Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ГИПОТИАЗИД 0,1 N20 ТАБЛ

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Гидрохлортиазид
Производитель: -ХИНОИН завод Фармацевтических и Химических Продуктов ЗАО
Страна происхождения: Венгрия
Форма выпуска и упаковка: 100 мг: 20 таблеткадан ПВХ/ПВДХ үлбірінен және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада.

Пішінді 1 қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.По 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ/ПВДХ и фольги алюминиевой.

По 1 контурной упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку картонную.
Беречь от детей: Да
Хранить в защищенном от света месте: Да
Все лекарства Гипотиазид Все аналогичные товары
Купить ГИПОТИАЗИД 0,1 N20 ТАБЛ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Гипотиазид инструкция по применению

Лекарственная форма

Таблеткалар 100 мгТаблетки 100 мг

Состав

Дәрілік препарат құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат - 100 мг гидрохлоротиазид,

қосымша заттар:

 • магний стеараты
 • желатин
 • тальк
 • жүгері крахмалы
 • лактоза моногидраты
Одна таблетка содержит

активное вещество - гидрохлоротиазид 100 мг,

вспомогательные вещества:
 • магния стеарат
 • желатин
 • тальк
 • крахмал кукурузный
 • лактозы моногидрат

Фармакодинамика

Дистальді өзекшеде Na+ және Cl- қайта сіңірілуінің тікелей тежелуі, бірінші кезекте, сульфонамид туындысының әсеріне жауап береді. Осындай әсер нәтижесінде Na+, Cl-, сондай-ақ судың, содан кейін калий мен магнийдің бөлінуі артады. Гидрохлоротиазидтің несеп айдағыш әсері плазма көлемін азайтады, плазмада ренин белсенділігін және салдарында калийдің және бикарбонаттың несеппен шығарылуын ұлғайтатын және қан сарысуында калий деңгейін төмендететін альдостерон бөлінуін арттырады. Ренин-альдостерон байланысы ангиотензин ІІ арқылы жүзеге асады, осылайша, ангиотензин ІІ рецепторының антагонисімен бірге қабылдау тиазидті диуретиктер қабылдаумен байланысты калийдің шығарылуын өзгертуі мүмкін.

Сондай-ақ, карбоангидразаға әлсіз тежегіш әсері де бар; осыған орай, несептегі елеулі рН өзгерісінсіз бикарбонат секрециясы орташа артады.

Терінің меланомалық емес обыры:

 • эпидемиологиялық зерттеулердің қолда бар деректері негізінде гидрохлоротиазид пен ТМЕО арасында дозаға тәуелді жинақталатын байланыс байқалды
Бір зерттеуге сәйкесінше 1430 833 және 172 462 бақылау популяциясына сәйкесетін 71 533 БЖО және 8 629 ЖЖО жағдайларынан құралатын популяцияны қамтыды.Гидрохлоротиазидтің жоғары қолданылуы (жиынтық > 50,000 мг) БЖО үшін түзетілген ҚҚ 1,29 (95% СИ:
 • 1
 • 23-1
 • 35) және ЖЖО үшін 3
 • 98 (95% CА: 3
 • 68-4
 • 31) байланысты болды.БЖО және ЖЖО бойынша дозаға жинақталатын жауаптың нақты өзара байланысы байқалды.Басқа зерттеу еріннің обыры (ЖЖО) мен гидрохлоротиазидтің әсері арасындағы ықтимал байланысты көрсетті: ерін обырының 633 жағдайы белгіленген қауіппен іріктеу стратегиясын пайдаланумен 63 067 бақылау популяциясымен салыстырылды
Жинақталатын доза мен жоғары жинақталатын дозаны (ең азы 25 000 мг) пайдалану кезінде 3,9 (3,0-4,9) дейін көбейтумен түзетілген ҚҚ-пен 2,1 (95% CА:
 • 1
 • 7-2
 • 6) және ең жоғары жинақталатын доза (минимум 100 000 мг) кезінде ҚҚ-пен 7
 • 7 (5
 • 7-10
 • 5) жауап арасындағы байланыс көрсетілді.(сондай-ақ
 • 4.4 «Айрықша нұсқаулар және сақтандыру» шаралары бөлімін қараңыз)


Прямое ингибирование реабсорбции Na+ и Cl- в дистальном канальце отвечает в первую очередь за действие производного сульфамида.В результате такого действия, повышается выделение Na+, Cl-, а также воды, затем калия и магния.Мочегонный эффект гидрохлоротиазида уменьшает объем плазмы, повышает активность ренина в плазме и выведение альдостерона, что впоследствии увеличивает выведение калия и бикарбоната с мочой и снижает уровень калия в сыворотке крови.Ренин-альдостероновая связь опосредована ангиотензином-II, таким образом, совместный прием с антагонистом ангиотензин-II-рецептора может изменить экскрецию калия, связанную с приемом тиазидных диуретиков.Также имеется слабое ингибирующее действие на карбоангидразу; в связи с этим умеренно увеличивается секреция бикарбоната без существенного изменения рН мочи.

Фармакокинетика

Сіңуі

Ішке қабылдаудан кейін жақсы сіңеді, несеп айдағыш және натриурездік әсері қабылдаудан кейін 2 сағат ішінде байқалады, өз жоғары шегіне шамамен 4 сағаттан соң жетеді және өзінің әсерін 6-12 сағат бойы сақтайды. Ақуыздармен байланысуы 40% құрайды.

Элиминациясы

Басым бөлігі өзгермеген күйде бүйрек арқылы шығарылады. Қалыпты бүйрек функциясында жартылай шығарылу кезеңі 6,4 сағат, бүйрек функциясы жеңіл дәрежеде бұзылған жағдайда 11,5 сағат, бүйрек функциясының ауыр бұзылуы (креатинин клиренсі <30 мл/мин) жағдайында 20,7 сағат құрайды. Плацента арқылы өтіп, аздаған мөлшерде емшек сүтіне бөлінеді.Хорошо всасывается после приема внутрь, мочегонное и натрийуретическое действие проявляется в течение 2 часов после приема, достигает своего пика примерно через 4 часа и сохраняет свое действие в течение 6-12 часов. Связь с белками составляет 40%. Значительная часть выводится через почки в неизменном виде. Период полувыведения составляет 6,4 часа при нормальной функции почек, в случае нарушения функции почек легкой степени - 11,5 часов, в случае тяжелого нарушения функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) - 20,7 часов. Проникает через плаценту и выделяется в небольшом количестве в грудное молоко.

Побочные действия

Жиі емес

- респираторлық дистресс-синдром, соның ішінде пневмония және өкпенің ісінуі

Өте сирек

- жедел респираторлық дистресс синдромы (белгілерге қатты ентігу, қызба, әлсіздік және сананың шатасуы жатады)

- лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолиздік анемия, аплазиялық анемия

Жиілігі белгісіз

- гипокалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, гиперкальциемия, гипергликемия, глюкозурия, гиперурикемия

- терінің меланомалық емес обыры (базальді жасушалы обыр және жалпақ жасушалы обыр)

- жоғарырақ дозалар жағдайында қанда липидтер деңгейі артуы мүмкін

- аритмия, ортостаздық гипотензия

- бас айналу, бас ауыру, құрысулар, парестезия

- сананың шатасуы, летаргия, күйгелектік, көңіл-күйдің өзгеруі

- көрудің өткінші бұзылуы, ксантопсия, хориоидальді жалқық, салдарлы жедел жабық бұрышты глаукома және/немесе жедел миопия

- ауыздың құрғауы, шөлдеу сезімі, жүрек айну, құсу, сілекей бездерінің қабынуы, іш қатулар

- сарғаю (бауырішілік холестаздық сарғаю), панкреатит, холецистит

- бүйрек жеткіліксіздігі, интерстициальді нефрит

- бұлшықеттердің түйілуі және ауыруы

- бауыр энцефалопатиясын немесе бауыр комасын тудыруы мүмкін гипохлоремиялық алкалоз

- симптомсыз пациенттерде подагра ұстамаларын тудыруы мүмкін гиперурикемия

- жасырын қант диабеті көрінісін тудыруы мүмкін глюкозаға төзімділіктің бұзылуы

- анорексия

-шаршағыштық

- васкулит, некроздық ангиит

- анафилаксиялық реакция, шок

- фотосенсибилизация, есекжем, пурпура, уытты эпидермалық некролиз, Стивен-Джонсон синдромы

- сексуалдық бұзылыстар

Жеке жағымсыз реакциялардың сипаттамасы

Терінің меланомалық емес обыры:

 • эпидемиологиялық зерттеулердің қолда бар деректері негізінде гидрохлортиазид пен ТМЕО арасында дозаға тәуелді жинақталатын байланыс байқалды
Для классификации частоты нежелательного воздействия используются следующие категории:
 • очень часто (? 1/10), часто (? 1/100 до <
 • 1/10), нечасто (? 1/1.000 до <
 • 1/100), редко (? 1/10.000 до <
 • 1/1.000), очень редко (<
 • 1/10.000), неизвестно (не может быть определено на основании имеющихся данных)

Нечасто

- респираторный дистресс-синдром, в том числе пневмония и отек легких

Очень редко

- лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, апластическая анемия

Частота неизвестна

- гипокалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, гиперкальциемия, гипергликемия, глюкозурия, гиперурикемия

- в случае более высоких доз, возможно увеличение уровня липидов крови

- аритмия, ортостатическая гипотензия

- головокружение, головная боль, судороги, парестезия, спутанность сознания, летаргический сон, нервозность, изменение настроения

- транзиторное нарушение зрения, ксантопсия

- сухость во рту, чувство жажды, тошнота, рвота, воспаление слюнных желез, запоры

- желтуха (внутрипеченочная холестатическая желтуха), панкреатит, холецистит

- почечная недостаточность, интерстициальный нефрит

- мышечные спазмы и боли

- гипохлоремический алкалоз, который может вызвать печеночную энцефалопатию или печеночную кому

- гиперурикемия может спровоцировать приступы подагры у бессимптомных пациентов

- нарушенная переносимость глюкозы, что может вызвать проявление латентного сахарного диабета

- анорексия, истощение

- васкулит, некротический васкулит

- анафилактическая реакция, шок

- фотосенсибилизация, крапивница, пурпура, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивена-Джонсона

- сексуальные расстройства

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Гипотония и водно-солевой дисбаланс

Также как и в случае других видов антигипертензивной терапии, симптомная гипотония может наблюдаться у некоторых пациентов. Пациенты должны находиться под наблюдением с целью выявления клинических признаков водно-солевого дисбаланса (например, дефицит ОЦК (объем циркулирующей крови), гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз, гипомагниемия или гипокалиемия), которые могут возникнуть в случае сопутствующей диареи или рвоты. Следует периодически контролировать уровень электролитов в сыворотке у таких пациентов. В теплое время года у пациентов с отеками может возникнуть эуволемическая гипонатриемия.

Метаболические и эндокринные действия

Лечение тиазидами может снижать переносимость глюкозы. Может потребоваться коррекция дозы противодиабетических средств, в том числе инсулина (см. «Лекарственные взаимодействия»). Во время лечения тиазидами может проявиться латентный сахарный диабет.

Гипотиазид? может снизить ренальную экскрецию кальция, а также может привести к временному и незначительному повышению уровня кальция в сыворотке крови. Выраженная гиперкальциемия может быть признаком скрытого гиперпаратиреоза. Прием Гипотиазида должен быть прекращен до обследования функции паращитовидных желез.

Повышение холестерина и триглицеридов может быть связано с диуретической терапией Гипотиазидом.

Лечение Гипотиазидом может вызвать гиперурикемию и/или подагру у некоторых пациентов.

Болезнь печени

Гипотиазид? следует применять с осторожностью при болезнях печени или у больных с прогрессирующим заболеванием печени, поскольку он может вызвать внутрипеченочный холестаз, а малейшие изменения в водно-солевом балансе могут спровоцировать развитие печеночной комы. Гипотиазид? противопоказан пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени (см. «Противопоказания»).

Прочее

У пациентов, получающих лечение Гипотиазидом реакции гиперчувствительности могут возникать в случае наличия в анамнезе аллергии или бронхиальной астмы, а также и в случаях отсутствия этих заболеваний. При применении тиазидов отмечалось ухудшение течения или активизация системной красной волчанки.

Препарат может повлиять на результаты следующих лабораторных исследований:

 • - снизить уровень в плазме ПСЙ (протеинсвязанный йод)

  - лечение Гипотиазидом должно быть прекращено до лабораторных исследований функции паращитовидных желез
 • - возможно повышение концентрации свободного билирубина в сыворотке крови

  Вспомогательные вещества

  В случае непереносимости лактозы следует учитывать
 • что одна таблетка 25 мг Гипотиазида также содержит 63 мг моногидрата лактозы и одна таблетка 100 мг Гипотиазида содержит 39 мг моногидрата лактозы


Беременность

Опыт применения гидрохлоротиазидов в период беременности, особенно в первом триместре беременности, ограничен.Данные доклинических исследований не являются достаточными, в связи с чем назначение препарата не рекомендуется.

Гипотиазид? проникает через плацентарный барьер.При использовании во втором и третьем триместре беременности, гидрохлоротиазид, из-за своего фармакологического действия, может нарушить фетоплацентарный кровоток и вызвать эмбриональную или неонатальную желтуху, электролитный дисбаланс и тромбоцитопению.

Гипотиазид? не должен использоваться для лечения отеков во время беременности, гипертонии или преэклампсии, потому что вместо благоприятного воздействия на течение заболевания увеличивается риск уменьшения объема плазмы и нарушения маточно-плацентарного кровообращения.

Гипотиазид? не должен использоваться для лечения первичной артериальной гипертензии у беременных женщин, за исключением редких случаев, когда не может быть применена другая терапия.

Во время беременности не показано назначение Гипотиазида, препарат назначается только в редких случаях, если польза от применения препарата превышает риск возможных побочных эффектов для матери и плода.

Лактация

Гидрохлоротиазид проникает в грудное молоко; его назначение противопоказано в период лактации.Если его назначение необходимо, грудное вскармливание должно быть прекращено (см.«Противопоказания»).

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Гипотиазид? в таблетках имеет большое влияние на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами.На первом этапе его применения - запрещено управление транспортным средством или выполнение опасных работ.В дальнейшем степень запрета должна определяться с учетом индивидуальной реакции на препарат.

Показания

Қолданылуы

- шығу тегі әртүрлі ісіну синдромы (жүрек, бүйрек немесе бауыр ауруларында, етеккір алдындағы синдромда, дәрілік ісінулерде, мысалы, кортикостероидтармен емдеу нәтижесінде)

- артериялық гипертензияда (аурудың жеңіл түрлерінде монотерапия түрінде немесе гипертензияға қарсы препараттармен біріктіріп)

- парадоксты түрде, көбіне шығу тегі ренальді қантсыз диабетте полиурияны азайту үшін

- гиперкальциурияны төмендету үшін- отечный синдром различного генеза (при заболеваниях сердца, почек или печени, предменструальном синдроме, лекарственных отеках, например, в результате лечения кортикостероидами)

- гипертония (при легких формах заболевания в виде монотерапии или в сочетании с антигипертензивными препаратами)

- парадоксально, для уменьшения полиурии, преимущественно при несахарном диабете ренального происхождения

- для снижения гиперкальциурии

Противопоказания

Қолдануды бастағанға дейін қажетті мәліметтер тізбесі

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- гидрохлоротиазидке немесе басқа сульфонамидтерге немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- анурия

- ауыр бүйрек (креатинин клиренсі < 30 мл/мин) немесе бауыр жеткіліксіздігі

- емге резистентті гипокалиемия немесе гиперкальциемия

- рефрактерлі гипонатриемия

- симптоматикалық гиперурикемия (подагра)

- тұқым қуалайтын галактоза жақпаушылығы, лактаза жеткіліксіздігі немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы

- лактация кезеңі

- 3 жасқа дейінгі балалар (қатты дәрілік түрі)- повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим сульфониламидам

- анурия

- тяжелая почечная (клиренс креатинина < 30 мл/мин) или печеночная недостаточность

- резистентные к лечению гипокалиемия или гиперкальциемия

- рефрактерная гипонатриемия

- симптоматическая гиперурикемия (подагра)

- наследственная непереносимость галактозы, недостаточность лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозо-галактозы

- период лактации

- детский возраст до 3-х лет (твердая лекарственная форма)

Лекарственное взаимодействие

Дәрілік өзара әрекеттесулер бір мезгілде қолданылған кезде тиазидті диуретиктер мен төменде аталған дәрілік заттар арасында туындайды.

Алкоголь, барбитураттар, есірткілік дәрілер немесе антидепрессанттар:

 • ортостаздық гипотензияның даму қаупін арттыруы мүмкін
Диабетке қарсы препараттар (пероральді дәрілік заттар және инсулин):
 • тиазидтермен емдеу глюкозаға төзімділікті бұзуы мүмкін.Дозаны өзгерту қажет болуы мүмкін.Метформинді гидрохлоротиазидке байланысты функционалдық бүйрек жеткіліксіздігі салдарында лактоацидоз қаупіне орай сақтықпен қолдану керек
Гипертензияға қарсы басқа да заттар:
 • аддитивті әсер

  Холестирамин және колестипол шайырлары:

  анион алмастырушы шайырлар болған кезде асқазан-ішек жолынан гидрохлоротиазидтің сіңуі нашарлайды.Тіпті холестираминнің немесе колестипол шайырларының бір реттік дозасының өзі гидрохлоротиазидті байланыстырып
 • оның асқазан-ішек жолынан сіңуін тиісінше 85% және 43% төмендетеді
Прессорлы аминдер (мысалы, адреналин):
 • прессорлы аминдердің әсері олардың қолданылуын жоққа шығаратындай дәрежеде болмайтындай төмендеуі мүмкін.Деполяризацияланбайтын миорелаксанттар (мысалы
 • тубокурарин):

  миорелаксантты әсер күшеюі мүмкін.Литий:

  диуретиктер литийдің бүйрек клиренсін төмендетіп
 • литиймен улану қаупін елеулі түрде арттырады.Оларды бір мезгілде қабылдау ұсынылмайды
Подаграға қарсы дәрілік заттар (пробенецид, сульфинпиразон және аллопуринол):
 • гидрохлоротиазид сарысуда несеп қышқылы деңгейін арттыруы мүмкін болғандықтан
 • несеп қышқылын шығаруға ықпал ететін дәрілер дозасын түзету қажет болуы мүмкін.Пробенецид немесе сульфинпиразон дозасын арттыру қажет болуы мүмкін.Тиазидтерді бір мезгілде тағайындау аллопуринолға аса жоғары сезімталдық реакциялар жиілігін арттыруы мүмкін.Антихолинергиялық дәрілер (мысалы
 • атропин
 • бипериден):

  асқазан-ішек жолының жиырылуының азаюына және асқазанның босатылу аралығының артуына байланысты тиазид түріндегі диуретиктердің биожетімділігі жоғарылайды.Цитоуытты дәрілер (мысалы
 • циклофосфамид
 • метотрексат):

  тиазидтер цитоуытты препараттардың бүйрек арқылы шығарылуын төмендетіп
 • олардың миелосупрессиялық әсерлерін күшейтуі мүмкін
Салицилаттар:
 • салицилаттар дозасы жоғары болған жағдайда гидрохлоротиазид орталық жүйке жүйесіне салицилаттардың уытты әсерін күшейтуі мүмкін.Метилдопа:

  жекелеген жағдайларда гидрохлоротиазид пен метилдопаны бір мезгілде тағайындағанда гемолиздік анемияның дамуы туралы хабарланды.Циклоспорин:

  циклоспоринмен бір мезгілде қолдану гиперурикемияны және подагра түріндегі асқынулардың даму қаупін арттыруы мүмкін
Оймақгүл гликозидтері:
 • оймақгүл гликозидтері Гипотиазид® препаратын қолдану нәтижесінде дамыған гипокалиемия және гипомагниемия аясындағы аритмияның дамуына түрткі болуы мүмкін.Қанда калий деңгейінің өзгеруіне әсер ететін дәрілік препараттар:

  Гипокалиемия пируэтті қарыншалық тахикардияның дамуына ықпал ететін фактор болғандықтан
 • ЭКГ-ны және қан сарысуындағы калий деңгейін мезгіл-мезгілімен бақылау гидрохлоротиазид қандағы калий деңгейінің өзгеруіне әсер ететін дәрілік препараттармен (мысалы
 • оймақгүл гликозидтерімен
 • аритмияға қарсы дәрілермен) және пируэтті қарыншалық тахикардияны дамытатын келесі препараттармен (соның ішінде
 • аритмияға қарсы кейбір дәрілермен) бірге тағайындалған жағдайларда ұсынылады:

  - Іа класты аритмияға қарсы дәрілер (мысалы
 • хинидин
 • гидрохинидин
 • дизопирамид)

  - ІІІ класты аритмияға қарсы дәрілер (мысалы
 • амиодарон
 • соталол
 • дофетилид
 • ибутилид)

  - кейбір нейролептиктік препараттар (мысалы
 • тиоридазин
 • хлорпромазин
 • левомепромазин
 • трифлуоперазин
 • циамемазин
 • сульпирид
 • сультоприд
 • амисульпирид
 • тиаприд
 • пимозид
 • галоперидол
 • дроперидол)

  - басқа дәрілік препараттар (мысалы
 • бепридил
 • цисаприд моногидраты
 • дифеманил
 • вена ішіне енгізуге арналған эритроцимин
 • гилофантрин
 • мизоластин
 • пентамидин
 • терфенадин
 • вена ішіне енгізуге арналған винкамин).Кальций тұздары:

  тиазидті диуретиктер экскрециясының төмендеуі есебінен қан сарысуындағы кальций деңгейін арттырады.Егер құрамында кальций бар қосымша компоненттерді тағайындау қажет болса
 • онда бұл жағдайда қан сарысуында кальций деңгейін бақылау және соған сәйкес кальцийдің дозасын түзету керек.Дәрілік препараттар мен зертханалық зерттеулер арасындағы өзара байланыс:

  кальций метаболизміне әсер етуіне орай
 • Гипотиазид қалқанша маңы безінің функциясын зерттеу нәтижелеріне ықпал етуі мүмкін («Қолданған кездегі қажетті сақтандыру шаралары» бөлімін қараңыз).Карбамазепин:

  симптоматикалық гипонатриемия қаупіне байланысты клиникалық және зертханалық бақылау қажет.Құрамында йод бар контрастылы заттар:

  диуретиктермен туындаған сусыздану жағдайында
 • негізінен
 • құрамында йод бар препараттардың жоғары дозаларын қолдану кезінде жедел бүйрек жеткіліксіздігінің қаупі артады.Бұл жағдайларда йод препараттарын тағайындау алдында пациенттерге регидратацияны жүргізу көрсетілген.Амфотерицин В (парентеральді)
 • кортикостероидтар
 • АКТГ және іш жүргізгіш дәрілер:

  гидрохлоротиазид электролит теңгерімінің бұзылуын
 • негізінен
 • гипокалиемияны күшейтеді
Лекарственные взаимодействия возникают между тиазидными диуретиками и нижеперечисленными лекарственными средствами при их одновременном применении.Алкоголь, барбитураты, наркотические средства или антидепрессанты:
 • может усилиться ортостатическая гипотензия

  Противодиабетические препараты (пероральные лекарственные средства и инсулин):

  лечение тиазидами может нарушить толерантность к глюкозе.Может потребоваться изменение дозировки.Метформин следует применять с осторожностью из-за риска лактоацидоза вследствие возможной гидрохлоротиазидной функциональной почечной недостаточности.Другие антигипертензивные вещества:

  аддитивный эффект

  Холестирамин и колестиполовые смолы:

  при наличии анионообменных смол
 • ухудшается способность всасывания гидрохлоротиазида из желудочно-кишечного тракта.Даже однократная доза холестирамина или колестиполовых смол связывает гидрохлоротиазид и снижает его всасывание из желудочно-кишечного тракта на 85 и 43% соответственно.Прессорные амины (например
 • адреналин):

  действие прессорных аминов может снижаться
 • однако не до такой степени
 • чтобы исключить их применение.Недеполяризующие миорелаксанты (например
 • тубокурарин):

  может усилиться миорелаксантное действие.Литий:

  диуретики снижают почечный клиренс лития и в значительной степени повышают риск интоксикации солями лития.Не рекомендуется их одновременный прием.Противоподагрические лекарственные средства (пробенецид
 • сульфинпиразон и аллопуринол):

  может потребоваться коррекция дозы средств
 • способствующих выведению мочевой кислоты
 • поскольку гидрохлоротиазид может повысить уровень мочевой кислоты в сыворотке.Может потребоваться увеличение дозы пробенецида или сульфинпиразона.Одновременное назначение тиазидов может увеличить частоту реакций гиперчувствительности на аллопуринол.Антихолинергические средства (например
 • атропин
 • бипериден):

  в связи с уменьшением сократительной способности желудочно-кишечного тракта и интервала опорожнения желудка повышается биодоступность диуретиков тиазидного типа.Цитотоксические средства (например
 • циклофосфамид
 • метотрексат):

  тиазиды могут снизить выведение цитотоксических препаратов из почек и усилить их миелосупрессивные эффекты.Силицилаты:

  в случае высокой дозы салицилатов
 • гидрохлоротиазид может усилить токсическое действие салицилатов на центральную нервную систему.Метилдопа:

  в отдельных случаях
 • возможно развитие гемолитической анемии
 • при одновременном назначении гидрохлоротиазида и метилдопы.Циклоспорин:

  одновременное применение с циклоспорином может повысить гиперурикемию и риск развития осложнений в виде подагры.Гликозиды наперстянки:

  гликозиды наперстянки могут спровоцировать развитие аритмии на фоне гипокалиемии и гипомагниемии
 • развившейся в результате применения Гипотиазида.Лекарственные препараты
 • вызывающие снижение уровня калия в крови:

  рекомендуется периодический контроль уровня калия в сыворотке крови и ЭКГ
 • в тех случаях
 • если гидрохлортиазид назначается вместе с лекарственными препаратами
 • снижающими уровень сывороточного калия (например
 • гликозиды наперстянки
 • антиаритмические средства) и со следующими препаратами вызывающими развитие пируэтной желудочковой тахикардии (в том числе
 • некоторые антиаритмические средства)
 • так как гипокалиемия является фактором
 • способствующим развитию пируэтной желудочковой тахикардии:

  - антиаритмические средства класса Ia (например
 • хинидин
 • гидрохинидин
 • дизопирамид)

  - антиаритмические средства класса III (например
 • амиодарон
 • соталол
 • дофетилид
 • ибутилид)

  - некоторые нейролептические препараты (например
 • тиоридазин
 • хлорпромазин
 • левомепромазин
 • трифлуоперазин
 • циамемазин
 • сульпирид
 • амисульпирид
 • тиаприд
 • пимозид
 • галоперидол
 • дроперидол)

  - другие лекарственные препараты (например
 • бепридил
 • цисаприда моногидрат
 • дифеманил
 • эритроцимин для внутривенного введения
 • галофантрин
 • мизоластин
 • пентамидин
 • терфенадин
 • винкамин для внутривенного введения).Соли кальция:

  тиазидные диуретики повышают уровень кальция в сыворотке крови за счет снижения его экскреции.Если назначение дополнительных компонентов
 • содержащих кальций необходимо
 • то в этом случае следует контролировать уровень кальция в сыворотке крови и в соответствии с этим следует проводить коррекцию назначения дозы.Взаимодействие между лекарственными препаратами и лабораторными исследованиями:

  вследствие влияния на метаболизм кальция
 • Гипотиазид? может повлиять на результаты исследований функции паращитовидных желез (см.«Особые указания»).Карбамазепин:

  из-за риска симптоматической гипонатриемии
 • необходим клинический и лабораторный контроль.Йодсодержащие контрастные вещества:

  в случае обезвоживания вызванного диуретиками
 • увеличивается риск острой почечной недостаточности
 • в основном
 • при применении высоких доз йодсодержащих препаратов.В этих случаях перед назначением препаратов йода пациентам показано проведение регидратации.Амфотерицин В (парентеральный)
 • кортикостероиды
 • гормоны коры надпочечников и слабительные средства:

  гидрохлоротиазид усиливает электролитный дисбаланс
 • в основном
 • гипокалиемию

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Гипотиазид в других городах

Гипотиазид в Астане, Гипотиазид в Уральске, Гипотиазид в Актау, Гипотиазид в Усть-Каменогорске, Гипотиазид в Шымкенте, Гипотиазид в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Дозаны әркімге жеке таңдау мен қатаң медициналық бақылау талап етіледі. Емдеу кезінде (<3.0 ммоль/л) калий мен магнийдің көп жоғалуына байланысты калий мен магнийдің орнын толтыру қажет болуы мүмкін. Жүрек жеткіліксіздігі, бауыр функциясының бұзылуы және дигиталиспен бір мезгілде емделу кезінде ерекше сақ болу керек.

Ересектер

Ісінулерді емдеу үшін: әсеріне қарай 25-50 мг демеуші дозаға дейін төмендетуге болатын әдеттегі бастапқы доза- тәулігіне бір рет немесе ауыспалы режимде (мысалы, күн ара) 25-100 мг препарат болады.

Кейбір ауыр жағдайларда 200 мг бастапқы доза қажет болуы мүмкін.

Етеккір алдындағы ісіну: әдеттегі доза симптомдардың білінуінен бастап етеккірдің басталуына дейін тәулігіне 25 мг құрауы мүмкін.

Гипертензияға қарсы дәрі ретінде ұсынылатын доза монотерапия түрінде немесе басқа гипертензияға қарсы препараттармен біріктірілімде бір қабылдауда тәулігіне бір рет 25-100 мг құрайды.

Кейбір пациенттерге 12,5 мг бастапқы доза жеткілікті (монотерапияда да, басқа гипотензивті препараттармен біріктірілімде де) болады. Қалаған емдік әсерге тәулігіне 100 мг аспайтын ең аз тиімді дозамен жету немесе онымен демеу керек.

Гипотензивті әсер 3-4 күн ішінде білінеді, алайда, тиімді әсерге жету үшін 3-4 апта қажет болуы мүмкін. Ем аяқталғаннан кейін гипотензивті әсер бір аптаға дейін сақталады.

Біріктірілген ем кезінде - артериялық қысымның күрт төмендеуін болдырмау үшін - әрбір препараттың дозасын тиісінше төмендету керек.

Қантсыз диабетте полиурияны азайту үшін әдеттегі тәуліктік доза 50-150 мг құрайды (бірнеше қабылдауда).

Балалар

Ұсынылатын тәуліктік доза дене салмағының 1-2 мг/кг немесе тәулігіне бір рет 30 - 60 мг/м2 құрайды: 2 жасқа дейінгі балаларға (баланың салмағына қарай)-12.5 - 37.5 мг, 2 жастан 12 жасқа дейін-күніне 37,5-100 мг. 12 жастан асқан балаларға бастапқы доза әдетте күніне 25-100 мг құрайды, демеуші доза 25-50 мг құрайды.

Енгізу әдісі мен жолы

Гипотиазид таблеткаларын тамақтан кейін қабылдаған жөн.Требуется индивидуальный подбор дозы и строгий медицинский контроль. Из-за повышенной потери калия и магния во время лечения может потребоваться восполнение калия (<3.0 ммоль/л) и магния, особенно в случае сердечной недостаточности, сниженной функции печени и одновременного лечения дигиталисом. Желательно принимать препарат после еды.

Взрослые

Для лечения отеков: обычной начальной дозой является 25-100 мг препарата один раз в сутки или в виде болюсного введения препарата (например, один раз в два дня), которая в зависимости от эффекта может быть снижена до 25-50 мг поддерживающей дозы.

В некоторых тяжелых случаях может потребоваться начальная доза 200 мг.

Предменструальный отек: обычная доза может составлять 25 мг в сутки от начала появления симптомов до начала менструации.

В качестве антигипертензивного средства: обычная доза составляет 25-100 мг в сутки, в однократной дозе, в виде монотерапии или в сочетании с другими антигипертензивными средствами.

Для некоторых пациентов может быть достаточно начальной дозы 12,5 мг (в виде монотерапии либо в сочетании с антигипертензивным препаратом). Для желаемого терапевтического эффекта необходимо применять минимальную эффективную дозу, которая не должна превышать 100 мг в сутки.

В случае комбинированной терапии – для того, чтобы предупредить резкое снижение артериального давления необходимо снизить дозу одного из препаратов.

Антигипертензивное действие наступает после 3-4 дней приема препарата. Для достижения оптимального эффекта потребуется 3-4 недели. Антигипертензивное действие продолжается в течение 1 недели после окончания лечения.

При несахарном диабете для снижения полиурии, обычная суточная доза составляет 50-150 мг (в несколько приемов).

Для детей средняя суточная доза составляет 1-2 мг/кг массы тела или 30-60 мг/м? в качестве однократной дозы. Общая суточная доза детям в возрасте от 3 до 12 лет – 37,5-100 мг в день.

Передозировка

Симптомдары: туындаған симптомдар бірінші кезекте сұйықтықтар мен электролиттерді едәуір жоғалтумен туындаған және жүрек-қантамыр симптоматикасымен (тахикардия, артериялық гипотензия, шок), неврологиялық симптомдармен (әлсіздік, сананың шатасуы, бас айналу, бұлшықеттердің түйілуі, парестезия, шаршау, сана бұзылысы), асқазан-ішек симптомдарымен (жүрек айну, құсу, шөлдеу), бүйрек және несеп шығару жолдары тарапынан болатын симптомдармен (полиурия, олигурия немесе анурия), зертханалық талдаулардағы ауытқулармен (гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, қанда мочевина азоты реакциясының (BUN) жоғарылауымен (негізінен бүйрек жеткіліксіздігінде)) көрініс береді.

Емі: спецификалық антидоты жоқ. Препаратты шығару үшін құсу индукциясы, асқазанды шаю және сіңуді азайту үшін белсендірілген көмірді тағайындау ұсынылады. Гипотензия және шок жағдайында: сұйықтық пен қан электролиттерін (калий, натрий, магний) толықтыру, жағдай қалыпқа келгенге дейін су-электролит теңгерімін және бүйрек функциясын бақылау.Симптомы: развитие симптомов связано со значительной потерей жидкости и электролитов и проявляется сердечно-сосудистой симптоматикой (тахикардия, артериальная гипотензия, шок), неврологическими симптомами (слабость, спутанность сознания, головокружение, мышечные спазмы, парестезия, истощение, расстройство сознания), желудочно-кишечными симптомами (тошнота, рвота, жажда), симптомами со стороны мочевыводящих путей (полиурия, олигурия или анурия), отклонениями в лабораторных анализах, чаще при почечной недостаточности (гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, повышение реакции азота мочевины крови (в основном при почечной недостаточности)).

Лечение: специфического антидота нет. Рекомендуется промывание желудка, назначение активированного угля. В случае гипотензии и шока: восполнение жидкости и электролитов крови (калия, натрия, магния), контроль водно-электролитного баланса и функции почек до тех пор, пока не нормализуется состояние.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555