Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ГИПОТИАЗИД 0,025 N20 ТАБЛ

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Гидрохлортиазид
Производитель: -Санофи Авентис Казахстан ТОО
Форма выпуска и упаковка: 25 мг: 20 таблеткадан поливинилхлоридті үлбірден және алюминий фольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамада.Пішінді 1 қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынады.По 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 1 контурной упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку картонную.
Беречь от детей: Да
Хранить в защищенном от света месте: Да
Все лекарства Гипотиазид Все аналогичные товары
Купить ГИПОТИАЗИД 0,025 N20 ТАБЛ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Гипотиазид инструкция по применению

Лекарственная форма

Таблеткалар 25 мгТаблетки 25 мг

Состав

Дәрілік препарат құрамы

Бір таблетканың құрамында

белсенді зат - 25 мг немесе 100 мг гидрохлоротиазид,

қосымша заттар:

 • магний стеараты
 • желатин
 • тальк
 • жүгері крахмалы
 • лактоза моногидраты
Одна таблетка содержит

активное вещество - гидрохлоротиазид 25 мг,

вспомогательные вещества:
 • магния стеарат
 • желатин
 • тальк
 • крахмал кукурузный
 • лактозы моногидрат

Фармакодинамика

Прямое ингибирование реабсорбции Na+ и Cl- в дистальном канальце отвечает в первую очередь за действие производного сульфамида. В результате такого действия, повышается выделение Na+, Cl-, а также воды, затем калия и магния. Мочегонный эффект гидрохлоротиазида уменьшает объем плазмы, повышает активность ренина в плазме и выведение альдостерона, что впоследствии увеличивает выведение калия и бикарбоната с мочой и снижает уровень калия в сыворотке крови. Ренин-альдостероновая связь опосредована ангиотензином-II, таким образом, совместный прием с антагонистом ангиотензин-II-рецептора может изменить экскрецию калия, связанную с приемом тиазидных диуретиков.

Также имеется слабое ингибирующее действие на карбоангидразу; в связи с этим умеренно увеличивается секреция бикарбоната без существенного изменения рН мочи.

Фармакокинетика

Сіңуі

Ішке қабылдаудан кейін жақсы сіңеді, несеп айдағыш және натриурездік әсері қабылдаудан кейін 2 сағат ішінде байқалады, өз жоғары шегіне шамамен 4 сағаттан соң жетеді және өзінің әсерін 6-12 сағат бойы сақтайды. Ақуыздармен байланысуы 40% құрайды.

Элиминациясы

Басым бөлігі өзгермеген күйде бүйрек арқылы шығарылады. Қалыпты бүйрек функциясында жартылай шығарылу кезеңі 6,4 сағат, бүйрек функциясы жеңіл дәрежеде бұзылған жағдайда 11,5 сағат, бүйрек функциясының ауыр бұзылуы (креатинин клиренсі <30 мл/мин) жағдайында 20,7 сағат құрайды. Плацента арқылы өтіп, аздаған мөлшерде емшек сүтіне бөлінеді.Хорошо всасывается после приема внутрь, мочегонное и натрийуретическое действие проявляется в течение 2 часов после приема, достигает своего пика примерно через 4 часа и сохраняет свое действие в течение 6-12 часов. Связь с белками составляет 40%. Значительная часть выводится через почки в неизменном виде. Период полувыведения составляет 6,4 часа при нормальной функции почек, в случае нарушения функции почек легкой степени - 11,5 часов, в случае тяжелого нарушения функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) - 20,7 часов. Проникает через плаценту и выделяется в небольшом количестве в грудное молоко.

Побочные действия

Жиі емес

- респираторлық дистресс-синдром, соның ішінде пневмония және өкпенің ісінуі

Өте сирек

- жедел респираторлық дистресс синдромы (белгілерге қатты ентігу, қызба, әлсіздік және сананың шатасуы жатады)

- лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолиздік анемия, аплазиялық анемия

Жиілігі белгісіз

- гипокалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, гиперкальциемия, гипергликемия, глюкозурия, гиперурикемия

- терінің меланомалық емес обыры (базальді жасушалы обыр және жалпақ жасушалы обыр)

- жоғарырақ дозалар жағдайында қанда липидтер деңгейі артуы мүмкін

- аритмия, ортостаздық гипотензия

- бас айналу, бас ауыру, құрысулар, парестезия

- сананың шатасуы, летаргия, күйгелектік, көңіл-күйдің өзгеруі

- көрудің өткінші бұзылуы, ксантопсия, хориоидальді жалқық, салдарлы жедел жабық бұрышты глаукома және/немесе жедел миопия

- ауыздың құрғауы, шөлдеу сезімі, жүрек айну, құсу, сілекей бездерінің қабынуы, іш қатулар

- сарғаю (бауырішілік холестаздық сарғаю), панкреатит, холецистит

- бүйрек жеткіліксіздігі, интерстициальді нефрит

- бұлшықеттердің түйілуі және ауыруы

- бауыр энцефалопатиясын немесе бауыр комасын тудыруы мүмкін гипохлоремиялық алкалоз

- симптомсыз пациенттерде подагра ұстамаларын тудыруы мүмкін гиперурикемия

- жасырын қант диабеті көрінісін тудыруы мүмкін глюкозаға төзімділіктің бұзылуы

- анорексия

-шаршағыштық

- васкулит, некроздық ангиит

- анафилаксиялық реакция, шок

- фотосенсибилизация, есекжем, пурпура, уытты эпидермалық некролиз, Стивен-Джонсон синдромы

- сексуалдық бұзылыстар

Жеке жағымсыз реакциялардың сипаттамасы

Терінің меланомалық емес обыры:

 • эпидемиологиялық зерттеулердің қолда бар деректері негізінде гидрохлортиазид пен ТМЕО арасында дозаға тәуелді жинақталатын байланыс байқалды
Для классификации частоты нежелательного воздействия используются следующие категории:
 • очень часто (? 1/10), часто (? 1/100 до <
 • 1/10), нечасто (? 1/1.000 до <
 • 1/100), редко (? 1/10.000 до <
 • 1/1.000), очень редко (<
 • 1/10.000), неизвестно (не может быть определено на основании имеющихся данных)

Нечасто

- респираторный дистресс-синдром, в том числе пневмония и отек легких

Очень редко

- лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гемолитическая анемия, апластическая анемия

Частота неизвестна

- гипокалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, гиперкальциемия, гипергликемия, глюкозурия, гиперурикемия

- в случае более высоких доз, возможно увеличение уровня липидов крови

- аритмия, ортостатическая гипотензия

- головокружение, головная боль, судороги, парестезия, спутанность сознания, летаргический сон, нервозность, изменение настроения

- транзиторное нарушение зрения, ксантопсия

- сухость во рту, чувство жажды, тошнота, рвота, воспаление слюнных желез, запоры

- желтуха (внутрипеченочная холестатическая желтуха), панкреатит, холецистит

- почечная недостаточность, интерстициальный нефрит

- мышечные спазмы и боли

- гипохлоремический алкалоз, который может вызвать печеночную энцефалопатию или печеночную кому

- гиперурикемия может спровоцировать приступы подагры у бессимптомных пациентов

- нарушенная переносимость глюкозы, что может вызвать проявление латентного сахарного диабета

- анорексия, истощение

- васкулит, некротический васкулит

- анафилактическая реакция, шок

- фотосенсибилизация, крапивница, пурпура, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивена-Джонсона

- сексуальные расстройства

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Гипотония және су-тұз теңгерімінің бұзылуы

Гипертензияға қарсы емдеудің басқа түрлері жағдайындағы секілді, кейбір пациенттерде симптомдары бар гипотония байқалуы мүмкін. Пациенттер диарея немесе құсу қатарласқан жағдайда туындауы мүмкін су-тұз теңгерімі бұзылуының клиникалық белгілерін (мысалы, АҚК (айналымдағы қан көлемі) тапшылығы), гипонатриемия, гиперхлоремиялық алкалоз, гипомагниемия немесе гипокалиемия) анықтау мақсатында қадағалауда болуы тиіс. Осындай пациенттерде сарысудағы электролиттер деңгейін мезгіл-мезгілімен бақылап отыру керек. Жылдың жылы мезгілінде ісінулері бар пациенттерде дилюциялық гипонатриемияны туындауы мүмкін.

Метаболизмдік және эндокриндік әсерлер

Тиазидтермен емдеу глюкозаға төзімділікті төмендетуі мүмкін. Диабетке қарсы дәрілердің, соның ішінде инсулиннің дозасын түзету қажет болуы мүмкін («Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесу» бөлімін қараңыз). Тиазидтермен емдеу кезінде жасырын қант диабеті көрініс беруі мүмкін.

Гипотиазид кальцийдің ренальді экскрециясын төмендете, сондай-ақ қан сарысуында кальций деңгейін уақытша және болмашы жоғарылата алады. Айқын гиперкальциемия жасырын гиперпаратиреоздың белгісі болуы мүмкін. Қалқанша маңы бездерінің функциясын зерттемес бұрын Гипотиазид® препаратын қабылдауды тоқтату керек.

Гипотиазид® препаратын қолданған кезде холестерин мен триглицеридтер концентрациясы жоғарылауы мүмкін.

Гипотиазид® препаратымен емдеу кейбір пациенттерде гиперурикемияны және/немесе подаграны тудыруы мүмкін.

Хориоидальді жалқық, салдарлы жедел жабық бұрышты глаукома және/немесе жедел миопия:

 • Гидрохлоротиазид сульфонамид болып табылады
Сульфонамид немесе сульфонамидтің туындылары көру өрісінің ақауларымен хориоидальді жалқыққа, салдарлы жедел жабық бұрышты глаукомаға және/немесе жедел миопияға әкелуі мүмкін идиосинкразиялық реакцияны туындатуы мүмкін.Симптомдар көру өткірлігінің жедел төмендеуін және/немесе әдетте, препаратты қабылдауды бастағаннан кейін бірнеше сағаттан бірнеше аптаға дейін дамитын көздің ауыруын қамтиды.Емделмеген жедел жабық бұрышты глаукома қайтымсыз көрмей қалуға әкелуі мүмкін.

Бастапқы ем препаратты қабылдауды дереу тоқтатуды қамтиды.Егер көзішілік қысым бақыланбайтын болып қалған жағдайда жылдам дәрі-дәрмектік немесе хирургиялық ем мүмкіндігін қарастыру қажет.Жедел жабық бұрышты глаукоманың даму қаупінің факторы анамнездегі сульфонамидтерге немесе пенициллиндерге аллергия болуы мүмкін («ДП стандартты қолданған кезде байқалатын жағымсыз реакциялардың сипаттамасы және осы жағдайда қабылдауға тиісті шаралар» бөлімін қараңыз).

Бауыр функциясының бұзылуы

Гипотиазид бауырішілік холестазды тудыруы, су-тұз теңгерімінің өзгеруі мен сарысу аммиагы деңгейінің жоғарылауы бауыр комасын дамытуы мүмкін болғандықтан, оны бауыр функциясы бұзылған немесе үдемелі бауыр ауруы бар науқастарда сақтықпен қолдану керек.Гипотиазид бауыр функциясының ауыр бұзылулары бар пациенттерге қарсы көрсетілімді («Қолдануға болмайтын жағдайларын» қараңыз).

Терінің меланомалық емес обыры

Гидрохлоротиазидтің жинақталатын дозасының ұлғаюы кезінде терінің меланомалық емес обырының (ТМЕО) (базальді жасушалық обыр (БЖО) жоғары қаупі мен жалпақ жасушалы обыр (ЖЖО)) Данияның обыр жөніндегі ұлттық тізіліміне негізделген екі эпидемиологиялық зерттеулерде байқалды.ТМЕО дамуының ықтимал механизмі - гидрохлоротиазидтің фотосенсибилизациялық әсері болып табылады.

Гидрохлоротиазидті қабылдаған пациенттерге ТМЕО қаупі туралы ақпарат беріп, теріні кез-келген жаңа зақымдануларға үнемі тексеруді және кез-келген күдікті тері зақымданулары болған кезде дереу хабарлауды ұсыну керек.Тері обырының даму қаупін азайту үшін пациенттерге күн сәулесі мен УК-сәулелері әсерін шектеу және әсер еткен жағдайда теріні тиісті қорғау секілді ықтимал алдын алу шараларын ұсыну қажет.Биопсияның гистологиялық зерттеулерін қоса алғанда, күдікті тері зақымдануларын дереу зерттеу керек.Сондай-ақ, алдыңғы ТМЕО ауруын бастан өткерген пациенттерге гидрохлоротиазидті қолдануды қайта қарау қажет болуы мүмкін.(сондай-ақ, «ДП стандартты қолданған кезде байқалатын жағымсыз реакциялардың сипаттамасы және осы жағдайда қабылдауға тиісті шаралар» бөлімін қараңыз).

Тыныс алу жолдарының жедел токсикологиялық зақымдануы

Гипотиазид® препаратын қабылдау алдында егер бұрын гидрохлоротиазидті қабылдағанда тыныс алуға немесе өкпеге қатысты проблемалар (соның ішінде қабыну немесе өкпе ісінуі) болған болса, өз дәрігеріңізге, фармацевтіңізге немесе медбикеңізге хабарласыңыз.Егер Сізде Гипотиазид® препаратын қабылдағаннан кейін қатты ентігу пайда болса немесе тыныс алу қиындаса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.

Басқалары

Гипотиазид® препаратымен ем алатын пациенттерде аса жоғары сезімталдық реакциялары анамнезінде аллергия немесе бронх демікпесі болған немесе болмаған жағдайларда туындауы мүмкін.Тиазидтерді қолданған кезде жүйелі қызыл жегі ағымының нашарлауы немесе белсенділенуі байқалды.

Тиазидтер келесі зертханалық зерттеулер нәтижелеріне ықпал етуі мүмкін:
 • - плазмада протеинмен байланысқан йод (РВІ) деңгейін төмендетуі

  - қалқанша маңы бездері функциясын зерттеу алдында Гипотиазид® препаратын қабылдауды тоқтату керек

  - қан сарысуында бос билирубин концентрациясы жоғарылауы мүмкін

  Қосымша заттар

  Лактоза жақпаушылығы жағдайында 25 мг Гипотиазид® препаратының бір таблеткасында 63 мг лактоза моногидраты болатынын және 100 мг Гипотиазид® препаратының бір таблеткасында 39 мг лактоза моногидраты болатынын ескеру керек
Сирек тұқым қуалайтын галактоза, лактаза жақпаушылығы немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы бар пациенттер осы препаратты қабылдамауы тиіс.


Гипотония и водно-солевой дисбаланс

Также как и в случае других видов антигипертензивной терапии, симптомная гипотония может наблюдаться у некоторых пациентов.Пациенты должны находиться под наблюдением с целью выявления клинических признаков водно-солевого дисбаланса (например, дефицит ОЦК (объем циркулирующей крови), гипонатриемия, гипохлоремический алкалоз, гипомагниемия или гипокалиемия), которые могут возникнуть в случае сопутствующей диареи или рвоты.Следует периодически контролировать уровень электролитов в сыворотке у таких пациентов.В теплое время года у пациентов с отеками может возникнуть эуволемическая гипонатриемия.
Метаболические и эндокринные действия

Лечение тиазидами может снижать переносимость глюкозы.Может потребоваться коррекция дозы противодиабетических средств, в том числе инсулина (см.«Лекарственные взаимодействия»).Во время лечения тиазидами может проявиться латентный сахарный диабет.
Гипотиазид? может снизить ренальную экскрецию кальция, а также может привести к временному и незначительному повышению уровня кальция в сыворотке крови.Выраженная гиперкальциемия может быть признаком скрытого гиперпаратиреоза.Прием Гипотиазида должен быть прекращен до обследования функции паращитовидных желез.
Повышение холестерина и триглицеридов может быть связано с диуретической терапией Гипотиазидом.
Лечение Гипотиазидом может вызвать гиперурикемию и/или подагру у некоторых пациентов.
Болезнь печени

Гипотиазид? следует применять с осторожностью при болезнях печени или у больных с прогрессирующим заболеванием печени, поскольку он может вызвать внутрипеченочный холестаз, а малейшие изменения в водно-солевом балансе могут спровоцировать развитие печеночной комы.Гипотиазид? противопоказан пациентам с тяжелыми нарушениями функции печени (см.«Противопоказания»).
Прочее

У пациентов, получающих лечение Гипотиазидом реакции гиперчувствительности могут возникать в случае наличия в анамнезе аллергии или бронхиальной астмы, а также и в случаях отсутствия этих заболеваний.При применении тиазидов отмечалось ухудшение течения или активизация системной красной волчанки.
Препарат может повлиять на результаты следующих лабораторных исследований:
 • - снизить уровень в плазме ПСЙ (протеинсвязанный йод)

  - лечение Гипотиазидом должно быть прекращено до лабораторных исследований функции паращитовидных желез
 • - возможно повышение концентрации свободного билирубина в сыворотке крови

  Вспомогательные вещества

  В случае непереносимости лактозы следует учитывать
 • что одна таблетка 25 мг Гипотиазида также содержит 63 мг моногидрата лактозы и одна таблетка 100 мг Гипотиазида содержит 39 мг моногидрата лактозы
Беременность

Опыт применения гидрохлоротиазидов в период беременности, особенно в первом триместре беременности, ограничен.Данные доклинических исследований не являются достаточными, в связи с чем назначение препарата не рекомендуется.Гипотиазид? проникает через плацентарный барьер.При использовании во втором и третьем триместре беременности, гидрохлоротиазид, из-за своего фармакологического действия, может нарушить фетоплацентарный кровоток и вызвать эмбриональную или неонатальную желтуху, электролитный дисбаланс и тромбоцитопению.Гипотиазид? не должен использоваться для лечения отеков во время беременности, гипертонии или преэклампсии, потому что вместо благоприятного воздействия на течение заболевания увеличивается риск уменьшения объема плазмы и нарушения маточно-плацентарного кровообращения.Гипотиазид? не должен использоваться для лечения первичной артериальной гипертензии у беременных женщин, за исключением редких случаев, когда не может быть применена другая терапия.Во время беременности не показано назначение Гипотиазида, препарат назначается только в редких случаях, если польза от применения препарата превышает риск возможных побочных эффектов для матери и плода.
Лактация

Гидрохлоротиазид проникает в грудное молоко; его назначение противопоказано в период лактации.Если его назначение необходимо, грудное вскармливание должно быть прекращено (см.«Противопоказания»).Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Гипотиазид? в таблетках имеет большое влияние на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами.На первом этапе его применения - запрещено управление транспортным средством или выполнение опасных работ.В дальнейшем степень запрета должна определяться с учетом индивидуальной реакции на препарат.

Показания

Қолданылуы

- шығу тегі әртүрлі ісіну синдромы (жүрек, бүйрек немесе бауыр ауруларында, етеккір алдындағы синдромда, дәрілік ісінулерде, мысалы, кортикостероидтармен емдеу нәтижесінде)

- артериялық гипертензияда (аурудың жеңіл түрлерінде монотерапия түрінде немесе гипертензияға қарсы препараттармен біріктіріп)

- парадоксты түрде, көбіне шығу тегі ренальді қантсыз диабетте полиурияны азайту үшін

- гиперкальциурияны төмендету үшін- отечный синдром различного генеза (при заболеваниях сердца, почек или печени, предменструальном синдроме, лекарственных отеках, например, в результате лечения кортикостероидами)

- гипертония (при легких формах заболевания в виде монотерапии или в сочетании с антигипертензивными препаратами)

- парадоксально, для уменьшения полиурии, преимущественно при несахарном диабете ренального происхождения

- для снижения гиперкальциурии

Противопоказания

Қолдануға болмайтын жағдайлар

- гидрохлоротиазидке немесе басқа сульфонамидтерге немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

- анурия

- ауыр бүйрек (креатинин клиренсі < 30 мл/мин) немесе бауыр жеткіліксіздігі

- емге резистентті гипокалиемия немесе гиперкальциемия

- рефрактерлі гипонатриемия

- симптоматикалық гиперурикемия (подагра)

- тұқым қуалайтын галактоза жақпаушылығы, лактаза жеткіліксіздігі немесе глюкоза-галактоза мальабсорбциясы

- лактация кезеңі

- 3 жасқа дейінгі балалар (қатты дәрілік түрі)- повышенная чувствительность к компонентам препарата и другим сульфониламидам

- анурия

- тяжелая почечная (клиренс креатинина < 30 мл/мин) или печеночная недостаточность

- резистентные к лечению гипокалиемия или гиперкальциемия

- рефрактерная гипонатриемия

- симптоматическая гиперурикемия (подагра)

- наследственная непереносимость галактозы, недостаточность лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозо-галактозы

- период лактации

- детский возраст до 3-х лет (твердая лекарственная форма)

Лекарственное взаимодействие

Лекарственные взаимодействия возникают между тиазидными диуретиками и нижеперечисленными лекарственными средствами при их одновременном применении.

Алкоголь, барбитураты, наркотические средства или антидепрессанты:

 • может усилиться ортостатическая гипотензия

  Противодиабетические препараты (пероральные лекарственные средства и инсулин):

  лечение тиазидами может нарушить толерантность к глюкозе
Может потребоваться изменение дозировки.Метформин следует применять с осторожностью из-за риска лактоацидоза вследствие возможной гидрохлоротиазидной функциональной почечной недостаточности.

Другие антигипертензивные вещества:
 • аддитивный эффект

  Холестирамин и колестиполовые смолы:

  при наличии анионообменных смол
 • ухудшается способность всасывания гидрохлоротиазида из желудочно-кишечного тракта.Даже однократная доза холестирамина или колестиполовых смол связывает гидрохлоротиазид и снижает его всасывание из желудочно-кишечного тракта на 85 и 43% соответственно
Прессорные амины (например, адреналин):
 • действие прессорных аминов может снижаться
 • однако не до такой степени
 • чтобы исключить их применение
Недеполяризующие миорелаксанты (например, тубокурарин):
 • может усилиться миорелаксантное действие.Литий:

  диуретики снижают почечный клиренс лития и в значительной степени повышают риск интоксикации солями лития.Не рекомендуется их одновременный прием.Противоподагрические лекарственные средства (пробенецид
 • сульфинпиразон и аллопуринол):

  может потребоваться коррекция дозы средств
 • способствующих выведению мочевой кислоты
 • поскольку гидрохлоротиазид может повысить уровень мочевой кислоты в сыворотке.Может потребоваться увеличение дозы пробенецида или сульфинпиразона.Одновременное назначение тиазидов может увеличить частоту реакций гиперчувствительности на аллопуринол.Антихолинергические средства (например
 • атропин
 • бипериден):

  в связи с уменьшением сократительной способности желудочно-кишечного тракта и интервала опорожнения желудка повышается биодоступность диуретиков тиазидного типа.Цитотоксические средства (например
 • циклофосфамид
 • метотрексат):

  тиазиды могут снизить выведение цитотоксических препаратов из почек и усилить их миелосупрессивные эффекты.Силицилаты:

  в случае высокой дозы салицилатов
 • гидрохлоротиазид может усилить токсическое действие салицилатов на центральную нервную систему.Метилдопа:

  в отдельных случаях
 • возможно развитие гемолитической анемии
 • при одновременном назначении гидрохлоротиазида и метилдопы
Циклоспорин:
 • одновременное применение с циклоспорином может повысить гиперурикемию и риск развития осложнений в виде подагры.Гликозиды наперстянки:

  гликозиды наперстянки могут спровоцировать развитие аритмии на фоне гипокалиемии и гипомагниемии
 • развившейся в результате применения Гипотиазида.Лекарственные препараты
 • вызывающие снижение уровня калия в крови:

  рекомендуется периодический контроль уровня калия в сыворотке крови и ЭКГ
 • в тех случаях
 • если гидрохлортиазид назначается вместе с лекарственными препаратами
 • снижающими уровень сывороточного калия (например
 • гликозиды наперстянки
 • антиаритмические средства) и со следующими препаратами вызывающими развитие пируэтной желудочковой тахикардии (в том числе
 • некоторые антиаритмические средства)
 • так как гипокалиемия является фактором
 • способствующим развитию пируэтной желудочковой тахикардии:

  - антиаритмические средства класса Ia (например
 • хинидин
 • гидрохинидин
 • дизопирамид)

  - антиаритмические средства класса III (например
 • амиодарон
 • соталол
 • дофетилид
 • ибутилид)

  - некоторые нейролептические препараты (например
 • тиоридазин
 • хлорпромазин
 • левомепромазин
 • трифлуоперазин
 • циамемазин
 • сульпирид
 • амисульпирид
 • тиаприд
 • пимозид
 • галоперидол
 • дроперидол)

  - другие лекарственные препараты (например
 • бепридил
 • цисаприда моногидрат
 • дифеманил
 • эритроцимин для внутривенного введения
 • галофантрин
 • мизоластин
 • пентамидин
 • терфенадин
 • винкамин для внутривенного введения).Соли кальция:

  тиазидные диуретики повышают уровень кальция в сыворотке крови за счет снижения его экскреции.Если назначение дополнительных компонентов
 • содержащих кальций необходимо
 • то в этом случае следует контролировать уровень кальция в сыворотке крови и в соответствии с этим следует проводить коррекцию назначения дозы.Взаимодействие между лекарственными препаратами и лабораторными исследованиями:

  вследствие влияния на метаболизм кальция
 • Гипотиазид? может повлиять на результаты исследований функции паращитовидных желез (см.«Особые указания»).Карбамазепин:

  из-за риска симптоматической гипонатриемии
 • необходим клинический и лабораторный контроль.Йодсодержащие контрастные вещества:

  в случае обезвоживания вызванного диуретиками
 • увеличивается риск острой почечной недостаточности
 • в основном
 • при применении высоких доз йодсодержащих препаратов.В этих случаях перед назначением препаратов йода пациентам показано проведение регидратации.Амфотерицин В (парентеральный)
 • кортикостероиды
 • гормоны коры надпочечников и слабительные средства:

  гидрохлоротиазид усиливает электролитный дисбаланс
 • в основном
 • гипокалиемию

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Цены на Гипотиазид в других городах

Гипотиазид в Астане, Гипотиазид в Уральске, Гипотиазид в Актау, Гипотиазид в Усть-Каменогорске, Гипотиазид в Шымкенте, Гипотиазид в Караганде

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Дозаны әркімге жеке таңдау мен қатаң медициналық бақылау талап етіледі. Емдеу кезінде (<3.0 ммоль/л) калий мен магнийдің көп жоғалуына байланысты калий мен магнийдің орнын толтыру қажет болуы мүмкін. Жүрек жеткіліксіздігі, бауыр функциясының бұзылуы және дигиталиспен бір мезгілде емделу кезінде ерекше сақ болу керек.

Ересектер

Ісінулерді емдеу үшін: әсеріне қарай 25-50 мг демеуші дозаға дейін төмендетуге болатын әдеттегі бастапқы доза- тәулігіне бір рет немесе ауыспалы режимде (мысалы, күн ара) 25-100 мг препарат болады.

Кейбір ауыр жағдайларда 200 мг бастапқы доза қажет болуы мүмкін.

Етеккір алдындағы ісіну: әдеттегі доза симптомдардың білінуінен бастап етеккірдің басталуына дейін тәулігіне 25 мг құрауы мүмкін.

Гипертензияға қарсы дәрі ретінде ұсынылатын доза монотерапия түрінде немесе басқа гипертензияға қарсы препараттармен біріктірілімде бір қабылдауда тәулігіне бір рет 25-100 мг құрайды.

Кейбір пациенттерге 12,5 мг бастапқы доза жеткілікті (монотерапияда да, басқа гипотензивті препараттармен біріктірілімде де) болады. Қалаған емдік әсерге тәулігіне 100 мг аспайтын ең аз тиімді дозамен жету немесе онымен демеу керек.

Гипотензивті әсер 3-4 күн ішінде білінеді, алайда, тиімді әсерге жету үшін 3-4 апта қажет болуы мүмкін. Ем аяқталғаннан кейін гипотензивті әсер бір аптаға дейін сақталады.

Біріктірілген ем кезінде - артериялық қысымның күрт төмендеуін болдырмау үшін - әрбір препараттың дозасын тиісінше төмендету керек.

Қантсыз диабетте полиурияны азайту үшін әдеттегі тәуліктік доза 50-150 мг құрайды (бірнеше қабылдауда).

Балалар

Ұсынылатын тәуліктік доза дене салмағының 1-2 мг/кг немесе тәулігіне бір рет 30 - 60 мг/м2 құрайды: 2 жасқа дейінгі балаларға (баланың салмағына қарай)-12.5 - 37.5 мг, 2 жастан 12 жасқа дейін-күніне 37,5-100 мг. 12 жастан асқан балаларға бастапқы доза әдетте күніне 25-100 мг құрайды, демеуші доза 25-50 мг құрайды.

Енгізу әдісі мен жолы

Гипотиазид таблеткаларын тамақтан кейін қабылдаған жөн.Требуется индивидуальный подбор дозы и строгий медицинский контроль. Из-за повышенной потери калия и магния во время лечения может потребоваться восполнение калия (<3.0 ммоль/л) и магния, особенно в случае сердечной недостаточности, сниженной функции печени и одновременного лечения дигиталисом. Желательно принимать препарат после еды.

Взрослые

Для лечения отеков: обычной начальной дозой является 25-100 мг препарата один раз в сутки или в виде болюсного введения препарата (например, один раз в два дня), которая в зависимости от эффекта может быть снижена до 25-50 мг поддерживающей дозы.

В некоторых тяжелых случаях может потребоваться начальная доза 200 мг.

Предменструальный отек: обычная доза может составлять 25 мг в сутки от начала появления симптомов до начала менструации.

В качестве антигипертензивного средства: обычная доза составляет 25-100 мг в сутки, в однократной дозе, в виде монотерапии или в сочетании с другими антигипертензивными средствами.

Для некоторых пациентов может быть достаточно начальной дозы 12,5 мг (в виде монотерапии либо в сочетании с антигипертензивным препаратом). Для желаемого терапевтического эффекта необходимо применять минимальную эффективную дозу, которая не должна превышать 100 мг в сутки.

В случае комбинированной терапии – для того, чтобы предупредить резкое снижение артериального давления необходимо снизить дозу одного из препаратов.

Антигипертензивное действие наступает после 3-4 дней приема препарата. Для достижения оптимального эффекта потребуется 3-4 недели. Антигипертензивное действие продолжается в течение 1 недели после окончания лечения.

При несахарном диабете для снижения полиурии, обычная суточная доза составляет 50-150 мг (в несколько приемов).

Для детей средняя суточная доза составляет 1-2 мг/кг массы тела или 30-60 мг/м? в качестве однократной дозы. Общая суточная доза детям в возрасте от 3 до 12 лет – 37,5-100 мг в день.

Передозировка

Симптомдары: туындаған симптомдар бірінші кезекте сұйықтықтар мен электролиттерді едәуір жоғалтумен туындаған және жүрек-қантамыр симптоматикасымен (тахикардия, артериялық гипотензия, шок), неврологиялық симптомдармен (әлсіздік, сананың шатасуы, бас айналу, бұлшықеттердің түйілуі, парестезия, шаршау, сана бұзылысы), асқазан-ішек симптомдарымен (жүрек айну, құсу, шөлдеу), бүйрек және несеп шығару жолдары тарапынан болатын симптомдармен (полиурия, олигурия немесе анурия), зертханалық талдаулардағы ауытқулармен (гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, қанда мочевина азоты реакциясының (BUN) жоғарылауымен (негізінен бүйрек жеткіліксіздігінде)) көрініс береді.

Емі: спецификалық антидоты жоқ. Препаратты шығару үшін құсу индукциясы, асқазанды шаю және сіңуді азайту үшін белсендірілген көмірді тағайындау ұсынылады. Гипотензия және шок жағдайында: сұйықтық пен қан электролиттерін (калий, натрий, магний) толықтыру, жағдай қалыпқа келгенге дейін су-электролит теңгерімін және бүйрек функциясын бақылау.Симптомы: развитие симптомов связано со значительной потерей жидкости и электролитов и проявляется сердечно-сосудистой симптоматикой (тахикардия, артериальная гипотензия, шок), неврологическими симптомами (слабость, спутанность сознания, головокружение, мышечные спазмы, парестезия, истощение, расстройство сознания), желудочно-кишечными симптомами (тошнота, рвота, жажда), симптомами со стороны мочевыводящих путей (полиурия, олигурия или анурия), отклонениями в лабораторных анализах, чаще при почечной недостаточности (гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, повышение реакции азота мочевины крови (в основном при почечной недостаточности)).

Лечение: специфического антидота нет. Рекомендуется промывание желудка, назначение активированного угля. В случае гипотензии и шока: восполнение жидкости и электролитов крови (калия, натрия, магния), контроль водно-электролитного баланса и функции почек до тех пор, пока не нормализуется состояние.
Сертификаты
Отзывы(будьте первым)

Отзывы на товар

Добавить первый отзыв

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555