Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ИНДАПАМИД 0,0025 N30 ТАБЛ П/О

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Индапамид
Производитель: -Фармацевтический завод ПОЛЬФАРМА
Форма выпуска и упаковка: 30 таблетка30 таблеток
Хранить в сухом месте: Да
Беречь от детей: Да
Хранить в защищенном от света месте: Да
Все лекарства Индапамид Все аналогичные товары
Купить ИНДАПАМИД 0,0025 N30 ТАБЛ П/О цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Индапамид инструкция по применению

Лекарственная форма

Қабықпен қапталған таблеткалар, 2.5 мгТаблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг

Состав

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат - индапамид, 2.5 мг,

қосымша заттар - микрокристалды целлюлоза, кросповидон, магний стеараты,

қабықтың құрамы SEPIFILM LP770 WHITE:

 • гипромеллоза
 • микрокристалды целлюлоза
 • стеарин қышқылы
 • титанның қостотығы (E171)
активное вещество:
 • индапамид 2
 • 5 мг
 • вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая
 • кросповидон
 • магния стеарат

Описание

По фармакологическим свойствам близок к тиазидным диуретикам. Вызывает умеренный салуретический и диуретический эффект, связанный с ингибированием реабсорбции ионов натрия, хлора, водорода и в меньшей степени, ионов калия в проксимальных канальцах и в кортикальном сегменте дистального канальца нефрона.

Индапамид оказывает антигипертензивное действие, которое проявляется только при исходно повышенном АД. Гипотензивный эффект развивается к концу первой недели, сохраняется в течение 24 ч на фоне однократного приема.

Обладая способностью селективно блокировать «медленные» кальциевые каналы, повышает эластичность стенок артерий и снижает общее периферическое сосудистое сопротивление. Способствует уменьшению гипертрофии левого желудочка сердца. Не влияет на содержание липидов в плазме крови (ТГ, липопротеинов низкой плотности, липопротеинов высокой плотности); не влияет на углеводный обмен (в том числе у больных с сопутствующим сахарным диабетом). Снижает чувствительность сосудистой стенки к норадреналину и ангиотензину II, стимулирует синтез простагландина Е2, снижает продукцию свободных и стабильных кислородных радикалов.

Фармакодинамика

Индапамид индол сақинасы бар тиазидтік емес сульфонамид болып табылады. Диуретик ретінде қолданылады.

Күніне 2,5 мг дозада индапамид артериялық гипертензиясы бар пациенттерде артериялық қысымды төмендетеді.

Тиімділіктің дозаға тәуелділігін анықтау кезінде күніне 2,5 мг дозада гипотензиялық әсер ең жоғары болып табылатыны, ал диуретикалық әсер субклиникалық болып байқалатыны белгіленді.

Индапамид күніне 2,5 мг дозада гипертониялық ауруы бар пациенттерде адреналинге қан тамырларының гиперреактивтілігін азайтады және тамырлардың жалпы шеткері қарсылығын және артериялық қарсылықты азайтады.

Гипотензиялық әсерге бүйректен тыс механизм қатысады, бұл туралы бүйрек функциясы жоқ артериялық гипертензиясы бар пациенттерде гипотензивті әсердің болуын растайды.

Индапамидтің тамырлық әсер ету механизмі:

 • - тасымалдауға әсер ету жолымен тамырлардың тегіс бұлшықет талшықтарының жиырылу қабілетін төмендету (негізінен кальций)
 • - ПГЕ2 простагландин синтезін интенсификациялау нәтижесінде тамырлардың кеңеюі, сондай-ақ тамыр қабырғасын кеңейтетін және тромбоциттер агрегациясын тежейтін ПГИ2 простациклин
 • - брадикининнің тамырларға кеңею әсерін күшейту
Фармакодинамикалық қасиеттері

Препарат артериялық қысымды біртіндеп төмендетеді.

Артериялық гипертензиясы бар пациенттерде ұзақтығы әр түрлі (қысқа, орташа және ұзақ) емдеу курстарын жүргізу кезінде индапамид:
 • - жүректің сол жақ қарыншасының гипертрофиясын азайтады
 • - липидтердің метаболизміне теріс әсер етпейді: триглицеридтер, ТТЛП-холестерин және ТЖЛП-холестерин
 • - қант диабетімен ауыратын артериялық гипертензиясы бар пациенттерде де глюкоза метаболизмін бұзбайды.Қанның артериялық қысымының қалпына келуі және микроальбуминурияның едәуір азаюы қант диабетімен ауыратын артериялық гипертензиясы бар пациенттерде индапамидті ұзақ қолданғаннан кейін байқалды

Индапамидті басқа гипертензияға қарсы препараттармен (бета-адреноблокаторлармен, кальций өзекшесін бөгейтін заттармен, ангиотензин-өзгертуші фермент тежегіштерімен) біріктіріп қолдану монотерапия жүргізілген пациенттер тобымен салыстырғанда пайыздық қатынаста көп пациенттер тобында жоғары артериялық қысымды бақылауды жақсартады.

Фармакокинетика

Абсорбциясы

Индапамид асқазан-ішек жолынан тез және толық сіңіріледі.

Ішке қабылдағаннан кейін қандағы ең жоғарғы концентрациясына 1-2 сағаттан соң жетеді. Тамақтану препараттың сіңу дәрежесіне әсер етпейді.

Таралуы

Индапамид эритроциттерде жинақталады және плазма ақуыздарымен және эритроциттермен 79% байланысады. Майларда еруі жоғары болуының арқасында тамырлардың тегіс бұлшықеттеріне өтеді.

Элиминациясы

Бір реттік пероральді дозада қабылдағаннан кейін 70% бүйрек арқылы және дозаның 23% нәжіспен шығарылады.

Индапамид елеулі дәрежеде метаболизденеді және қабылдағаннан кейін 48 сағат ішінде тек 7% ғана несеппен өзгермеген түрде шығарылады.

Жартылай шығарылу кезеңі (t0,5β) 15-18 сағатқа жуық. Тепе-тең күйі 4 күннен соң орнатылады.Индапамид быстро и полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта. После приема внутрь максимальная концентрация в крови достигается спустя 1-2 часа. Пища не влияет на степень всасывания препарата.

Индапамид накапливается в эритроцитах и связывается с белками плазмы и эритроцитами на 79%. Проникает в гладкие мышцы сосудов благодаря высокой растворяемости в жирах.

После приема однократной пероральной дозы 70% выводится с мочой и 23% дозы с калом.

Индапамид биотрансформируется в значительной степени, и только 7% выводится с мочой в неизмененном виде в течение 48 часов после приема.

Период полувыведения (t0,5?) составляет приблизительно 15-18 часов. Равновесное состояние устанавливается спустя 4 дня.

Побочные действия

Жиі

- жоғары сезімталдық реакциялары

- дақ-папулезді бөртпе

- гипокалиемия

Жиі емес

- құсу

- пурпура

- гипонатриемия

- эректильді дисфункция

Сирек

- бас ауыруы, бас айналуы, шаршау сезімі

- парестезия

- жүрек айнуы, іш қату, ауыз қуысының құрғауы

- гипохлоремия

- гипомагниемия

Өте сирек

- тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, апластикалық анемия, гемолитикалық анемия

- жүрек ырғағының бұзылуы

- артериялық гипотензия

- панкреатит

- бауыр функциясының бұзылуы

- бүйрек жеткіліксіздігі

- ангионевроздық ісіну және (немесе) есекжем, уытты эпидермальді некролиз, Стивенс-Джонсон синдромы

- гиперкальциемия

Белгісіз

- естен тану

- қатар жүретін жүйелі қызыл жегі симптомдарының өршуі мүмкін

- ЭКГ-да QT аралығының ұзаруы

- torsade de pointes өлімге әкелуі мүмкін

- бауыр жеткіліксіздігі аясында бауыр энцефалопатиясының дамуы

- гепатит

- бауыр ферменттері белсенділігінің жоғарылауы

- қандағы несеп қышқылы мен глюкоза концентрациясының жоғарылауы

- фотосенсибилизация реакциясы

- хориоидтық жалқықЧасто (? 1/100 до < 1/10)

- пятнисто-папулезная сыпь

- гипокалиемия

Нечасто (? 1/1000 до < 1/100)

- рвота

пурпура ( у пациентов с предрасположенностью к аллергическим и астматическим реакциям)

Редко (?1/10 000 до <1/1000)

- тошнота, запоры, сухость в ротовой полости

- головокружение, головная боль, парестезии

- чувство усталости

Очень редко (<1/10 000)

- расстройства сердечного ритма

- артериальная гипотензия

- тромбоцитопения, лейкопения, агранулоцитоз, апластическая анемия,

гемолитическая анемия

- панкреатит

- почечная недостаточность

- нарушения функции печени

- вазомоторный отек и (или) крапивница, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона

- гиперкальциемия.

Частота неизвестна (частота появления не может быть определена на основании имеющихся данных)

- Torsade de pointes (потенциально смертельная)

- обморок

- возможность развития печеночной энцефалопатии на фоне печеночной недостаточности

- гепатит

- возможность обострения симптомов сопутствующей системной красной волчанки

- фотосенсибилизация

- удлинение интервала QT на ЭКГ

- повышенная концентрация мочевой кислоты и глюкозы в крови во время лечения. У пациентов с сахарным диабетом или подагрой необходимо с особой осторожность определять целесообразность применения диуретических лекарственных препаратов

- повышение активности печеночных ферментов

- потеря калия с гипокалиемией, особенно серьезная у пациентов из группы высокого риска

- гипонатриемия с гиповолемией, вызывающая дегидратацию и ортостатическую гипотензию. Сопутствующая потеря ионов хлора может привести к вторичному, компенсированному метаболическому алкалозу; частота встречаемости и интенсивность данного действия не являются значимыми.

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

У пациентов с печеночной недостаточностью тиазидоподобные диуретические лекарственные препараты могут вызывать развитие печеночной энцефалопатии, особенно при нарушении электролитного обмена. Применение диуретических препаратов следует немедленно прекратить в случае появления симптомов печеночной энцефалопатии.

Фоточувствительность

Описаны случаи фотосенсибилизации, связанные с применением тиазидных диуретиков и других препаратов с подобным действием. Если реакция фотосенсибилизации появится во время лечения, рекомендуется отменить лекарственный препарат. Если возникнет необходимость в повторном применении диуретика, рекомендуется защищать поверхность кожи, подверженную воздействию солнечных лучей или искусственного ультрафиолетового облучения.

Специальные меры предосторожности при применении

Водно-электролитный баланс

Концентрация натрия в плазме

Перед началом лечения препаратом, затем в регулярных временных интервалах необходимо контролировать концентрацию натрия в плазме. Любая терапия диуретиками может привести к гипонатриемии, иногда с серьезными ее последствиями. Уменьшение концентрации натрия в начальный период может быть бессимптомным, поэтому также необходим ее регулярный контроль, более частая у лиц пожилого возраста или у пациентов с циррозом печени.

Концентрация калия в плазме

В ходе лечения необходимо регулярно контролировать концентрацию калия в плазме. Потеря калия и гипокалиемия являются основным риском при применении тиазидных и тиазидоподобных диуретиков. Следует предотвращать развитие гипокалиемии (<3,4 ммоль/л) особенно у пациентов, у которых риск ее развития является наибольшим, например, у лиц пожилого возраста, истощенных пациентов, леченных многими лекарственными препаратами, у пациентов с циррозом печени с отеками и асцитом, у пациентов с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. В случае гипокалиемии повышается опасность кардиотоксичности препаратов наперстянки и риск появления нарушений сердечного ритма.

В группе риска находятся пациенты с удлиненным интервалом QT, независимо от того, является это нарушение врожденным или ятрогенным. Гипокалиемия, так же, как и брадикардия, способствует развитию серьезных нарушений сердечного ритма, особенно потенциально смертельной форме тахикардии torsades de pointes.

Частое определение уровня калия в плазме является необходимым для всех представленных выше ситуаций. Первое определение уровня калия в плазме необходимо выполнить в течение первой недели лечения.

В случае появления гипокалиемии необходимо восполнять дефицит ионов калия.

Концентрация кальция в плазме

Tиазидные и тиазидоподобные диуретические лекарственные препараты могут снижать выведение кальция с мочой, вызывая незначительную транзиторную гиперкальциемию. Выраженная гиперкальциемия может быть следствием нераспознанного гиперпаратиреоза. В таком случае необходимо прервать лечение и провести обследование пациента на предмет функции паращитовидных желез.

Концентрация глюкозы в крови

У пациентов с сахарным диабетом, особенно у лиц с сопутствующей гипокалиемией, необходимо проводить мониторинг уровня глюкозы в крови.

Мочевая кислота

У пациентов с гиперурикемией существует тенденция к увеличению частоты приступов подагры.

Функция почек и диуретические лекарственные препараты

Tиазиды и тиазидоподобные диуретические лекарственные препараты проявляют эффективность только в случае нормальной функции почек или при незначительном нарушении ее функции (уровень креатинина ниже 25 мг/л то есть 220 мкмоль/л у взрослых). Oценивая функцию почек на основании концентрации креатинина, необходимо учитывать возраст, пол и массу тела пациента.

Гиповолемия, вторичная по отношению к потере воды и натрия, индуцированная диуретиками в начале лечения, вызывает снижение скорости клубочковой фильтрации. Может также вызвать повышение уровня мочевины в крови и креатинина в плазме. Такая транзиторная функциональная почечная недостаточность проходит без последствий у пациентов с нормальной функцией почек, в то же время может усугубить уже имеющуюся почечную недостаточность.

Спортсмены

Лекарственный препарат может вызвать положительные результаты антидопинговых тестов у спортсменов.

Особенности влияния на беременность и лактацию

Согласно общепринятому правилу следует избегать применения диуретиков у беременных женщин. Нельзя их применять с целью лечения физиологических отеков, появляющихся в период беременности из-за угрозы нарушения развития плода, т.к. диуретики могут приводить к фетоплацентарной недостаточности.

Индапамид выделяется с грудным молоком. Поэтому не рекомендуется применение препарата в период кормления грудью.

Особенности влияния на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Во время применения лекарственного препарата Индапамид, особенно в начале лечения или во время дополнительного применения другого антигипертензивного лекарственного препарата, могут появиться симптомы, связанные с падением артериального давления. В такой ситуации способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов может нарушаться.

Показания

Артериялық гипертензия.артериальная гипертензия

Противопоказания

- белсенді затқа, сульфонамидтерге немесе 6.1 бөлімде тізілген қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- ауыр бүйрек жеткіліксіздігі, анурия

- бауыр энцефалопатиясы немесе бауыр функциясының басқа ауыр бұзылуы.

- гипокалиемия

- жүктілік кезеңі және емшек емізу

- балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерповышенная чувствительность к индапамиду или какому-либо

вспомогательному веществу

- тяжелая почечная недостаточность (анурия)

- печеночная энцефалопатия и другие тяжелые нарушения функции

печени

- гипокалиемия

- беременность и период лактации

- детский возраст до 18 лет

Лекарственное взаимодействие

Не следует применять одновременно с индапамидом

- литий:

 • наступает увеличение уровня лития в плазме с симптомами передозировки
 • также как в случае низкосолевой диеты (уменьшенное выведение лития с мочой)
Если необходимо одновременное применение диуретического препарата, следует контролировать уровень лития в плазме и модифицировать дозу препарата.

Следует применять с осторожностью с индапамидом

Лекарственные препараты, влияющие на сердечный ритм, вызывающие torsades de pointes

- Ia класс антиаритмических препаратов (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);

- III класс антиаритмических препаратов (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);

- некоторые антипсихотические препараты:
 • производные фенотиазина (хлорпромазин, циамемазин, левомепромазин, тиоридазин, трифторперазин), производные бензамида (амисульпирид, сульпирид, сультоприд, тиаприд), производные бутирофенона (дроперидол, галоперидол)
 • - Прочие препараты: бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин при внутривенном введении, галофантрин, мизоластин, пентамидин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, винкамин при внутривенном введении
Увеличение риска желудочковых аритмий, особенно torsades de pointes (гипокалиемия является предрасполагающим фактором).В случае необходимости применения этих лекарственных препаратов необходимо наблюдать пациента на предмет развития гипокалиемии и при необходимости корректировать концентрацию калия.Необходимо контролировать концентрацию электролитов в плазме и параметры ЭКГ.

При появлении гипокалиемии следует применять лекарственные препараты, не вызывающие риск развития torsades de pointes.
Нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты (для приема внутрь), в том числе селективные ингибиторы ЦОГ-2 и высокие дозы салицилатов (?3 г/сутки)

Вероятность уменьшения гипотензивного эффекта индапамида.
Повышается риск острой почечной недостаточности у обезвоженных пациентов (сниженная клубочковая фильтрация).С начала лечения следует контролировать состояние гидратации пациента и мониторировать функцию почек.
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (AПФ)

Начало лечения ингибиторами АПФ пациентов с недостатком ионов натрия (особенно в случае стеноза почечной артерии) связано с риском внезапной гипотензии и риском развития острой почечной недостаточности.
При артериальной гипертензии лечение диуретиками может вызвать дефицит натрия, поэтому следует:
 • - отменить диуретик за три дня до начала приема ингибиторов АПФ
 • а затем
 • если это необходимо
 • вернуться к приему диуретика
 • не сберегающего ионы калия
или

- начать лечение ингибиторами AПФ с малых доз, а затем постепенно их повышать.При застойной сердечной недостаточности лечение следует начать лечение с очень маленьких доз ингибиторов АПФ, лучше всего после снижения дозы диуретика, не сберегающего ионы калия (если это возможно).Во всех случаях необходим мониторинг функции почек (концентрация креатинина) в течение первой недели лечения ингибиторами AПФ.Другие лекарственные препараты, вызывающие гипокалиемию:
 • амфотерицин B при внутривенном введении
 • глюкокортикостероиды и минералокортикостероиды (при применении внутрь)
 • тетракозактид
 • слабительные лекарственные препараты
 • стимулирующие перистальтику

  Повышенный риск развития гипокалиемии (аддитивное действие)
 • необходим мониторинг концентрации калия в плазме
 • особенно во время одновременного лечения препаратами наперстянки.Следует принимать слабительные лекарственные препараты
 • не стимулирующие перистальтику кишечника.Баклофен

  Усиливает гипотензивный эффект индапамида.Необходимо обеспечить адекватную гидратацию пациента и в начале лечения контролировать функцию почек.Гликозиды наперстянки

  Гипокалиемия является фактором
 • предрасполагающим к развитию симптомов токсичности после применения гликозидов наперстянки
 • поэтому необходимо контролировать концентрацию калия
 • параметры ЭКГ
 • а при необходимости – модифицировать лечение.Комбинации
 • при которых следует оценить соотношение польза/риск:

  Калийсберегающие диуретики (амилорид
 • спиронолактон
 • триамтерен)

  Рациональная комбинация этих препаратов
 • полезная для некоторых пациентов
 • не исключает риск развития гипокалиемии (особенно в случае пациентов с сахарным диабетом или с почечной недостаточностью) или гиперкалиемии.Необходимо контролировать концентрацию калия в плазме и проводить ЭКГ-исследования
 • а в случае необходимости
 • следует изменить способ лечения.Метформин

  Повышенный риск появления лактатного ацидоза
 • вызванного метформином в связи с возможной функциональной почечной недостаточностью в результате применения диуретиков
 • особенно петлевых.Не следует назначать метформин
 • если концентрация креатинина в сыворотке превышает 15 мг/л (135 мкмоль/л) у мужчин и 12 мг/л (110 мкмоль/л) у женщин.Йодсодержащие рентгеноконтрастные средства

  В случае обезвоживания
 • вызванного диуретиками
 • существует повышенный риск развития острой почечной недостаточности
 • особенно после применения высоких доз йодосодержащего рентгеноконтрастного средства.Перед использованием такого средства необходимо обеспечить надлежащую гидратацию пациента.Трициклические антидепрессанты
 • нейролептики

  Усиление антигипертензивного действия и риск появления ортостатической гипотонии (аддитивное действие).Кальций (соли кальция)

  Риск гиперкальциемии в результате сниженного выведения кальция почками.Циклоспорин
 • такролимус

  Риск увеличения концентрации креатинина в сыворотке без изменения концентрации циклоспорина
 • даже если не отмечается дефицит воды и (или) натрия.Кортикостероиды
 • тетракозактид (вводимые внутрь)

  Снижение гипотензивного эффекта (ретенция натрия и воды вследствие действия кортикостероидов)

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Индапамид в других городах

Индапамид в Астане, Индапамид в Уральске, Индапамид в Актау, Индапамид в Усть-Каменогорске, Индапамид в Шымкенте, Индапамид в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Ересектер

1 таблеткадан (2.5 мг) күніне бір рет, таңертең.

Индапамид дәрілік препаратының әсері біртіндеп басталады, ең жоғары гипертензияға қарсы әсеріне ем басталғаннан сәттен бастап тек бірнеше ай өткеннен кейін ғана қол жеткізілуі мүмкін.

Индапамид препаратының тәулігіне 2,5 мг асатын дозасын қолдану ұсынылмайды, өйткені бұл ары қарай қанның артериялық қысымының төмендеуіне алып келмейді, ал препараттың диуретикалық әсері күшеюі мүмкін.

Егер Индапамид препаратын тәулігіне бір рет 1 таблеткадан қолдану артериялық қысымды жеткілікті түрде төмендетпесе, дәрігер басқа гипертензияға қарсы препараттарды тағайындауы мүмкін. Индапамид препаратын β адреноблокаторларымен, АӨФ тежегіштерімен, метилдопамен, клонидинмен және басқа адренергиялық рецепторлардың блокаторларымен біріктіріп қолдануға болады. Индапамид препаратын гипокалиемия туындатуы мүмкін диуретиктермен қолдану ұсынылмайды.

Индапамид препаратын тоқтатқаннан кейін гипертензия әсері және «рикошет» феномені анықталмаған.Пациенттердің ерекше топтары

Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер

Бүйректің ауыр жеткіліксіздігінде (креатинин клиренсі 30 мл/мин.) препаратты қолдануға болмайды. Тиазидтік диуретиктер және тиазид тәрізді дәрілік препараттар бүйрек функциясы қалыпты немесе егер бүйрек функциясы аздаған дәрежеде бұзылған болса анағұрлым тиімді.

Егде жастағы пациенттер

Егде жастағы пациенттерде плазмадағы креатинин мөлшерін бағалағанда жасты, дене салмағын және жынысты ескеру керек. Егер бүйрек функциясы бұзылмаған немесе аз ғана дәрежеде бұзылған болса, егде жастағы пациенттерде Индапамид препаратын қолдануға болады.

Бауыр функциясы бұзылған пациенттер

Бауыр функциясының ауыр бұзылуы жағдайларында дәрілік препаратты қолдануға болмайды.

Балалар мен жасөспірімдер

Қауіпсіздікке және тиімділікке қатысты деректердің жоқтығын ескеріп, дәрілік препаратты балалар мен 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерде қолданбаған жөн.

Қолдану тәсілі

Ішке қабылдау үшін.Взрослые

Обычно принимают внутрь по 1 таблетке (2,5 мг) в сутки, утром.

Действие лекарственного препарата Индапамид наступает постепенно, максимальный антигипертензивный эффект можно достичь только спустя несколько месяцев с момента начала лечения. Не рекомендуется применять дозы свыше 2,5 мг препарата Индапамид в сутки, это не приведет к снижению кровяного давления, а диуретическое действие препарата может усилиться. Если применение препарата Индапамид по 1 таблетке один раз в день достаточным образом не снизит артериальное давление, врач может назначить другие антигипертензивные препараты. Индапамид можно применять в комбинации с ?-адреноблокаторами, ингибиторами АПФ, метилдопой, клонидином и другими блокаторами адренергических рецепторов. Не рекомендуется применение препарата Индапамид с диуретиками, которые могут вызвать гипокалиемию.

Не отмечено эффекта гипертензии и феномена «рикошета» после отмены препарата Индапамид.

Пациенты с почечной недостаточностью

При тяжелой почечной недостаточности (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин) применение препарата противопоказано.

Тиазидные диуретики и тиазидоподобные лекарственные препараты максимально эффективны при нормальной функции почек или только при легкой степени недостаточности.

Пациенты пожилого возраста

У пациентов пожилого возраста при оценке уровня креатинина в плазме следует учесть возраст, массу тела и пол. У пациентов пожилого возраста можно применять препарат Индапамид, если функция почек не нарушена или поражение почек проявляется в незначительной степени.

Пациенты с нарушением функции печени

В случае тяжелых нарушений функции печени применение лекарственного препарата противопоказано.

Дети и подростки

Учитывая отсутствие данных, касающихся безопасности и эффективности, не рекомендуется применение лекарственного препарата у детей и подростков.

Передозировка

40 мг дейінгі дозада, яғни емдік дозадан шамамен 16 есе асатын дозада индапамидтің уытты әсері расталмаған.

Симптомдары

Жедел улану симптомдары су-электролиттік теңгерімнің бұзылуымен (гипонатриемия, гипокалиемия) байланысты туындайды. Жүрек айнуы, құсу, артериялық қысымның төмендеуі, бұлшықет түйілуі, бас айналуы, ұйқышылдық, бағдарсыздық, полиурия, анурияға әкелетін (гиповолемия салдарынан) олигурия байқалуы мүмкін.

Емі

Артық дозалану жағдайында асқазанды шаю немесе белсендірілген көмір тағайындау, сондай-ақ стационар жағдайында су-электролиттік теңгерімді қалпына келтіру қажет.В дозе до 40 мг токсическое действие индапамида не подтверждено, то есть приблизительно 16-ти кратно больших, чем терапевтическая доза.

Симптомы острого отравления возникают в связи с нарушениями водно-электролитного баланса (гипонатриемия, гипокалиемия). Могут отмечаться тошнота, рвота, снижение артериального давления, мышечные судороги, головокружение, усталость, дезориентация, полиурия или олигурия до анурии (вследствие гиповолемии).

В случае передозировки необходимо провести промывание желудка или ввести активированный уголь, а также восстановить водно-электролитный баланс в стационарных условиях.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555