Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ЦИПРОЛЕТ 0,2/100МЛ 100МЛ РАСТВОР Д/ИНФ

Рецептурный препарат
Купить ЦИПРОЛЕТ 0,2/100МЛ 100МЛ РАСТВОР Д/ИНФ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
ЦИПРОЛЕТ 0,2/100МЛ 100МЛ РАСТВОР Д/ИНФ
-Д-Р.РЕДДИ'С ЛАБОРАТОРИС ЛИМИТЕД

Цена:

826.00 тнг.
Купить
Количество:
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: ципрофлоксацин
Производитель: -Д-Р.РЕДДИ'С ЛАБОРАТОРИС ЛИМИТЕД
Страна происхождения: Индия
Форма выпуска и упаковка: 100 мл-ден герметикалық полиэтилен құтыда (LDPE FFS пакеттер).

Құтыға өздігінен жабысатын қағаз заттаңба жапсырылады.

Әр құты қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.Флакон 100 мл
Беречь от детей: Да
Все лекарства Ципролет Все аналогичные товары
Купить ЦИПРОЛЕТ 0,2/100МЛ 100МЛ РАСТВОР Д/ИНФ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Ципролет инструкция по применению

Лекарственная форма

Инфузияға арналған ерітінді, 200 мг/ 100 млРаствор для инфузий 200 мг/100 мл

Состав

100 мл ерітіндінің құрамында

белсенді зат - 200 мг ципрофлоксацин,

қосымша заттар:

 • динатрий эдетаты
 • сүт қышқылы
 • лимон қышқылының моногидраты
 • натрий гидроксиді немесе хлорсутек қышқылы
 • натрий хлориді
 • инъекцияға арналған су
Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы

Мөлдір түссіз немесе сәл сарғыш сұйықтық.100 мл раствора содержат

активное вещество – Ципрофлоксацин 200 мг,

вспомогательные вещества:
 • динатрия эдетат
 • кислота молочная
 • кислоты лимонной моногидрат
 • натрия гидроксид или кислота хлороводородная
 • натрия хлорид
 • вода для инъекций

Фармакодинамика

Жүйелі қолдануға арналған бактерияға қарсы препараттар. Микробқа қарсы препараттар-хинолон туындылары. Фторхинолондар. Ципрофлоксацин.

ATХ коды J01MA02Әсер ету механизмі

Ципрофлоксациннің бактерицидтік әсері бактериялық ДНҚ репликациясы, транскрипциясы, репарациясы және рекомбинациясы үшін қажетті антибактериалды фторхинолон ретінде II типті топоизомеразаны (ДНҚ-гираза) және IV топоизомеразаны басу арқылы қамтамасыз етіледі.

Фармакокинетика/фармакодинамикасының арақатынасы

Дәрінің тиімділігі негізінен сарысудағы (Cmax) препараттың ең жоғары концентрациясы мен бактериялық патогенге арналған ципрофлоксациннің ең төмен бәсеңдеткіш концентрациясы (ЕТБК) арасындағы өзара байланысына, сондай - ақ "концентрация-уақыт" (AUC) және ЕТБК қисығы астындағы аймақтың ауданы арасындағы тәуелділікке байланысты.

Резистенттілігінің механизмі

Ципрофлоксацинге төзімділігі in vitro кезең-кезеңімен ДНҚ-гираза, сондай-ақ IV топоизоимераза нысана бөліктерін мутациялау жолымен жүре пайда болуы мүмкін. Ципрофлоксацин мен басқа да фторхинолондар арасындағы осының салдарынан туындайтын айқаспалы резистенттілік дәрежесі әртүрлі. Жеке мутациялар клиникалық резистенттілікке әкелмеуі мүмкін, бірақ көптеген мутациялар әдетте барлық немесе кластағы дәрілік заттарға клиникалық резистенттілікке әкеледі.

Эффлюкс помпасының әсер етуші затының су өткізбеушілігі және / немесе механизмдері әр әсер етуші зат үшін кластар және тасымалдау жүйесінің аффинділігі шегінде әртүрлі әсер етуші заттардың физикалық-химиялық қасиеттеріне байланысты фторхинолондар сезімталдығына әртүрлі әсер етуі мүмкін. In vitro резистенттілігінің барлық механизмдері клиникалық штаммдарда жиі байқалады. Эффлюксті помпаның өткізбейтін кедергілері (Pseudomonas aeruginosa кең таралған) және механизмдері сияқты басқа антибиотиктерді дезактивациялайтын резистенттілігінің механизмдері ципрофлоксацин сезімталдығына әсер етуі мүмкін.

Плазмид-арқылы резистенттілігі, qnr-гендермен кодталған, анықталды.Антибактериальные препараты системного применения. Противомикробные препараты - производные хинолона. Фторхинолоны. Ципрофлоксацин.

Код ATХ J01MA02

Механизм действия

Бактерицидное действие ципрофлоксацина в качестве антибактериального фторхинолона обеспечивается подавлением топоизомеразы II типа (ДНК-гиразы) и топоизомеразы IV, необходимых для репликации, транскрипции, репарации и рекомбинации бактериальной ДНК.

Соотношение фармакокинетики/фармакодинамики

Эффективность средства в основном зависит от взаимосвязи между максимальной концентрацией препарата в сыворотке (Cmax) и минимальной подавляющей концентрации (МПК) ципрофлоксацина для бактериального патогена, а также от зависимости между площадью зоны под кривой «концентрация - время» (AUC) и МПК.

Механизм резистентности

Резистентность к ципрофлоксацину in vitro может быть приобретена поэтапно, путем мутаций участков-мишеней как ДНК-гиразы, так и топоизомеразы IV. Степень перекрестной резистентности между ципрофлоксацином и другими фторхинолонами, возникающая вследствие этого, разная. Одиночные мутации могут не приводить к клинической резистентности, но множественные мутации обычно приводят к клинической резистентности ко всем или лекарственным средствам в классе.

Непроницаемость и/или механизмы эффлюксной помпы действующего вещества могут оказывать различное влияние на восприимчивость к фторхинолонам, которая зависит от физико-химических свойств различных действующих веществ в пределах класса и аффинности транспортных систем для каждого действующего вещества. Все механизмы резистентности in vitro часто наблюдаются у клинических штаммоув. Механизмы резистентности, которые дезактивируют другие антибиотики, такие как непроницаемые барьеры (распространенный при Pseudomonas aeruginosa) и механизмы эффлюксной помпы, могут влиять на чувствительность к ципрофлоксацину.

Отмечалась плазмид-опосредованная резистентность, кодированная qnr-генами.

Фармакокинетика

Сіңуі

Ципрофлоксациннің венаішілік инфузиясы кезінде қан сарысуындағы орташа ең жоғары концентрациясына инфузия соңында жетеді. Вена ішіне қолданған кезде ципрофлоксацин фармакокинетикасы 400 мг-ға дейінгі дозалар аралығында дозаға байланысты сипатта болады.

Вена ішіне тәулігіне екі рет және үш рет қолдану кезінде фармакокинетика параметрлерін салыстыру ципрофлоксациннің немесе оның метаболиттерінің шоғырлануы байқалған жоқ.

Ципрофлоксациннің 60-минуттық венаішілік инфузиясы 200 мг немесе әрбір 12 сағат сайын енгізілетін ципрофлоксацинді 250 мг ішу арқылы енгізу концентрацияның (AUC) уақытына тәуелділігінің қисық астындағы баламалы ауданы болуын туындатты.

400 мг ципрофлоксациннің 60-минуттық венаішілік инфузиясы әрбір 12 сағат сайын AUC-ке қатысты әр 12 сағат сайын 500 мг пероральді дозасына биоэквивалентті болды.

Әрбір 12 сағат сайын 60 минут ішінде енгізілетін 400 мг венаішілік доза 750 мг пероральді дозада байқалған ұқсас Cmax мәніне әкелді.

Ципрофлоксациннің 400 мг әрбір 8 сағат сайынғы 60-минуттық инфузиясы әрбір 12 сағат сайынғы AUC 750 мг пероральді қолдану сызбасына баламалы.

Таралуы

Ципрофлоксациннің ақуыздармен байланысу дәрежесі төмен (20-30%). Плазмада ципрофлоксацин иондалмаған түрде едәуір дәрежеде болады және дене салмағының 2-3 л / кг мәндерінің стационарлық жағдайда таралуының үлкен көлемі болады.

Ципрофлоксациннің концентрациясы өкпенің (эпителиалды сұйықтық, альвеолярлы макрофагтар, биоптаттар), қойнаулар, қабыну учаскелері (кантаридамамен шартталған көпіршіктердің сұйықтығы) және несеп-жыныс жолдары (несеп, простата, эндометрия) сияқты әртүрлі тіндерде жоғары деңгейге жетеді, онда жалпы концентрациясы плазмадағы препараттың деңгейінен асып түседі.

Биотрансформациясы

Десетиленципрофлоксацин (М1), сульфаципрофлоксацин (М2), оксоципрофлоксацин (М3) және формилципрофлоксацин (М4) сияқты төрт метаболиттердің аз концентрациясы анықталды. Метаболиттер сондай-ақ бастапқы қосылысқа қарағанда аз дәрежеде in vitro микробқа қарсы қасиеттерін көрсетеді.

Ципрофлоксацин CYP450 1A2 ферментінің орташа тежегіші болып табылады.

Шығарылуы

Ципрофлоксацин негізінен бүйрекпен және аз дәрежеде - нәжіспен шығарылады.

Ципрофлоксацин шығарылуы (% доза)

Вена ішіне енгізу

Несеп Нәжіс

Ципрофлоксацин 61,5 15,2

Метаболиттер (M1-M4) 9,5 2,6

Бүйрек клиренсі 180-330 мл/кг/сағ, ал организмнің жалпы клиренсі - 480-600 мл/кг/сағ құрайды. Ципрофлоксацин шумақтық сүзіліске де, өзекшелік секрецияға да ұшырайды. Бүйрек функциясы ауыр бұзылғанда ципрофлоксациннің жартылай шығарылу кезеңі 12 сағатқа дейін ұзартылады.

Ципрофлоксациннің ренальді емес клиренсі ішекте белсенді секреция мен метаболизміне байланысты қамтамасыз етіледі. Дозаның 1% өтпен шығарылады. Ципрофлоксацин жоғары концентрацияда өтте болады.

Балалар

Балалардағы фармакокинетика бойынша деректер шектеулі.

Балалардың қатысуымен зерттеу барысында (бір жастан бастап) Cmax және AUC көрсеткіштерінің жасқа тәуелділігі байқалмады. Препаратты бірнеше рет қолданғаннан кейін (тәулігіне үш рет 10 мг/кг) Cmax және AUC жоғарылаған жоқ. Ауыр сепсисі бар 10 балада Cmax 1 сағаттық венаішілік инфузиядан кейін 1 жастан 5 жасқа дейінгі балалар үшін 7,2 мг/л (диапазон 4,7-11,8 мг/л) салыстырғанда 1 жасқа дейінгі балаларда 6,1 мг/л (диапазон 4,6-8,3 мг/л) құрады.

AUC мәні тиісті жас топтарында 17,4 мг*сағ/л (диапазон 11,8-32,0 мг*сағ/л) және 16,5 мг*сағ/л (диапазон 11,0-23,8 мг*сағ/л) құрады. Бұл мәндер ересектер үшін емдік дозада көрсетілген шектерде болады. Әртүрлі инфекциялары бар балалардың популяциялық фармакокинетикалық талдауына негізделе отырып, балалардағы жартылай шығарудың болжамды орташа кезеңі шамамен 4-5 сағатты құрайды, ал пероральді суспензияның биожетімділігі 50-ден 80% - ға дейін ауытқиды.Фармакокинетические характеристики после разового введения 500 мг ципрофлоксацина внутривенно составляют:

 • пик концентрации в плазме 6
 • 2±1
 • 0 мкг/мл
 • время достижения максимальной концентрации - 1
 • 0±0
 • 1 часов
 • период полувыведения 6
 • 4±0
 • 7 часов
Плазменный профиль концентрации ципрофлоксацина после внутривенного введения аналогичен таковому при таблетированном приеме, поэтому, оральный и внутривенный пути введения могут считаться взаимозаменяемыми.Средний объем распределения ципрофлоксацина составляет от 89 до 112 л после разовой и множественной дозы 500 мг внутривенно.Связь с белками плазмы составляет 20–40%.Средний период полувыведения ципрофлоксацина составляет от 6 до 8 часов после разовой или множественной дозы.Ципрофлоксацин хорошо проникает в органы и ткани:
 • легкие
 • слизистую оболочку бронхов и мокроту
 • органы мочеполовой системы
 • в т.ч.предстательную железу
 • костную ткань
 • спинномозговую жидкость
 • полиморфноядерные лейкоциты
 • альвеолярные макрофаги.Выделяется преимущественно с мочой и желчью

Побочные действия

Жиі Құсу, трансаминаза деңгейінің транзиторлы жоғарылауы, бөртпе

Жиі емес Тромбоцитопения, тромбоцитемия, сананың шатасуы және бағдардан жаңылу, елестеулер, парестезия және дизестезия, құрысулар, бас айналу, көру қабілетінің бұзылуы, есту қабілетінің жоғалуы, тахикардия, вазодилатация, гипотензия, транзиторлы бауыр жеткіліксіздігі, холестаздық сарғаю, бүйрек жеткіліксіздігі, ісіну

Сирек

Панцитопения, сүйек кемігінің бәсеңдеуі, анафилаксиялық шок, психоздық реакциялар, бас сақинасы, иіс сізетін жүйкенің бұзылуы, есту қабілетінің бұзылуы, васкулит, панкреатит, бауыр некрозы, петехия, сіңірдің үзілуі

Жиілігі белгісіз - антидиурездік гормонның жеткіліксіз секреция синдромы (SIADH)

- гипогликемиялық кома- анафилактические и анафилактоидные реакции, крапивница, зуд, спазм бронхов, отек кожи и слизистых оболочек, внезапное падение артериального давления, шок, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, точечные кровоизлияния на коже, появление мелких узелков на коже, аллергический пневмонит, васкулит, медикаментозная лихорадка, фотосенсибилизация

- потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, нарушения пищеварения, холестатическая желтуха, псевдомембранозный колит, диарея

- головная боль, головокружение, оцепенение, сонливость, нарушения сна, парестезии в кистях рук, дрожь, беспокойство, чувство страха, приступы судорог, спутанность сознания, нарушения зрения и слуха, нарушения вкусовой чувствительности и обоняния, понижение тактильной чувствительности, психотические реакции типа галлюцинаций и депрессий, расстройства движений, в том числе при ходьбе

- усиленное сердцебиение, падение артериального давления, сосудистый коллапс

- поражения сухожилий (включая тендовагинит), суставные и мышечные боли, разрыв сухожилий, мышечная слабость, поражения мышц (рабдомиолиз)

- повышение активности ферментов печени, повышение уровня билирубина и креатинина в сыворотке крови, гипергликемия

- ухудшение функции почек вплоть до острой почечной недостаточности, интерстициальный нефрит

- эозинофилия, лейкопения, агранулоцитоз, нейтропения, тромбоцитопения, лейкоцитоз, тромбоцитоз, гемолитическая анемия

- местные реакции:

 • флебит

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Ауыр инфекциялар және грамоң және анаэробты бактериялардан туындаған аралас инфекциялар

Ципрофлоксацинді грамоң және анаэробты бактериялардан туындаған ауыр инфекциялар мен инфекцияларды емдеу үшін монотерапияда қолданбайды. Мұндай инфекциялар кезінде ципрофлоксацинді басқа да тиісті бактерияға қарсы препараттармен бір мезгілде қолдану керек.

Стрептококк инфекциясы (Streptococcus pneumoniae қоса)

Тиімділігі жеткіліксіз болғандықтан, ципрофлоксацинді стрептококк инфекцияларын емдеуге қолдану ұсынылмайды.

Жыныс жолдарының инфекциясы

Орхоэпидидидимит және кіші жамбас мүшелерінің қабыну аурулары Neisseria gonorrhoeae фторохинолон-резистентті штаммдарынан туындауы мүмкін. Орхоэпидидимитті және кіші жамбас мүшелерінің қабыну ауруларын емдеу үшін Ципрофлоксацин-Neisseria gonorrhoeae резистентті штамдарын қоспағанда, ерекше клиникалық жағдайларда болмаса, ципрофлоксацинмен эмпирикалық емдеуді басқа бактерияға қарсы препаратпен (мысалы, цефалоспорин) біріктірілімде қарау керек. Егер емдеудің 3 күнінен кейін клиникалық жақсару туындамаса, емді қайта қарау керек.

Несеп шығару жолдарының инфекциясы

Escherichia coli төзімділігі, ем тағайындайтын дәрігерлерге фторхинолондарға Escherichia coli төзімділігінің жергілікті таралуын ескеруге кеңес беріледі.

Интраабдоминальді инфекциялар

Ципрофлоксациннің операциядан кейінгі интраабдоминальді инфекцияларды емдеудегі тиімділігі туралы деректер шектеулі.

Саяхатшылар диареясы

Ципрофлоксацинді таңдауда сапарлап барған елдердегі сәйкесті микроорганизмдердің ципрофлоксацинге төзімділігі туралы ақпаратты ескеру керек.

Сүйектер мен буындар инфекциялары

Микробиологиялық зерттеу нәтижелеріне қарай, ципрофлоксацинді микробқа қарсы басқа препараттармен біріктіріп қолдану керек. Дәрігер сібір ойық жарасын емдеудің ұлттық және/немесе халықаралық хаттамасына сәйкес әрекет етуі тиіс.

Балалар мен жасөспірімдер

Ципрофлоксацинді балалар мен жасөспірімдерде қолдануды қолжетімді ресми нұсқауларға сәйкес жүзеге асыру керек Ципрофлоксацинмен емдеуді балалар мен жасөспірімдерде кистоздық фиброзды және/немесе ауыр инфекцияларды емдеу тәжірибесі бар дәрігер ғана бастауға тиіс.

Ципрофлоксацин жыныстық жағынан жетілмеген жануарларда тірек буындарының артропатиясын тудырғаны көрсетілген. Балаларда ципрофлоксацинді пайдалануды рандомизацияланған жасырын салыстырмалы зерттеуден алынған қауіпсіздік деректері (ципрофлоксацин:

 • n = 335, орташа жас = 6,3 жас
 • салыстыру препараттары: n = 349, орташа жас = 6,2 жас
 • жас ауқымы = 1-ден 17 жасқа дейін) күдікті дәрілік артропатия жиілігін анықтады (буындармен байланысты клиникалық белгілері мен симптомдары бойынша белгіленген), 42 түбінде 7,2% және 4,6% құрайтын
Тиісінше, 1 жылдан кейін дәрілік артропатия жиілігі 9,0% және 5,7% құрады.Уақыт өте келе күдікті дәрілік артропатия жағдайларының көбеюі топтар арасында статистикалық маңызды болған жоқ.Буындар және/немесе айналасындағы тіндер тарапынан жағымсыз құбылыстардың болуы мүмкіндігі себепті, емдеуді тек «пайда-қауіп» арақатынасын мұқият бағалаудан кейін бастау керек.

Кисталық фиброз кезіндегі бронх-өкпе инфекциялары

Клиникалық зерттеулерге 5-17 жас шамасындағы балалар мен жасөспірімдер де қамтылған.Шектеулілігі одан көбірек тәжірибе 1 жастан 5 жасқа дейінгі балаларды емдеу үшін.

Несеп шығару жолдарының асқынған инфекциялары және пиелонефрит

Басқаша емдеу мүмкін болмағанда несеп шығару жолдарының инфекцияларын ципрофлоксацин қолданумен емдеу мүмкіндігін қарастыру керек, осы орайда емдеу микробиологиялық зерттеу нәтижелеріне негізделуі тиіс.

Клиникалық зерттеулерге 1-17 жас шамасындағы балалар мен жасөспірімдер де қамтылған.

Басқа спецификалық ауыр инфекциялар

Микробиологиялық зерттеу нәтижелері бойынша, ресми нұсқауларға сай немесе «пайда-қауіп» арақатынасын мұқият бағалаудан кейін басқа инфекциялар болғанда, басқа емді қолдануға болмағанда немесе жалпыға ортақ ем тиімсіз болып шыққанда ципрофлоксацин қолдану өзін-өзі ақтайды.

Жоғарыда көрсетілгендерінен басқа, спецификалық ауыр инфекциялар жағдайында ципрофлоксацин қолдану клиникалық сынақтар барысында бағаланбаған, ал клиникалық тәжірибесі шектеулі.Сәйкесінше, осындай инфекциялары бар пациенттерді емдеуге сақтықпен қарау керек.

Аса жоғары сезімталдық

Кейбір жағдайларда аса жоғары сезімталдық пен аллергиялық реакциялар, оның ішінде анафилаксиялық және анафилактоидтық реакциялар бір реттік дозасынан кейін туындауы және өмірге қатерлі болуы мүмкін.Ондай реакциялар туындағанда, ципрофлоксацин қабылдауды тоқтату және талапқа сай медициналық ем жүргізу керек.

Қаңқа-бұлшықет жүйесі

Жалпы, ципрофлоксацинді анамнезінде сіңірлердің аурулары/ хинолондар қолданумен байланысты бұзылыстары болған пациенттерге қолдануға болмайды.Соған қарамастан, өте сирек жағдайларда, қоздырғышының микробиологиялық зерттеуінен және «пайда/қауіп» арақатынасын бағалаудан кейін, осы пациенттерге жекелеген ауыр инфекциялық үдерістерді емдеу үшін, атап айтқанда - стандартты ем тиімсіз болған немесе бактериялық төзімділік болған жағдайда, микробиологиялық зерттеулер нәтижелері ципрофлоксацинді қолдануға болатынын көрсетсе, ципрофлоксацинді тағайындауға болады.

Ципрофлоксацинді қолданғанда тендинит немесе сіңірдің (әсіресе ахилл сіңірінің) кейде екіжақты үзілуі, тіпті емдеудің алғашқы 48 сағатында туындауы мүмкін.Сіңірлердің қабынуы және үзілуі ципрофлоксацинмен ем тоқтатылғаннан кейін тіпті бірнеше ай ішінде де туындауы мүмкін.

Егде жастағы пациенттерде немесе кортикостероидтарды бір мезгілде қабылдап жүрген пациенттерде тендинопатия қаупі жоғары болуы мүмкін.

Тендиниттің қандай да бір белгілері (мысалы, ауырсынулы ісіну, қабыну) туындағанда ципрофлоксацин қолдануды тоқтату керек.Зақымданған аяқ-қолдың тыныштық күйін қамтамасыз ету керек.

Ципрофлоксацинді гравис миастениясы бар пациенттерде сақтықпен қолданады, өйткені симптомдар айқындылығы күшеюі мүмкін.

Көру қабілетінің бұзылуы

Көру нашарлаған немесе көзге қандай да бір әсер ету болған жағдайда дереу окулист дәрігерге қаралу керек.

Фотосезімталдық

Ципрофлоксациннің фотосезімталдық реакциясын туғызатыны дәлелденген.Ципрофлоксацин қабылдап жүрген пациенттер емделу кезінде қанық күн сәулесінен немесе ультракүлгін сәулеленуден сақтану керек.

Орталық жүйке жүйесі

Ципрофлоксациннің, басқа хинолондар сияқты, құрысулар туғызатыны немесе құрысуға дайындық шегін төмендететіні белгілі.Эпилепсиялық статус жағдайлары хабарланды.Құрысулардың туындауы мүмкіндігіне бейімдейтін ОЖЖ бұзылыстары бар пациенттерде ципрофлоксацин сақтықпен қолданылу керек.Құрысулар туындағанда ципрофлоксацин қабылдау тоқтатылады.Психоздық реакциялар тіпті ципрофлоксацинді алғаш қабылдаудан кейін де туындауы мүмкін.Сирек жағдайларда депрессия немесе психоз суицидпен немесе суицидке әрекеттенумен аяқталатын суицидтік әрекеттерге/ойларға дейін үдеуі мүмкін.Ондай жағдайларда ципрофлоксацин қабылдау тоқтатылу керек.Ципрофлоксацин қабылдаған пациенттерде полиневропатия жағдайлары байқалды (жеке немесе біріккен күйде туындаған ауыру, шымырлату сезімі, сенсорлық бұзылыстар немесе бұлшықет әлсіздігі сияқты неврологиялық симптомдар негізінде).Қайтымсыз жай-күйлер дамуының алдын алу мақсатында, невропатия симптомдары, атап айтқанда, ауыру, шымырлату сезімі, шаншу сезімі, ұю және/немесе әлсіздік болған пациенттерге ципрофлоксацин енгізуді тоқтату керек.

Жүрек тарапынан бұзылулар

QT ұзаруының төмендегідей белгілі қауіп факторлары бар пациенттерде, ципрофлоксацинді қоса, фторхинолондар қолданғанда сақтық таныту керек, мысалы:
 • - QT аралығы ұзаруының туа біткен синдромы
 • - QT аралығын ұзартатын препараттармен (мысалы, аритмияға қарсы IA немесе III класс препараттары, трициклды антидепрессанттар, макролидтер, антипсихотиктер) бір мезгілде қолдану
 • - түзетілмеген электролиттік теңгерімсіздік (мысалы, гипокалиемия, гипомагнезиемия)
 • - жүрек аурулары (мысалы, жүрек жеткіліксіздігі, миокард инфарктісі, брадикардия)


Егде жастағы пациенттер мен әйелдер түзетілген QT аралығын ұзартатын препараттарға аса сезімтал болуы мүмкін.Сондықтан, пациенттердің осы топтарында, ципрофлоксацинді қоса, фторхинолондар қолданғанда сақтық таныту керек.
Қан тамырлары тарапынан бұзылулар

Эпидемиологиялық зерттеулерде фторхинолондарды қабылдағаннан кейін, әсіресе егде адамдарда аневризманың дамуының және қолқаның қатпарлануының жоғары қаупі туралы хабарланады.Сондықтан фторхинолондарды "пайда-қаупі " арақатынасын егжей-тегжейлі бағалағаннан кейін және аневризмасы бар отбасылық анамнезі ауыр пациенттерде немесе анамнезінде қолқа аневризмасы бар және/немесе қолқаның қатпарлануы бар пациенттерде немесе аневризмге және қолқаның қатпарлануына бейім басқа да қауіп факторлары немесе аурулар болған кезде (мысалы, Марфан синдромы, Элерс-Данлос синдромы, Такаясу артерииті, алып жасушалы темпоральді артериит, Бехчет ауруы, гипертензия, белгілі атеросклероз) емдеудің басқа да ықтимал әдістерін қарағаннан кейін ғана қолданған жөн.
Іштің, кеуденің немесе арқаның кенеттен ауыруы жағдайында дереу пациенттерге шұғыл көмек көрсету бөлімшесінің дәрігеріне жүгінуі керек.
Гипогликемия

Басқа хинолондар қолдану кезіндегідей, гипогликемия гипогликемия жағдайлары және гипергликемия туралы көбінесе қант диабеті бар пациенттерде, негізінен - пероральді гипогликемиялық дәрімен (мысалы, глибенкламидпен) қатар жүретін ем немесе инсулин қабылдайтын егде жастағы адамдарда байқалды.Гипогликемиялық кома жағдайлары келіп түспеген.Қант диабетімен науқастардың бәрінде қандағы глюкоза деңгейіне мұқият мониторинг өткізу ұсынылады.
Асқазан-ішек жолы

Емдеу барысында немесе одан кейін ауыр және тұрақты диареяның туындауы (тіпті, емдеуден кейін бірнеше аптадан соң) дереу емдеуді талап ететін антибиотикпен астасқан колитті (өліммен аяқталу мүмкіндігімен өмірге қауіпті) көрсетуі мүмкін.Ондай жағдайларда ципрофлоксацин қабылдауды дереу тоқтату және тиісті ем қолдануды бастау қажет.Осы жағдайда перистальтиканы бәсеңдететін дәрілік заттар қарсы көрсетілімді.
Бүйрек және несеп шығару жүйесі

Ципрофлоксацин қолданумен байланысты кристаллурия туралы хабарланды.Ципрофлоксацин қабылдап жүрген пациенттер жеткілікті мөлшерде сұйықтық ішуі және несептің шамадан тыс сілтіленуінен сақтануы керек.
Бүйрек функциясының бұзылуы

Ципрофлоксацин организмнен негізінен, бүйрек арқылы өзгеріссіз күйде шығарылатындықтан, ципрофлоксацин жинақталуы салдарынан жағымсыз дәрілік реакциялардың артуын болдырмау мақсатында, бүйрек функциясының бұзылулары бар пациенттер үшін дозаны түзету қажет.
Гепатобилиарлы жүйе

Ципрофлоксацин қолданғанда пациенттің өміріне қатерлі бауыр некрозы мен бауыр жеткіліксіздігінің даму жағдайлары хабарланды.Бауыр ауруының қандай да бір симптомдары (анорексия, сарғаю, несептің қараюы, қышыну немесе құрсақтың алдыңғы қабырғасының ширығуы сияқты) білінген жағдайда емдеуді тоқтату керек.
Глюкоза-6-фосфат дегидрогеназа тапшылығы

Ципрофлоксацинді қолдану кезінде глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа тапшылығы бар пациенттерде гемолиздік реакциялар туралы хабарланды.Ықтимал пайдасы ықтимал қаупінен асып түсетін жағдайлардан басқасында, осы пациенттер ципрофлоксацин қолданудан сақтану керек.Ондай жағдайда гемолиздің пайда болу мүмкіндігін қадағалау керек.
Төзімділік

Ципрофлоксацинмен емдеу курсы кезінде немесе одан кейін клиникалық тұрғыда анықталған асқын инфекциямен немесе онсыз төзімді бактериялар бөлінуі мүмкін.Ұзаққа созылатын емдеу курстары кезінде және ауруханаішілік инфекцияларды және/немесе Staphylococcus және Pseudomonas түрлері туғызған инфекцияларды емдеуде ципрофлоксацинге төзімді бактериялар бөлінуінің белгілі бір қаупі бар.
Р450 цитохромы

Ципрофлоксацин CYP1А2 бәсеңдетеді, сондықтан да осы фермент арқылы метаболизденетін, бір мезгілде тағайындалған заттардың (мысалы теофиллин, клозапин, оланзапин, ропинирол, тизанидин, дулоксетин) қан сарысуындағы концентрациясының жоғарылауын туғызуы мүмкін.Сондықтан, артық дозалануының клиникалық белгілерін анықтау үшін, осы заттарды ципрофлоксацинмен бір мезгілде қабылдайтын пациенттерді мұқият қадағалау керек, сондай-ақ қан сарысуында концентрациясын (мысалы, теофиллиннің) анықтау қажет болуы мүмкін.Ципрофлоксацин мен тизанидинді бір мезгілде қабылдауға болмайды.
Метотрексат

Ципрофлоксацин мен метотрексатты бір мезгілде тағайындау ұсынылмайды.

Зертханалық талдаулар нәтижелеріне әсері

Ципрофлоксацин микобактериялар өсіріндісінің көбеюін бәсеңдету арқылы Mycobacterium tuberculosis үшін сеппе нәтижелеріне in vitro әсер етуі мүмкін, бұл ципрофлоксацин қабылдап жүрген пациенттерде сеппе талдауының жалған-теріс нәтижелеріне әкелуі мүмкін.
Препаратты енгізу орнындағы реакция

Ципрофлоксацин вена ішіне енгізілген жердегі реакциялар туралы хабарланған.Егер енгізу ұзақтығы 30 минут немесе одан аз болса, мұндай реакциялардың жиілігі артады.Реакциялар жергілікті тері реакциялары ретінде көрінуі мүмкін, инфузия аяқталғаннан кейін тез жоғалады.Егер реакциялар қайталанбаса немесе қарқынды болмаса, вена ішіне одан әрі енгізуге қарсы көрсетілім жоқ.


У больных пожилого возраста препарат следует применять с осторожностью.
Во время лечения необходимо избегать чрезмерного солнечного и искусственного ультрафиолетового облучения во избежание фотосенсибилизации.При подозрении на псевдомембранозный колит следует немедленно отменить Ципролет и начать соответствующее лечение.При применении препарата могут наблюдаться воспаления сухожилий и их разрыв.Такие реакции наблюдались преимущественно у пациентов старшего возраста, которые одновременно применяли кортикостероиды.При первых признаках боли или воспаления необходимо немедленно отменить препарат.Следует иметь в виду, что у больных с поражением головного мозга в анамнезе (инсульт, тяжелая травма) возможно развитие судорог, при недостаточности глюкoзo-6-фосфатдeгидpoгeназы - риск развития гемолиза.В связи с этим, лечение таких больных Ципролетом следует проводить с большой осторожностью.Необходимо соблюдать осторожность при назначении Ципролета больным сахарным диабетом.Применение Ципролета должно быть прекращено при первых признаках появления сыпи на кожных покровах или любого другого признака повышенной чувствительности.
Применение у больных с нарушенной функцией печени и почек

С осторожностью следует применять препарат у пациентов с нарушениями функции почек, поскольку у таких больных увеличивается период полувыведения Ципрофлоксацина.

Пациентам с нарушенной функцией печени не требуется коррекции дозы.Фармакокинетика ципрофлоксацина у больных с циррозом печени не изменялась.Действие препарата на фармакокинетику у больных с острым гепатитом изучено не полностью.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Показания

Бактерияға қарсы агенттерді тиісінше пайдалану жөніндегі ресми нұсқаулықтарды ескеру керек.

Ересектер

- грамтеріс бактериялардан туындаған төменгі тыныс жолдарының инфекцияларында

- өкпенің обструктивті созылмалы ауруының өршуінде

- муковисцидоздағы бронх-өкпе инфекцияларында немесе бронхоэктазияда

- пневмонияда

- созылмалы іріңді ортаңғы отитте

- созылмалы синуситтің жедел өршуінде, әсіресе егер грамтеріс бактериялардан туындаған болса

- несеп шығару жолдарының инфекцияларында (пиелонефрит, цистит, простатит, аднексит, эндометритті қоса)

- жыныс ағзаларының және кіші жамбас ағзаларының инфекцияларында (Neisseria gonorrhoeae сезімталдығы жағдайларын қоса, созда, жұмсақ шанкр, простатит, аднексит, сальпингит, оофорит, эндометрит, тубулярлық іріңдік, пельвиоперитонит, хламидиозда)

- құрсақ қуысының инфекцияларында:

 • АІЖ бактериялық
 • өт жолдарының инфекцияларында
 • перитонитте
 • құрсақішілік іріңдіктерде
 • сальмонеллезде
 • іш сүзегінде
 • кампилобактериозда
 • иерсиниозда
 • шигеллезде
 • тырысқақта

  - тері және жұмсақ тіндердің инфекциялары инфекцияланған ойықжара
 • жаралар
 • күйіктерде (іріңдеген атеромада
 • іріңдіктерде
 • фурункулда)

  - қатерлі сыртқы отитте

  - сүйек пен буын инфекцияларында: остеомиелитте
 • септикалық артритте
 • сепсисте

  - сібір ойық жарасының өкпедегі түрі (жанасудан кейінгі профилактика және емдік ем)

  Ципрофлоксацин бактериялық инфекциялардан туындағаны болжанған қызбасы бар нейтропениялық пациенттерді емдеуде қолданылуы мүмкін
Балалық және жасөспірімдік жас

- Pseudomonas aeruginosa туындаған муковисцидоздағы бронх-өкпе инфекцияларында

- несеп шығару жолдарының асқынған инфекцияларында және пиелонефритте

- сібір ойық жарасының өкпедегі түрі (жанасудан кейінгі профилактика және емдік ем)

Ципрофлоксацин сондай-ақ қажет саналған кезде балалар мен жасөспірімдердегі ауыр инфекцияларды емдеу үшін қолданылуы мүмкін.

Емдеуді тек қана балалар мен жасөспірімдердегі муковисцидозді және/немесе ауыр инфекцияларды емдеуде тәжірибесі бар дәрігер бастауы тиіс.- инфекции ЛОР-органов (синусит, средний отит, гайморит, фронтит, мастоидит, тонзиллит, фронтит)

- заболевания дыхательных путей:
 • обострение хронического бронхита
 • пневмония
 • муковисцидоз
 • внебольничная пневмония

  - неосложненные и осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит
 • простатит
 • аденексит
 • эндометрит)

  - инфекции половых органов: гонорея
 • мягкий шанкр (в т.ч.урогенитальный хламидиоз)

  - инфекции брюшной полости: бактериальные инфекции ЖКТ
 • желчных путей
 • перитонит
 • внутрибрюшные абсцессы
 • сальмонеллез
 • брюшной тиф
 • кампилобактериоз
 • иерсиниоз

  - инфекции кожи и мягких тканей (нагноившиеся атеромы
 • абсцесс
 • фурункулы)

  - инфекции костей и суставов: остеомиелит
 • септический артрит

  - профилактика инфекций при хирургических вмешательствах

  - септицемия
 • связанная с перечисленными выше показаниями

  - профилактика и лечение инфекций у больных со сниженным иммунитетом (например
 • при лечении иммунодепрессантами и при нейтропении)

Противопоказания

- ципрофлоксацинге немесе басқа хинолондарға немесе препарат

компоненттеріне аса жоғары сезімталдық

- ципрофлоксацин мен тизанидинді бір мезгілде қолдану

- жүктілікте және лактация кезеңінде

- ауыр емес инфекцияларды және бактерияға қарсы емсіз жақсаруы мүмкін инфекцияларды (мысалы, ауыз-жұтқыншақ инфекцияларын) емдегенде;

- бактериялық емес инфекцияларды, мысалы бактериялық емес (созылмалы) простатитті емдегенде;

- саяхатшылар диареясын немесе төменгі несеп шығару жолдарының қайталама инфекциясын (қуық шегінен тыс таралмайтын инфекциялар) болдырмау үшін;

- орташа бактериялық инфекцияларды емдеу үшін, егер басқа әдетте ұсынылған бактерияға қарсы дәрілер пайдаланылмаса.- гиперчувствительность к ципрофлоксацину или другим хинолонам

- эпилепсия

- поражение сухожилий при ранее проводившемся лечении хинолонами

- беременность и период лактации

- детский и подростковый возраст до 18 лет

Лекарственное взаимодействие

Препаратты енгізу орнындағы реакция

Ципрофлоксацин вена ішіне енгізілген жердегі реакция жиілігі егер енгізу ұзақтығы 30 минут немесе одан аз болса, артады. Реакциялар жергілікті тері реакциялары ретінде көрінуі мүмкін, инфузия аяқталғаннан кейін тез жоғалады. Егер реакциялар қайталанбаса немесе Тизанидинді ципрофлоксацинмен бір мезгілде тағайындауға болмаса әрі қарай вена ішіне енгізуге қарсы көрсетілім жоқ. Дені сау қатысушыларды клиникалық зерттеуде қан сарысуында тизанидин концентрациясының артуы байқалды (Cmax:

 • 7 есе артуы, диапазоны: 4-тен 21 есеге дейін
 • AUC ұлғаюы: 10 есе, диапазон: 6-дан 24 есеге дейін) ципрофлоксацинмен бір мезгілде тағайындағанда
Қан сарысуындағы тизанидиннің жоғары концентрациясы күшейтілген гипотензивті және седативті әсермен байланысты.

Метотрексат

Ципрофлоксацинді бір мезгілде тағайындағанда метотрексатты тубулярлық тасымалдау баяулауы мүмкін, бұл қан плазмасындағы метотрексат концентрациясының жоғарылауына және метотрексатты қолданумен байланысты уытты реакциялардың пайда болу қаупінің жоғарылауына әкеп соғады.Қатар қолдану ұсынылмайды.

Теофиллин

Ципрофлоксацин мен теофиллинді бір мезгілде қолдану қан сарысуындағы теофиллин концентрациясының жағымсыз жоғарылауына әкелуі мүмкін.Бұл сирек жағдайларда өмірге қауіп төндіруі немесе өлімге әкелуі мүмкін теофиллинмен туындаған жағымсыз реакциялардың дамуына әкелуі мүмкін.Бірге қолданғанда қан сарысуындағы теофиллиннің концентрациясын бақылау және қажет болған жағдайда теофиллиннің дозасын төмендету керек.

Ксантиннің басқа туындылары

Ципрофлоксацин мен құрамында кофеин немесе пентоксифиллин (окспентифилин) бар заттарды бір мезгілде қолданғаннан кейін қан сарысуындағы осы ксантиндердің концентрациясының жоғарылағаны туралы хабарланған.

Фенитоин

Ципрофлоксацин мен фенитоинді бір мезгілде тағайындау фенитоин сарысулық концентрациясының жоғарылауына немесе төмендеуіне әкелуі мүмкін, сондықтан препарат деңгейіне мониторинг жүргізу ұсынылады.

Циклоспорин

Құрамында ципрофлоксацин мен циклоспорин бар дәрілік препараттарды бір мезгілде қолданған кезде сарысулық креатинин концентрациясының транзиторлық артуы байқалды.Сондықтан мұндай пациенттерге сарысулық креатинин концентрациясының көрсеткішін тұрақты бақылау қажет (аптасына екі рет).

K дәруменінің антагонистері

Ципрофлоксацин мен К дәруменінің антагонисін бір мезгілде қолданғанда соңғысының антикоагулянттық әсері күшейе түседі.Қауіп дәрежесі инфекцияның негізгі түріне, жасына, пациенттің жалпы жағдайына байланысты өзгеруі мүмкін, сондықтан ципрофлоксациннің ХҚҚ (халықаралық қалыптасқан қатынас) мәнінің жоғарылауына әсерін дәл бағалау қиын.Ципрофлоксацин мен К дәруменінің антагонистін (мысалы, варфарин, аценокумарол, фенпрокумон немесе флуиндион) бір мезгілде енгізу кезінде және енгізуден кейін бірден ХҚҚ тұрақты бақылау жүргізу керек.

Дулоксетин

Клиникалық зерттеулер дулоксетинді флувоксамин сияқты CYP450 1А2 күшті тежегіштерімен бір мезгілде қолдану дулоксетиннің AUC және Cmax ұлғаюына әкелуі мүмкін екенін көрсетті.Ципрофлоксацинмен өзара болжамды әрекеттесуі туралы клиникалық деректердің болмауына қарамастан, аталған препараттарды бір мезгілде қолданған кезде ұқсас әсерлерді күтуге болады.

Ропинирол

Клиникалық зерттеулер барысында ропиниролды ципрофлоксацинмен, орташа әсер ететін CYP450 1А2 изоэнзимнің орташа тежегіштерімен бір мезгілде қолдану ропиниролдың AUC және Сmax тиісінше 60% және 84% - ға жоғарылауына әкеп соқтыратыны анықталды.Ропиниролдың жағымсыз әсерлерінің мониторингін және дозаны тиісті түзетуді ципрофлоксацинмен бірге енгізу кезінде және бірге енгізгеннен кейін бірден жүзеге асыру ұсынылады.

Лидокаин

Дені сау адамдарда ципрофлоксацинді, Р450 1А2 цитохромы изоферменттерінің орташа тежегішін және құрамында лидокаин бар венаішілік дәрілік заттарды бір мезгілде қолдану лидокаин клиренсін 22%- ға төмендететіні көрсетілген.Лидокаинмен емдеудің қалыпты жағымдылығына қарамастан, жағымсыз реакциялармен астасатын ципрофлоксацинмен бір мезгілде қолданғанда өзара әрекеттесуі мүмкін.

Клозапин

Клозапинмен бір мезгілде 250 мг ципрофлоксацинді қолданғаннан кейін 7 күн бойы клозапин мен N-десметилклозапиннің сарысулық концентрациясы тиісінше 29% және 31% - ға артты.Клиникалық бақылау және клозапин дозасын тиісті түзету ципрофлоксацинмен бір мезгілде қолдану кезінде және қолданғаннан кейін бірден ұсынылады.

Силденафил

Силденафилдің Сmax және AUC 50 мг силденафил ішке қабылдағаннан және 500 мг ципрофлоксацинді қатарлас қолданғаннан кейін дені сау еріктілерде шамамен екі есе өсті.Сондықтан қаупі мен пайданың арақатынасын ескере отырып, ципрофлоксацин препаратын силденафилмен бір мезгілде тағайындағанда сақ болу керек.

Агомелатин

Клиникалық зерттеулер флувоксаминнің CYP450 1A2 изоэнзимінің күшті тежегіші ретінде агомелатин метаболизмін айтарлықтай тежейтінін көрсетті, бұл агомелатин әсерінің 60 есе өсуіне әкеледі.Ципрофлоксацинмен, орташа әсер ететін CYP450 1A2 тежегіштерімен өзара әрекеттесу мүмкіндігі туралы клиникалық деректердің болмауына қарамастан, аталған препараттарды бір мезгілде қолданған кезде ұқсас әсерлерді күтуге болады.

Золпидем

Ципрофлоксацинді бір мезгілде тағайындау қандағы золпидем деңгейін арттыруы мүмкін, бір мезгілде қолдану ұсынылмайды.При одновременном применении ципрофлоксацина с диданозином всасывание ципрофлоксацина снижается вследствие образования комплексонов ципрофлоксацина с содержащимися в диданозине алюминиевыми и магниевыми буферами.

При одновременном применении с варфарином возрастает риск развития кровотечения.

Одновременный прием ципрофлоксацина и теофиллина может привести к повышению концентрации теофиллина в плазме крови, за счет конкурентного ингибирования в участках связывания цитрохрома Р450, что приводит к увеличению периода полувыведения теофиллина и возрастанию риска развития токсического действия, связанного с теофиллином.Одновременный прием антацидов, а также препаратов, содержащих ионы алюминия, цинка, железа или магния, может вызвать снижение всасывания ципрофлоксацина, поэтому интервал между назначением этих препаратов должен быть не менее 4 ч.Нельзя смешивать раствор для в/в введения с растворами, имеющими рН более 7.

 • Состав и инструкция по применению Ципролет.
 • Купить Ципролет в аптеке в Алматы с доставкой.
 • Цена на Ципролет - 826.00.

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Ципролет в других городах

Ципролет в Астане, Ципролет в Уральске, Ципролет в Актау, Ципролет в Усть-Каменогорске, Ципролет в Шымкенте, Ципролет в Караганде

Способ применения

Дозировка

Доза қолданылу көрсеткіштерімен, ауырлығымен және инфекция жұқтыру орнымен, сондай-ақ болжамды қоздырғыштың ципрофлоксациніне сезімталдығымен, пациенттің бүйрек функциясымен анықталады, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдердің дене салмағына байланысты болады.

Емдеу ұзақтығы аурудың ауырлығына, сондай-ақ клиникалық және бактериологиялық ағымға байланысты.

Емдеуді вена ішіне бастағаннан кейін, 250 мг Ципролет препараты немесе 500 мг қабықпен қапталған таблеткалар түрінде ішу арқылы емдеуге көшуді жалғастыруға болады.

Ауыр жағдайларда немесе егер пациент таблеткаларды қабылдай алмаса (мысалы, энтеральді тамақтануды алатын пациенттер), емдеуді пероральді енгізуге көшу мүмкін болғанша ципрофлоксацинді вена ішіне енгізумен бастау ұсынылады.

Кейбір бактериялар тудырған инфекцияларды емдеу (мысалы, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter немесе Staphylococci) ципрофлоксациннің жоғары дозасын және басқа да қолайлы бактерияға қарсы дәрілермен бір мезгілде енгізуді талап етуі мүмкін.

Кейбір инфекцияларды емдеу (мысалы, кіші жамбас мүшелерінің қабыну аурулары, құрсақ қуысы инфекциялары, нейтропениясы бар пациенттердегі инфекциялар және сүйектер мен буындардың инфекциялары) қамтылған патогендерге байланысты басқа да қолайлы бактерияға қарсы агенттермен бірге енгізуді талап етуі мүмкін.Ципролет в виде раствора для инфузий вводят один или два раза в день, внутривенно капельно медленно. Продолжительность инфузии должна составлять 30 мин при дозе 200 мг и 60 мин при дозе 400 мг. Ципролет для инфузий совместим со следующими инфузионными растворами: 0,9% раствор хлорида натрия, 5% раствор декстрозы, 2,5% раствор Рингера с декстрозой, комбинированными растворами для парентерального питания (аминокислоты, углеводы, электролиты).

Больным с нормальной функцией почек (клиренс креатинина>20 мл/минуту) можно рекомендовать следующий режим дозирования Ципролета для инфузий:

Острую гонорею и острый неосложненный цистит у женщин можно лечить разовой дозой в 200 мг (внутривенно). При инфекциях мочевыводящих путей, в том числе при острой неосложненной гонорее, Ципролет можно вводить внутривенно в дозе 100 мг 2 раза в сутки. При инфекциях дыхательных путей в зависимости от тяжести и возбудителя препарат вводят в дозе 200-400 мг 2 раза в сутки, при прочих инфекциях – по 200-400 мг 2 раза в сутки. В зависимости от состояния больного через несколько дней лечения можно перейти от внутривенного капельного введения на прием той же дозы препарата в форме, предназначенной для введения внутрь.

Больные с нарушением функции почек: при клиренсе креатинина менее 20 мл/мин назначают 2 раза в день половинную стандартную дозу или 1 раз в день полную стандартную дозу.

Больные с нарушением функции печени: подбора доз не требуется.

Длительность лечения зависит от тяжести заболевания, клинического течения и результатов бактериологического исследования. Рекомендуется продолжать лечение в течение не менее 3 дней после нормализации температуры или исчезновения клинических симптомов. Длительность лечения при острой неосложненной гонорее и цистите составляет 1 день. При инфекции почек, мочевых путей и брюшной полости – до 7 дней. При остеомиелите курс лечения может составлять до 2 месяцев. При остальных инфекциях курс лечения – 7-14 дней. У больных со сниженным иммунитетом лечение проводят в течение всего периода нейтропении.

Передозировка

бас айналу, тремор, бас ауруы, шаршау, құрысу, елестеулер, сананың шатасуы, абдоминальді жайсыздық, бүйрек және бауыр жеткіліксіздігі, сондай-ақ кристаллурия және гематурия. Сондай-ақ қайтымды бүйрек уыттылығы туралы хабарланған.

Емі: симптоматикалық, атап айтқанда, несептің pH анықтау және кристаллурия құбылыстарының алдын алу үшін оның қышқылдығын арттыру қажет болған жағдайда бүйрек функциясын бақылау ұсынылады. Пациенттер жеткілікті сұйықтық алуы тиіс. Кальций немесе құрамында магний бар антацидтік дәрілер ципрофлоксациннің артық дозалануы кезінде сіңірілуін теориялық түрде азайтуы мүмкін.Симптомы: спутанность сознания, головокружение, нарушения сознания, приступы судорог; желудочно-кишечные расстройства, поражения слизистых оболочек; удлинение интервала QT.

Лечение: симптоматическое, специфического антидота не существует. Ципролет не выводится путем гемодиализа и перитонеального диализа.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555