Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

УРФОЦИН 3,0 N1 ГРАНУЛЫ В САШЕ акция 50%

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Фосфомицин
Производитель: -ДРОГСАН ИЛАЧЛАРЫ САН. ВЕ ТИДЖ.А.Ш
Страна происхождения: Турция
Форма выпуска и упаковка: Түйіршіктер полиэтиленатерефталаттан/алюминий фольгадан/ полиэтиленнен жасалған сашетке салынған.

1 сашеттен медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.Гранулы помещают в сашет из полиэтиленатерефталата/фольги алюми-ниевой/полиэтилена.

По 1 сашету вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.
Хранить в сухом месте: Да
Беречь от детей: Да
Все аналогичные товары
Купить УРФОЦИН 3,0 N1 ГРАНУЛЫ В САШЕ акция 50% цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Урфоцин инструкция по применению

Лекарственная форма

Ішке қабылдау үшін ерітінді дайындауға арналған түйіршіктер, 3 гГранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г

Состав

Бір сашеттің ішінде

белсенді зат - фосфомицин трометамолы 5631.0 мг

(3000.0 мг фосфомицинге баламалы)

қосымша заттар:

 • сахароза
 • апельсин хош иістендіргіші
 • мандарин хош иістендіргіші
 • сахарин
 • этанол
Один сашет содержит

активное вещество - Фосфомицина трометамол 5631.0 мг

(эквивалентно фосфомицину 3000.0 мг)

вспомогательные вещества:
 • сахароза
 • ароматизатор апельсиновый
 • ароматизатор мандариновый
 • сахарин
 • этанол

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Гранулы беловатого цвета

Побочные действия

Фосфомицин трометамолын бір рет қабылдағанда асқазан-ішек жолы (АІЖ) жұмысының бұзылуы, негізінен диарея жиі кездесетін жағымсыз реакциялар болып табылады. Бұл құбылыстар көбінесе ұзаққа созылмайды және өздігінен өтеді.

Жиі (> 1/100 < 1/10-ға дейін)

- вульвовагинит

- бас ауыруы және бас айналу

- диарея, жүрек айнуы, диспепсия

Жиі емес (≥1/1000 - <1/100),

- парестезиялар

Сирек (≥1/10, 000 - <1/1000)

- тахикардия

- құсу, іштің ауыруы

- бөртпе, есекжем, қышыну

- астения

Белгісіз (жиілікті қолда бар деректер негізінде анықтау мүмкін емес)

- анафилаксиялық шок, аса жоғары сезімталдықты қоса алғанда, аллергиялық реакциялар

- ангионевроздық ісіну

- гипотензия

- демікпе

- антибиотикпен астасқан колит

- Квинке ісінуіПри однократном приеме фосфомицина трометамола, наиболее частыми побочными реакциями являются нарушения работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в основном диарея. Эти явления чаще всего непродолжительные и проходят самостоятельно.

Часто (> 1/100 до < 1/10)

- вульвовагинит

- головная боль и головокружение

- диарея, тошнота, диспепсия

Нечасто (≥1/1000 - <1/100),

- парестезии

Редко (≥1/10,000 - <1/1000)

- тахикардия

- рвота, боль в животе

- сыпь, крапивница, зуд

- астения

Неизвестно (частота не может быть определена на основании имеющихся данных)

-аллергические реакции, включая анафилактический шок, гиперчувствительность

- ангионевротический отек

- гипотензия

- астма

- антибиотик-ассоциированный колит

- отек Квинке

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Фосфомицинмен емдеу кезінде өмірге қауіпті болуы мүмкін анафилаксия мен анафилаксиялық шокты қоса, аса жоғары сезімталдық реакциясының даму қаупінің жоғарылауын ескеру қажет. Мұндай реакциялар пайда болған кезде фосфомицинді қайта қолдануға болмайды және тиісті емдеу қажет.

Антибиотик-индукцияланған диарея барлық дерлік бактерияға қарсы препараттарды, соның ішінде фосфомицин трометамолын қолданғанда байқалды. Ол жеңіл диареядан өліммен аяқталған жағдайға дейін өзгеруі мүмкін. Урфоцинмен емдеу кезеңіндегі немесе одан кейінгі диарея (оның ішінде емдеуден кейінгі бірнеше апта), әсіресе ауыр, тұрақты және/немесе қан аралас болса, Clostridium difficile-астасқан диареяның (CDAD) белгісі болуы мүмкін. Сондықтан Урфоцинмен емдеу кезінде немесе одан кейін диареяның ауыр түрі бар пациенттерде осы диагнозды ескеру маңызды. Күмән туындаған кезде немесе CDAD диагнозы расталса, тиісті емдеу дереу басталуы керек. Бұл клиникалық жағдайда ішек перистальтикасын төмендетуге арналған препараттар қарсы көрсетілімді.

Бүйрек жеткіліксіздігі

Креатинин клиренсі 10 мл / мин-нан жоғары болған кезде несептегі фосфомицин концентрациясы әдеттегі дозаны қабылдағаннан кейін 48 сағат бойы тиімді болып қалады.

Қант диабеті

Диабетпен ауыратын пациенттер, сондай-ақ диета ұстанатын пациенттер үшін Урфоциннің әрбір сашетінде 2,107 г сахароза бар екенін ескеру қажет.

Басқа да жай-күйлер

Урфоцинді нефрит, пиелонефрит сияқты жоғарғы несеп шығару жолдарының инфекцияларында қолдану ұсынылмайды.Во время терапии фосфомицином необходимо учитывать повышенный риск развития реакции гиперчувствительности, включая анафилаксию и анафилактический шок, которые могут быть опасными для жизни. При возникновении таких реакций, не следует применять фосфомицин повторно, и требуется соответствующее лечение.

Антибиотик-индуцированная диарея отмечена при использовании почти всех антибактериальных препаратов, включая фосфомицина трометамол. Она может варьировать от легкой диареи до летального исхода. Диарея в период или после лечения Урфоцином (в том числе через нескольких недель после лечения), особенно если она тяжелая, стойкая и/или кровянистая, может быть признаком Clostridium difficile-ассоциированной диареи (CDAD). Поэтому, важно учитывать данный диагноз у пациентов с тяжелой формой диареи во время или после лечения Урфоцином. При подозрение, или, если диагноз CDAD подтвержден, соответствующее лечение должно быть начато незамедлительно. В данной клинической ситуации препараты для снижения перистальтики кишечника противопоказаны.

Почечная недостаточность

При клиренсе креатинина выше 10 мл / мин, концентрация фосфомицина в моче остается эффективной в течение 48 часов после приема обычной дозы.

Сахарный диабет

Для пациентов страдающих диабетом, а также пациентов находящихся на диете, необходимо учитывать, что в каждом сашете Урфоцина содержится 2,107 г сахарозы.

Другие состояния

Не рекомендуется применять Урфоцин при инфекциях верхних мочевыводящих путей, таких как нефрит, пиелонефрит.

Показания

- әйелдер мен жасөспірім қыздарда жедел асқынбаған циститті емдеуде (>12 жас)

- ерлердегі простатаның трансректальді биопсиясы кезінде бактерияға қарсы профилактикада.- лечение острого неосложненного цистита у женщин и девочек-подростков (> 12 лет)

- антибактериальная профилактика при трансректальной биопсии простаты у мужчин.

Противопоказания

- фосфомицинге немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- ауыр бүйрек жеткіліксіздігі (креатинин клиренсі 10 мл/мин кем), гемодиализ

- тұқым қуалайтын фруктоза көтере алмаушылығы, глюкозаның, галактозаның сіңірілуінің бұзылуы немесе сахараза-изомальтаза жеткіліксіздігі- гиперчувствительность к фосфомицину или к любому из вспомогательных веществ

- тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 10 мл/мин), гемодиализ

- наследственная непереносимость фруктозы, нарушение всасывания глюкозы, галактозы или сахаразо-изомальтазная недостаточность.

Лекарственное взаимодействие

Метоклопрамидпен бір мезгілде қолдану плазма мен несептегі фосфомицин концентрациясын төмендетеді.

Асқазан-ішек жолдарының моторикасын арттыратын препараттарды қолдану ұқсас әсерлерді тудыруы мүмкін. Сондықтан бұл препараттарды шамамен 2-3 сағат аралығында қолдану керек.

Тамақпен бір мезгілде қабылдау фосфомициннің сіңуін кешіктіреді, бұл плазманың ең жоғары деңгейіне және несептегі концентрацияның аздап төмендеуіне әкеледі. Нәтижесінде препаратты ашқарынға немесе тамақтан кейін 2-3 сағаттан кейін қабылдау ұсынылады.

Халықаралық қалыптасқан қатынас (ХҚҚ) көрсеткіштерінің өзгеруі.

Бактерияға қарсы ем қабылдайтын пациенттерде К антивитамин антагонистерінің белсенділігі жоғарылаған көптеген жағдайлар туралы хабарланды.

Қауіп факторларына ауыр инфекциялар немесе қабынулар, жасы үлкен және жалпы денсаулығы нашар. Мұндай жағдайларда ХҚҚ өзгеруі инфекциялық аурудың салдары болып табылатындығын немесе препаратты қабылдаудан туындағанын анықтау қиын. Алайда, бактерияға қарсы препараттардың белгілі бір кластары бар, оларды қолдану көбінесе ХҚҚ өзгерістерімен байланысты, атап айтқанда:

 • фторхинолондар
 • макролидтер
 • циклиндер
 • котримоксазол және кейбір цефалоспориндер
Одновременное применение с метоклопрамидом снижает концентрацию фосфомицина в плазме и моче.

Применение препаратов, повышающих моторику желудочно-кишечного тракта может вызвать аналогичные эффекты.Поэтому, данные препараты должны применяться с интервалом около 2-3 часов.

Одновременный прием с пищей задерживает всасывание фосфомицина, вызывая пиковые уровни в плазме и небольшое снижение концентрации в моче.Как следствие, рекомендуется принимать препарат натощак или через 2-3 часа после еды.

Изменения показателей международного нормализованного отношения (МНО).

У пациентов, получающих антибактериальную терапию, сообщалось о многочисленных случаях повышенной активности антагонистов антивитамина К.

К факторам риска относятся тяжелые инфекции или воспаления, пожилой возраст и плохое общее состояние здоровья.В этих случаях трудно определить является ли изменение МНО следствием инфекционного заболевания или вызвано приемом препарата.Однако существуют определенные классы антибактериальных препаратов, применение которых чаще связывают с изменениями МНО, в частности:
 • фторхинолоны
 • макролиды
 • циклины
 • ко-тримоксазол и некоторые цефалоспорины

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Способ применения

Дозировка

Ересек әйелдер мен 12 жастан асқан жасөспірім қыздарға

Жедел асқынбаған циститте -3 г (1 сашет), бір реттік доза түрінде.

Ересек ерлерге

Простатаның трансректальді биопсиясы кезінде бактерияға қарсы профилактика үшін - емшараға дейін 3 г (1 сашет) және емшарадан 24 сағат өткен соң 3 г (1 сашет).

Пациенттердің ерекше топтары

12 жасқа дейінгі балалар

12 жасқа дейінгі балаларда қауіпсіздігі мен тиімділігі анықталмаған.

Егде жастағы пациенттер мен бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерге дозаны түзету қажет емес.

Бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер

Бүйрек жеткіліксіздігінің ауыр түрімен ауыратын пациенттерге (креатинин клиренсі 10 мл/мин аз болғанда) препаратты тағайындау ұсынылмайды.

Енгізу әдісі мен жолы

Ішке қабылдауға арналған. Сашет пакеттің ішіндегісін бір стақан суда ерітіп, толық ерігеннен кейін бірден ішу керек.

Әйелдер мен жасөспірім қыздарда жедел асқынбаған цистит кезінде Урфоцинді ашқарынға (тамақ ішкенге дейін шамамен 2-3 сағат бұрын немесе 2-3 сағаттан кейін), ұйықтар алдында және қуықты босатқаннан кейін қабылдаған абзал.

Ерлердегі простатаның трансректальді биопсиясы кезінде бактерияға қарсы профилактика үшін - емшараға дейін 3 сағат бұрын 3 г фосфомицин және емшарадан 24 сағат өткен соң 3 г қабылдау керек.Взрослым женщинам и девочкам-подросткам старше 12 лет

При остром неосложненном цистите - 3 г (1 сашет), в виде однократной дозы.

Взрослым мужчинам

Для антибактериальной профилактики при трансректальной биопсии простаты - 3 г (1 сашет) до процедуры и 3 г (1 сашет) через 24 часа после проведения процедуры.

Особые группы пациентов

Дети младше 12 лет

Безопасность и эффективность у детей младше 12 лет не установлены.

Пожилым пациентам и пациентам с печеночной недостаточностью коррекция дозы не требуется.

Пациенты с почечной недостаточностью

Пациентам с тяжелой формой почечной недостаточности (при клиренсе креатинина меньше 10 мл/мин) назначать препарат не рекомендуется.

Метод и путь введения

Для приема внутрь. Содержимое сашет пакетика растворить в стакане воды и выпить сразу после полного растворения.

При остром неосложненном цистите у женщин и девочек-подростков Урфоцин следует принимать натощак (примерно за 2-3 часа до или через 2-3 часа после еды), предпочтительно перед сном, и после опорожнения мочевого пузыря.

Для антибактериальной профилактики при трансректальной биопсии простаты у мужчин - 3 г фосфомицина принимать за 3 часа до процедуры и 3 г через 24 часа после проведения процедуры.

Передозировка

Симптомдары: фосфомицинмен артық дозаланғанда вестибулярлық дисфункция, есту қабілетінің бұзылуы, металл дәмін сезіну және дәм сезу жалпы өзгеруі мүмкін.

Емі: симптоматикалық және демеуші ем.

Препараттың несеппен шығарылуын күшейту үшін сұйықтықты пероральді қабылдау керек.Симптомы: при передозировке фосфомицином возможны вестибулярная дисфункция, нарушение слуха, металлический привкус и общее изменение вкусовых ощущений.

Лечение: симптоматическая и поддерживающая терапия.

Для усиления выведения препарата с мочой, следует увеличить потребление жидкости перорально.
Сертификаты

Аналогичные товары

Купить ФОСФОРАЛ 3,0 N1 ПАК цена

-К.О. РОМФАРМ КОМПАНИ С.Р.Л

Страна производитель: Румыния

Рецептурный препарат
Цена
3017.00 тнг.
Купить МОНУРАЛ ГРАН Д/ПРИГ Р-РА 3,0 N1 цена

-ЗАМБОН СВИТЦЕРЛАНД ЛТД.

Страна производитель: Швейцария

Рецептурный препарат
Цена
5522.22
4970.00 тнг.
Купить УРОСЕПТИК 3,0 N1 САШЕ цена

-Arafarma Group S.A.

Страна производитель: Испания

Рецептурный препарат
Цена
3909.00 тнг.

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555