Служба обработки заказов: +7-700-911-5555 ((С 08:30 до 17:30 (пн-пт)))
Пункты доставки

КАТЕДЖЕЛЬ С ЛИДОКАИНОМ 12,5МЛ N1(ГЕЛЬ В ШПРИЦЕ)

Рецептурный препарат
Временно нет в наличии
Вид товара: Лекарственные средства
Действующие вещества: Хлоргексидин+лидокаин
Производитель: -Бристол-Майерс Сквибб
Страна происхождения: Австрия
Форма выпуска и упаковка: 12,5 г препараттан түтікті аппликаторы және ұшы сындырылатын гофрланған полипропиле¬н шприцте. Шприцке өздігінен желімденетін заттаңба жапсырылады және поливинилхлоридті үлбір мен балауыз жағылған қағаздан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға қапталады. 1 пішінді ұяшықты қаптамадан медициналық қолдану жөніндегі мемлекеттік және орыс тіліндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салады.По 12,5 г препарата гофрированные полипропиле¬новые шприцы с сопловым аппликатором и отламывающимся кончиком. На шприц наклеивают этикетку самоклеящуюся и упаковывают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и бумаги вощенной. По1 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.
Беречь от детей: Да
Хранить в защищенном от света месте: Да
Все лекарства Катеджель с лидокаином Все аналогичные товары
Купить КАТЕДЖЕЛЬ С ЛИДОКАИНОМ 12,5МЛ N1(ГЕЛЬ В ШПРИЦЕ) цена
Внешний вид товара может отличаться от изображённого на фотографии
Инструкция по применению

Катеджель с лидокаином инструкция по применению

Лекарственная форма

Сыртқа қолдануға арналған гель, 12,5 гГель для наружного применения, 12,5 г

Состав

100 г гельдің құрамында

белсенді зат:

 • лидокаин гидрохлориді 2
 • 0000 г
 • хлоргексидин дигидрохлориді 0
 • 0500 г
 • қосымша заттар: гидроксиэтилцеллюлоза (гиетелоза)
 • глицерол
 • на¬трий лактаты
 • инъекцияға арналған су  100 г геля содержат

  активные вещества: лидокаина гидрохлорид 2
 • 0000 г
 • хлоргексидина дигидрохлорид 0
 • 0500 г
 • вспомогательные вещества: гидроксиэтилцеллюлоза (гиетелоза)
 • глицерол
 • на¬трия лактат
 • вода для инъекций

Фармакодинамика

Катеджель лидокаинмен - бұл жергілікті жансыздандырғыш әсері бар стерильді және антисептиктік гель. Ол трансуретральді емшаралармен байланысты ауыруды азайтады және едәуір дәрежеде катете¬ризациялаудан кейінгі несеп шығару жолдары инфекцияларының алдын алады.

Лидокаин жергілікті анестетик болып табылады, импульстердің сезімтал жүйке талшықтары арқылы өткізгіштігін бәсеңдетеді, соның салдары ретінде суықты/жылуды, жанасу мен қысымды сезіну азаяды. Оның әсері 5-10 минуттан соң басталады, ал әсері 20-30 минутқа созылады. Лидокаин аритмияға қарсы әсер етеді және басқа жергілікті анестетиктерден айырмашылығы, тамырды кеңейтетін әсер бермейді.

Хлоргексидин грамоң (Staphylococcus aureus, Streptococcus salivarius, Staphylococcus epi- dermidis) және грамтеріс бактериялардың (Micrococcus pyogenes, E. coli, Pseudo- monas pyocyanea және Salmonella typhi, E. coli, Pseudomonas aeruginosa) көпшілігіне микробқа қарсы, сондай-ақ зеңдер (Candida utilis) мен вирустардың бірқатарына қарсы әсер көрсетеді. Бұл концентрациясында ол жергілікті қолданылғанда өрлемелі инфекцияның профилактикасы үшін қолданылады.Катеджель с лидокаином - это стерильный и антисептический гель с мест¬ным анестезирующим действием. Он уменьшает боль, связанную с трансуретральными процедурами и в значи¬тельной степени предотвращает инфекции мочевыводящих путей после катете¬ризации.

Лидокаин является локальным анестетиком, подавляет проводимость импульсов через чувствительные нервные волокна, как следствие уменьшаются ощущения холод/тепло, касание и давление. Его действие начинается через 5-10 минут, а эффект длится 20-30 минут. Лидокаин оказывает противоаритмический эффект и в отличие от большинства других местных анестетиков не оказывает сосудорасширяющего эффекта.

Хлоргексидин оказывает антимикробное действие против многих грампо- ложительных (Staphylococcus aureus, Streptococcus salivarius, Staphylococcus epi- dermidis) и грамотрицательных бактерий (Micrococcus pyogenes, E. coli, Pseudo- monas pyocyanea и Salmonella typhi, E. coli, Pseudomonas aeruginosa), а также против ряда грибов (Candida utilis) и вирусов. В данной концентрации он при¬меняется для профилактики восходящей инфекции при локальном применении

Фармакокинетика

Лидокаин шырышты қабықтар арқылы жылдам сіңіріледі. Қан плазмасындағы ең жоғарғы концентрацияларына 0,06 - 0,2 мкг/мл лидокаин уретра ішіне 10-40 мл 2% лидокаин гелін енгізгеннен кейін (200-800 мг лидокаин) 45-60 минуттан соң жетеді.

Лидокаиннің таралу көлемі 1,3-1,6 л/кг, барлық тіндерге, әсіресе өкпе, бүйрек, қаңқа бұлшықеттері сияқты васкуляризациясы жоғары барлық тіндерге жылдам таралады. Лидокаин қан плазмасы протеиндерімен және альфа-1-гликопротеинмен (AAG) шамамен 65%-ға байланысады. Лидокаин гематоэнцефалдық бөгет арқылы өтеді.

Лидокаиннің дозасының 90%-ға жуығы белсенділігі аздау метаболиттерге метаболизденеді. Жартылай шығарылу кезеңі - 1,8 сағат, ол егде жастағыларда 2,3 сағатқа ұзаруы мүмкін. Белсенді метаболиттерінің жартылай шығарылу кезеңі 0,9 сағатты құрайды. Лидокаиннің 5%-дан азы өзгеріссіз күйде несеппен шығарылады. Уретраның шырышты қабығының айқын қабынуы кезінде лидокаиннің сіңірілуі арта түсетінін ескеру қажет.

Бүйрек, бауыр және жүрек жеткіліксіздігі

Лидокаиннің жартылай шығарылу кезеңі 2 есе және одан да көп, бауыр функциясының бұзылуы бар пациенттерде 4,5-6 сағатқа дейін, жүректің ауыр жеткіліксіздігі бар пациенттерде 4-10 сағатқа дейін артуы мүмкін.

Хлоргексидин. Хлоргексидиннің тек өте азғантай мөлшері ғана жергілікті қолданғаннан кейін сіңіріледі.Лидокаин быстро абсорбируется через слизистые оболочки. Пико¬вые концентрации в плазме крови в 0,06 - 0,2 мкг/мл лидокаина достигаются через 45-60 минут после внутриуретрального введения 10-40 мл 2% геля лидокаина (200-800 мг лидокаина).

Объем распределения лидокаина 1,3-1,6 л/кг, быстро распределяется по всем тканям, особенно с высокой васкуляризацией, такие как легкие, почки, скелетные мышцы. Лидокаин примерно на 65% связывается с протеинами плазмы крови и ки¬слотным альфа-1-гликопротеином (AAG). Лидокаин проникает через гематоэнцефалический барьер.

Около 90% дозы лидокаина метаболизируется в менее активные метаболиты. Период полувыведения - 1,8 часов, он может быть продлен у пожилых людей до 2,3 часов. Период полувыведения ак¬тивных метаболитов составляет 0,9 часов. Менее 5% лидокаина выводится не¬изменным с мочой. Необходимо учитывать, что при выраженном воспалении слизистой оболочки уретры абсорбция лидокаина повышается.

Почечная, печеночная и сердечная недостаточность

Период полувыведения лидокаина может увеличиваться в 2 раза и более, у пациентов с нарушением функции печени до 4,5-6 часов, у пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью до 4-10 часов.

Хлоргексидин. Только очень малые количества хлоргексидина абсорбиру¬ются после местного применения.

Побочные действия

Сирек

- күйгелектік, бас айналуы, көрудің бұлыңғырлануы, тремор, ұйқышылдық, апноэ

- гипотензия, брадикардия, асистолия

- аса жоғары сезімталдық реакциялары болуы мүмкін (бронх түйілуі, асфиксиялық пневмония, терінің зақымдалулары, есекжем) ангионевроздық ісіну, аллергиялық дерматит), аппликация орнының ашуы

- эндотрахеальді түтік үшін лубрикантты қолданғанда қырылдау жергілікті реакция ретінде пайда болуы мүмкінРедко

- нервозность, головокружение, размытость зрения, тремор, сонливость, апноэ)

- гипотензия, брадикардия, асистолия

- возможны реакции гиперчувствительности (бронхоспазм, асфиксическая пневмония, повреждения кожи, крапивница, отек)

- охриплость может появляться как локальная реакция при применении лубриканта для эндотрахеальной трубки

Особенности продажи

рецептурные

Особые условия

Катеджель с лидокаином должен применяться с осторожностью в следующих случаях:

 • - при высоких у пациен¬тов с тяжелой печеночной или почечной недостаточностью и сердечной или респираторной дисфункцией


- при высоких дозах или с короткими интервалами между дозами.Это может привести к высоким уровням в плазме и тяжелым нежелательным эффектам.Размер абсорбции через слизистую оболочку варьируется, но он особенно высок в бронхиальном дереве.Следовательно, использование в бронхиальном дереве может привести к быстрому увеличению или повышенным уровням в плазме, и связано с повышенным риском токсических симптомов, таких как конвульсии.

- у пожилых, ослабленных и тя¬жело больных пациентов, а также у имеющих склонность к судорогам

- пациентам с ранами, травмированной слизистой оболочкой, язвами тканей или сепсисом в области предполагаемого места применения.Поврежденная слизистая оболочка приводит к повышенной системной абсорбции.

- ротоглоточное применение.В результате, может произойти дисфагия, и может возрасти риск аспирации.Онемение языка или области рта может повысить риск травмы от прикусывания.

- пациенты, лечащиеся противоаритмическими препаратами класса III (например, амиодароном); за ними должно вестись тщательное наблюдение, и следует рассмотреть возможность мониторинга ЭКГ, так как могут добавиться эффекты на сердце.

Если введено содержимое более чем одного шприца или значительное ко-личество геля попадает в мочевой пузырь или уретра воспалена или изъязвлена, абсорбция лидокаина может быть в целом увеличена, что может привести к пе¬редозировке с побочными воздействиями на центральную нервную и сердечно¬сосудистую систему.

Пациенты, страдающие астеническим бульбарным параличом, особенно чувствительны к локальным анестетикам.

Катеджель с лидокаином, анестезирующий гель, не должен контактировать с глазами.

Беременность, период лактации

Безопасность и эффективность препарата в период беременности и лактации не установлена.Потенциальный риск для плода неизвестен.

Относительно хлоргексидина в Катеджеле с лидокаином практически нет никакого риска, так как лишь очень малые количества хлоргексидина попадают в системное кровообращение матери.

Катеджель с лидокаином должен применяться во время беременности и в период лактации толь¬ко после тщательного взвешивания соотношения риск/польза для матери и пло¬да.Повторное использование во время беременности не рекомендуется.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

В связи с наличием побочных эффектов в виде головокружения, сонливости Катеджель с лидокаином может оказывать влияние на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Показания

Жергілікті анестезияда және жұқпалы асқынулардың алдын алу үшін:

 • - несеп шығару жолын (уретраны) кате¬терлеуде
 • зондтауда және эндоскопияда (проктология
 • гинекология және урологияда)

  - трахеальді интубацияда  Местная анестезия и профилактика инфекционных осложнений при:

  - кате¬теризации мочеиспускательного канала (уретры)
 • зондировании и эндоскопии (в проктологии
 • гинекологии и урологии)

  - трахеальной интубации

Противопоказания

- белсенді заттарға немесе толтырғыштарының біріне аса жоғары сезімталдық

- амидтік типті жергілікті анестетиктерге аса жоғары сезімталдық

- бульбокаверноздық рефлекс

- жүректің ауыр жеткіліксіздігі, айқын брадикардия, AV-блокада, кардиогендік немесе гиповолемиялық шок

- жедел порфирия

- 2 жасқа дейінгі балаларға-гиперчувствительность к активным веществам или одному из наполнителей

-гиперчувствительность к локальным анестетикам амидного типа

-бульбокавернозный рефлекс

-тяжелая сердечная недостаточность, выраженная брадикардия, AV-блокада, кардиогенный или гиповолемический шок

-острая порфирия

-детский возраст до 2 лет

Лекарственное взаимодействие

Катеджель с лидокаином не должен применяться одновременно с лекарст-вами, содержащими лидокаина гидрохлорид или другие локальные анестетики амидного типа, так как это может привести к непредсказуемому обоюдному усилению эффектов.

Из-за возможных добавочных воздействий на сердце лидокаин должен с осторожностью применяться у пациентов, одновременно принимающих анти- аритмические средства, бета-адреноблокаторы или антагонисты кальциевого канала.

Пропранолол, дилтиазем и верапамил приводят к значительному удлинению периода полувыведения лидокаина

Циметидин может повышать уровень лидокаина за счет сниженной печеночной перфузии и ингибирования микросомальных ферментов.

Способ применения

Дозировка

Катетерді, эндоскопты немесе басқа медициналық құралдарды енгізер алдында қолданылуы

Құралдарды енгізер алдында уретраға баяу инстилляциялау үшін (дәрігер немесе сәйкесінше үйретілген маман) төмендегілер қажет:

- уретраның сыртқы тесіктерін тазалау және зарарсыздандыру

- блистерді ашып, мөлдір корпусындағы қағазды алып тастау (мүмкіндігінше тек тартылуына дейін)

- қорғағыш қалпақшасының ұшын айтарлықтай күш салмай (мүмкіндігінше әлі қаптамада тұрса) сындыру. Сонымен қатар, несеп шығару жолы шырышты қабығының зақымдалуын болдырмас үшін, ұшының толығымен алынып тасталғанын қадағалау қажет. Аппликациялық конусты енгізуді жеңілдету үшін, алдын ала Катеджельдің бір тамшысын сығып шығару ұсынылады.

- құралды гельдің инстилляциясынан кейін 10 минуттан соң енгізу ұсынылады.

Ерлерде бір емшара үшін ұсынылатын дозасы - уретра ішіне 10 г (гофрланған шприцте 12,5 г гельден).

Әйелдер, балалар (2-12 жасар) мен жасөспірімдерде (18 жастан кіші) пайдалану қажеттігін дәрігер анықтайды. 2-12 жасар балаларда 2,9 мг/кг лидокаин гидрохлоридін құрайтын ең жоғарғы дозасынан асырмау керек.

Тұтас алғанда анестезия үшін және трахея интубациясында қолданылуы

Ересектер мен 15 жастағы және одан үлкен жасөспірімдер

5 мл жуық гельді түтіктің төменгі үштен біріне біркелкі жағыңыз. Құрғап қалуын болдырмас үшін, гель құралға тікелей қолданар алдында жағылады. Гель түтік қуысына кіріп кетпеуі тиіс. Ең жоғарғы дозасы 16 г гельді құрайды.

2 жастан бастап балалар мен 15 жасқа дейінгі жасөспірімдер

Дозасы 6 мг/кг лидокаиннен аспауы тиіс. 24 сағат ішінде төрт дозадан асырмай қолдануға болады.

Егде жастағы, әлсіреген пациенттерде, сондай-ақ бауыр функциясы бұзылған және бүйректің ауыр дисфункциясы жағдайында дозалау жөніндегі ұсынымдар

Ең жоғарғы дозасы 2,9 мг/кг лидокаин гидрохлоридін құрайды.Применение перед вводом катетера, эндоскопа или иных медицинских инструментов

Для медленной инстилляции в уретру перед введением инструментов (вра¬чом или соответственно обученным персоналом) необходимо:

-очистить и продезинфицировать наружное отверстие уретры

-раскрыть блистер, удаляя бумагу с прозрачного корпуса (по возможности только до перетяжки)

-отломить кончик защитного колпачка без значительного усилия (по воз¬можности еще в упаковке). При этом необходимо проследить, чтобы кончик был удален полностью, во избежание повреждения слизистой мочеиспускательного канала. Для облегчения ввода аппликационного конуса рекомендуется предвари¬тельно выдавить каплю Катеджеля

-введение инструмента рекомендуется через 10 минут после инстилляции

геля.

Рекомендуемая доза для одной процедуры у мужчин - 10 г (гофрированный шприц по 12, 5 г геля) внутриуретрально.

У женщин, детей (2-12 лет) и подростков (младше 18 лет) необходимость использования оценивается врачом. Не следует превышать максимальную дозу у детей в возрасте 2-12 лет, составляющую 2,9 мг/кг лидокаина гидрохлорида.

Применение для анестезии в целом и трахеальной интубации

Взрослые и подростки в возрасте 15 лет и старше

Равномерно распределите около 5 мл геля по нижней трети трубки. Во избежание высыхания, гель наносится на инструмент непосредственно перед применением. Гель не должен попадать в просвет трубки. Максимальная доза составляет 16 г геля.

Дети с 2-х лет и подростки в возрасте до 15 лет

Доза не должна превышать 6 мг/кг лидокаина. В течение 24 часов можно применять не более четырех доз.

Рекомендации по дозировке у пожилых, ослабленных пациентов, а также в случае нарушения функции печени и тяжелой почечной дисфункции

Максимальная доза составляет 2,9 мг/кг лидокаина гидрохлорида

Передозировка

Симптомдары: артық дозалануының алғашқы белгілері - ОЖЖ қозу симптомдары (мазасыздық, бас айналуы, тремор, есту және көру бұзылыстары, тіл мен ерін аймағының шаншуы, нистагм, жүрек-қантамыр стимуляциясы - тамыр соғысы жиілігінің жеделдеуі, қан қысымының жоғарылауы, терінің қызаруы), жоғары уытты дозаларда - ОЖЖ және жүрек-қантамыр жүйесінің депрессиясы (ұйқышылдық, бозару, құрысулар, коллапс, кома, брадикардия).

Емі: лидокаинді қолдануды дереу тоқтату, тыныс жолдарын ашықтығын қамтамасыз ету, организмнің барлық өмірлік маңызы бар функциялары қалпына түскенше оттегіні қолдану, қан қысымына, тамыр соғысы мен қарашықтардың кеңеюіне мониторинг жүргізу керек. Гипотония кезінде: аяқтарды көтеру және в/і баяу бета-симпатомиметик (200 мл глюкозаның 5% ерітіндісіндегі 1 мг изопреналин ерітіндісі минутына 10-20 тамшы) және айналымдағы сұйықтық көлемін толықтыру; брадикардия кезінде - вена ішіне 0,5-1,0 мл атропин; құрысулар кезінде - қысқа әсері бар барбитураттар немесе миорелаксанттар.Симптомы: первые признаки передозировки - симптомы возбуждения ЦНС (беспокойство, головокружение, тремор, расстройства слуха и зрения, покалывание в области языка и губ, нистагм, сердечно-сосудистая стимуляция - ускорение частоты пульса, повышение кровяного давления, покраснение кожи), в высоких токсических дозах - депрессия ЦНС и сердечно-сосудистой системы (сонливость, бледность, судороги, коллапс, кома, брадикардия).

Лечение: немедленное прекращение применения лидокаина, обеспечение открытого доступа дыхательных путей, применение кислорода до нормализации всех жизненно важных функций организма, мониторинг кровяного давления, пульса и ширины зрачков. При гипотонии: поднятие ног и медленно в/в бета-симпатомиметик (10-20 капель в минуту 1 мг раствора изопреналина в 200 мл раствора глюкозы 5%) и восполнение объема циркулирующей жидкости; при брадикардии - 0,5-1,0 мл атропина внутривенно; при судорогах - барбитураты или миорелаксанты короткого действия.
Сертификаты

Аналогичные товары

Популярные товары

Список лекарств по алфавиту

Вы смотрели

В приложении ещё удобнее и быстрее!

Установить

Спасибо, в другой раз

apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555
apteka.com
ул. Муратбаева 23/1050026КазахстанАлматы
+7-700-911-5555