегі ауытқулар (оның ішінде лейкоцитарлық формулада), лейкопения, тромбоцитопения

- көңіл-күйдің өзгеруі, қорқынышты түс көру

- көрудің бұзылуы, соның ішінде, анық көрмеу; конъюнктивит

- құлақтың шуылдауы

- жүректің қағуы

- жүрек жеткіліксіздігі.

- аспиринге немесе басқа ҚҚСП аллергиясы бар пациенттердегі демікпе

- колит, асқазан мен он екі елі ішектің ойық жарасы, эзофагит

- уытты эпидермалық некролиз, Стивенс-Джонсон синдромы,

есекжем

Өте сирек (<10000)

- агранулоцитоз (әсіресе, Артрозан® препаратын метотрексат сияқты басқа препараттармен бірге қабылдап жүрген пациенттерде)

- асқазан-ішек жолының тесілуі

- гепатит

- буллездік дерматит, мультиформалы эритема

- бүйректің жедел жеткіліксіздігі, әсіресе қауіп факторлары бар пациенттерде

Белгісіз (қолда бар деректер негізінде бағалау мүмкін емес)

- анафилаксиялық шок, анафилактоидтық реакциялар

- сананың шатасуы, бағдардан адасу

- панкреатит

- фотосезімталдық реакциясы

- әйелдегі бедеулік, овуляция кідірісі.



- тошнота, рвота, боль в животе, диарея, запор, метеоризм, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, перфорация желудка или кишечника, желудочно-кишечное кровотечение (скрытое или явное), повышение активности «печеночных» ферментов, гепатит, колит, стоматит, сухость рта, эзофагит

- тахикардия, повышение артериального давления, ощущение «приливов»

- обострение течения бронхиальной астмы, кашель

- головная боль, головокружение, шум в ушах, дезориентация, спутанность мыслей, нарушение сна

- отёки, интерстициальный нефрит, почечный медуллярный некроз, мочевая инфекция, протеинурия, гематурия, почечная недостаточность

- конъюнктивит, нечеткость зрения

- зуд, кожная сыпь, крапивница, многоформная экссудативная эритема (в т.ч. синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), повышенная фоточувствительность

- анемия, лейкопения, тромбоцитопения

- анафилактоидные реакции (в т.ч. анафилактический шок), отек губ и языка, аллергический васкулит

Другие:

 • лихорадка

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов, в анамнезе у которых язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, а также у пациентов, находящихся на антикоагуляционной терапии. У таких пациентов повышен риск возникновения язвенно-эрозивных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Следует соблюдать осторожность и контролировать показатели функции почек при применении препарата у пациентов пожилого возраста, пациентов с хронической сердечной недостаточностью с явлениями недостаточности кровообращения, у пациентов с циррозом печени, а также у пациентов с гиповолемией в результате хирургических вмешательств.

У пациентов с почечной недостаточностью, если клиренс креатинина более 25 мл/мин не требуется коррекции режима дозирования.

У пациентов, находящихся на диализе, дозировка препарата не должна превышать 7,5 мг/сут.

Пациенты, принимающие одновременно мочегонные средства и мелоксикам, должны принимать достаточное количество жидкости.

Если в процессе лечения возникли аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница, фотосенсибилизация) необходимо обратиться к врачу с целью решения вопроса о прекращении приема препарата.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Применение препарата может вызвать возникновение нежелательных эффектов в виде головной боли и головокружения, сонливости. Следует отказаться от управления транспортными средствами и обслуживания машин и механизмов, требующих концентрации внимания.

Показания

Қолданылуы

- сүйек-бұлшықет жүйесінің қабынбалы және дегенеративтік ауруларының (артроздар, остеоартроз, полиартропатия) өршулерін қысқа мерзімдік симптоматикалық емдеу

- ревматоидты артритті ұзақ мерзімдік симптоматикалық емдеу.



- кратковременное симптоматическое лечение обострения воспалительных и дегенеративных заболеваний костно-мышечной системы (артрозы, остеоартроз, полиартропатии)

- долгосрочное симптоматическое лечение ревматоидного артрита

- кратковременное симптоматическое лечение анкилозирующего спондило-артрита (болезнь Бехтерева).

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- мелоксикамға немесе қосымша заттарға аса жоғары сезімталдық;

- анамнезінде ацетилсалицил қышқылын немесе басқа да ҚҚСП бірге пайдаланған кезде демікпе белгілері, мұрын полиптері, ангионевроздық ісіну немесе есекжем болғанда;

- коронарлы артерияларды шунттауға арналған трансплантатты (КАШТ) орналастырған аумақтың периоперациялық кезеңінде ауыруы;

- өршу фазасында асқазан мен он екі елі ішектің шырышты қабығының эрозиялы-ойық жаралы өзгерулері/тесілуі, оның ішінде анамнезіндегі;

- жақында бастан өткерілген ішектің жедел қабыну аурулары (спецификалық емес ойық жара колитінің өршу фазасы, Крон ауруы);

- бауырдың ауыр жеткіліксіздігі;

- бүйректің ауыр жеткіліксіздігі (егер гемодиализ жүргізілмесе);

- ойық жаралы асқазан-ішектік қан кету, таяуда бастан өткерілген цереброваскулярлы қан кету немесе басқа да геморрагиялық аурулар, оның ішінде анамнезіндегі;

- жүрек функциясының декомпенсацияланған жеткіліксіздігі;

- жүктілік және бала емізу кезеңі;

- 16 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер.



- повышенная чувствительность к мелоксикаму или к любому компоненту препарата

- наличие в анамнезе бронхиальной астмы, полипоза слизистой носа, конъюнктивита, ангионевротического отека или кожных высыпаний, вызванных

приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВС

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения

- желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярные кровотечения или другие геморрагические заболевания

- воспалительные заболевания кишечника в фазе обострения, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит

- болевой синдром после аорто-коронарного шунтирования

- выраженная сердечная недостаточность

- тяжелая печеночная и почечная недостаточность

- детский и подростковый возраст до 15 лет

- беременность и период лактации

Лекарственное взаимодействие

-при одновременном применении с другими нестероидными противовоспалительными средствами (а также с ацетилсалициловой кислотой) увеличивается риск возникновения эрозивно-язвенных поражений и кровотечений ЖКТ

-при одновременном применении с гипотензивными препаратами, возможно снижение эффективности действия последних

-при одновременном применении с препаратами лития возможно развитие кумуляции лития и увеличения его токсического действия (рекомендуется контроль концентрации лития в крови)

-при одновременном применении с метотрексатом усиливается побочное действие последнего на кроветворную систему (опасность возникновения анемии и лейкопении, показан периодический контроль общего анализа крови)

-при одновременном применении с диуретиками и с циклоспорином возрастает риск развития почечной недостаточности

-при одновременном применении с внутриматочными контрацептивными средствами возможно снижение эффективности действия последних

-при одновременном применении с антикоагулянтами (гепарин, тиклопидин, варфарин), а также с тромболитическими препаратами (стрептокиназа, фибринолизин) увеличивается риск развития кровотечений (необходим периодический контроль показателей свёртываемости крови)

-при одновременном применении с холестирамином, в результате связывания мелоксикама, усиливается его выведение через ЖКТ

Совместное применение НПВС и антогонистов рецепторов ангиотензина II (также как и ингибиторов АПФ) усиливает эффект снижения гломерулярной фильтрации. У пациентов с нарушением функции почек это может привести к развитию острой почечной недостаточности.

-Препарат может снижать эффективность внутриматочных контрацептивов.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Артрозан в других городах

Артрозан в Астане, Артрозан в Уральске, Артрозан в Актау, Артрозан в Усть-Каменогорске, Артрозан в Шымкенте, Артрозан в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Емдеу ұзақтығына және дозаның артуына байланысты жағымсыз құбылыстардың дамуын болдырмау үшін, емдеу ұзақтығы мен ең төменгі тәуліктік дозаны мүмкіндігінше азайту керек.

Артрозан® препаратын тек ересектер мен 16 жастан асқан балаларға тағайындауға болады.

- ревматоидты артритте: тәулігіне 15 мг. Емдік әсеріне жеткеннен кейін дозасы тәулігіне 7,5 мг дейін төмендетілуі мүмкін.

- остеоартрозда: тәулігіне 7,5 мг. Тиімсіз болса, дозасы тәулігіне 15 мг дейін ұлғайтылуы мүмкін.

- шорбуынданатын спондилоартрите: тәулігіне 15 мг. Емдік реакциясына байланысты дозаны тәулігіне 7,5 мг дейін азайтуға болады.



Препарат принимают внутрь во время еды один раз в день.

Артрозан можно назначать только взрослым или подросткам старше 15 лет.

Остеоартроз: 7,5 мг в сутки, при необходимости дозу можно повышать до 15мг.

- при ревматоидным артрите: 15 мг в сутки. После достижения терапевтического эффекта доза может быть снижена до 7,5 мг в сутки.

- при остеоартрозе: 7,5 мг в сутки. При неэффективности доза может быть увеличена до 15 мг в сутки.

- при анкилозирующем спондилоартрите: 15 мг в сутки.

Максимальная суточная доза не должна превышать 15 мг.

У пациентов с повышенным риском развития побочных эффектов, а также у пациентов с выраженной почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, доза не должна превышать 7,5 мг в сутки.

Длительность лечения назначается лечащим врачом индивидуально.

Передозировка

Симптомдары

Жедел артық дозаланғаннан кейін пайда болатын симптомдар, әдетте мәңгіру, ұйқышылдық, жүрек айнуы, құсу және эпигастральді аймақтың ауыруымен шектеледі, олар жалпы демеуші ем кезінде қайтымды болып табылады. Асқазан-ішектен қан кетулер туындауы мүмкін. Елеулі артық дозалануының нәтижесінде гипертензия, бүйректің жедел жеткіліксіздігі, бауыр функциясының бұзылуы, тыныстың тарылуы, кома, құрысулар, жүрек-қантамыр жеткіліксіздігі және жүректің тоқтап қалуы дамуы мүмкін. Емдеуде ҚҚСП қолданғанда, артық дозалануынан кейін туындауы мүмкін анафилактоидты реакциялар тіркелген.

Емі

ҚҚСП артық дозалануынан кейін пациенттерге симптоматикалық және демеуші ем жүргізу керек. Мелоксикамның жедел шығарылуы клиникалық зерттеуде холестираминді 4 г дозада тәулігіне үш рет пероральді қабылдағанда байқалды.



Симптомы: тошнота, рвота, боль в животе, усиление других побочных эффектов препарата.

Лечение: симптоматическое. Специфический антидот неизвестен. Во время клинических испытаний было показано, что холестирамин ускоряет выведе-ние мелоксикама.
Сертификаты

Аналогичные товары

Купить МОВАЛИС 0,0075 N20 ТАБЛ цена

-Boehringer Ingelheim Austria GmbH

Страна производитель: Греция

Рецептурный препарат
Цена
2263.00 тнг.
Купить МОВАЛИС 0,015 N20 ТАБЛ цена

-Boehringer Ingelheim Austria GmbH

Страна производитель: Греция

Рецептурный препарат
Цена
2651.00 тнг.
Купить МЕЛБЕК ФОРТ 0,015 N30 ТАБЛ цена

-Нобел АФФ АО

Страна производитель: Казахстан

Рецептурный препарат
Цена
5138.89
4625.00 тнг.
Купить ЛОКСИДОЛ 0,015 N20 ТАБЛ цена

-Уорлд Медицин Илач Сан.ве Тидж А.Ш

Страна производитель: Турция

Рецептурный препарат
Цена
4300.00
3870.00 тнг.
Купить МЕЛОКСИКАМ 0,015/1,5МЛ N5 АМП ХФ цена

-Химфарм АО

Страна производитель: Казахстан

Рецептурный препарат
Цена
1573.00 тнг.
Купить ЛОКСИДОЛ 0,015 N6 СУПП РЕКТ цена

-Уорлд Медицин Илач Сан.ве Тидж А.Ш

Страна производитель: Турция

Рецептурный препарат
Цена
3465.56
3119.00 тнг.
Купить МЕЛОКСИКАМ-ТЕВА 0,015/1,5МЛ N5 АМП цена

-ХЭЛП С.А. для ратиофарм Интернэшнл ГмбХ,

Страна производитель: Греция

Рецептурный препарат
Цена
3330.00
2997.00 тнг.
Купить РЕКЛИН 1,5МЛ N5 АМП цена

-Help S.A.

Страна производитель: Греция

Рецептурный препарат
Цена
2900.00 тнг.
Купить АМЕЛОТЕКС 0,015 N20 ТАБЛ цена

-Сотекс Фарм Фирма ЗАО

Страна производитель: Россия

Рецептурный препарат
Цена
2943.33
2649.00 тнг.
Купить МЕЛБЕК 0,0075 N30 ТАБЛ цена

-Нобел АФФ АО

Страна производитель: Казахстан

Рецептурный препарат
Цена
2723.00 тнг.

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555