Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

ЛОКСИДОЛ 0,015 N6 СУПП РЕКТ

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Мелоксикам
Производитель: -К.О. Магистра К&К С.Р.Л.
Страна происхождения: Румыния
Форма выпуска и упаковка: Тығыздығы төмен полиэтиленмен ПВХ-дан жасалған пішінді ұяшыққа 6 суппозиторийден.По 6 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из ПВХ с полиэтиленом низкой плотности.
Беречь от детей: Да
Все аналогичные товары
Купить ЛОКСИДОЛ 0,015 N6 СУПП РЕКТ цена
Купить ЛОКСИДОЛ 0,015 N6 СУПП РЕКТ ценаКупить ЛОКСИДОЛ 0,015 N6 СУПП РЕКТ цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Локсидол инструкция по применению

Лекарственная форма

Ректальді суппозиторийлер 15 мгСуппозитории ректальные 15 мг

Состав

Дәрілік препарат құрамы

Ректальді бір суппозиторийдің құрамында

белсенді зат - мелоксикам 15 мг,

қосымша заттар:

 • макроголглицерин гидроксистеараты (Кремофор RH40)
 • қатты май (Суппоцир AM)
Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы

Торпедо тәріздес пішінді тегіс майлы беткейімен, бозғылт-сары түсті суппозиторийлер.1 суппозиторий содержит

активное вещество - мелоксикама 15 мг,

вспомогательные вещества:
 • макроголглицерилгидроксистеарат (Cremophor RH 40)
 • жир твердый (суппоцир AM)

Описание

Локсидол является производным энолиевой кислоты и относится к группе нестероидных противовоспалительных средств, оказывает проти-вовоспалительное, анальгетическое и жаропонижающее действие.

Механизм действия обусловлен способностью ингибировать био¬синтез простагландинов — медиаторов воспаления за счет селективного инги-бирования ЦОГ-2.

Фармакокинетика

Сіңуі

Мелоксикам суппозиторийлерінің капсулаларға биоэквиваленттілігі көрсетілді. Дозаны қолданғаннан кейін плазмадағы тепе-теңдік күйдегі ең жоғары концентрацияға шамамен 5 сағаттан кейін қол жеткізіледі. Суппозиторийлерді пайдалану кезінде қан плазмасындағы мелоксикамның ең жоғары концентрациясының ауытқуы оральді түрлерін қолданғандағыға ұқсас.

Таралуы

Мелоксикам қан плазмасының ақуыздарымен, негізінен альбуминмен (99%) жақсы байланысады. Мелоксикам қан плазмасындағы концентрацияның шамамен 50% - ына сәйкес келетін концентрацияға жетіп, синовиальді сұйықтыққа өтеді. Таралу көлемі төмен және орташа есеппен 11 литрді, жекеаралық вариация коэффициенті 30-40% құрайды.

Биотрансформациясы

Мелоксикам бауырда қарқынды метаболизденеді. Несепте төрт түрлі фармакодинамикалық белсенді емес мелоксикам метаболиті анықталды. Негізгі метаболит 5'-карбоксимелоксикам (енгізілген дозаның 60%-ы) 5 ' - гидроксиметилмелоксикамның аралық метаболитінің тотығуы нәтижесінде түзіледі, бірақ ол аз дәрежеде шығарылады (енгізілген дозаның 9%-ы). In vitro зерттеулері осы метаболизмдік өзгерісте CYP2С9 маңызды рөл атқаратынын, CYP3А4 изоферментінің қосымша мәні бар екенін көрсетті. Пациенттің организміндегі пероксидазаның белсенділігі басқа екі метаболиттің пайда болуына себеп болуы мүмкін, олар енгізілген дозаның 16%-ын және тиісінше 4% - ын құрайды.

Шығарылуы

Мелоксикам негізінен метаболиттер түрінде нәжіспен және несеппен тең дәрежеде шығарылады. Өзгермеген күйінде нәжіспен бірге дозаның 5% - дан азы шығарылады, несепте өзгермеген күйінде препарат тек іздік мөлшерінде ғана анықталады. Орташа жартылай шығарылу кезеңі шамамен 20 сағатты құрайды. Жалпы плазмалық клиренсі шамамен 8 мл/мин құрайды.

Дозауға тәуелділігі/тәуелсіздігі

Пероральді немесе бұлшықет ішіне 7,5-15 мг доза ауқымында қолданғанда мелоксикам дозаға тәуелді фармакокинетикаға ие.

Пациенттердің ерекше топтары

Бүйрек / бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттер

Мелоксикамның фармакокинетикалық параметрлері бүйрек жеткіліксіздігі немесе жеңіл және ауырлығы орташа бауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде айтарлықтай өзгермейді.

Терминальді сатылы бүйрек жеткіліксіздігіне шалдыққан пациенттерде таралу көлемінің ұлғаюы қан плазмасындағы бос мелоксикам концентрациясының жоғарылауына әкеп соғуы мүмкін, сондықтан мұндай пациенттерде препараттың тәуліктік дозасын 7,5 мг-дан асырмау керек (4.2-бөлімді қараңыз). Бұл пациенттерге құрамында 15 мг мелоксикам бар ректальді суппозиторийлер түріндегі Локсидол препаратын пайдалануға болмайды; мелоксикамды қолайлы дозаларда қолдану ұсынылады.

Егде жастағы пациенттер

Егде жастағы пациенттерде тепе-теңдік күйіндегі орташа плазмалық клиренс жастарға қарағанда біршама төмен болды.Абсорбция:

 • параметры абсорбции схожи с пероральными формами препарата
Максимальные плазменные концентрации наблюдаются через 5-6 часов после применения суппозиториев Локсидол.

Распределение:
 • мелоксикам очень хорошо связывается с белками плазмы
 • осо¬бенно с альбумином (99 %).Проникает в синовиальную жидкость
 • концентра¬ция в синовиальной жидкости составляет примерно 50 % концентрации в плаз¬ме.Объем распределения низкий
 • в среднем 11 литров
Метаболизм:
 • Мелоксикам почти полностью метаболизируется в печени с обра¬зованием 4-х фармакологически неактивных производных.Основной метабо¬лит
 • 5'-карбоксимелоксикам (60 % от величины дозы)
 • образуется путем окис¬ления промежуточного метаболита
 • 5'-гидроксиметилмелоксикама
 • который также экскретируется
 • но в меньшей степени (9 % от величины дозы).Выведение: Мелоксикам выводится в равной степени с калом и мочой
 • пре¬имущественно в виде метаболитов.В неизмененном виде с калом выводится менее 5 % от величины суточной дозы
 • в моче в неизмененном виде препарат обнаруживается только в следовых количествах
Средний период полувыведения мелоксикама составляет 20 часов.Плазменный клиренс составляет в среднем 8 мл/мин.У пожилых пациентов плазменный клиренс немного ниже.Фармакокинетические параметры практически не изменяются при почеч¬ной/печеночной недостаточности.

Побочные действия

Қан және лимфа жүйесі тарапынан:

 • жиі емес - анемия
 • сирек - қан формуласының өзгеруі (дифференциалды лейкоцитарлы формуланың өзгеруін қоса), лейкоцитопения, тромбоцитопения
 • өте сирек - агранулоцитоз*
Иммундық жүйе тарапынан:
 • жиі емес - анафилаксиялық және анафилактоидты реакцияларды қоспағанда, аллергиялық реакциялар
 • жиілігі белгісіз-анафилаксиялық реакциялар, анафилактоидты реакциялар
Психикалық бұзылулар:
 • сирек-көңіл-күйдің өзгеруі, қорқынышты түстер
 • жиілігі белгісіз - сананың шатасуы, бағдардан адасу
Жүйке жүйесі тарапынан:
 • жиі-бас ауыру
 • жиі емес - бас айналуы, ұйқышылдық.Көру мүшесі тарапынан: сирек - көру функциясының бұзылуы, соның ішінде көру айқындығының бұзылуы, конъюнктивит.Есту және тепе-теңдік мүшелері жағынан: жиі емес - вертиго
 • сирек - тиннитус.Жүрек тарапынан: сирек-пальпитация.ҚҚСП қолданумен байланысты жүрек жеткіліксіздігі туралы хабарланды.Қантамырлар тарапынан: жиі емес - артериялық қысымның жоғарылауы, қан кернеулері.Тыныс алу жүйесі, кеуде ағзалары және көкірек ортасы тарапынан: сирек - ацетилсалицил қышқылы мен басқа ҚҚСП-ға аллергиясы бар пациенттердегі демікпе.АІЖ тарапынан: өте жиі - диспепсия, жүрек айнуы, құсу, іштің ауыруы, констипациялық синдром, метеоризм, диарея
 • жиі емес - жасырын немесе макроскопиялық көрінетін асқазан-ішектен қан кету, стоматит, гастрит, кекіру
 • сирек - колит, гастродуоденальді ойық жара, эзофагит
 • өте сирек - АІЖ тесілуі
 • жиілігі белгісіз - панкреатит.Кейбір жағдайларда пептидтік ойық жара, тесілу немесе асқазан-ішектен қан кету, әсіресе егде жастағы пациенттерде ауыр әрі әлеуетті түрде өлімге әкеп соғуы мүмкін.Бауыр мен өт шығару жолдары тарапынан: жиі емес - бауыр функциясы көрсеткіштерінің бұзылуы (мысалы, трансаминазалар немесе билирубин деңгейінің жоғарылауы)
 • өте сирек - гепатит.Тері және теріасты тіндері тарапынан: жиі емес-ангионевроздық ісіну, қышыну, бөрту
 • сирек - Стивенс-Джонсон синдромы, уытты эпидермальді некролиз, есекжем
 • өте сирек - буллезді дерматит, мультиформалы эритема
 • жиілігі белгісіз - фотосезімталдық реакциясы.Бүйрек және несеп шығару жолдары тарапынан: жиі емес - натрий мен судың іркілуі, гиперкалиемия, бүйрек функциясының зертханалық тесттеріндегі өзгерістер (қан сарысуындағы креатинин және/немесе мочевина деңгейінің жоғарылауы)
 • өте сирек - қауіп факторлары бар пациенттердегі жедел бүйрек жеткіліксіздігі.Жалпы бұзылыстар және енгізу орнындағы бұзылулар: жиі емес-аяқтың ісінуін қоса, ісіну.* Елеулі және/немесе жиі байқалатын жеке жағымсыз реакциялар туралы ақпарат:

  Мелоксикамды және басқа да әлеуетті миелоуытты дәрілік заттарды бір мезгілде қолданғанда пациенттерде агранулоцитоздың өте сирек жағдайлары туралы хабарланды.Енгізу жолымен астасқан жағымсыз реакциялар

  Ауырлық дәрежесі және жергілікті уыттылық қаупі мелоксикамды қолдану ұзақтығы, қолдану жиілігі мен тәуліктік дозасы ұлғайған кезде артады.Мелоксикамды қолданумен астаспаған, бірақ осы кластағы басқа қосылыстарға тән болып табылатын жағымсыз реакциялар

  Бүйректің жедел жеткіліксіздігіне әкеп соғуы мүмкін бүйректің органикалық зақымдануы: интерстициальді нефриттің, жедел тубулярлық некроздың, нефроздық синдромның және папиллярлы некроздың өте сирек жағдайлары туралы хабарланды
- расстройство пищеварения, тош¬нота, рвота, боль в животе, констипация, метеоризм, диарея

Редко:
 • - желудочно-кишечное кровотечение, изъязвление или перфорация тяже¬лой степени, особенно у пациентов пожилого возраста

  - анемия, лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, особенно в случае одновременного лечения метотрексатом

  - зуд, сыпь

  Нечасто

  - реакция фоточувствитель¬ности, крапивница, синдром Стивенса - Джонсона и токсический эпидермаль-ный некролиз, ангионевротический отек, пузырный дерматит по типу много¬формной эритемы

  - анафилактические/анафилактоидные реакции

  - мелоксикам может вызвать приступ аст¬мы, в особенности у лиц с аллергией на аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

  - ощущение опьянения, головная боль, голово¬кружение, звон в ушах, сонливость, спутанность сознания, нарушение ориентации

  - отеки
 • повышение АД, сердцебие¬ние, приливы

  - изменение показателей функции почек (по¬вышенное содержание креатинина и/ или мочевины в сыворотке) и редко острая по¬чечная недостаточность

  - временное повышение трансаминазы или билирубина)

  Редко

  - гепатит

  - нечеткость зрения

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Применение Локсидола, как и других НПВП, требует строгого наблюдения

за пациентами с желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе, а также за больными, принимающими антикоагулянты. НПВП ингибируют синтез почечных простагландинов, необходимых для поддержания почечного кровотока. У пациентов со сниженным почечным кро¬вотоком применение НПВП может вызвать почечную недостаточность, исче¬зающую после отмены препарата. У пациентов с незначительно или умеренно выраженными нарушениями функции почек дозу препарата можно не снижать, однако необходим тщательный контроль функции почек. В отдельно редких случаях НПВП могут привести к развитию интерстициального нефрита, гломерулонефрита, ренального медулярного некроза или разви¬тию нефротического синдрома. К таким осложнениям склонны пациенты

с хронической почечной недостаточностью, после обширных хирургических операций (которые вызывали гиповолемию), а также пациенты с циррозом пе¬чени. В таком случае необходим контроль диуреза и функции почек с самого начала терапии.

НПВП при совместном приеме с диуретиками могут усилить задержку на-трия, калия и воды в организме и влиять на натрийуретический эффект моче¬гонных препаратов, вследствие чего у предрасположенных пациентов может возникать или усиливаться сердечная недостаточность или артериальная гипертензия.

С осторожностью назначают препарат ослабленным пациентам, лицам пожило¬го возраста, больным с сердечной недостаточностью.

Локсидол, как и любой другой НПВП, может маскировать симптомы основ¬ного инфекционного заболевания.

Как и другие лекарственные средства, ингибирующие синтез ЦОГ/простагландинов, мелоксикам может повредить процессу оплодотворе¬ния, поэтому не рекомендуется женщинам, которые планируют забеременеть.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Следует воздерживаться от управления автомобилем или механизмами паци¬ентам, отмечающим какие-либо побочные эффекты со стороны центральной нервной системы.

Показания

Ревматоидты артритті немесе шорбуынданатын спондилитті ұзақ симптоматикалық емдеу.Длительная симптоматическая терапия ревматоидного артрита или анкилозирующего спондилита.

Противопоказания

Жүктіліктің III триместрі

16 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдер

мелоксикамға немесе препараттың қосымша заттарының кез келгеніне аса жоғары сезімталдық

ұқсас әсері бар заттарға, мысалы, қабынуға қарсы стероидты емес дәрілерге (ҚҚСП) немесе ацетилсалицил қышқылына аса жоғары сезімталдық (препарат бронх демікпесі, мұрын полиптері, ангионевроздық ісіну немесе ацетилсалицил қышқылын немесе басқа ҚҚСП қабылдағаннан кейін есекжем симптомдары байқалған пациенттерге қарсы көрсетілімді)

бұрын жүргізілген ҚҚСП емімен байланысты анамнездегі асқазан-ішектен қан кету немесе асқазан-ішек жолының (АІЖ) тесілуі

анамнезінде жедел немесе қайталанатын пептидтік ойық жара / асқазан-ішектен қан кету (анықталған ойық жараның немесе қан кетудің екі немесе одан да көп жекелеген көріністері)

бұрын болған проктит және анамнезінде ректальді қан кету

бауыр функциясының ауыр бұзылуы

диализ қолданылмаған ауыр бүйрек жеткіліксіздігі

асқазан-ішектен қан кету, анамнезінде цереброваскулярлы қан кету немесе қан ұюының басқа да бұзылулары

ауыр жүрек жеткіліксіздігі-известная повышенная чувствительность к мелоксикаму или любому компо¬ненту препарата. Существует вероятность перекрестной чувствительности к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП. Препарат нельзя назначать паци¬ентам, у которых ранее после приема ацетилсалициловой кислоты или других НПВП отмечались симптомы бронхиальной астмы, полипоз носа, ангионевро¬тический отек или крапивница

-наличие в анамнезе желудочно-кишечного кровотечения или перфо¬рации связанных с приемом НПВП

-язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения

-тяжелая печеночная недостаточность

-тяжелая почечная недостаточность (если не проводится гемодиализ)

-желудочно-кишечное кровотечение, недавнее цереброваскулярное кро-вотечение или другое кровотечение

-тяжелая сердечная недостаточность

-наличие в истории болезни проктита или ректального кровотечения

-детский возраст до 15 лет

-беременность и период лактации

Лекарственное взаимодействие

Другие НПВП, в том числе салицилаты (ацетилсалициловая кислота):

 • одновременное применение более чем одного НПВП увеличивает риск образования язв в желудочно – кишечном тракте и желудочно-кишечных кровотечений вследствие синергизма действия
Совме¬стное применение мелоксикама и других НПВП не рекомендуется.

Антикоагулянты, антиагреганты, гепарин для системного применения, тромболитические средства:
 • повышают риск кровотечения.В случае невозможности избежать одновременного применения этих препаратов
 • необходимо тщатель¬ное наблюдение за эффектом антикоагулянтов
Литий:
 • НПВП повышают концентрацию лития в плазме за счет снижения по¬чечной экскреции лития.Совместное применение лития и НПВП не рекомен¬дуется.В случае необходимости такой комбинированной терапии следует кон¬тролировать концентрацию лития в плазме в начале лечения
 • при подборе дозы и отмене мелоксикама
Метотрексат:
 • НПВП могут уменьшать канальцевую секрецию метотрексата и таким образом увеличивать концентрацию метотрексата в плазме.При необхо¬димости комбинированной терапии следует контролировать формулу крови и функцию почек.Необходимо соблюдать осторожность в случае
 • если НПВП и метотрексат применяются одновременно в течение 3 дней
 • т.к.концентрация метотрексата в плазме может повышаться и
 • как следствие
 • могут возникать токсические эффекты.Циклоспорин: НПВП
 • оказывая действие на почечные простагландины
 • могут усиливать нефротоксичность циклоспорина.В случае проведения комбиниро¬ванной терапии следует контролировать функцию почек.Внутриматочные контрацептивы: НПВП снижают эффективность внутрима-точных контрацептивов.Диуретики: применение НПВП повышает риск развития острой почечной не¬достаточности у пациентов с обезвоживанием.Пациенты
 • принимающие одно¬временно мелоксикам и диуретики
 • должны получать достаточное количество жидкости.До начала лечения необходимо исследование функции почек.Антигипертензивные средства (например
 • бета-адреноблокаторы
 • ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)
 • вазодилататоры
 • диуретики) НПВП снижают эффект антигипертензивных средств вследствие ингибирования простагландинов
 • обладающих вазодилатирующими свойствами.Холестирамин: увеличивает выведение мелоксикама вследствие связывания его в желудочно – кишечном тракте

Ближайшие к вам пункты доставки в Алматы вы можете посмотреть здесь.

Способ применения

Дозировка

Дозалау режимі

Жағымсыз реакциялардың туындау ықтималдығын симптомдарды бақылау үшін қажетті қысқа уақыт кезеңі ішінде ең аз тиімді дозаны қолдану арқылы мейлінше азайтуға болады. Емнің қажеттілігін және пациенттің жүргізілетін емге жауабын мезгіл-мезгіл бағалау керек.

Ревматоидты артрит, шорбуынданатын спондилит кезінде ұсынылатын тәуліктік доза 15 мг құрайды (тәулігіне бір рет 1 суппозиторий) (сондай-ақ төмендегі «Пациенттердің ерекше топтары» бөлімін қараңыз).

Мелоксикамның тәуліктік дозасы 15 мг-дан аспауы керек.

Пациенттердің ерекше топтары

Егде жастағы пациенттер және жағымсыз реакциялардың даму қаупі жоғары пациенттер

Егде жастағы пациенттерде ревматоидты артрит пен шорбуынданатын спондилитті ұзақ уақыт емдеу үшін ұсынылатын тәуліктік доза 7,5 мг құрайды.

Жағымсыз реакциялардың даму қаупі жоғары пациенттер емдеуді тәулігіне 7,5 мг дозадан бастауы тиіс.

Пациенттердің осы топтарына құрамында 15 мг мелоксикам бар ректальді суппозиторийлер түріндегі Локсидол препаратын пайдалануға болмайды; мелоксикамды қолайлы дозаларда қолдану ұсынылады.

Бүйрек функциясы бұзылған пациенттер

Диализде жүрген ауыр бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерде мелоксикам дозасы тәулігіне 7,5 мг-дан аспауы тиіс. Бұл пациенттерге құрамында 15 мг мелоксикам бар ректальді суппозиторийлер түріндегі Локсидол препаратын пайдалануға болмайды; мелоксикамды қолайлы дозаларда қолдану ұсынылады.

Ауырлығы жеңіл және орташа дәрежедегі бүйрек функциясы бұзылған пациенттерде дозаны төмендету талап етілмейді (креатинин клиренсі 25 мл/мин астам құрайды) (диализде жүрмеген ауыр бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттер үшін препаратты қолдануға болмайды.

Бауыр функциясы бұзылған пациенттер

Бауыр функциясының жеңіл және ауырлығы орташа дәрежелі бұзылуларына шалдыққан пациенттерде дозаны төмендету талап етілмейді (бауыр функциясының ауыр бұзылулары бар пациенттер үшін препаратты қолдануға болмайды.

Балалар

Препарат 16 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерге қарсы көрсетілімді.

Енгізу әдісі және жолы

Ректальді қолдану үшін.Для ректального применения.

Локсидол применяется по 1 суппозиторию в день (15 мг мелоксикама в день), так как риск возникновения побочных реакций зависит от величины дозы и дли¬тельности применения препарат следует принимать в течение как можно более короткого срока.

Максимальная рекомендованная доза составляет 15 мг/день.

Передозировка

Симптомдары

ҚҚСП жедел дозалану симптомдары әдетте летаргиямен, мелшиюмен, жүрек айнуымен, құсумен және эпигастрий аймағындағы ауырсынумен шектеледі, олар жалпы алғанда, демеуші ем кезінде қайтымды болады. Асқазан-ішектен қан кетуі мүмкін. Ауыр артық дозалану артериялық гипертензиямен, жедел бүйрек жеткіліксіздігімен, бауыр дисфункциясымен, тыныстың тарылуымен, комамен, құрысулармен, жүрек-қантамыр коллапсымен және жүректің тоқтап қалуымен қатар болуы мүмкін. ҚҚСП емдік қолдану кезінде анафилактоидты реакциялар туралы хабарланды, олар да артық дозаланған жағдайда байқалуы мүмкін.

Емі

Артық дозаланғанда симптоматикалық және демеуші ем қолдану керек. Клиникалық зерттеу 4 г колестираминді тәулігіне 3 рет пероральді қолданғанда мелоксикам тез шығарылатынын көрсетті.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555